Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
29 / 14 / 0
67.4% 32.6% 0%
67% 990
#2
3 / 2 / 2
42.9% 28.6% 28.6%
43% 28