Chính sách Riêng tư

Các văn bản sau đây là chỉ là bản dịch. Phiên bản hợp lệ duy nhất được viết bằng Tiếng Anh .

Ngày khả dụng: May 25, 2018

Chess.com, LLC ("chúng tôi", "của chúng tôi") điều hành trang web chess.com và ứng dụng chess.com trên điện thoại ("Dịch Vụ").

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và công khai dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn của bạn đối với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này ý nghĩa thống nhất trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Định nghĩa

Dịch vụ

Dịch vụ bao gồm trang web chess.com và các ứng dụng chess.com trên thiết bị di động điều hành bởi Chess.com, LLC

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là dữ liệu của cá nhân độc lập, có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những dữ liệu đó và những thông tin khác trong quyền sở hữu của chúng tôi hoặc gần như được sở hữu bởi chúng tôi).

Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Sử Dụng được thu thập tự động bao gồm dữ liệu sinh ra bởi người dùng hoặc từ chính hệ thống (ví dụ, thời gian xem trang web).

Cookies

Cookie là những mẫu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

Điều khiển Dữ Liệu

Điều khiển dữ liệu có nghĩa là người hợp pháp (một mình hoặc cùng hoặc chung với người khác) xác định mục đích và cách thức về bất kỳ thông tin cá nhân nào được xử lý. Với mục đích của chính sách bảo mật, chúng tôi có một bộ điều khiển dữ liệu cho dữ liệu cá nhân của bạn.

Bộ vi xử lý dữ liệu (hoặc nhà cung cấp dịch vụ)

Bộ xử lý dữ liệu (hoặc nhà cung cấp dịch vụ) là bất kỳ người hợp pháp nào xử lý dữ liệu thay mặt cho các bộ điều khiển dữ liệu. Chúng tôi có thể sử dụng nhiều dịch vụ cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu hiệu quả hơn.

Đối tượng dữ liệu (hoặc người sử dụng)

Đối Tượng Dữ Liệu là bất kì cá thể nào đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi và là đối tượng của Dữ Liệu cá nhân.

Thu thập thông tin và sử dụng

Chúng tôi thu thập nhiều dạng thông tin cho nhiều mục đích khác nhau để cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Thông tin bắt buộc (tên người dùng chess.com và cả địa chỉ email, Google ID hoặc Facebook ID)
 • Thông tin không bắt buộc (Họ, Tên, Ngày Sinh, Mã bưu điện, và những mô tả cá nhân khác)
 • Cookie và Dữ Liệu Đã Dùng

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để gửi các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác có thể bạn quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin này từ chúng tôi bằng cách truy cập liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn trong bất kỳ email nào từ chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Dữ Liệu Sử Dụng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin được gửi từ trình duyệt của bạn mỗi khi bạn truy cập vào Hệ Thống hoặc truy cập thông qua thiết bị di động ("Dữ Liệu Sử Dụng").

Dữ Liệu Sử Dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ giao thức Internet (ví dụ như địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, danh sách các trang dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày mà bạn sử dụng, thời gian dành cho các trang, số định danh thiết bị và dữ liệu phân tích khác.

Khi bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động, Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và các dữ liệu phân tích khác.

Theo dõi dữ liệu cookie

Chúng tôi dùng tập tin cookie và và các công nghệ lưu vết để theo dõi hoạt động trên Dịch Vụ và giữ một vài thông tin.

Cookie là những tập tin với lượng dữ liệu nhỏ có thể chứa mẩu nhận dạng độc nhất cách ẩn danh. Cookie được gửi tới trình duyệt từ trang web và lưu trữ trên thiết bị của bạn. Những công nghệ lưu vết như các thông báo, nhãn, đoạn mã cũng được dùng để thu thập và theo dõi thông tin và để nâng cao và phân tích Dịch Vụ của chúng tôi.

Bạn có thể điều chỉnh trình duyệt để từ chối mọi cookie hoặc chỉ định khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn sẽ không thể sử dụng một vài chức năng của dịch vụ.

Ví dụ về việc sử dụng các Cookie:

 • Cookie Phiên. Chúng tôi dùng cookie này để giúp bạn giữ đăng nhập trong trang web.
 • Cookie Yêu Thích. Chúng tôi sử dụng Cookie này để ghi nhớ sở thích và những tùy chỉnh của bạn.
 • Cookie Bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookie này với mục đích bảo mật.
 • Cookie Quảng Cáo. Các Cookie Quảng Cáo nhằm để cung cấp các quảng cáo có thể liên quan tới bạn hoặc được bạn quan tâm. Bạn có thể tùy chỉnh những cookie này bằng cách vào trang Quảng Cáo và Chính Sách Bảo Mật thông tin của Google tại http://www.privacychoice.org/companies hay http://www.aboutads.info/choices. Để biết thêm về cách vận hành quảng cáo dựa theo hoạt động hoặc tùy chỉnh loại quảng cáo này, bạn có thể truy cập vào www.networkadvertising.org.

Sử dụng dữ liệu

Chess.com, LLC sử dụng những thông tin thu thập được cho nhiều mục đích:

 • Tùy chỉnh quảng cáo và nội dung mà bạn thấy
 • Để cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi
 • Để thông báo đến bạn những thay đổi trong Dịch Vụ của chúng tôi
 • 92/5000 Cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn
 • Để cung cấp sự hỗ trợ cộng đồng
 • Để thu thập xử lý những thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ
 • Để quản lý việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi
 • Để phát hiện, ngăn chặm và xác định những vấn đề kĩ thuật
 • Để cung cấp cho bạn tin tức, những khuyến mãi đặc biệt và những thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện mà chúng tôi cung cấp tương tự như gói đăng kí mà bạn đã mua hoặc được nhận trừ khi bạn quyết định từ chối nhận những thông tin đó
 • Để tiến hành nghiên cứu và cung cấp báo cáo tổng hợp, ẩn danh về cộng đồng người dùng chung của khách hàng nội bộ và bên ngoài.

Nền tảng pháp lý cho việc xử lý thông tin các nhân dưới điều khoản bảo vệ thông tin chung (GDPR)

Nếu bạn từ Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA), cơ sở pháp lý cho việc Chess.com, LLC thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong chính sách bảo mật này phụ thuộc vào dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và hoàn cảnh cụ thể.

Chess.com, LLC có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bởi vì:

 • Chúng tôi cần kí kết hợp đồng với bạn
 • Bạn đã cung cấp quyền cho chúng tôi làm
 • Cho mục đích thực hiện các chi trả
 • Đồng ý với luật định

Lưu giữ dữ liệu

Chess.com, LLC sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong giới hạn cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Chess.com, LLC cũng sẽ lưu lại dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được giữ lại trong một thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hay để cải thiện các chức năng của dịch vụ, hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Luân chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển - và lưu trữ trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật nơi bạn ở.

Nếu bạn đang ở ngoài Hoa Kỳ và đồng ý cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, đến Hoa Kỳ và xử lý tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách Bảo Mật này được kèm theo bản thông tin có đính kèm sự đồng ý của bạn.

Chess.com, LLC sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật và không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến bất kì tổ chức hoặc quốc gia nào trừ khi họ đảm bảo bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân khác cho bạn.

Minh bạch dữ liệu

Giao dịch thương mại

Nếu Chess.com, LLC bị sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, thì Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo trước khi Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao và tuân theo Chính sách bảo mật khác.

Minh bạch thực thi pháp luật

Trong một vài trường hợp, Chess.com, LLC có thể yêu cầu truy xuất thông tin cá nhân của bạn nếu điều đó là cần thiết bởi luật định hoặc trong việc phản hồi lại các yêu cầu xác minh công cộng hợp lệ (ví dụ tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Yêu cầu pháp lý

Chess.com, LLC có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi hành động đó là cần thiết để:

 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ và che chắn cho quyền sở hữu của Chess.com, LLC
 • Để ngăn chặn hoặc tìm ra những hoạt động bất thường trong việc kết nối với Dịch Vụ
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch Vụ hoặc công cộng
 • Để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Việc bảo mật dữ liệu của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có cách thức truyền qua Internet, hoặc cách lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Trong khi chúng tôi cố gắng cách thức chấp nhận được về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi vẫn không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Tín hiệu "Không theo dõi"

Chúng tôi hỗ trợ Không Lưu Vết ("DNT"). Không Lưu Vết là một tùy chọn bạn có thể thiết đặt trên trình duyệt web để xác nhận với trang web rằng bạn sẽ không bị lưu vết.

Bạn có thể mở hoặc tắt chức năng Không Lưu Vết trong phần Tùy Chỉnh hoặc Thiết Lập Trang trên trình duyệt của bạn.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Nếu bạn là một cư dân của khu vực kinh tế châu Âu (EEA), bạn có quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Chess.com, LLC nhắm đến việc thực hiện các bước hợp lý cho phép bạn sửa chữa, sửa đổi, xoá hoặc hạn chế việc sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn xác định được thông tin Cá Nhân nào đang được lưu trữ và nếu bạn muốn gỡ bỏ chúng khỏi hệ thống, xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

Bạn có thể chỉnh sử thông tin tài khoản Chess.com của bạn bất cứ khi nào. Trong một vài trường hợp, bạn phải tuân thủ theo luật bảo vệ dữ liệu:

 • Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa những thông tin lưu trữ. Bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu gỡ bỏ các thông tin cá nhân của mình bất cứ khi nào trong phần cài đặt tài khoản. Nếu bạn không thể tự thực hiện chúng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ.
 • Quyền hiệu chỉnh. Bạn có quyền hiệu chỉnh nếu như thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền đối tượng. Bạn có quyền chỉ định để chúng tôi xử lý thông tin các nhân của bạn.
 • Quyền giới hạn. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền lưu chuyển thông tin. Bạn có quyền được cung cấp bản sao những thông tin mà chúng tôi lưu trữ về bạn, với nhiều định dạng khác nhau.
 • Quyền thu hồi sự đồng thuận. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng thuận của mình với Chess.com, LLC bất cứ khi nào, chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Xin lưu ý chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính trước khi thực hiện yêu cầu.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để thực hiện Dịch vụ ("Nhà cung cấp dịch vụ"), cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, để thực hiện các dịch vụ liên quan hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các tác vụ thay chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân Tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

Google Phân tích và Khuếch đại

Google Phân tích và Khuếch đại là dịch vụ phân tích theo dõi và báo cáo lượng truy cập web. Họ sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và quản lý việc sử dụng các dịch vụ. Về Google Phân Tích, dữ liệu được chia sẻ với các dịch vụ khác của google. Google có thể thu thập dữ liệu để điều chỉnh và cá nhân hóa quảng cảo trên mạng lưới quảng cáo của họ.

Quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hiển thị quảng cáo đến bạn để giúp hỗ trợ và duy trì Dịch vụ của chúng tôi.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google, bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trong Dịch Vụ của chúng tôi. Google sử dụng các cookie để cung cấp quảng cáo cho người dụng Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các trang web khác trên Internet.

Bạn có thể từ chối sử dụng Cookie DoubleClick cho quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập trang Cài đặt quảng cáo của Google:http://www.google.com/ads/preferences.

Thanh toán

Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ trả phí trong Hệ Thống. Trong trường hợp đó, chúng tôi sử dụng quá trình thanh toán từ bên thứ ba (ví dụ trung tâm xử lý thanh toán).

Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc thu thập chi tiết thẻ thanh toán của bạn. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp cho bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi, việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của họ. Các bộ xử lý thanh toán này tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra do Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, Mastercard, American Express và Discover. Yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo xử lý an toàn thông tin thanh toán.

Những Bộ vi xử lý thanh toán được chúng tôi chấp nhận bao gồm:

Thanh toán bằng Apple Store

Các Chính Sách Bảo Mật có thể xem tại https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Chi trả trực tiếp qua Google Play

Các Chính Sách Bảo Mật có thể xem tại https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Các Chính Sách Bảo Mật có thể xem tại https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Các Chính Sách Bảo Mật có thể xem tại https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Liên kết đến các trang web khác

Dịch Vụ của chúng tôi có thể chứa những liên kết dẫn đến trang web khác không nằm trong sự điều hành của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang đó. Chúng tôi nghiêm túc khuyên bạn nên xem lại Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Chúng tôi không quản lý và không có trách nhiệm đối với bất kì nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực hành của bên thứ ba.

Bảo mật cho Trẻ Em

Chess.com không nhắm đến đối tượng sử dụng dịch vụ dưới 18 tuổi ("trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và biết rằng Con cái của bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không cần xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ.

Thay đổi sang chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết nếu có sự thay đổi bằng cách đăng Chính Sách Bảo Mật mới lên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email hoặc thông báo trên Hệ Thống, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách bảo mật này.

Bạn được khuyến khích xem lại Chính Sách Bảo Mật cách định kỳ để biết các thay đổi. Những sự thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật có hiệu lực từ khi được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ qua email: support@chess.com.