x
Cờ vua - Chơi & Học hỏi

Chess.com

Miễn phí - Trên Google Play

MIỄN PHÍ - Trong cửa hàng app Window Phone

XEM
bishop book-alt book-open chess-board-arrow chess-board-puzzle chess-board-search chess-board crossed-swords flag knight pawn queen rook

Bài học cờ vua

Tương tác với các kỳ thủ và các huấn luyện viên hàng đầu để học hỏi các bài học từ họ. Làm theo sự hướng dẫn của bài học và nghe những lời nhận xét chuyên nghiệp trên mỗi nước đi.

Đang trực tuyến