Tietosuojakäytäntö

Seuraava teksti on vain informatiivinen käännös. Ainoa laillisesti sitova versio on saatavilla englanniksi.

Voimaantulopäivä: December 19, 2019

Chess.com LLC ("me", "meidän", "meiltä" ja muut taivutusmuodot) hallinnoi chess.com-web-sivustoa ja chess.com-mobiilisovellusta ("Palvelu").

Tällä sivulla kerrotaan käytännöistämme koskien henkilökohtaisten tietojen keruuta, käyttöä ja luovuttamista Palveluamme käyttäessäsi sekä lisäksi valinnan mahdollisuuksista, joita sinulla on näihin Tietoihin nähden.

Käytämme tietojasi Palvelumme tarjoamiseen ja parantamiseen. Käyttämällä Palvelua hyväksyt tämän käytännön mukaisen tietojen keruun ja käytön. Mikäli tässä Tietosuojakäytännössä ei toisin määritellä, käytetyillä nimikkeillä on sama merkitys tässä Tietosuojakäytännössä kuin Palveluehdoissamme.

Määritelmät

Palvelu

Palvelulla tarkoitetaan chess.com-websivustoa ja chess.com-mobiilisovellusta, joiden toimintaa hallitsee Chess.com, LLC

Henkilökohtaiset tiedot

'Henkilökohtaisilla tiedoilla' tarkoitetaan tietoja elossa olevasta henkilöstä, jonka henkilöllisyys voidaan määrittää näiden tietojen perusteella (ja mahdollisesti myös muiden hallussamme olevien tai todennäköisesti haltuumme tulevien tietojen perusteella yhdessä edellä mainittujen tietojen kanssa).

Käyttötiedot

Käyttötiedot ovat automaattisesti kerättyjä tietoja, jotka on luotu joko Palvelun käytön tai Palvelun oman infrastruktuurin perusteella (esim. sivustolla vierailun kesto).

Evästeet

Evästeet ovat pieniä datapaketteja, jotka säilötään laitteeseesi (tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen).

Datan Hallinnoija

Datan Hallinnoijalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeudellista henkilöä, joka (joko yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa) määrää tarkoituksen, johon, sekä tavan, millä mitä tahansa henkilökohtaista tietoa nyt käsitellään tai tullaan jatkossa käsittelemään. Tämän Tietosuojakäytännön osalta me olemme sinun Henkilökohtaisten Tietojen Datan Hallinnoija.

Datan Käsittelijät (tai Palveluntarjoajat)

Datan Käsittelijällä tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai oikeudellista henkilöä, mukaan lukien Palveluntarjoajaa, joka käsittelee tietoja Datan Hallinnoijan puolesta. Saatamme käyttää useiden eri Datan Käsittelijöiden palveluita käsitelläksemme tietojasi tehokkaammin.

Datan Henkilö (tai Käyttäjä)

Datan Henkilö on kuka tahansa elävä ihmisyksilö, joka käyttää palveluamme ja on kerättyjen Henkilökohtaisten Tietojen kohde.

Tiedonkeruu ja käyttö

Keräämme useita eri lajin tietoja useisiin eri tarkoituksiin voidaksemme tarjota ja parantaa Palveluamme sinua varten.

Kerätyn tiedon lajit

Henkilökohtaiset tiedot

Käyttäessäsi Palveluamme saatamme pyytää sinua ilmoittamaan meille tiettyjä henkilökohtaisesti yksilöiviä tietoja, joita voidaan käyttää tunnistamiseesi tai sinuun yhteydenottoon ("Henkilökohtaiset Tiedot"). Henkilökohtaisesti yksilöivät tiedot saattavat sisältää (näihin rajoittumatta) seuraavia seikkoja:

 • Vaaditut tiedot (chess.comin käyttäjänimi ja joko sähköpostiosoite, Googlen julkinen ID tai Facebookin julkinen ID)
 • Valinnaiset tiedot (etunimi, sukunimi ja muut henkilökohtaiset tunnisteet)
 • Evästeet ja käyttötilastot

Saatamme käyttää Henkilökohtaisia Tietojasi ottaaksemme sinuun yhteyttä markkinointi- tai mainontatarkoituksessa tai lähettääksemme sinulle uutiskirjeitä tai muuta tietoa, joka saattaa kiinnostaa sinua. Voit halutessasi kieltäytyä mistä tahansa tai kaikista näistä yhteydenotoista seuraamalla tilauksen lopettamislinkkiä ("unsubscribe") tai seuraamalla missä tahansa lähettämässämme sähköpostissa annettuja ohjeita tai ottamalla meihin yhteyttä.

Käyttötiedot

Saatamme myös kerätä tietoja, joita selaimesi lähettää, kun vierailet Palvelussamme tai kun muodostat yhteyden Palveluun mobiililaitteen avulla tai sen kautta ("Käyttötiedot").

Tämä Käyttötieto saattaa sisältää informaatiota, kuten tietokoneesi Internet-protokolla-osoite (eli IP-osoite), selaintyyppi, selainversio, sivut, joissa olet Palvelussamme vieraillut, näiden vierailujen ajankohta ja kesto, yksilöiviä laitetunnisteita sekä muuta diagnostista tietoa.

Kun kirjaudut Palveluun mobiililaitteella tai sellaisen kautta, tämä Käyttötieto saattaa sisältää tietoja mobiililaitteen tyypistä, sen yksilöivästä tunnisteesta, IP-osoitteesta, käyttöjärjestelmästä, mobiililaitteen käyttämän selaimen tyypistä, yksilöiviä laitetunnisteita sekä muita diagnostisia tietoja.

Jäljite-evästeiden tiedot

Me käytämme evästeitä ja vastaavia jäljitysteknologioita jäljittääksemme toimintaa Palvelussamme ja säilöäksemme tiettyjä tietoja.

Evästeet ovat pienikokoisia tiedostoja, jotka saattavat sisältää nimettömän yksilöivän tietotunnisteen. Evästeet lähetetään sivustolta selaimellesi ja säilötään laitteeseesi. Muita käytössä olevia jäljitysteknologioita ovat jäljitteet, tunnisteet ja skriptit, joilla kerätään ja jäljitetään informaatiota Palvelumme kehittämiseksi ja analysoimiseksi.

Voit määrittää selaimesi hylkäämään kaikki evästeet tai ilmoittamaan evästeen lähettämisestä. Jos et kuitenkaan hyväksy evästeitä, joidenkin Palvelumme osioiden käyttö ei ehkä onnistu.

Esimerkkejä käyttämistämme evästeistä:

 • Istuntoevästeet. Käytämme istuntoevästeitä pitääksemme sinut sisäänkirjautuneena Palveluumme.
 • Asetusevästeet. Käytämme asetusevästeitä käyttämiesi asetusten muistamiseen.
 • Turvallisuusevästeet. Käytämme turvallisuusevästeitä turvallisuustarkoituksiin.
 • Mainontaevästeet. Mainontaevästeitä käytetään sinulle näytettävien mainosten kohdentamiseen mahdollisten kiinnostuksen kohteidesi mukaisesti. Voit kieltäytyä näiden evästeiden käyttämisestä vierailemalla Googlen mainosten ja sisällön verkkotietosuojakäytäntöä esittelevällä sivulla osoitteessa http://www.privacychoice.org/companies tai http://www.aboutads.info/choices. Lukeaksesi lisää tästä käyttötapoihin perustuvasta mainontatavasta tai jättäytyäksesi pois tämänkaltaisesta mainonnasta käy osoitteessa www.networkadvertising.org.

Tietojen Käyttö

Chess.com LLC käyttää kerättyä dataa erilaisiin tarkoituksiin:

 • Näkemiesi mainosten ja sisällön mukauttamiseksi
 • Palvelumme tarjoamiseksi ja ylläpitämiseksi
 • Palvelumme muutoksista sinulle ilmoittamiseksi
 • Salliakseen sinun halutessasi osallistua Palvelumme vuorovaikutteisiin toimintoihin
 • Asiakastuen tarjoamiseksi
 • Analyysin tai arvokkaan tiedon keräämiseksi, jotta voisimme parantaa Palveluamme
 • Palvelumme käytön valvomiseksi
 • Teknisten häiriöiden havaitsemiseksi, estämiseksi ja korjaamiseksi
 • Tarjotaksemme sinulle uutisia, erikoistarjouksia ja yleistietoa muista tarjoamistamme hyödykkeistä, palveluista ja tapahtumista, jotka ovat samankaltaisia kuin jo ostamasi tai joista olet tehnyt kyselyitä, mikäli et ole kieltäytynyt tällaisen tiedon vastaanottamisesta
 • Tutkimuksen suorittamiseksi ja koostettujen, nimettömien raporttien laatimiseksi yleisestä käyttäjäyhteisöstämme sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita varten.

If you are from the European Economic Area (EEA), Chess.com, LLC’s legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Data we collect and the specific context in which we collect it.

Chess.com LLC saattaa käsitellä Henkilökohtaisia Tietojasi, koska:

 • Meidän on tehtävä kanssasi sopimus
 • Olet antanut meille luvan tehdä niin
 • Maksun käsittelytarkoituksiin
 • Lain noudattamiseksi

Tietojen säilytys

Chess.com LLC säilyttää Henkilökohtaisia Tietojasi vain niin kauan kuin on välttämätöntä tässä Tietosuojakäytännössä esitetyn tarkoituksen täyttämiseksi. Säilytämme ja käytämme Henkilökohtaisia Tietojasi siinä määrin kuin on välttämätöntä lain velvoitteiden täyttämiseksi (esimerkiksi, jos sovellettavat lait vaativat meitä säilyttämään tietojasi), erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja laillisten sopimustemme ja ehtojemme täytäntöönpanoksi.

Chess.com LLC säilyttää myös Käyttötietoja sisäisiin analyysitarkoituksiin. Käyttötietoja säilytetään yleensä vain lyhyehkön aikaa, paitsi siinä tapauksessa, että näitä tietoja käytetään Palvelumme turvallisuuden tai toimivuuden parantamiseen, tai kun laki velvoittaa meitä sailyttämään näitä tietoja pidemmän aikaa.

Datan siirto

Tietosi — Henkilökohtaiset Tietosi mukaan lukien — voidaan siirtää ja niitä voidaan säilyttää tietokoneilla, jotka sijaitsevat oman osavaltiosi, maakuntasi, maasi tai muun toimintaasi säätelevän hallintoalueen ulkopuolelle, ja jossa tietosuojalait saattavat erota tämän hallintoalueen laeista.

Jos sijaintipaikkasi on Yhdysvaltain ulkopuolella ja päätät välittää meille tietoa, otathan huomioon, että siirrämme tuota tietoa, Henkilökohtaiset Tietosi mukaanlukien, Yhdysvaltoihin ja käsittelemme sitä siellä.

Tälle Tietosuojakäytännölle antamasi hyväksyntä ja sitä seurannut tällaisen tiedon lähettäminen merkitsevät yhdessä tuon siirron hyväksymistä.

Chess.com LLC tekee kaikki kohtuuden piirissä olevat välttämättömät toimet varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja näiden Tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Mitään Henkilökohtaisia Tietojasi ei siirretä millekään toimielimelle tai maahan, jossa ei ole riittäviä hallintakeinoja muun muassa tietoturvasi takaamiseksi.

Datan luovuttaminen

Liiketapahtuma

Jos Chess.com LLC on osapuolena yritysfuusiossa, yrityskaupassa tai omaisuuden myynnissä, Henkilökohtaiset Tietosi saatetaan siirtää. Tiedotamme etukäteen Henkilökohtaisten Tietojesi siirrosta ja eri Tietosuojakäytännön alaisuuteen asettamisesta.

Luovuttaminen Lainvalvojille

Määrätyissä tapauksissa Chess.com LLC saattaa olla velvoitettu luovuttamaan Henkilökohtaisia Tietojasi, mikäli laki sitä edellyttää tai vastauksena julkisten viranomaisten (esim. tuomioistuimien tai hallituksen viraston) virallisiin pyyntöihin.

Lainsäädännölliset vaatimukset

Chess.com LLC saattaa luovuttaa Henkilökohtaisia Tietojasi, mikäli sillä on hyvä syy uskoa, että tällainen toimi on välttämätön, jotta:

 • Laillisen velvoitteen täyttämiseksi
 • Chess.com LLC:n oikeuksien tai omistusten suojelemiseksi ja puolustamiseksi
 • Palvelumme yhteydessä mahdollisesti tapahtuneen väärinkäytöksen estämiseksi tai tutkimiseksi
 • Palvelun käyttäjien tai julkisoikeudellisten henkilöiden henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi
 • Lailliiselta vastuuvelvollisuudelta suojautumiseksi

Datan Turvaaminen

Tietojesi turvaaminen on meille tärkeää, mutta muistathan, ettei mikään internetin kautta kulkeva lähetysmenetelmä tai sähköisen tallentamisen menetelmä ole 100%:sti turvallinen. Pyrimme käyttämään kaupallisesti hyväksyttyjä keinoja Henkilökohtaisten Tietojesi suojaamiseen, mutta emme voi taata niille ehdotonta turvaa.

"Älä seuraa"-signaalit

Emme tue "Älä jäljitä"-asetusta ("Do Not Track" tai "DNT"). "Älä jäljitä" on asetus, jonka voit kytkeä web-selaimessasi ilmoittaaksesi web-sivustoille, ettet halua tulla jäljitetyksi.

Voit kytkeä päälle tai pois 'Älä Seuraa'-valinnan avaamalla Asetukset-sivun tai valikon web-selaimessasi.

Tietosuojaasi koskevat oikeudet Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) alaisuudessa

Jos olet Euroopan Talousalueen (ETA) asukas, sinulla on määrättyjä oikeuksia tietosuojaan. Chess.com LLC pyrkii kohtuullisten keinovarojen puitteissa sallimaan sinun oikaista, muuttaa tai poistaa Henkilökohtaisia Tietojasi tai rajoittaa niiden käyttöä.

Jos tahdot tietää, mitä Henkilökohtaisia Tietoja meillä sinusta on, ja toivot niiden poistamista järjestelmästämme, ota meihin yhteyttä.

Voit muokata Chess.comin tilitietojasi milloin tahansa. Tietyissä olosuhteissa sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojaan:

 • Oikeus saada nähdä, päivittää tai poistaa tietoja, joita meillä on sinusta. Voit mahdollisuuksien mukaan tarkastella, päivittää tai pyytää poistamaan henkilökohtaisia tietojasi tilisi asetusosion kautta. Mikäli et pysty suorittamaan näitä toimenpiteitä itse, ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua tässä.
 • Oikaisuoikeus. Sinulla on oikeus saada oikaista sinua koskevia tietoja, jos ne ovat vääriä tai epätäydellisiä.
 • Vastustusoikeus. Sinulla on oikeus vastustaa suorittamaamme henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä.
 • Rajoitusoikeus. Sinulla on oikeus pyytää meiltä henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn rajoittamista.
 • Oikeus siirrettävissä olevaan dataan. Sinulla on oikeus saada kopio hallussamme olevista sinua koskevista tiedoista jäsentyneessä, koneen luettavassa, yleisesti käytössä olevassa esitysmuodossa.
 • Myönnön peruuttamisen oikeus. Sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa myöntämäsi lupa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn kaikissa niissä yhteyksissä, joissa Chess.com, LLC käsittelee näitä tietoja myöntämäsi luvan varassa.

Huomaa, että saatamme pyytää sinua todentamaan henkilöllisyytesi ennen tämänkaltaisiin pyyntöihin vastaamista.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle Henkilökohtaisten Tietojesi keruustamme ja käytöstämme. Lisätietoja varten ota yhteyttä lähimpään tietosuojavaltuutettuusi Euroopan Talousalueella (ETA).

Palveluntarjoajat

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), including Data Processors, to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

Näillä kolmansilla osapuolilla on pääsy Henkilökohtaisiin Tietoihisi vain näiden tehtävien suorittamiseksi puolestamme. He ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta tai käyttämättä niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Analytiikka

Saatamme käyttää kolmansia osapuolia Palveluntarjoajina valvoaksemme ja analysoidaksemme Palvelumme käyttöä.

Amplitude

Amplitude on verkkoanalyysipalvelu, joka seuraa ja raportoi nettisivustojen käyttäjämääriä. Se käyttää kerättyjä tietoja Palvelumme käytön seuraamiseen ja valvomiseen.

Mainonta

Saatamme käyttää kolmansia osapuolia Palveluntarjoajina näyttääksemme sinulle mainoksia Palvelumme tukemiseksi ja ylläpitämiseksi.

Google AdSense DoubleClick -eväste

Google kolmannen osapuolen toimittajana käyttää evästeitä toimittaakseen mainoksia Palveluumme. Googlen käyttämä DoubleClick-eväste mahdollistaa sille ja sen kumppaneille mainosten toimittamisen käyttäjillemme perustuen heidän vierailuihin Palvelussamme tai muilla Internetin web-sivustoilla.

Voit jättäytyä pois DoubleClick-evästeen käytöstä kiinnostusperusteisen mainonnan pohjana vierailemalla Google Ads -asetuksien web-sivustolla: http://www.google.com/ads/preferences.

Maksut

Saatamme tarjota maksullisia tuotteita ja/tai palveluita Palvelumme sisällä. Siinä tapauksessa käytämme kolmannen osapuolen palveluita maksujen käsittelyyn (esim. maksunkäsittelijöitä).

Me emme tallenna tai kerää maksukorttitietojasi. Tuo tieto välitetään suoraan kolmannen osapuolen maksunkäsittelijöillemme, jotka käyttävät henkilökohtaisia tietojasi oman Tietosuojakäytäntönsä alaisuudessa. Nämä maksunkäsittelijät ovat sitoutuneet PCI-DSS:n standardeihin, joita hallinnoi PCI Security Standards Council, joka on Visan, Mastercardin, American Expressin, Discoverin ja vastaavanlaisten toimijoiden yhteishanke. PCI-DSS:n vaatimukset auttavat varmistamaan maksutietojen turvallisen käsittelyn.

Maksunkäsittelijät, joiden kanssa olemme yhteistyössä:

Apple Storen In-App-maksut

Heidän tietosuojakäytäntönsä on nähtävissä osoitteessa https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Google Playn In-App-maksut

Heidän tietosuojakäytäntönsä on nähtävissä osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Heidän tietosuojakäytäntönsä on nähtävissä osoitteessa https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Heidän tietosuojakäytäntönsä on nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Palvelumme saattaa sisältää linkkejä toisille sivustoille, jotka eivät ole meidän hallinnoimiamme. Jos klikkaat tällaista kolmannen osapuolen linkkiä, sinut ohjataan tuon kolmannen osapuolen sivustolle. Suosittelemme vahvasti tutustumaan jokaisen vierailemasi sivuston tietosuojakäytäntöön.

Meillä ei ole hallinnointioikeutta emmekä ole vastuuvelvollisia minkään kolmannen osapuolen sivustojen tai palveluiden sisältöstä, tietosuoja-asetuksista tai -käytännöistä.

Lasten tietosuoja

Chess.com ei kohdenna ketään alle 18-vuotiasta ("Lapsia") Palvelumme käytön vuoksi.

Emme tietoisesti kerää tunnistettavissa olevia henkilötietoja keneltäkään alle 18-vuotiaalta. Jos olet lapsen vanhempi tai huoltaja, ja olet tietoinen, että Lapsesi on antanut meille Henkilökohtaisia Tietoja, ota meihin yhteyttä. Jos tulemme tietoiseksi, että olemme keränneet Henkilökohtaisia Tietoja lapsilta ilman todennettua vanhemman suostumusta, ryhdymme toimiin tuon tiedon poistamiseksi palvelimiltamme.

YKSITYISYYSTIEDOTE KALIFORNIAN ASUKKAILLE

This Privacy Notice for California Residents supplements the information contained in our Privacy Policy and applies solely to all visitors, users and others who reside in the State of California. We adopt this notice to comply with the California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA). Any terms defined in the CCPA have the same meaning when used in this notice.

Your Rights and Choices

The CCPA provides consumers (California residents) with specific rights regarding their personal information. For purposes of the Privacy Notice for California Residents, personal information includes "Personal Data", "Usage Data", and "Cookies" as those terms are defined in this Privacy Policy. This section describes your CCPA rights and explains how to exercise those rights.

Pääsy erityisiin tietoihin ja oikeudet tietojen sijaintipaikan muuttamiseen

You have the right to request that we disclose certain information to you about our collection and use of your personal information over the past 12 months that is not otherwise subject to an exception under the CCPA.

Oikeudet poistopyyntöihin

You also have the right to request that we delete any of your personal information that we collected from you and retained, subject to certain exceptions.

Exercising Access, Data Portability, and Deletion Rights

To exercise the access, data portability, and deletion rights described above, please submit a verifiable consumer request to us by:

Puhelin: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
Sähköposti: support@chess.com
Postiosoite:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

To be verifiable your request must:

 • Provide sufficient information that allows us to reasonably verify you are the person about whom we collected personal information or an authorized representative.
 • Kuvaile pyyntösi kyllin yksityiskohtaisesti, jotta voimme ymmärtää, arvioida ja vastata siihen.

We cannot respond to your request or provide you with personal information if we cannot verify your identity or authority to make the request and confirm the personal information relates to you.

Only you, or a person registered with the California Secretary of State that you authorize to act on your behalf, may make a verifiable consumer request related to your personal information. You may also make a verifiable consumer request on behalf of your minor child.

Syrjimättömyys

We will not discriminate against you for exercising any of your CCPA rights. Unless permitted by the CCPA, we will not: (i) deny you goods or services; (ii) charge you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties; (iii) provide you a different level or quality of goods or services; or (iv) suggest that you may receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.

Henkilökohtaisten tietojesi myyminen

We do not sell, and have not sold your personal information to third parties for a business or commercial purpose in the 12 months preceding the effective date of this Privacy Policy, as we understand the term “sell” to mean under the CCPA.

Henkilökohtaiset tiedot, joita keräämme, käytämme ja julkistamme

The CCPA specifies categories of personal information protected under the CCPA. The following chart provides information about the personal information we collect relative to each category and the sources from which we collect such data. For additional information regarding the personal information we collect and have collected in the 12 months preceding the effective date of our Privacy Policy see the heading "Types of Data Collected" of our Privacy Policy. We may use personal information for the business/commercial purposes described under the heading "Use of Data" of our Privacy Policy. For information about how we share your personal information see the headings "Disclosure of Data", "Service Providers", "Analytics" and "Advertising" of our Privacy Policy.

Henkilökohtaisten tietojen kategoria Tässä kategoriassa kerätyt henkilökohtaiset tiedot Henkilökohtaisten tietojen lähteet
 1. Tunnisteet
 • Oikea nimi tai nimimerkki
 • Internet-protokollaosoite tai -osoitteet
 • Sähköpostiosoite
 • Tilin nimi (käyttäjänimi) tai muu vastaava tunniste
 • Mobiilin push-tunnussanomat
 • Specific third-party identifiers relating to chess services (e.g., USCF or FIDE ID number) may be collected for some accounts
 • Information you provide us
 • Information we collect from you automatically
 • Kolmannen tahon palveluntarjoaja
 1. Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • ei sovellettavissa
 • ei sovellettavissa
 1. Protected classification characteristics under California or federal law
 • ei sovellettavissa
 • ei sovellettavissa
 1. Kaupalliset tiedot
 • ei sovellettavissa
 • ei sovellettavissa
 1. Biometriset tiedot
 • ei sovellettavissa
 • ei sovellettavissa
 1. Internetin tai muun vastaavan verkon käyttö
 • Vain chess.comin selaushistoria
 • Information we collect from you automatically
 • Kolmannen tahon palveluntarjoaja
 1. Geopaikannustiedot
 • ei sovellettavissa
 • ei sovellettavissa
 1. Havaintodata
 • ei sovellettavissa
 • ei sovellettavissa
 1. Ammatilliset tai työllisyyttä koskevat tiedot
 • ei sovellettavissa
 • ei sovellettavissa
 1. Ei-julkiset koulutustiedot (USA:n liittovaltion laki "Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)")
 • ei sovellettavissa
 • ei sovellettavissa
 1. Inferences drawn from other personal information
 • ei sovellettavissa
 • ei sovellettavissa

YHTEYSTIEDOT

If you have any questions or comments about this notice or the ways in which Chess.com, LLC collects and uses your information as described in the Privacy Policy or you wish to excercise your rights under California law, please do not hesitate to contact us at:

Puhelin: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
Sähköposti: support@chess.com
Postiosoite:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

MUUTOKSET TÄHÄN ILMOITUKSEEN YKSITYISYYSKÄYTÄNNÖISTÄ

We reserve the right to amend our Privacy Policy at our discretion and at any time. When we make changes to our Privacy Policy, we will (i) let you know via email and/or a prominent notice on our Services and (ii) post the updated Privacy Policy on the website and update the Privacy Policy's effective date. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes.

Your continued use of our website following the posting of changes constitutes your acceptance of such changes.