Viktor Korchnoi chess club

Soviet Union, Switzerland
258
24 noy 2020
121 (#492)
0 (#56113)