Chess Fighters Club - CFT

Thành phố Hồ Chí Minh
119
7 thg 4, 2020
Các thành viên (119)‎
kyky1232
Lê Vy Trần | Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 24 thg 4, 2020
1342
VoMaiPhuong2014
Mai Phuong Vo | Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 16 thg 4, 2020
632
lucky13072012
Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 24 thg 4, 2020
Không xếp hạng
thuyduong1701
thùy dương vũ | Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 22 thg 5, 2021
Không xếp hạng
KhaTranVuLe
Tran Kha | Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 24 thg 4, 2020
1042
xxbanda
Huy Dinh | Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 3 thg 10, 2021
Không xếp hạng
RobotutitHNgan2013
Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 24 thg 4, 2020
Không xếp hạng
Vothuyan1604
Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 27 thg 9, 2020
Không xếp hạng
Khoiprochess
Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 22 thg 1, 2021
Không xếp hạng
hongkhangvitinh315
Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 15 thg 4, 2020
Không xếp hạng
tmhieu135
Hiếu Trần Minh | Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 27 thg 9, 2020
Không xếp hạng
minhkhanggv2011
Nguyễn Minh Khang | Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 17 thg 5, 2020
1392
DoTienQuangMinh2012
Quang Minh Đỗ Tiến | Đồng Nai, Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 15 thg 4, 2020
1221
dotienduong_2006
Tiến Dương Đỗ | Đồng Nai, Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 20 thg 6, 2021
1290
binhminh2000
LE MINh Hoang | Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 16 thg 4, 2020
Không xếp hạng
vongocthinh2809
Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 18 thg 7, 2021
Không xếp hạng
Dosang0302
Sang Đỗ Tấn | trảng bom đồng nai, Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 15 thg 4, 2020
746
LuongTriHung09
Trí Hùng | Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 24 thg 4, 2020
Không xếp hạng
hotuanminh
Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 16 thg 4, 2020
Không xếp hạng
HanaCFT
Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 30 thg 7, 2021
686
tranphatdat
Trần Phát Đạt | Tháp Mười, Đồng Tháp, Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 24 thg 4, 2020
883
MinhQuan2018
Nguyễn Vũ Minh Quân | Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 16 thg 4, 2020
565
dothienphuc2011
Đỗ Ngọc thiên phúc | Trảng bom đồng Nai, Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 15 thg 4, 2020
Không xếp hạng
VqquyenCFT
Quang Quyền Vũ | -- Gò Vấp / TP.HCM --, Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 7 thg 4, 2020
Không xếp hạng
vanloilebernardchess
Văn Lợi Lê | Huế, Việt Nam
Đã tham gia câu lạc bộ: 15 thg 4, 2020
Không xếp hạng