Các trận đấu

306
Tổng điểm
26%
Số ván đấu thắng
#0
Xếp hạng hôm nay
Các trận đấu đã hoàn thành
Các kỳ thủ: 8 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
2
14
Các kỳ thủ: 7 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
4
10
Các kỳ thủ: 3 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
0
6
Các kỳ thủ: 3 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
0
6
Các kỳ thủ: 5 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
7
3
Các kỳ thủ: 5 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
2
8
Các kỳ thủ: 2 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
0
4
Các kỳ thủ: 6 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
5.5
6.5
Các kỳ thủ: 1 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
0
2
Các kỳ thủ: 5 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
2
8