Người tặng nhiều quà nhất

Chúng tôi muốn cảm ơn những thành viên rộng rãi nhất, những người đã chia sẻ tặng phẩm với bạn bè. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn!

KevinBorg
Kevin Borg | Auckland New Zealand
Tham gia Dec 18, 2017
17.380 days gifted
17.380
SRD2009
Rishith DEVNARAYAN 10 years old | Mumbai India
Tham gia Nov 12, 2017
365 days gifted
365
wjoseph48
wjoseph48 | United States
Tham gia Feb 10, 2010
365 days gifted
365
blackfirestorm
Donna Chadwick | Manchester England
Tham gia May 11, 2008
300 days gifted
300
FaZe_Ninja2
p̷e̴e̸l̷y̷ ̸t̷h̸e̶ ̶b̶a̶n̷a̴n̵a̸ | In the Living Room England
Tham gia Dec 26, 2018
210 days gifted
210
ZionPureinHeart
Daniel Palacios | International
Tham gia Jun 20, 2018
90 days gifted
90
Typewriter44
Type 4. 4. Writer | United States
Tham gia Oct 15, 2016
60 days gifted
60
MessiKingdom
Sourath Biswas | Kolkata, West Bengal India
Tham gia Sep 8, 2019
30 days gifted
30
loganisagenuis
loganisagenuis | Vietnam
Tham gia Aug 1, 2019
30 days gifted
30
Harrypotter300ace
Ethan Qiao | St.Cathrines Canada
Tham gia Apr 7, 2019
30 days gifted
30
gocapitals
Mikey Prentice | Pennsylvania United States
Tham gia Apr 6, 2019
30 days gifted
30