Cờ vua bỏ phiếu

  • Bình chọn cho nước đi tốt nhất!

  • Thảo luận chiến thuật với nhóm của bạn!

  • Hãy giúp câu lạc bộ của bạn leo bảng xếp hạng!

NM Sam Vs. The World V‎

The epic saga continues with game five! Take on NM Sam Copeland and crush his spirits through the power of teamwork! You can follow Sam for discussion of the game...

Đã bắt đầu: 1 thg 7, 2020 3.950 đấu thủ 1 nước/10 ngày

Royal Chess League Club vs The Wizards
Royal Chess League Club vs The Wizards

có 1 đấu thủ Bắt đầu lúc 52 phút