57
Tổng điểm
14%
Số ván đấu thắng
#3859
Xếp hạng hôm nay
Trận đấu mở
Các kỳ thủ: ∞ Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi Bắt đầu: Hỏi Admin
7
11
Các kỳ thủ: ∞ Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi Bắt đầu: Hỏi Admin
5
44
Các kỳ thủ: ∞ Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi Bắt đầu: Hỏi Admin
2
30
Các trận đấu đang diễn ra
Các kỳ thủ: 4 Hệ số: < 1850 3 ngày/nước đi 87.5% hoàn thành
6
1
Các kỳ thủ: 10 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi 85% hoàn thành
9
8
Các kỳ thủ: 3 Hệ số: < 1800 3 ngày/nước đi 83.33% hoàn thành
1.5
3.5
Các kỳ thủ: 5 Hệ số: < 1800 3 ngày/nước đi 80% hoàn thành
6
2
Các kỳ thủ: 3 Hệ số: < 1800 3 ngày/nước đi 66.67% hoàn thành
2.5
1.5
Các kỳ thủ: 1 Hệ số: < 1850 3 ngày/nước đi 50% hoàn thành
1
0
Các trận đấu đã hoàn thành
Các kỳ thủ: 8 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
0.5
15.5
Các kỳ thủ: 12 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
7
17
Các kỳ thủ: 9 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
1
17
Các kỳ thủ: 6 Hệ số: < 1850 3 ngày/nước đi
10
2
Các kỳ thủ: 3 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
2
4
Các kỳ thủ: 4 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
1
7
Các kỳ thủ: 1 Hệ số: < 1800 3 ngày/nước đi
1
1
Các kỳ thủ: 4 Hệ số: < 1400 3 ngày/nước đi
0
8
Các kỳ thủ: 7 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
9.5
4.5
Các kỳ thủ: 5 Hệ số: < 1850 3 ngày/nước đi
7
3