Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 69 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team United Kingdom.
75.5
I like beer and Chess
62.5
Παίκτες: 19 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team United Kingdom.
15
Beach Garden Chess club
23
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
PURPLE HAZE
4.5
Team United Kingdom.
11.5
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1111 3 ημέρες/κίνηση
The Animal Kingdom Conservation Group .
4
Team United Kingdom.
0
Παίκτες: 28 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
ANTI NAZI LEAGUE
23.5
Team United Kingdom.
32.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
The Chess Republic
4.5
Team United Kingdom.
1.5
Παίκτες: 42 Βαθμολογία: < 1800 3 ημέρες/κίνηση
Team United Kingdom.
41
Warriors Of Light
43
Παίκτες: 39 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
The Ultimate Training Center
57.5
Team United Kingdom.
20.5
Παίκτες: 51 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
BULGARIA
55
Team United Kingdom.
47
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: < 1400 3 ημέρες/κίνηση
Team United Kingdom.
6.5
Team India
7.5
Παίκτες: 35 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Art Of Chess
21.5
Team United Kingdom.
48.5
Παίκτες: 24 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
The Russian Queen
12.5
Team United Kingdom.
35.5
Παίκτες: 48 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Kasparov Chess Club
45.5
Team United Kingdom.
50.5
Παίκτες: 19 Βαθμολογία: < 1500 3 ημέρες/κίνηση
Powder Monkeys
24.5
Team United Kingdom.
13.5
Παίκτες: 20 Βαθμολογία: 0 - 3000 3 ημέρες/κίνηση
Team United Kingdom.
8
La Belle France
32
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: < 1700 3 ημέρες/κίνηση
TURK CHESS PLAYERS
8
Team United Kingdom.
12
Παίκτες: 25 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Philippine Critical Movers
29
Team United Kingdom.
21
Παίκτες: 30 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
ANTI NAZI LEAGUE
41.5
Team United Kingdom.
18.5
Παίκτες: 25 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
May the chess be with you
33.5
Team United Kingdom.
16.5
Παίκτες: 42 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Chess Corner
63.5
Team United Kingdom.
20.5
Παίκτες: 62 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Africa
54.5
Team United Kingdom.
69.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Malta
4
Team United Kingdom.
6
Παίκτες: 43 Βαθμολογία: 700 - 2600 3 ημέρες/κίνηση
The Netherlands
33.5
Team United Kingdom.
52.5
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Chess960 Players Group
3
Team United Kingdom.
1
Παίκτες: 58 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team United Kingdom.
76.5
Team Norway
39.5