Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 15
#2
1 / 1 / 0
50% 50% 0%
50% 5
#3
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0