SRPSKA LIGA - SERBIAN LEAGUE
Grupa posvećena organizaciji i održavanju Lige u šahu u kojoj učestvuju srpski timovi.