Felhasználói egyezség

Az alábbi szövegezés csupán egy informatív fordítás. Az egyetlen jogilag hiteles változat angol nyelven érhető el.
Hatályba lépés: April 21, 2022

Egyszerűen fogalmazva: tarts tiszteletben másokat, tartsd be a törvényt és érezd jól magad!

You must carefully read this Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. Our Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy are fully integrated into this Agreement, meaning that by accepting this Agreement, you also accept the Fair Play Policy, the Privacy Policy, the Subscriber Agreement, and the Community Policy (the “Other Policies”). The Other Policies are a part of this Agreement, even if we display the Other Policies on other webpages. If you are unable to access any of the Other Policies using the links above, please notify us at https://support.chess.com.

A szolgáltatás használatával elfogadod a felhasználói egyezséget. Amennyiben nem fogadod el, úgy az alábbiakban meghatározottak szerint nem használhatod a szolgáltatásunkat. A szolgáltatás használata folytatólagos beleegyezéssel jár, vagyis minden használattal elfogadod az aktuálisan érvényes felhasználói egyezséget és egyéb szabályzatokat, akkor is, ha ezekben változás történt az utolsó felhasználás óta (akár az értesítésed nélkül).

Jelen egyezség elfogadásához, a szolgáltatás használatához és/vagy fiók létrehozásához a saját országod törvényei szerint nagykorúnak kell lenned. Az elfogadással kijelented, hogy betöltötted a rád irányadó felnőttségi korhatárt és megbízhatunk a nyilatkozataidban. Amennyiben még nem vagy nagykorú, úgy jelen egyezséget a szülő vagy törvényes képviselő hagyhatja jóvá. Ha Kalifornia államban élsz, és még nem töltötted be a 13. életévedet, akkor nem vagy jogosult a szolgáltatás használatára. Ha tudomásod van olyan Chess.com felhasználóról, aki Kalifornia államban él és még nem töltötte be a 13. életévét, kérjük értesíts minket a https://support.chess.com címen!

A szabályzatok időről időre frissülhetnek, az esetleges változások követéséhez rendszeresen látogasd meg ezt az oldalt! A használattal egyidejűleg elfogadod a szabályok jövőbeni módosulásait. Nem kötelességünk értesíteni téged, ha bármelyik szabályozásunkban vagy irányelvünkben változás történik, kivéve ha Kalifornia állam, vagy bármely az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó ország lakosa vagy. Ilyen esetekben értesítünk, ha olyan változás történik, ami engedélyezi számunkra: (a) a felhasználói adataid továbbadását, vagy (b) a felhasználói adataid belső használaton túlmutató, hirdetési célú felhasználását.

KÜLÖN FELHÍVJUK A FIGYELMEDET, HOGY A MEGÁLLAPODÁS AZ ALÁBBI RENDELKEZÉSEKET IS MAGÁBAN FOGLALJA: (1) VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KIKÖTÉS; (2) CSOPORTOS KERESETBENYÚJTÁS JOGÁNAK FELADÁSA; (3) LEMONDÁS MINDEN KÖVETELÉSRŐL, MELY A FELHASZNÁLÁSBÓL KÖVETKEZIK.

Jogrendszer, eljárás, hatáskör

FIGYELMESEN OLVASD EL AZ ALÁBBI RÉSZT! PERES ELJÁRÁS ESETÉN KIHATÁSSAL VAN A KERESET JOGI ALAPJAIRA.

Amennyiben a Chess.com-mal, jelen egyezséggel, egyéb szabályzatával, szolgáltatáseléréssel, használattal, vagy tranzakcióval kapcsolatban bármilyen természetű vitás eset merül fel (ide értve a Chess.com marketing, oktatási, vagy egyéb tartalmait), úgy a felek mindketten elfogadják, hogy a vitarendezés menete az alábbiak szerint alakul:

1. Tájékoztatási szándék

Vitás esetben első lépésként megkeresel minket a https://support.chess.com/ címen és leírod a problémát.

Vitás kérdés esetén a nekünk küldött üzeneted tárgya "Értesítés vitás ügyről" kell legyen, és tartalmaznia kell a hivatalos nevedet (a valódi nevedet), a fiókod felhasználónevét (vagy azonosítószámát), a címedet, az elérhetőségeidet, hogy hogyan lépjünk kapcsolatba veled, a problémát és az elvárt megoldási javaslatot. Jóhiszeműen megpróbálunk megoldást találni a problémára, az ügyfélszolgálat első megkeresésétől számított legalább harminc (30) nap leforgása alatt. Amennyiben így nem születik megállapodás, a folytatás az alábbi ügymenet szerint alakul:

2. Választottbíróság

Jelen szolgáltatási feltételek a Federal Arbitration Act (“FAA”) választottbírósági törvénykezés hatálya alá tartoznak, akkor is, ha a felhasználónak nincs állandó lakhelye az Egyesült Államokban. Minden nemzetközi rendelkezés hasonló az FAA jelen felhasználói egyezségét lefedő szabályozásához, kivéve hogy itt a nemzetközi adásvételi szerződéseket szabályozó Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) is érvényben van.

Választottbírósági eljárás

Hivatalos levélben kell tájékoztatnod minket a választottbírósági eljárási keresetről az alábbi postacímen: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84907. A levélnek tartalmaznia kell: (a) a követelés leírását; és (b) az elvárt ellentételezési, vagy megoldási módot.

A választottbíróság döntése végleges és fellebbezhetetlen. Az eljárás során az Amerikai Választottbírósági Hivatal ("AAA") szolgáltatókra és felhasználókra vonatkozó általános rendelkezései jelen egyezség kitételeivel módosulnak. Az AAA szabályzatát itt találod: http://www.adr.org.

A döntőbíró jelen egyezség kitételeit figyelembe véve jár el. Az AAA és a bíróság az eljárást angol nyelven tartja. A kereset során virtuális meghallgatás történik, vagy amennyiben szükséges, és a felek meg tudnak egyezni, lehetőség van személyes meghallgatásra is. Ennek helyszíne Utah állam, vagy a saját országod - a választás joga a tiéd.

Bármilyen döntés vagy kártérítés írásos dokumentumban rögzíti mindkét fél támasztott követelésének egyenkénti elbírálását, valamint a választottbíróság hivatkozási jogalapját és végleges ítéletét.

A döntés csak olyan jogi és arányos mértékű ellentételezést állapíthat meg, amit te, vagy a Chess.com az egyéni kereset során korábban támasztott (és mely követelések jogosságát a bíróság bizonyítottnak találta). A választottbíróság a te egyedi esetedben jár el, harmadik fél esetlegesen felmerülő sérelméért a Chess.com nem marasztalható el.

Szükség esetén mindkét fél állami bírósághoz fordulhat a jogerős választottbírósági ítélet végrehajtásának kikényszerítésére. A váasztottbíróság ítélete végleges, kötelező érvényű, és megfellebbezhetetlen. A választottbírósági eljárásban résztvevő mindkét fél teljességgel lemond a fellebbezés jogáról az FAA és az AAA aktuális kereskedelmi szabályozása szerint.

Választottbírósági és ügyvédi költségek

Ha a kártérítési igényed kevesebb, mint 10,000$, és a választottbíróság a keresetnek helyt ad, úgy a Chess.com az AAA választottbírósági perköltség rád eső részét is vállalja (kivéve, ha a bíróság komolytalannak találja a keresetet, illetőleg ha az szándékosan értelmetlen vagy kötekedő, mely esetben a Chess.com felmerülő perköltségei - ide értve az ügyvédi költségeket is – téged terhelnek). Amennyiben a vitatott összeg több, mint 10,000$ - vagy az AAA felhasználói szabályozása másként nem rendelkezik - a választottbíróság az AAA szolgáltatói szabályozása szerint osztja meg a felmerülő perköltségeket. Kivételt képez ez alól, ha a kereset komolytalan, vagy szándékosan a másik fél bosszantását célozza.

Az eljáró nem terhelheti át a felek egyéni ügyvédi költségeit. Kivételt képez ez alól, ha a kereset komolytalan, vagy szándékosan a másik fél bosszantását célozza.

Jelen rendelkezések nem zárják ki, hogy bármelyik fél polgári peres eljárás keretében állami bíróághoz, vagy egyéb békéltető testülethez forduljon (arányos kártérítésért), amennyiben a kereset tárgya adatbiztonsághoz, szabadalmi joghoz, szellemi tulajdonhoz, vagy jogosulatlan felhasználáshoz köthető. A itt említetteket nem lehet a vonatkozó helyi törvénykezések visszkereseti jogfosztásaként értelmezni, és nem korlátozzák az egyébként érvényes választottbírósági határozatot.

A FELHASZNÁLÁSSAL ELFOGADOD JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, EGYÚTTAL TE ÉS A CHESS.COM KÖLCSÖNÖSEN LEMOND A BÍRÓSÁGI PERESKEDÉS ÉS CSOPORTOS KERESETBENYÚJTÁS JOGÁRÓL.

MINDEN KERESET EGYÉNI, A FELPERES NEM KÉPVISELHET CSOPORTOT, VAGY ÖNMAGÁN KÍVÜLI MÁS SZEMÉLYT. HACSAK A FELEK KÖLCSÖNÖSEN MEG NEM EGYEZNEK, A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI DÖNTÉS KIZÁRÓLAG AZ EGYÉNI ESETRE VONATKOZTATHATÓ.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Ilyen esetben a kereset a Utah állam Salt Lake megyei, vagy Utah állam Utah megyei Amerikai Körzeti Bíróság hatáskörébe tartozik. Az egyezséggel elfogadod a fenti bíróságokat és nem vitatod az illetékességüket.

3. Alternatív vitarendezés

Amennyiben a Chess.com Fair Play szabályszegési megállapítást tett és ennek jogosságát vitatod, úgy a választottbírósági eljárás helyett választhatod a Fair Play Panel szakértői döntéshozatalát. Az ilyen esetet a Chess.com egyéni hatáskörben, Fair Play Panel szakértők bevonásával vizsgálja, és egyénileg is dönt annak jogossága felől. Amennyiben a Fair Play Panel szakértői elutasítják a keresetet, még mindig választhatod a választottbírósági eljárást a második pontban foglaltak szerint.

Ez a panel az AAA választottbíróságának fogyasztóvédelmi szabályozása szerint folytatja le a keresetet, a jelen egyezség második részében foglalt kitételekkel.

A Chess.com vállalja a Fair Play Panel döntéshozatali folyamatának teljes költségét (kivéve a te ügyvéded járandóságát). A saját ügyvédi költségek minden esetben a megbízó feleket terhelik, függetlenül attól, hogy ki nyeri az eljárást.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. A Fair Play Panel résztvevőinek kiválasztása kizárólag a Chess.com hatásköre. Amennyiben elfogadod a Fair Play Panel joghatóságát, úgy annak ítélete végleges, kötelező érvényű és megfellebbezhetetlen, hacsak a Chess.com önálló döntési jogkörében a fellebbezésről másként nem rendelkezik.

Lejárat

Elfogadod, hogy a Chess.com előzetes értesítés és indoklás nélkül, azonnali hatállyal törölheti a Chess.com fiókodat, a hozzá tartozó e-mail címet, és megtagadhatja a szolgáltatáshoz való hozzáférést. A Chess.com indoklás nélkül, önálló döntési jogkörében azonnal megszüntetheti, vagy felfüggesztheti a tagságot, amennyiben a felhasználó megsérti ezen egyezséget. Az egyezség és a további szabályozások betartása nem garancia a Chess.com szolgáltatásainak jövőbeni korlátlan elérésére. A törlés okai lehetnek (egyebek mellett): (a) a felhasználási feltételek, felhasználói egyezség, és egyéb itt rögzített irányelvek megsértése; (b) hatósági vagy kormányzati megkeresés; (c) saját fiók megszüntetésére irányuló kérelem; (d) szünetelés, vagy a szolgáltatás módosítása (ide értve annak részeit); (e) váratlan technikai, biztonsági helyzet vagy probléma; (f) hosszas inaktivitás; (g) csaló szándékú, vagy illegális felhasználói tevékenység; (h) szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség elmulasztása. Amennyiben a törlés oka megtérítendő károkozás (például A Chess.com adatait érő jogsértés), úgy a Chess.com jóvátételi követelést támaszt és jogorvoslatért a Utah állami, vagy egyéb bírósághoz fordul.

A Chess.com fiók törlése magában foglalja: (a) a hozzáférés megszüntetését a szolgáltatás összes részéhez; (b) a fiókhoz köthető jelszó, információk, fájlok és tartalmak törlését; (c) a későbbi hozzáférés megtagadását; (d) a Fair Play szabályok megszegése esetén a profilkép és a személyes információk törlése után a fiók és a felhasználónév megbélyegzését a törlés okával; (e) amennyiben a Fair Play szabályok megsértése egy versenyen való részvétel közben történik, a zárolt fiók visszaléptetését; (f) a közösségi irányelvek megsértése esetén a személyes információk törlése után a fiók és a felhasználónév megbélyegzését a törlés okával.

Továbbá elfogadod, hogy a zárolások kizárólag a Chess.com egyéni hatáskörébe tartoznak. A Chess.com nem felelős a fiókodért, az e-mail címedért, vagy hozzáférésedért amennyiben harmadik fél általi károkozás történt. A Chess.com fiók megszüntetése ellen fellebbezésnek helye nincs, hacsak azt a Chess.com saját hatáskörében külön nem engedélyezi. Amennyiben a GDPR vonatkozik rád, vagy Kalifornia állam lakosa vagy, a fiók törlésével nem veszíted el a jogot a tárolt vagy feldolgozott személyes adataid kiadására vagy törlésére.

Fiók korlátozások

A Chess.com a szolgáltatás során az általános gyakorlatnak megfelelően korlátozhatja az e-mail üzenetek, megosztott hozzászólások és feltöltött tartalmak hozzáférési és tárolási idejét, az egy fiókhoz köthető be- és kimenő e-mail üzenetek számát, az elektronikus levelek maximális méretét, a fiókhoz tartozó maximális tárhelyet és a szolgáltatás felhasználásának mennyiségét (a szolgáltatással eltöltött időt) egy adott perióduson belül. A Chess.com nem felelős a itt tárolt tartalmak és üzenetek megőrzéséért a szolgáltatás során. A Chess.com jogosult a hosszabb ideje inaktív fiókok visszaléptetésére.

Továbbá, a Fair Play szabályzat értelmében a Chess.com általános gyakorlat szerint felügyelheti és korlátozhatja a fióktevékenységet, ide értve a játszmák monitorozását. Szabályszegő magatartás esetén jogosult a játékjog megvonására, eseményről történő visszaléptetésre, vagy versenyhez történő csatlakozás megtagadására.

A Chess.com további értesítés nélkül fenntartja a jogot az általános eljárási gyakorlatának megváltoztatására.

Díjak

A Chess.com díjazásos versnyein csak felnőttek vehetnek részt. A nagykorúság korhatárát a felhasználó országának törvényei határozzák meg. Amennyiben még nem töltötted be e korhatárt, úgy jelen egyezséget kizárólag a szülő vagy törvényes képviselő hagyhatja jóvá. A Chess.com-nak nem feladata a versenynevezések jogosságának ellenőrzése.

A Chess.com versenyein vagy rendezvényein elért díjazás (pénz vagy egyéb jutalom) esetén tudomásul veszed és elfogadod, hogy a Chess.com jogosult felülvizsgálni a játszmáid tisztaságát, nem korlátozva azt a vonatkozó versenyjátszmákra, és ezek alapján felülbírálni a játékjogodat (kizárás). A Chess.com saját hatáskörében jogosult a versenyeken elnyert díjazás visszatartására a vizsgálat ideje alatt. Minden esetleges visszaléptetési, kizárási, vagy díjtörlési határozat a Chess.com felhasználási feltételeinek hatálya alá tartozik, és mint ilyen, végleges, kötelező érvényű és megfellebbezhetetlen.

Az itt közzétett versenyeken való részvétellel kijelented, hogy semmilyen követelést nem támasztasz (és rajtad keresztül harmadik fél sem) a cégünk, jogi képviselőnk, leányvállalatunk, segítőink, partnereink, alkalmazottaink, vezetőségünk felé a versenyeken való részvétel miatt esetlegesen keletkező kiadási költségekért, anyagi károkért, valamint versenydíjazásokért. A Chess.com-ot nem terheli felelősség ilyen követelések esetén.

A Chess.com nem vállal felelősséget a versenyeknél vagy a díjazásoknál esetlegesen fellépő olyan hibákért, melyek fölött a Chess.com nem rendelkezik, így ésszerű határokon belül ráhatása nincs.

Elfogadod, hogy kártérítési kötelezettséged keletkezhet a cégünk, jogi képviselőnk, leányvállalatunk, segítőink, partnereink, alkalmazottaink, vezetőségünk felé, amennyiben szabályszegés miatt, vagy hozzád köthetően anyagi hátrány, károkozás történik (ide értve a jó hírnév megsértését és a hitelrontás helyreállításához köthető tanácsadói díjakat). Elfogadod ezeket a kitételeket, a Chess-com felhasználási feltételeit, a versenyszabályokat és egyéb a csapatodat érintő kiegészítő utasításokat a versenyek ideje alatt.

A verseny bármely részletét érintő vitás esetben (ide értve egyebek mellett a díjazást, a játékjogot, az elvárt magatartást, jelen kitételeket, a Chess.com felhasználási feltételeit, a versenyszabályokat és egyéb feltételeket) a döntés joga kizárólag a Chess.com-ot illeti: a határozat végleges, kötelező érvényű és megfellebbezhetetlen.

A Chess.com nem szolgál adózási vagy jogi tanácsokkal a díjazások adóterheit illetően. Amennyiben hivatalos megkeresés érkezik, a Chess.com minden szükséges díjazással kapcsolatos információt kiad az érintett adóhatóságnak. A Chess.com ilyen esetben jogosult egyéni hatáskörben eldönteni, hogy a megkeresésről és adatszolgáltatásról értesíti-e a felhasználót, ami így részben korlátozhatja a GDPR vagy egyenértékű szabályozás hatálya alá tartozó adatvédelmi jogaidat.

Tagsági állapot

Elfogadod, hogy a használat során tilos:

 • törvénybe ütköző, ártalmas, félelemkeltő, megalázó, zaklató, gyalázkodó, közönséges, trágár, szexuális témájú, pornográf, becsületsértő, gyűlöletkeltő, rasszista, személyiségi jogokat sértő, vagy egyéb módon kifogásolható tartalom feltöltése, megosztása vagy közzététele;
 • a Chess.com csoportjain, klubjain, blogjain, fórumain vagy bármely tartalmán belül történő toborzási, hirdetési vagy reklámcélú, vallási vagy politikai meggyőződésű hozzászólások, szövegek, üzenetek, linkek megosztása;
 • az eredeti tartalomhoz, játszmához, bloghoz vagy fórumtémához nem köthető hozzászólások, szövegek, üzenetek, linkek megosztása;
 • erőszakos cselekedettel való fenyegetőzés, illetve javaslattétel az önbántalmazásra;
 • becsmérlés vagy egyéb zaklatás;
 • más ember, vagy élőlény megszemélyesítése, ide értve egyebek mellett a Chess.com alkalmazottait, illetőleg a más felhasználók megtévesztésére szánt önazonosítás;
 • a szolgáltatás során közölt tartalmak eredeti forrásának rejtegetése, álcázása, az azonosíthatóság manipulálása;
 • megfelelő meghatalmazás vagy engedély hiányában nem jogtiszta tartalmak feltöltése, megosztása vagy közzététele;
 • mások személyes adatainak, vagy erre utaló tartalmaknak a jogosulatlan feltöltése, megosztása vagy közzététele, valamint bármilyen üzleti titoktartást, vagy szabadalmi-, szerzői- és tulajdonjogokat sértő tevékenység;
 • kéretlen, vagy jogosulatlan hirdetések és reklámanyagok, "levélszemét", "spam", "lánclevél", "csaló szándékú üzenet",, vagy egyéb megszólítások és kérések feltöltése, megosztása vagy közzététele (kivételt képeznek az engedélyezett esetek);
 • fájlokat támadó, számítógépes vagy telekommunikációs eszköz vagy program működését megzavaró vagy akadályozó ártalmas programsorok, kódok vagy vírusos tartalom feltöltése, megosztása vagy közzététele;
 • a társalgás normál menetének félbeszakítása, szabotálása, vagy a másik felhasználót szándékosan negatívan érintő viselkedés;
 • a szolgáltatás és az ahhoz tartozó hálózat és szerverek működésének akadályozása vagy szabotálása, továbbá a felhasználás feltételeként meghatározott szabályok megsértése;
 • a Chess.com és partnerei által biztosított szolgáltatás, számítógépes rendszerek és szolgáltatás ellátó rendszerek nem nyilvános felhasználásra szánt részeinek illetéktelen elérése, feltörése, rongálása;
 • a rendszer és a hálózat esetleges hibáinak keresése, sebezhetőségének tesztelése és bármely biztonsági vagy azonosítási elem kijátszása;
 • robot, pók, vagy egyéb automatizált "adatbányász" alkalmazások használata, illetve a szolgáltatást, annak tartalmait és szerkezeti felépítését akadályozó, vagy másolását célzó tevékenység;
 • a helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények és hatályos jogszabályok szándékos, vagy akaratlan megsértése;
 • a fentiek értelmében más felhasználók személyes adatainak gyűjtése vagy tárolása tilos.

Kijelented, hogy a szolgáltatás használatát és annak részeit (ide értve magát a fiókot) nem másolod, nem sokszorosítod, nem árusítod, nem cseréled el és nem használod semmilyen egyéb kereskedelmi célra. Elfogadod, hogy a Chess.com fiókod nem átruházható.

A fenti szabályok betartása önmagában nem garantálja a Chess.com szolgáltatásának folyamatos elérését. A Chess.com minden időben fenntartja a jogot a szolgáltatás elérésének korlátozhatóságára vagy megszüntethetőségére.

Tartalom

Elfogadod, hogy bármely nyilvános, vagy magán céllal megosztott információért, szövegért, programért, zenéért, hanganyagért, fényképért, grafikáért, videóért, üzenetért, sablonért, stb. ("tartalom") kizárólagosan a forrásfiók tulajdonosa a felelős. Ennek értelmében tehát nem a Chess.com, hanem a felhasználó felel a szolgáltatás használata során általa feltöltött, megosztott, továbbküldött tartalmakért. A Chess.com-nak nincs ráhatása a felhasználók által megosztandó tartalmakra, így nem felelős azok helyénvalóságáért, pontosságáért és minőségéért. A használattal elfogadod, hogy akaratlanul is találkozhatsz sértő, illetlen vagy kifogásolható tartalmakkal. Az ilyen tartalmakért a Chess.com nem vállal felelősséget, ide értve egyebek mellett a tartalmi hibákat és a használatból, közzétételből, továbbadásból eredő káreseteket.

Tudomásul veszed, hogy a Chess.com rendelkezik a tartalmak megjelenítése felett, így a szolgáltatás során felmerülő tartalmak megjelenítése vagy annak megtagadása, törlése vagy áthelyezése a Chess.com illetékeseinek egyéni döntési jogköre (de nem kötelessége). A fentieken felül a Chess.com és megbízottai fenntartják a jogot a kifogásolható, vagy a felhasználási feltételeket sértő tartalmak törléséhez. A Chess.com-nak joga van a tartalomtörléshez, a felhasználói fiókok felfüggesztéséhez, törléséhez és a felhasználónevek kiosztásához a felhasználó beleegyezése, vagy további tájékoztatása nélkül. Fenntartjuk a jogot, hogy elérjük, elolvassuk, megőrizzük, vagy kiadjuk az általunk őrzött információkat, amennyiben megítélésünk szerint azok (i) sértik a hatályos törvényeket vagy segítik az igazságszolgáltatást, illetve amennyiben hivatalos szerv kötelez minket az adatszolgáltatásra, (ii) segítenek érvényt szerezni a felhasználási feltételekben rögzített szabályoknak, illetőleg megelőzni a további visszaéléseket, (iii) segítenek felderíteni, megelőzni, vagy megakadályozni a csaló szándékú, biztonsági, vagy technikai problémákat, (iv) ügyfélszolgálati megkereséssel vannak kapcsolatban, (v) segítik a jog- és tulajdonvédelmet, valamint a Chess.com működését és felhasználóinak biztonságát.

A Chess.com nem monitorozza a felhasználók által létrehozott tartalmakat. A Chess.com senki számára, így számodra sem tudja szavatolni a felhasználók tartalmainak megfelelőségét.

Elfogadod, hogy a szolgáltatás és annak részét képező program olyan biztonsági elemeket tartalmazhat, amelyek a Chess.com, illetőleg egyéb szolgáltatás ellátók adatkezelési és adatvédelmi szabályozásának hatálya alá tartoznak. A beágyazott szoftverek cookie-kat tartalmazhatnak. A cookie-k kezeléséről bővebb információt az adatvédelmi szabályzat vonatkozó részénél találsz.

A felhasználó nem próbálhatja meg kijátszani, feltörni, vagy átírni a szolgáltatás egyetlen elemét sem. A program és szolgáltatás részének vagy egészének jogosulatlan felhasználása, másolása, megosztása szigorúan tilos!

A Chess.com nem gyakorol tulajdonosi jogokat a használat során általad feltöltött tartalmak felett. Ugyanakkor a szellemi tulajdonod tiszteletben tartása mellett a feltöltéssel megadod a jogot az általad itt nyilvánossá tett tartalmak örökös és visszavonhatatlan, átruházható, szabad felhasználására, megosztására, módosítására, átformálására, adaptálására, lefordítására, továbbadására, közzétételére világszerte, szabadalmi jogoktól mentesen.

A Chess.com szolgáltatás használatával a játékaktivitás lépéseket, játszmákat, értékszámokat és statisztikákat generál. Ezek az információk nyilvánosak, az elrejtésük vagy törölésük nem lehetséges. Törvényes célokra minden lépés, játszma és nyilvános adat bárki számára szabadon hozzáférhető, másolható és felhasználható.

A Chess.com oldal felületéről szabadon lehet felvételt készíteni, közvetíteni vagy videót megosztani (például Youtube, Twitch, vagy egyéb videók esetén), amennyiben a Chess.com logó látható marad. A felvétel a készítő tulajdona, de a felület, dizájn és illusztrációk feletti rendelkezési jog továbbra is a Chess.com-ot illeti. Saját döntési hatáskörünkben fenntartjuk a jogot e felhasználási engedély tetszőleges időben történő megvonására.

Felhasználói játékaktivitás (UGA) és nem helyettesíthető tokenek (NFT)

A szolgáltatásunk magában foglalja az egyes felhasználók aktivitását, előzményeit és statisztikáit tartalmazó adatainak nyilvántartását, kezelését és fenntartását.

Tulajdonjog

 1. Hacsak írásban másként nem rendelkezünk, minden felhasználói játékaktivitás (UGA) - ide értve a designt, szöveget, grafikát, képeket, információkat, adatokat, szoftvert, hangfájlokat, egyéb fájlokat és ezek rendszerezését (összességében "UGA") - a Chess.com és partnerei-, valamint a licencbirtokosok és az érintett felhasználók tulajdona.
 2. A felhasználási feltételekben foglaltak ellenére, az felhasználói játékinformációk tartalmazhatnak Chess.com szoftverrészleteket, vagy külső szolgáltatói tulajdonokat, melyek eltérő licenc alá esnek. Ezekre az esetekre a vonatkozó licenc szabályozás érvényes.
 3. A lépések, játszmák, eredmények, értékszámok és statisztikák nyilvánosak, így bárki számára hozzáférhetőek, felhasználhatóak és másolhatóak.

A felhasználói aktivitáshoz (UGA) és eléréséhez tartozó licenc

Korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, allicencekkel nem ellátható, személyre szóló jogot adunk neked a felhasználói aktivitás (UGA) elérésére és felhasználására, ugyanakkor ezen licenc is jelen feltételek hatálya alá esik, így nem ad jogot: (a) az eladásra vagy törvénytelen felhasználásra; (b) Az UGA egészének vagy részleteinek elrejtésére, törlésére, módosítására vagy egyéb származtatott felhasználására; (c) adatbányászatra, vagy egyéb gépi adatgyűjtési és adatkinyerési eszköz használatára; (d) az itt megnevezett engedélyezett eseteken felül az UGA bármely részletének letöltésére (kivéve a képernyőképet); és (e) az UGA bármilyen, nem rendeltetésszerű felhasználására.

Korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható jogot adunk a szolgáltatásunkra mutató szöveges hiperhivatkozás készítésére (magában foglalva a felhasználói aktivitást - "UGA") törvényes, kereskedelmi és nem kereskedelmi céllal, mindaddig, amíg a hivatkozás nem sérti a Chess.com és partnereinek jó hírét (vagyis amíg link nem tartalmaz hamis, félrevezető, méltatlan, rágalmazó állításokat és a nem vezet felnőtt, illegális, sértő, zaklató, vagy egyéb módon kifogásolható tartalmú oldalra). Ezen korlátozott jogot bármikor megvonhatjuk. A szolgáltatásunkra vagy tartalmainkra mutató hivatkozás létrehozásához engedélyezzük a Chess.com logójának és grafikus tulajdonainak felhasználását. Felhasználhatod, keretezheted és beállításba helyezheted a Chess.com védjegyet, logót, egyéb birtokolt információt, ide értve a szolgáltatás során megjelenő képeket, szövegtartalmat, oldalmegjelenítést, dizájnt, vagy ezek részletét.

NFT-k

A szolgáltatásunk során a felhasználók létrehozhatnak, eladhatnak, vehetnek és cserélhetnek Ethereum blockchain rendszeren követhető, az itt játszott játszmákról készült egyedi NFT-ket. Ezek az eredetileg a "Sakk Kincs" felületén létrehozott tokenek digitálisan gyűjthetőek. A Sakk Kincs a Chess.com és a Fourthwave partnertársasága.

Nem kizárólagos, személyre szóló, elismert, korlátozott jogot biztosítunk NFT-k létrehozására. A létrehozást követően eladhatsz, vásárolhatsz és cserélhetsz NFT-ket a Sakk Kincs szolgáltatásunkon belül, vagy tetszőleges, NFT kereskedelemmel foglalkozó platformokon. Természetesen ezen jogok az ellenfeledet is megilletik.

A felhasználóneved és avatárod minden készített játszmán megjelenik. A Sakk Kincs NFT-k áruházi listázásához és adásvételéhez azonban mindkét félnek jelentkeznie kell a Sakk Kincs szolgáltatások használatára az alábbi linken: https://treasure.chess.com. Amennyiben nem szeretnéd, hogy a (múltbéli vagy jövőbeni) játszmáid elérhetőek legyenek a szolgáltatásunkon belüli vagy más NFT áruházakban, ne jelentkezz! Ha teljesen ki szeretnéd vonni magad a Sakk Kincs NFT szolgáltatásból - letiltva ezzel az ellenfeleid számára a közös játszmáitok token megörökítését - kérjük, lépj kapcsolatba velünk!

support@chess.com

A kéréseket tiszteletben tartjuk, így megfelelő értesítés esetén a beérkezést követő 72 órán belül letiltjuk minden külső fél számára (ide értve a játszmaellenfeleidet is), hogy a szolgáltatásunkon belül bármelyik játszmádról NFT készítését kezdeményezhesse.

NFT kereskedelem a szolgáltatásunkon belül

Külső szolgáltatók. Minden szolgáltatásunkon keresztül intézett tranzakciót az Ethereum blockchain rendszere kezel és hagy jóvá. Ugyanakkor a tranzakciók kezdeményezéséhez, megjelenítéséhez, a Sakk Kincs NFT tárolásaihoz és kereskedelméhez egy harmadik fél által üzemeltetett elektronikus pénztárcára lesz szükséged. Például, a NiftyChess végzi az Sakk Kincs NFT létrehozását és vásárlását. A Torus kezeli az elektronikus tárcát és felel a biztonságért. A Wyre dolgozza fel a bankkártya adatokat. A szolgáltatás használatával elfogadod az előzőekben említetteket, a szolgáltatási feltételeket és a vonatkozó harmadik felek adatkezelési szabályzatait. Kivételt képeznek a Chess.com Sakk Kincs NFT létrehozási folyamatában a tranzakciók külső szolgáltatói szabályozás alá tartozó részei; ideértve a külső felek által használt decentralizált rendszereket (például az Ethereum), weboldalakat, szolgáltatásokat, eszközöket, alkalmazásokat, okosszerződéseket és alkalmazásprogramozási felületeket. Az egyértelműség kedvéért: a harmadik felek szolgáltatásai nem részei a mi szolgáltatásunknak.

Felhatalmazást adsz a Chess.com-nak a szolgáltatás biztosításához feltétlenül szükséges információk megosztására harmadik szolgáltató féllel. A Chess.com nem áll közvetlen kapcsolatban a külsős forgalmazókkal. A nekik megadott adatokat (ide értve a személyes adataidat) mi nem kapjuk meg és nem gyűjtjük. Kivételt jelentenek az Ethereum blockchain rendszerén elérhető nyilvános információk. Elfogadod, hogy a Chess.com-nak nincs ráhatása a külső szolgáltatók weboldalaira vagy alkalmazásaira, így nem felelős azok elérhetőségéért, az ott megjelenített tartalmakért, hirdetésekért, termékekért, szolgáltatásokért vagy egyéb eszközökért. A Chess.com nem támogatja a külsős weboldalak vagy alkalmazások termékeit és szolgáltatásait.

Vásárlási feltételek. A szolgáltatáson belül az érme ("Mint") kiválasztásával Sakk Kincs NFT vásárlást kezdeményezhetsz a megjelenített áron. A vásárlást követően a játszma világos vagy sötét oldali NFT crypto-tokenjének kizárólagos tulajdonosa leszel.

A szolgáltatás során létrejött vásárlások véglegesek és nem visszavonhatóak. A vásárlások történhetnek általunk elfogadott kriptovalutákkal is. Az aktuális kriptovalutákat időről-időre felülvizsgáljuk. Fenntartjuk a jogot az oldalon történő tranzakciók értékének (dollár, vagy azonos értékű kriptovaluta) és mennyiségének korlátozására. A Chess.com nem köteles kriptovaluták elfogadására, így egyéni hatáskörben döntünk az aktuálisan elfogadott pénznemekről. Elfogadod, hogy minden a szolgáltatás során létrejött tranzakció nyilvános az Ethereum blockchain rendszerén.

A Sakk Kincs NFT-ket érintő tranzakcióknál a kifizetés, adók és vonatkozó költségek mindegyike téged terhel, ide értve a vételi árat, utalási költséget és bármely egyéb, a szolgáltatás során vagy harmadik szolgáltató félnél keletkező vonatkozó többletköltséget. Kizárólagos felelősséged a vonatkozó országos, szövetségi, állami, helyi és egyéb jogrendszerben foglalt adók aktuális és jövőbeni befizetése, ide értve a bevételi, eladási, hozzáadott értékkel kapcsolatos (ÁFA), terméket érintő, szolgáltatási, vagy egyéb adónemeket, melyek a szolgáltatásunk során, vagy harmadik szolgáltató félnél az NFT vásárlással összefüggésben felmerülnek. Sakk Kincs NFT eladása esetén a keletkező adózási kötelezettség téged terhel.

Továbbadás. Harmadik fél által üzemletetett piactéren korlátozott jogaid vannak a birtokodban lévő Sakk Kincs NFT tulajdonátruházásait illetően. A szolgáltatásunkon túlmenően nem követünk és kontrollálunk egyetlen külső felületen történő eladást vagy tevékenységet sem.

Korlátozott engedély. Chess.com Sakk Kincs NFT vásárlással összefüggésben - mint jelen egyezség hatálya alá tartozó tartalom - a Chess.com korlátozott engedélyt ad a Chess.com sakk kincs NFT-k megjelenítésére. A korlátozás részleteit, a felhasználás tiltásának eseteit és időbeli korlátozásukat az alábbiakban ismertetjük (NFT licenc egyezség):

NFT licenc szerződés

This License Agreement is a legally binding agreement between you and us that describes the rights in the Artwork (as defined below) that you may obtain when you create any Treasure Chess NFT (as defined below). For clarity, this Agreement does not otherwise govern the transaction that is effectuated on the Ethereum blockchain when you create, mint, buy or offer to buy any Treasure Chess NFT, including through any related decentralized technologies, websites, services, tools, applications, smart contracts, and APIs, which are provided by third party vendors and governed by and subject to the terms of use provided by those third party vendors, unless such third party terms of use conflict or are inconsistent with the terms of this Agreement, in which case the terms of this Agreement shall prevail. Subject to the foregoing, this Agreement supplements the User Agreement and Privacy Policy that otherwise govern your use of our website, application, and Service, but for clarity, these terms do not apply to any other product or service purchased from a Chess.com website or application besides the Treasure Chess NFTs.

 1. Meghatározások.

  "Alkotás": a forrás, amelyikből a Sakk Kincs NFT készült.

  "Sakk Kincs NFT": az Ethereum ("ETH") blockchain rendszerén követhető egyedi, digitálisan gyűjthető token, melyet eredetileg egy játszmádról készítettél a szolgáltatás során.

  "Tulajdonos" vagy "Birtokos": Sakk Kincs NFT esetén (a) az eredeti tokent saját játszmájáról készítő személy; vagy (b) a Sakk Kincs tokent az eredeti tulajdonostól, engedélyezett árutérben, követhető formában megvásároló személy.

  "Harmadik szolgáltató IP": a külsős szolgáltatók szabadalmi jogai (korlátozás nélkül ide értve a törvényileg levédett alkalmazásokat és megjelenítésüket), szerzői jogok, üzleti titkok, védjegyek, módszerek, vagy a világ bármelyik országának joghatósága által elismert szellemi tulajdonjog.

  Automatikusan gyűjtött adatok: a szolgáltatás használatával mi (valamint partnereink, hirdetőink, hirdetői hálózatok és egyéb harmadik személyű szolgáltatók) automatikusan meghatározott adatokat gyűjtünk. Például: információkat tárolunk a meglátogatott weboldalakról, a szolgáltatás használatáról, az elérés módjáról, a közösségi médiafelületeink használatáról és az e-mail kommunikációnk eléréseiről.

 2. Licenc.

  Jelen egyezség elfogadásával lehetőséget biztosítunk, egy elismert, nem-kizárólagos, személyes, korlátozott licencre, kizárólag az általad birtokolt Sakk Kincs NFT-k és vonatkozó alkotásaik nem hirdetési célú, magán jellegű vagy nyilvános megjelenítésére, ide értve a közösségi médiafelületeket, digitális galériákat, egyéb internetes formákat és a Sakk Kincs NFT vásárlásával vagy eladásával kapcsolatos megjelenítéseket - nem hirdetési jelleggel. Ez a licenc nem ad hozzáférést az eredeti alkotás jogaihoz, amely alapján a Sakk Kincs NFT létrejött, ide értve annak négyes pontban taglalt vonatkozó szabadalmi jogait.

 3. Megkötések.

  Tudomásul veszed, hogy a kifejezett írásos engedélyünk nélkül neked és egy veled kapcsolatba hozható harmadik félnek is TILOS: (i) a Sakk Kincs NFT-hez tartozó alkotás módosítása; (ii) az alkotás kereskedelmi reklámcélú felhasználása; (iii) az alkotás felhasználása rossz szándékú, sértő, ártalmas vagy obszcén képként, videóként vagy egyéb médiatartalomként, ide értve a rajzolt gyűlöletet, intoleranciát, erőszakot, kegyetlenséget, mások jogainak megsértését, vagy bármilyen törvénytelen cselekményre buzdítást; (iv) az alkotás felhasználása filmekben, videókban, videójátékokban vagy egyéb hirdetési célú médiaformátumokban; (v) az alkotás részének vagy egészének kereskedelmi haszonszerzés vagy hirdetés céljából történő felhasználása; (vi) az alkotás védjegyeztetése, szabadalmi vagy egyéb szellemi joggal történő felruházása, amely érinti a Chess.com nevet, védjegyet, logót, megjelenítést (ide értve a piros keret dizájnt) vagy egyéb forrásutalást.; (vii) az alkotást érintő további kriptografikus tokenek bármely platformon történő létrehozása; (viii) a Sakk Kincs NFT alkotás szerzői jogainak hamisítása, elferdítése vagy elrejtése; (ix) az alkotás felhasználása a felhasználó vagy egy harmadik fél hasznára bármilyen kereskedelmi haszonszerzési vagy hirdetési célzattal, ide értve a másolatok értékesítését, vagy az alkotás részleteinek eladását.

 4. Tulajdonjog.

  Tudomásul veszed, hogy az alkotás minden joga, megnevezése, tárgyi értéke és szellemi tulajdona a Chess.com-ot (vagy a licenctulajdonost) illeti. Az alkotásra vonatkozóan neked korlátozott jogaid vannak, melyeket jelen egyezség második része taglal. Mi (magunk és licenctulajdonosaink nevében) fenntartjuk az alkotáshoz tartozó összes jogot, ide értve annak szabadalmi jogait (például: másolatkészítés, származtatott munkák, részekre osztás, eladás, nyilvános megjelenítés vagy felhasználás).

 5. Licenc feltételek.

  A második részben foglalt licencjogok csak az NFT tulajdonlásának idejére érvényesek rád. Amennyiben eladod, elcseréled, eladományozod, elajándékozod vagy új tuladonosra ruházod a Sakk Kincs NFT-t, elveszíted a Sakk Kincs NFT és a vonatkozó alkotás feletti jogokat. A második részben taglalt licencjogok ez esetben az új tulajdonosra szállnak át. Ha bármikor, bármilyen okból megsemmisíted, eladod, elcseréled, eladományozod, elajándékozod vagy új tuladonosra ruházod a Sakk Kincs NFT-t, akkor a második részben taglalt licencjogokat további értesítés nélkül, azonnali hatállyal elveszíted, így a későbbiekben nem rendelkezhetsz az NFT és a vonatkozó alkotás jogai felett.

 6. Kártérítés.

  Kártérítési kötelezettséged van minden Chess.com-ot, partnereit, licenctulajdonosát, tisztviselőit, vezetőit, megbízottait, kivitelezőit vagy alkalmazottait érintő keresetedben; és minden perhez, keresethez, követeléshez, tevékenységhez, veszteséghez, káreseményhez, pénzbírsághoz és bírósági eljáráshoz köthető költség (ide értve az ügyvédi díjazást) téged terhel, ammennyiben megszeged (vagy vélelmezhetően megszeged) jelen megállapodást. Saját jogaink érvényesítésének érdekében, saját költségünkön egyéb jogvédő szolgáltatást is igénybe vehetünk.

 7. Felelősségkorlátozás.

  Jelen egyezség értelmében semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget az egyedi, véletlenszerű, példa nélküli, közvetett, fenyegető, vagy esetlegesen keletkező károkért (ide értve a profitvesztést), abban az esetben sem, ha a kereset szerződést, garanciajogot, káreseményt (ide értve a hanyagságot), szigorú vagy egyéb felelősségi jogot érint - függetlenül attól, hogy a kár eshetőségéről a felhasználó kapott-e tájékoztatást. A Chess.com összesített felelősségkorlátja nem haladhatja meg a Sakk Kincs NFT létrehozásának jogáért befizetett tranzakció nettó értékét. A további felelősségkorlátozásokról a vonatkozó jogszabályok rendelkeznek. Semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget az alkotás esetleges elérhetetlenségéért, történjen az akár leállás, hiba, elavulás, megszüntetés, törlés vagy megszakadás miatt. A fenti kitétel érintheti az (a) alkotást tároló szervert; (b) a Sakk Kincs NFT kereskedés platformját; vagy (c) bármely más NFT platformot.

 8. Meghatározás.

  A Chess.com a jogainak és kötelezettségeinek részét vagy egészét korlátozás nélkül jogutódra ruházhatja - ide értve jelen egyezséget, mellékszerződéseket, licenceket és allicenceket. Az egyezség (ide értve a licencjogokat) ugyanakkor személyesen veled köttetett, így az általad nem átruházható. Ez alól egyedüli kivételt a Sakk Kincs NFT új tulajdonosa jelent (lásd: 5. rész). Bármilyen jelen egyezséget érintő, jogutódlásra, allicencre vagy jogátruházásra tett kísérleted semmis és érvénytelen.

 9. Vitarendezés.

  This Agreement will be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of the State of Utah, without regard to its conflicts-of-law principles. Any dispute arising out of or relating to this Agreement may be brought and adjudicated only pursuant to the Arbitration, Controlling Law and Jurisdiction provision set forth in our User Agreement. Neither Chess.com nor you will seek to litigate any claims against the other on a class action or representative party basis and shall pursue any claims solely on an individual basis.

 10. Jogorvoslat.

  Jelen egyezség bármelyik részének megsértése esetén a jogaid korlátozódnak a törvényi kárrendezésre. Elfogadod, hogy a vonatkozó kártérítés összege egyenlő a keletkezett kár összegével. Szabályszegés esetén nem követelhetsz más, elrendelő vagy egyéb jellegű, jog szerinti jóvátételt.

 11. Egyéb feltételek.

  Az egyezség közted és a Chess.com között köttetik és részletezi a jelen egyezség hatálybalépése után létrehozott Sakk Kincs NFT-k és alkotásaik jogállását, hatályon kívül helyezve minden korábbi Sakk Kincs NFT-re és alkotásra vonatkozó szóbeli vagy írásbeli megállapodást a felek között. A jelen egyezség hatálya előtt létrehozott NFT-kre és alkotásaikra a korábbi megállapodások kitételei érvényesek. Az egyezség nyelvezete és szövegezése nem róható fel a megfogalmazónak (fogalmazói hiba). Az egyezség esetleges hiányossága nem szolgálhat kifogás alapjául és egyetlen eleme sem tekinthető meglévő jogról történő lemondásnak, hacsak a felek ezt külön aláírt szerződésbe nem foglalják. Minden jelen egyezséget érintő módosítás és kiegészítés kizárólag írásban történhet, és mindkét fél jóváhagyása szükséges.

Jótállás

Kijelented, hogy általad közzétett tartalomra, a szolgáltatás használatára, a felhasználási feltételek megsértésére, vagy egyéb jogsértésre hivatkozva nem támasztasz követelést a Chess.com, illetve leányvállalatai, tulajdonosai, alkalmazottai és partnerei felé, ideértve az ügyvédi költségeket és bármelyik esetleges harmadik fél költségeit.

Hirdetői kapcsolatok

A felhasználó kereskedelmi vagy egyéb jellegű kapcsolata a szolgáltatásunk során megismert hirdetőkkel, ide értve a termékek vagy szolgáltatások vásárlását, szállítását, állapotát, szavatosságát, egyéb részletét, kizárólag a felhasználóra és a hirdetőre tartozik. Elfogadod, hogy a Chess.com nem vállal felelősséget a szolgáltatás során megjelenő hirdetésekért és az ezekhez kapcsolódó esetleges káresetekért. A külsős szolgáltatások minden tartalma - ide értve a hirdetéseket is - kizárólag a harmadik szolgáltató fél felelőssége; A Chess.com nem szavatolja a külsős szolgáltatások tartalmi megfelelőségét és nem garantálja azok hitelességét.

A szolgáltatás más világhálós oldalakra mutató linkeket tartalmazhat. A felhasználó a használattal tudomásul veszi, hogy a Chess.com nem tulajdonosa ezen oldalaknak, nincs ráhatása, így nem terheli felelősség az ott megjelenő tartalmakért, reklámokért, termékekért. A Chess.com nem vállal felelősséget a külső oldalak használatáért, azok tartalmáért és az ott megjelenő hirdetésekért. és A felhasználó a használattal tudomásul veszi, hogy a Chess.com közvetlen és közvetett módon sem felelős a kapcsolódó oldalak használatából adódó, vagy a használatukkal összefüggésbe hozható esetleges káresetekért.

Chess.com fiók igazolása

A szolgáltatásunk során külön díj ellenében lehetőség van (nem kötelező) a platformunkon keresztül igazolt státuszt kérvényezni. A befizetést és azonosítást követően igazolt sakkozó leszel a Chess.com-on.

Az azonosításhoz az alábbi információk megadása szükséges: utónév; vezetéknév; születési idő; ország; és érvényes e-mail cím.

A mi felületünkön keresztül kezdeményezett azonosítási folyamattal engedélyezed a Chess.com számára a jelentkezésedhez megadott információk tárolását és az azonosításodra történő felhasználásukat.

Tulajdonjogok

A szolgáltatás minden részletének - ide értve a címeket, védjegyeket, szerzői- és szabadalmi jogokat - kizárólagos jogtulajdonosa a Chess.com, függetlenül az egyéb szerzői jogvédő hivatalok engedélyezésétől. A felhasznált védjegyek, szolgáltatási ikonok, logók és elnevezéseik a Chess.com regisztrált tulajdonai. A szolgáltatás során megjelenő egyéb cégnevek és logók a jogtulajdonosok beleegyezésével kerültek felhasználásra. A Chess.com a felhasználási feltételekben szereplő összes jogot fenntartja.

A Chess.com személyre szóló, át nem ruházható jogot ad a felhasználónak a Chess.com tulajdonát képező kódsor személyi számítógépen történő futtatásához azzal a kitétellel, hogy a felhasználó (vagy rajta keresztül egy harmadik fél) azt semmilyen módon nem másolja, nem használja fel, nem másítja meg, nem vágja meg, nem állítja össze, vagy próbálja visszafejteni a forráskódot; a kódsor biztonsági védelmét nem töri fel, nem árusítja és a program tulajdonjogát tiszteletben tartja. A használattal (örökösen) elfogadod, hogy nem módosítod az eredeti programot és nem használsz módosított verziót. Elfogadod, hogy a szolgáltatást csak és kizárólag a Chess.com által biztosított elérhetőségen keresztül veszed igénybe. Ezt az engedélyt a Chess.com bármikor szabadon visszavonhatja.

Védjegy információ

A CHESS.COM védjegyek, szolgáltatási ikonok, egyéb Chess.com logók és elnevezéseik kizárólagos jogtulajdonosa a Chess.com kft. A Chess.com közvetlen hozzájárulása nélkül a felhasználásuk tilos.

A Chess.com tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát és ugyanezt várja el a felhasználóktól. A Chess.com összhangban van a szövetségi Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) szerzői jogtörvénnyel, amely megtalálható a U.S. Copyright hivatalos weboldalán: http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Minden DMCA szabályozás, vagy a rendelkezésünkre bocsátott egyéb törvény szerint felmerülő jogsértés-gyanút kivizsgálunk. Amennyiben olyan tartalmat találsz, ami véleményed szerint megsérti a szerzői-, szabadalmi-, vagy szellemi tulajdonjogot, kérjük írd meg nekünk az alábbi részleteket:

 • a szerzői jogtulajdonos kézi vagy elektronikus aláírással ellátott engedélye;
 • a bizonyítottan szerzői jogokat sértő tartalom azonosítása;
 • a sértő, vagy kifogásolt tartalom leírása és az ehhez köthető szabálysértő tevékenység azonosításához szükséges információk megadása (pl.: URL-cím);
 • az elérhetőségedet: lakcím, telefonszám, e-mail cím;
 • írásos nyilatkozat arról, hogy szerzői jog tulajdonosa, annak megbízottja, vagy a hatályos jogszabályok nem engedik a szóban forgó tartalom engedély nélküli felhasználását;
 • büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, miszerint a közlésben szereplő információk hitelesek és a felhasználó rendelkezik a szerzői jog tulajdonosának engedélyével.

Amennyiben úgy érzed, hogy a törölt tartalom nem sért szerzői jogokat, vagy birtokában vagy ezen jogoknak, kérjük válaszüzenetben add meg az alábbi információkat:

 • a szerzői jogtulajdonos kézi vagy elektronikus aláírással ellátott engedélye;
 • saját kezű, vagy elektronikus aláírás (teljes név);
 • a felfüggesztett vagy eltávolított tartalmak leírása, illetve a tartalom törlés előtti helyének meghatározása;
 • jogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, miszerint a jóhiszemben jársz el, amennyiben a tartalom téves azonosítás, vagy hiba következtében került eltávolítása vagy felfüggesztése;
 • saját név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, valamint egy nyilatkozat, miszerint fogadod az állítólagos jogsértést bejelentő fél keresetét.

Amennyiben jogsértésről szóló értesítést kapunk, az értesítés másolatát továbbküldhetjük a szerzői jogokat állítólagosan megsértő félnek és a tartalmat eltávolíthatjuk. Ha a valódi jogtulajdonos bírósági keresetet nyújt be a tartalom megosztója ellen, úgy a Chess.com az értesítés kézhezvételét követő 10-14 munkanapon belül a vitatott tartalmat a saját mérlegelési jogkörében módosíthatja, vagy törölheti.

Fontos kiemelni, hogy a viszont-értesítés elküldésével bírósági procedúra kezdődhet közted és a másik fél között a tulajdonjog megítéléséről. Ne feledd, hogy az alaptalan keresetnek és rosszindulatú vádaskodásnak jogi következményei lehetnek, függően az érintett országok törvényeitől!

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogsértő, vagy vélhetően jogsértő tartalmakat saját döntésünk alapján, további értesítés nélkül eltávolítsuk. Bizonyos esetekben a Chess.com zárolhatja a szabályokat ismételten megsértő felhasználói fiókokat. A szolgáltatás során az alábbi szerzői jogi irányelveket tekintjük mérvadónak:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Nemzetközi felhasználás

A szolgáltatást a Chess.com alkalmazottai biztosítják az Amerikai Egyesült Államok területén. Máshol nem rendelkezünk kirendeltséggel. A szolgáltatást más országból igénybe vevők elfogadják, hogy a felhasználás az itteni törvények hatálya alá tartozik. A használattal kijelented, hogy nem olyan országból játszol, amely jelenleg USA embargó alatt áll, vagy amelyet az USA "terroristákat támogató" országnak tart, illetőleg nem vagy tagja illegális szervezetnek az amerikai törvények szerint.

JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYTELENSÉGE

KIJELENTED, HOGY MEGÉRTETTED ÉS ELFOGADOD AZ ALÁBBIAKAT:

 • A SZOLGÁLTATÁST A SAJÁT FELELŐSSÉGEDRE HASZNÁLOD. A KITÉTELEK A SZOLGÁLTATÁS JELENLEGI ÁLLAPOTRA ÉRTENDŐEK, A VONATKOZÓ JOGÁLLÁSOK VÁLTOZHATNAK. A CHESS.COM SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL A WEBOLDALHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HASZNÁLATÉRT, A JOGOT NEM SÉRTŐ MEGJELENŐ VAGY BEÉPÜLŐ TARTALMAKÉRT, ÉRTÉKESÍTÉSEKÉRT ÉS A RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSÉRT.
 • A CHESS.COM ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI ÉS PARTNEREI NEM SZAVATOLHATJÁK, HOGY: (i) A SZOLGÁLTATÁS MINDENBEN MEGFELEL A TE ELVÁRÁSAIDNAK; (ii) A SZOLGÁLTATÁS MINDENKORON, IDŐBEN ÉS BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL IS HIBA MENTESEN, ZAVARTALANUL FENNÁLL; (iii) A SZOLGÁLTATÁS SORÁN KIMUTATOTT ÉRTÉKEK ÉS EREDMÉNYEK A HASZNÁLATON KÍVÜL IS PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK; (iv) A HASZNÁLAT SORÁN VÁSÁROLT BÁRMILYEN ELŐFIZETÉS, SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ VAGY TERMÉK MINŐSÉGE BIZTOSAN ELNYERI A TETSZÉSEDET; (v) A SZOLGÁLTATÁSNÁL ESETLEGESEN FELMERÜLŐ HIBÁK A PROGRAMBAN JAVÍTÁSRA KERÜLNEK.
 • BÁRMILYEN LETÖLTÉS, VAGY A HASZNÁLAT SORÁN SZERZETT TARTALOM A FELHASZNÁLÓ HATÁSKÖRE, ÍGY EGYEDÜLIKÉNT FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN A LETÖLTÉS OKÁN ESETLEGESEN KELETKEZŐ, VAGY ADATVESZTÉSSEL JÁRÓ KÁROKÉRT.
 • A CHESS.COM-TÓL SZÁRMAZÓ, VAGY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN SZERZETT SZÓBELI, VAGY ÍROTT INFORMÁCIÓ ALAPJÁN NEM KEZDEMÉNYEZHETŐ KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS A FELHASZNÁLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN NEM SZEREPLŐ ESETEKBEN.
 • A FELHASZNÁLÓK KIS SZÁZALÉKA A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ FÉNY- ÉS KÉPI HATÁSOKRA, ILLETŐLEG A HASZNÁLAT SORÁN EPILEPSZIÁS ROHAMOT KAPHAT. EZ A FELHASZNÁLÓ KORÁBBI KÓRTÖRTÉNETÉTŐL FÜGGETLENÜL ELŐFORDULHAT. AMENNYIBEN ÖNNÉL, VAGY A CSALÁDJÁBAN MÁR FORDULT ELŐ EPILEPSZIÁS MEGBETEGEDÉS, KÉRJÜK, KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL A HASZNÁLAT BIZTONSÁGOSSÁGÁT ILLETŐEN! AZONNAL HAGYJA ABBA A HASZNÁLATOT, HA A KÖVETKEZŐ TÜNETEK BÁRMELYIKÉT TAPASZTALJA: SZÉDÜLÉS, MEGVÁLTOZOTT LÁTÁS, SZEM- VAGY IZOMRÁNGÁS, EMLÉKEZETKIESÉS, FIGYELEMZAVAR, BÁRMILYEN AKARATLAN MOZDULAT, GÖRCS VAGY RÁNDULÁS.
 • KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

  A HASZNÁLATTAL TUDOMÁSUL VESZED, HOGY A CHESS.COM ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI, SEGÍTŐI, PARTNEREI ÉS TULAJDONOSAI NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A CHESS.COM SZOLGÁLTATÁSÁNAK VAGY TARTALMAINAK HASZNÁLATA ALATT ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ ANYAGI KÁROKÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, TERMÉKMINŐSÉGI PROBLÉMÁKÉRT, BÁRMILYEN EGYSZERI VAGY ISMÉTLŐDŐ, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN KÁRESEMÉNYEKÉRT, AKKOR SEM, HA EZEK ESHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSUNK LENNE.

  AMENNYIBEN A FENTIEK ELLENÉRE HATÁLYOS BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ÁLLAPÍTJA MEG A CHESS.COM FELELŐSSÉGÉT, JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRE VALÓ HIVATKOZÁSSAL A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA (IDEÉRTVE ANNAK TARTALMI ELEMEIT), VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGA OKÁN FELMERÜLHETŐ KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A SZÁZ AMERIKAI DOLLÁRT (USD $100.00).

  AZ ITT EMLÍTETT KITÉTELEK VONATKOZNAK A FELELŐSSÉGJOGRA, JÓTÁLLÁSRA, EGYEZSÉGRE, SZABÁLYOZÁSRA, KÁRESETEKRE (IDE ÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), FELHASZNÁLÓI JOGOKRA ÉS EGYEBEKRE, OLYAN ESETEKBEN IS, AMIKOR A KITÉTELEK NEM KÉPESEK TELJES KÖRŰEN BETÖLTENI A SZÁNT JOGORVOSLATI SZEREPÜKET.

  KIVÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

  EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ SZÁMUNKRA A JÓTÁLLÁS MEGTAGADÁSÁT, VAGY A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁST A VÉLETLEN BEKÖVETKEZHETŐ KÁRESETEKBEN. ELŐFORDULHAT, HOGY ENNEK MEGFELELŐEN A FENTI KITÉTELEK EGY RÉSZE NEM VONATKOZIK RÁD.

  Változások a szolgáltatási feltételekben

  A feltételek módosításának jogát fenntartjuk. A hatályban lévő szabályzatot megtalálod a www.chess.com webcímen. Amennyiben lényegi változás történik, úgy arról a felhasználókat a szolgáltatáson belül értesítjük, vagy üzenetet küldünk a regisztrált fiókhoz tartozó e-mail címre. A szolgáltatás további használatával a felhasználó automatikusan elfogadja a módosított szolgáltatási és felhasználási feltételeket.

  Általános információ

  Jelen szolgáltatási és felhasználási feltételek képezik a megegyezést a felhasználó és a Chess.com között és rögzítik a szolgáltatás tartalmát, helyettesítve minden további megállapodást. Jelen szabályozás tekintendő a kizárólagos és teljes körű egyezségnek a felhasználó és a Chess.com, mint szolgáltató között (kivételt képeznek azok az esetek, melyekben a jelen feltételektől eltérő, külön megállapodás köttetik a felek között). Amennyiben a szabályozás bármely részlete érvényét veszíti, a megmaradó feltételek továbbra is teljes jogerővel hatályban maradnak. Az itt tárgyalt jogok és kötelezettségek a nem adhatók tovább és nem ruházhatók át. A felhasználó elfogadja, hogy a Chess.com módosíthatja a szolgáltatási és felhasználási feltételeket, tiszteletben tartja a Chess.com szellemi tulajdonjogait, ide értve az itt közzétett tartalmakra vonatkozó jogokat és ezek felhasználását a felhasználó további beleegyezése nélkül. Amennyiben jelen szabályozás betartása és betartatása során hiányosság merül fel, az nem jelenti a rendelkezések biztosította jogokról való lemondást.