57
Tổng điểm
14%
Số ván đấu thắng
#3872
Xếp hạng hôm nay