Người tặng nhiều quà nhất

Chúng tôi muốn cảm ơn những thành viên rộng rãi nhất, những người đã chia sẻ tặng phẩm với bạn bè. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn!

HelenHellas
Helen | Athens Greece
Tham gia Sep 25, 2013
29.960 days gifted
29.960
bluejay66
bluejay66 | Canada
Tham gia Oct 6, 2015
6.425 days gifted
6.425
FIDE_fan
FIDE_fan | International
Tham gia Nov 14, 2019
5.160 days gifted
5.160
katy25_filipina
katy mila | davao Philippines
Tham gia Sep 11, 2014
3.525 days gifted
3.525
geez1949
Joseph Rich | Huntington CT United States
Tham gia May 9, 2018
2.000 days gifted
2.000
karangtarunasemarang
aC Kelly --Semarang Utara | Jawa Tengah Indonesia
Tham gia Oct 13, 2010
425 days gifted
425
Commander_Riker
Jeff Rodgers | Playing Chess in CyberSpace United States
Tham gia Jun 17, 2012
300 days gifted
300
saurosol
sauro solustri | torino Italy
Tham gia Aug 9, 2013
90 days gifted
90
your_Hangman
Vladimir | Moscow Russia
Tham gia Jan 17, 2011
30 days gifted
30
gorlap
Goran Lapčević | Krusevac Serbia
Tham gia Apr 24, 2014
30 days gifted
30