Male ülesmärkimine - malekeel!

Male ülesmärkimine - malekeel!‎

erik
erik
|
158 | Algajaile

Male ülesmärkimine on mugav viis mängude ülestähendamiseks, nii et saad neid hiljem taasesitada, et õppida taktikat, mõista vigu või oma sõpradele muljet avaldada. Proovi male ülesmärkimist oma järgmises mängus - sa leiad, et pole midagi rahuldustpakkuvamat, kui hästipaigutatud hüüumärk käigu järel, mis tõi võidu.

Algebraline märkimine

Lihtsaimat ja enamlevinud male ülesmärkimise vormi kutsutakse algebraliseks märkimiseks. See märgistab malelaua võrgustiku tähtede ja numbritega.

Sellel joonisel on valge kuningas väljal c3 ja must kuningas väljal h5.

Rida 1 on malelaua serv, kus alustab valge, must alustab realt 8. Veerud on märgitud tähtedega valge poolt vaadates vasakult paremale.

Lisaks kasutatakse suuri tähti malendite jaoks järgmiselt:
K: Kuningas
L: Lipp
V: Vanker
O: Oda
R: Ratsu
E: Ettur (kuigi tavaliselt E jäetakse märkimata)

How to Write a Chess Move

Kuidas käiku üles kirjutada

Käigu märkimiseks kirjuta malendi nimi ja väli, millele ta liikus. Kui malend lüüakse, lisame enne sihtvälja sümboli x.

Näiteks selles mängus on valge esimene käik Rc3: ratsu väljale c3. Must vastab f5 (pea meeles, et E jäetakse märkimata). Valge mängib e4 ja must lööb etturi fxe4, f lööb e4. Veerg f asendab etturi nime, sest E ei kirjutata. Valge lööb vastu Rxe4. Ülejäänud mäng kirjutatakse üles niiviisi

...       Rf6

Rxf6+ gxf6

Lh5#

+ tähistab tuld ja # matti.

Erimärgid

x: lööb
0-0: lühike vangerdus
0-0-0: pikk vangerdus
+: tuli
#: matt
!: hea käik
?: halb käik

rõhutamiseks võib lisada mitu ! või ? märki.

Mitmetimõistetavuse vältimine

Vd1 pole piisav selle käigu kirjeldamiseks--kumb vanker?

Olukordades, kus tavaline märkimine on mitmeti mõistetav, lisa täht või number liikuva malendi lähtevälja täpsustamiseks. Siin, Vad1, vanker veerult a väljale d1, lahendab probleemi. Kui ettur lööb mõne malendi, lisa alati lähteveerg, nagu fxe4 ja gxf6 ülal.

Other Chess Notation

Teised märkimisviisid

Tänapäeval kasutab enamik mängijaid algebralist märkimist, kuid on mõned variandid:

Pikk algebraline märkimine annab iga käigu lähte- ja sihtvälja.

Kirjeldav märkimine, üks vanem süsteem, nimetab malelaua veerge vigurite järgi. Näiteks veerg c nimetatakse LO ehk lipuoda veerg. Ridu loendatakse mõlema mängija poolt vaadates. Valge LO3 on musta LO6.

Lae alla tasuta male märkeleht

Saad alla laadida tasuta male märkelehti siin, või osta märkimiseks punktiraamatu nagu see siin aga on ka võimalik alustada tavalise joonelise paberiga.

Printable Chess Scoresheet