ducpiano1

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Chúng ta sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, chính vì thế hãy dành sự yêu thương cho người xứng đáng.