Người tặng nhiều quà nhất

Chúng tôi muốn cảm ơn những thành viên rộng rãi nhất, những người đã chia sẻ tặng phẩm với bạn bè. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn!

HelenHellas
Helen | Athens Greece
Tham gia Sep 25, 2013
29.200 ngày được tặng
29.200
GM_Magnus_Kingdom
I'll never be a great chess player, but I have my moent's 🥇🥈🥉🏅🏆🎖 | fav. club : Magnus Chess Corner Norway
Tham gia Oct 27, 2018
26.430 ngày được tặng
26.430
Dr_Bosconovitch
Dr Bosconovitch | International
Tham gia Nov 24, 2016
22.775 ngày được tặng
22.775
ChessHodina
James Hodina | Cedar Rapids, IA United States
Tham gia Feb 10, 2008
18.705 ngày được tặng
18.705
George1st
george falleli | Melbourne Australia
Tham gia Aug 30, 2010
18.640 ngày được tặng
18.640
KevinBorg
Kevin Borg | Auckland New Zealand
Tham gia Dec 18, 2017
15.455 ngày được tặng
15.455
Roy_Makaay
Roy Makaay | Netherlands
Tham gia Jun 28, 2016
13.015 ngày được tặng
13.015
Eugen
Eugen R | International
Tham gia May 30, 2007
9.150 ngày được tặng
9.150
RedReynard
Red Reynard | England
Tham gia Apr 25, 2012
8.090 ngày được tặng
8.090
ArmandoHMM
Armando | United States
Tham gia Jun 11, 2019
7.740 ngày được tặng
7.740
vz721
Владимир | Москва Russia
Tham gia Aug 9, 2010
7.370 ngày được tặng
7.370
bluejay66
bluejay66 | Canada
Tham gia Oct 6, 2015
6.155 ngày được tặng
6.155
BillyBantine
Billy Bantine | International
Tham gia May 26, 2012
6.080 ngày được tặng
6.080
JL2019
J L | Sheffield United Kingdom
Tham gia Sep 20, 2014
6.045 ngày được tặng
6.045
JamieDelarosa
Jamie de la Rosa | "Bloody marvellous" Scotland
Tham gia May 17, 2014
5.840 ngày được tặng
5.840
CesarRiveraD
Cesar Rivera Duran | Baja California, Mexicali Mexico
Tham gia Feb 12, 2018
5.110 ngày được tặng
5.110
Malan77
Malan Steenkamp | Cape Town South Africa
Tham gia Sep 14, 2015
5.110 ngày được tặng
5.110
Arrakis09
Don Vandivier | Grand Blanc, MI United States
Tham gia Jun 22, 2008
5.110 ngày được tặng
5.110
Mengxuanxuan2011
Mengxuanxuan2011 | China
Tham gia Aug 25, 2018
4.015 ngày được tặng
4.015
dhammon52
David Hammon | Bishop, CA United States
Tham gia Jan 5, 2009
4.015 ngày được tặng
4.015
dadoom
one true smile is worth a thousand words:) | Zagreb Croatia
Tham gia Feb 24, 2014
4.005 ngày được tặng
4.005
Charlotte
Charlotte | England
Tham gia Dec 29, 2011
3.650 ngày được tặng
3.650
GMRafaelLeitao
Rafael Leitao | Brazil
Tham gia Jan 13, 2014
3.650 ngày được tặng
3.650
katy25_filipina
katy mila | davao Philippines
Tham gia Sep 11, 2014
3.525 ngày được tặng
3.525
arecinos
Adrian Recinos III | Galveston, TX United States
Tham gia Jan 4, 2014
3.405 ngày được tặng
3.405
pavolmederly
Pavol Mederly | Kalná nad Hronom Slovakia
Tham gia Feb 18, 2017
3.370 ngày được tặng
3.370
adamokor
a.olegovich | United States
Tham gia Jan 11, 2016
3.345 ngày được tặng
3.345
Le-Sammy
Samuel Dextin | Nigeria
Tham gia Mar 17, 2019
3.315 ngày được tặng
3.315
Mufudzi
James Mufudzi | Melbourne Australia International
Tham gia Oct 12, 2010
3.315 ngày được tặng
3.315
marthamc
marthamc | United States
Tham gia Dec 7, 2011
3.285 ngày được tặng
3.285
Phil35
Philippe | France
Tham gia Sep 17, 2011
3.285 ngày được tặng
3.285
JustARandomGuylol
Random Dude | RandmdudePlant Canada
Tham gia Mar 23, 2018
3.285 ngày được tặng
3.285
DrJon
Jonathan Fortune | Macomb, Illinois United States
Tham gia Mar 1, 2009
3.285 ngày được tặng
3.285
bobby4133
bobby4133 | United States
Tham gia May 30, 2014
3.285 ngày được tặng
3.285
Teja
Teja | South East Asia International
Tham gia May 18, 2008
3.285 ngày được tặng
3.285
CAJUNBOY
RICHARD (COT OTB) | Tadworth England
Tham gia Feb 24, 2008
3.270 ngày được tặng
3.270
LizardSlaveMaster
- - | windsor Canada
Tham gia Oct 28, 2008
3.130 ngày được tặng
3.130
daniel_espinosa
daniel espinosa | Stockholm Sweden
Tham gia Feb 2, 2016
2.950 ngày được tặng
2.950
dweetie
Alex Gl | Kansas United States
Tham gia May 10, 2012
2.920 ngày được tặng
2.920
embryro
embryro | Idaho United States
Tham gia Oct 12, 2011
2.920 ngày được tặng
2.920
jtutelian
jtutelian | United States
Tham gia Feb 20, 2019
2.920 ngày được tặng
2.920
Vertmouron
Monique | United States
Tham gia Oct 7, 2008
2.920 ngày được tặng
2.920
christiansaragih
christiansaragih | United Kingdom
Tham gia Aug 4, 2013
2.920 ngày được tặng
2.920
UweS
Uwe S. | Germany
Tham gia Dec 31, 2007
2.585 ngày được tặng
2.585
Applegirl435
Paulette Ylagan | Chicago United States
Tham gia Jul 5, 2018
2.585 ngày được tặng
2.585
GhostNight
Bob (CoT OTB) | Mount Rushmore SD United States
Tham gia Jul 23, 2010
2.585 ngày được tặng
2.585
rychu77
Rychu | Kołobrzeg Poland
Tham gia Aug 17, 2014
2.585 ngày được tặng
2.585
Dymitr72
Dmitry Kouzmin | Russia
Tham gia Mar 18, 2017
2.555 ngày được tặng
2.555
TopHatMister_OH_YES
William Brian Blessed Spooner | SHRUBBERY American Samoa
Tham gia May 14, 2010
2.555 ngày được tặng
2.555
hrepa
Ilya Khripko | Swampscott United States
Tham gia Sep 19, 2015
2.555 ngày được tặng
2.555