Giải đấu cờ vua trực tiếp

Tên Hệ số Các kỳ thủ Ngày
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 15 - NAM 2021
thesacrificedundertaker | Điểm: 10.5/13
Mở 71 06:01, 6 thg 11, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 14 NAM 2021
binhminh2000 | Điểm: 10.5/13
Mở 109 06:00, 20 thg 10, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 13 - NAM 2021
NTBT_DHS | Điểm: 12/13
Mở 108 06:00, 2 thg 10, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 12 - NAM 2021
Marcsimsl | Điểm: 10.5/13
Mở 146 06:01, 19 thg 9, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 11 - NAM 2021
ThienLami | Điểm: 11/13
Mở 166 06:01, 4 thg 9, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 10 - NAM 2021
thesacrificedundertaker | Điểm: 11/13
Mở 231 06:00, 22 thg 8, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 9 - NAM 2021
TranJMinh | Điểm: 11/13
Mở 193 06:01, 8 thg 8, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 8 - NAM 2021
TranJMinh | Điểm: 12.5/13
Mở 193 05:59, 1 thg 8, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 7 - NAM 2021
NTBT_DHS | Điểm: 12/13
Mở 208 06:00, 25 thg 7, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 6 - NAM 2021
NTBT_DHS | Điểm: 11.5/13
Mở 203 06:00, 11 thg 7, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 5 - NAM 2021
TranJMinh | Điểm: 10.5/13
Mở 198 06:01, 27 thg 6, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE CHESSKING - 2021
thesacrificedundertaker | Điểm: 11/13
Mở 208 06:01, 20 thg 6, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 3 NAM 2021
TranJMinh | Điểm: 11.5/13
Mở 202 06:01, 13 thg 6, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE LAN 2 NAM 2021
NTBT_DHS | Điểm: 11/13
Mở 255 06:00, 30 thg 5, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE - LAN 1 NAM 2021
Marcsimsl | Điểm: 11/13
Mở 274 06:00, 16 thg 5, 2021
GIAI CO CHOP ONLINE 10th
Dupot | Điểm: 12.5/13
Mở 78 06:00, 5 thg 7, 2020
GIAI CO CHOP ONLINE - 9th
NTBT_DHS | Điểm: 11/13
Mở 72 06:01, 20 thg 6, 2020
GIAI CO CHOP ONLINE - 8th
wonderfultime | Điểm: 13/13
Mở 75 06:00, 22 thg 5, 2020
GIAI CO CHOP ONLINE - 7th
TranJMinh | Điểm: 12/13
Mở 114 06:00, 10 thg 5, 2020
GIAI CO CHƠP ONLINE - 6th
wonderfultime | Điểm: 10.5/11
Mở 96 19:01, 25 thg 4, 2020