Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Lord Of The Rings
6
Egypt Pyramids
4
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
0.5
Egypt Pyramids
1.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
0
Egypt Pyramids
2
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 1899 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
5
Egypt Pyramids
1
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Sicilian Defense: Closed Variation, Fianchetto Variation
1.5
Egypt Pyramids
2.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1399 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
0
Egypt Pyramids
2
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Titinlabiz
5
Egypt Pyramids
3
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: 1000 - 2000 3 ημέρες/κίνηση
ANZACS
9.5
Egypt Pyramids
2.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1600 - 1700 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
1
Egypt Pyramids
1
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1500 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
1
Egypt Pyramids
1
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
tournaments,matches,vote chess and 960
0
Egypt Pyramids
2
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
1
Egypt Pyramids
1
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Georgia
9.5
Egypt Pyramids
10.5
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1600 - 1700 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
3.5
Egypt Pyramids
0.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1400 - 1500 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
2
Egypt Pyramids
0
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1300 - 1400 3 ημέρες/κίνηση
Legio XI Claudia
1
Egypt Pyramids
1
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
2
Egypt Pyramids
0
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1500 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
1
Egypt Pyramids
1
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Egypt Pyramids
8
The Celts
16
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1500 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
Legio XI Claudia
0
Egypt Pyramids
2
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 7 ημέρες/κίνηση
UNDERGROUND PORTAL
7
Egypt Pyramids
5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
CALABARZON CHESS TEAM
6.5
Egypt Pyramids
3.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1300 - 1750 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
0.5
Egypt Pyramids
1.5
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1450 - 1822 3 ημέρες/κίνηση
La Belle France
3
Egypt Pyramids
1
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1299 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
0
Egypt Pyramids
2