Άρθρα
Σκακιστική Γραφή - Η Γλώσσα του Σκακιού!

Σκακιστική Γραφή - Η Γλώσσα του Σκακιού!

erik
| 391 | Για αρχάριους

Η σκακιστική γραφή είναι μια βολική μέθοδος για την καταγραφή των παρτίδων, ώστε να μπορείς να τις ξαναπαίξεις για να δεις τακτικές, να καταλάβεις τα λάθη σου ή να εντυπωσιάσεις τους φίλους σου. Δοκίμασε τη σκακιστική γραφή στην επόμενη παρτίδα σου - θα δεις ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από ένα καλά τοποθετημένο θαυμαστικό μετά από την κίνηση που κέρδισε την παρτίδα.

Αλγεβρική Γραφή

Η πιο απλή και συχνή μορφή σκακιστικής γραφής λέγεται Αλγεβρική Γραφή. Περιγράφει το πλαίσιο της σκακιέρας με γράμματα και αριθμούς.

Στο διάγραμμα αυτό, ο λευκός βασιλιάς είναι στο τετράγωνο c3 (γ3) και ο μαύρος βασιλιάς στο τετράγωνο h5 (θ5).

Η γραμμή (ή σειρά) 1 είναι το τέλος της σκακιέρας απ' όπου ξεκινούν τα λευκά. Τα μαύρα ξεκινούν από τη γραμμή 8. Οι στήλες ονοματίζονται από τα αριστερά του λευκού ως τα δεξιά του.

Επιπλέον, κεφαλαία γράμματα χρησιμοποιούντα για τα κομμάτια όπως φαίνεται παρακάτω:
K: Βασιλιάς (ελληνική γραφή: Ρ)
Q: Βασίλισσα (ελληνική γραφή: Β)
R: Πύργος (ελληνική γραφή: Π)
B: Αξιωματικός (ελληνική γραφή: Α)
N: Ίππος (ελληνική γραφή: Ι)
P: Πιόνι (παρότι, εξ' ορισμού ο συμβολισμός του πιονιού συνήθως παραλείπεται από τη γραφή)

How to Write a Chess Move

Πως Να Γράψεις Μία Κίνηση

Για να γράψεις μία κίνηση, δώσε το όνομα του κομματιού και το τετράγωνο στο οποίο κινείται. Αν στην κίνηση αιχμαλωτίζεται κάποιο κομμάτι, συμπεριλαμβάνουμε το σύμβολο x για τη λέξη "αιχμαλωτίζει" πριν το τετράγωνο προορισμού.

Για παράδειγμα σε αυτήν την παρτίδα, η πρώτη κίνηση των λευκών είναι Nc3 (Ιγ3): ο ίππος στο τετράγωνο γ3. Τα μαύρα απαντούν με f5 (ζ5) (θυμήσου, το σύμβολο για το πιόνι παραλείπεται). Τα λευκά παίζουν e4 (ε4) και τα μαύρα αιχμαλωτίζουν το πιόνι, fxe4 (ζxε4) - το f (ζ) αιχμαλωτίζει το e4 (ε4). Η στήλη f (ζ) αντικαθιστά το όνομα του πιονιού, καθώς το P παραλείπεται. Τα λευκά αιχμαλωτίζουν με τη σειρά τους, Nxe4 (Ιxε4). Η υπόλοιπη παρτίδα γράφεται ως

...        Nf6 (Ιζ6)

Nxf6+ (Ιxζ6+) gxf6 (ηxζ6)

Qh5# (Βθ5#)

+ είναι το σύμβολο για το σαχ και # είναι το σύμβολο για το ματ.

Ειδικά Σύμβολα

x: αιχμαλωτίζει
0-0: μικρό ροκέ
0-0-0: μεγάλο ροκέ
+: σαχ
#: ματ
!: καλή κίνηση
?: κακή κίνηση

περισσότερα θαυμαστικά και ερωτηματικά μπορούν να προστεθούν για μεγαλύτερη έμφαση.

Αποφυγή Ασαφειών

Rd1 (Πδ1) δεν είναι αρκετό για να ορίσει την κίνηση--για ποιον πύργο μιλάμε;

Σε περιπτώσεις όπου η τυπική γραφή είναι ασαφής, πρόσθεσε ένα επιπλέον γράμμα ή αριθμό για να ξεκαθαρίσεις την προέλευση του κομματιού που κινείται. Εδώ, η γραφή Rad1 (Παδ1), ο πύργος από τη στήλη a (α) στο τετράγωνο d1 (δ1), λύνει το πρόβλημα. Όταν ένα πιόνι αιχμαλωτίζει ένα κομμάτι πάντα να συμπεριλαμβάνεις τη στήλη που βρισκόταν αρχικά, όπως στο fxe4 (ζxε4) και το gxf6 (ηxζ6) παραπάνω.

Other Chess Notation

Άλλες Γραφές

Οι περισσότεροι παίκτες σήμερα χρησιμοποιούν Αλγεβρική Γραφή, υπάρχουν, όμως, κάποιες παραλλαγές:
Η Μακρά Αλγεβρική Γραφή δίνει το τετράγωνο προέλευσης επίσης, εκτός από το τετράγωνο προορισμού για κάθε κίνηση.

Η Περιγραφική Γραφή, ένα παλιότερο σύστημα, ονομάζει τις στήλες της σκακιέρας βάσει των κομματιών. Για παράδειγμα η στήλη c (γ) καλείται QB ή στήλη του αξιωματικού της μεριάς της βασίλισσας. Οι γραμμές γράφονται βάσει της οπτικής του κάθε παίκτη. Το QB3 των λευκών είναι το QB6 των μαύρων.

Κατέβασε Το Δωρεάν Παρτιδόφυλλο Σκακιστικής Γραφής

Μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν παρτιδόφυλλα εδώ, ή να αγοράσεις ένα scorebook σαν αυτό για να κάνεις καταγραφή, μπορείς όμως και να ξεκινήσεις με ένα απλό φύλλο χαρτί με γραμμές.

Printable Chess Scoresheet

erik
Erik

[Please Note: Don't send me Tech Support, Abuse Reports, or other "Site" issues. Please contact Chess.com Support for those things. But I do love thank you notes and personal messages! Thank you!]

Yes, I am the guy who started Chess.com (along with Jay, Igor, Piotr, and many others). I have 3 amazing daughters, one wild son, and a wonderful, patient wife! I learned chess when I was 8 years old. Since then I have been playing, studying, and enjoying it regularly. I prefer semi-open and closed positions that blow up tactically (like the Closed Sicilian, King's Indian, Glek etc). 

Want to know more about how Chess.com got started? Read about it here!