NgoNhatMinh790

Chào đến vs pro file của mình

Mình tên Minh học THPT TRẦN QUỐC TOẢN lớp 6a*6 thích cờ vua và cầu lông.    
vợt mới k520 pro đan cước bg65ti căng 11 kí chs đc 4 năm r 

Nhà nghèo =/ 

Dự định mua kumpoo ak7 +axforce cannon +kumpoo pc 99