x
國際象棋 —— 玩與學

Chess.com

Google Play商店免費

Windows Phone 商店免費

查看

vuasutu

Khánh Linh Lê Võ

Vũng Tàu, 越南
1481
  • friends (7) 不存在
  • 百分位數 不存在
最高等級分
1540
2011年5月15日
最佳贏局
1741
對手的平均等級分
3 個月
  • 當我....時計算對手的平均等級分:
won
lost
draw
* 最近90天的平均
  • 連勝
  • Glicko 評分偏差
  • 頂級對手
[[ $select.selected.id ]] [[ opponent.id ]]
146 50.3%
130 44.8%
14 4.8%

當前在線