Felhasználói egyezség

Az alábbi szövegezés csupán egy informatív fordítás. Az egyetlen jogilag hiteles változat angol nyelven érhető el.

Hatályba lépés: December 28, 2020

Egyszerűen fogalmazva: tarts tiszteletben másokat, tartsd be a törvényt és érezd jól magad!

You must carefully read this User Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. It incorporates the Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy.

A szolgáltatás használatával elfogadod a felhasználói egyezséget. Amennyiben nem értesz egyet, ne használd a szolgáltatásunkat!

Az egyezség elfogadásához nagykorúnak kell lenned az országod törvényei szerint. Az egyezség elfogadásával kijelented, hogy jogilag cselekvőképes vagy. A továbbiakban ezen állításod hitelességét vesszük alapul. Amennyiben még nem vagy nagykorú, úgy jelen egyezséget a szülőnek, vagy törvényes képviselőnek kell jóváhagynia.

A szabályzatok időről időre frissülhetnek, az esetleges változások követéséhez rendszeresen látogasd meg ezt az oldalt! A használattal egyidejűleg elfogadod a szabályok jövőbeni módosulásait.

KÜLÖN FELHÍVJUK A FIGYELMEDET, HOGY A MEGÁLLAPODÁS AZ ALÁBBI RENDELKEZÉSEKET IS MAGÁBAN FOGLALJA: (1) VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KIKÖTÉS; (2) CSOPORTOS KERESETBENYÚJTÁS JOGÁNAK FELADÁSA; (3) LEMONDÁS MINDEN KÖVETELÉSRŐL, MELY A FELHASZNÁLÁSBÓL KÖVETKEZIK.

Jogrendszer, eljárás, hatáskör

FIGYELMESEN OLVASD EL AZ ALÁBBI RÉSZT! PERES ELJÁRÁS ESETÉN KIHATÁSSAL VAN A KERESET JOGI ALAPJAIRA.

Amennyiben a szolgáltatási feltételekhez, vagy a felhasználáshoz kapcsolódóan bármilyen vitád lenne a Chess.com oldallal, mindkét fél beleegyezik, hogy a problémás esetet az alábbi ügymenet szerint rendezik:

1. Tájékoztatási szándék

Vitás esetben első lépésként megkeresel minket a https://support.chess.com/ címen és leírod a problémát. Az üzenetednek tartalmaznia kell a nevedet, a fiókod felhasználónevét, a címedet, az elérhetőségeidet, hogy hogyan lépjünk kapcsolatba veled, a problémát és az elvárt megoldási javaslatot. Jóhiszeműen megpróbálunk megoldást találni a problémára, az ügyfélszolgálat első megkeresésétől számított legalább harminc (30) nap leforgása alatt. Amennyiben így nem születik megállapodás, a folytatás az alábbi ügymenet szerint alakul:

2. Választottbíróság

Jelen szolgáltatási feltételek a Federal Arbitration Act (“FAA”) választottbírósági törvénykezés hatálya alá tartoznak.

Választottbírósági eljárás

Hivatalos levélben kell tájékoztatnod minket a választottbírósági eljárási keresetről az alábbi postacímen: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84907. A levélnek tartalmaznia kell: (a) a követelés leírását; és (b) az elvárt ellentételezési, vagy megoldási módot.

A választottbíróság döntése végleges és fellebbezhetetlen. Az eljárás során az Amerikai Választottbírósági Hivatal ("AAA") szolgáltatókra és felhasználókra vonatkozó általános rendelkezései jelen egyezség kitételeivel módosulnak. Az AAA szabályzatát itt találod: http://www.adr.org.

A döntőbíró jelen egyezség kitételeit figyelembe véve jár el. Az AAA és a bíróság az eljárást angol nyelven tartja. A kereset során virtuális meghallgatás történik, vagy amennyiben szükséges, és a felek meg tudnak egyezni, lehetőség van személyes meghallgatásra is. Ennek helyszíne Utah állam, vagy a saját országod - a választás joga a tiéd.

Bármilyen döntés vagy kártérítés írásos dokumentumban rögzíti mindkét fél támasztott követelésének egyenkénti elbírálását, valamint a választottbíróság hivatkozási jogalapját és végleges ítéletét.

A döntés csak olyan jogi és arányos mértékű ellentételezést állapíthat meg, amit te, vagy a Chess.com az egyéni kereset során korábban támasztott (és mely követelések jogosságát a bíróság bizonyítottnak találta). A választottbíróság a te egyedi esetedben jár el, harmadik fél esetlegesen felmerülő sérelméért a Chess.com nem marasztalható el.

Szükség esetén mindkét fél állami bírósághoz fordulhat a jogerős választottbírósági ítélet végrehajtásának kikényszerítésére.

Választottbírósági és ügyvédi költségek

Ha a kereseted kártérítési igénye kevesebb, mint 10,000$, a Chess.com az AAA választottbírósági perköltség rád eső részét is átvállalja (kivéve ha a bíróság komolytalannak találja a keresetedet, illetőleg ha az szándékosan értelmetlen vagy kötekedő). Amennyiben a vitatott összeg több, mint 10,000$ - vagy az AAA felhasználói szabályozása másként nem nem rendelkezik - a választottbíróság az AAA szolgáltatói szabályozása szerint osztja meg a felmerülő perköltségeket.

Az eljáró nem terhelheti át a felek egyéni ügyvédi költségeit. Kivételt képez ez alól, ha a kereset komolytalan, vagy szándékosan a másik fél bosszantását célozza.

Jelen rendelkezések nem zárják ki, hogy bármelyik fél polgári peres eljárás keretében állami bíróághoz, vagy egyéb békéltető testülethez forduljon (arányos kártérítésért), amennyiben a kereset tárgya adatbiztonsághoz, szabadalmi joghoz, szellemi tulajdonhoz, vagy jogosulatlan felhasználáshoz köthető.

A FELHASZNÁLÁSSAL ELFOGADOD JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, EGYÚTTAL TE ÉS A CHESS.COM KÖLCSÖNÖSEN LEMOND A BÍRÓSÁGI PERESKEDÉS ÉS CSOPORTOS KERESETBENYÚJTÁS JOGÁRÓL.

MINDEN KERESET EGYÉNI, A FELPERES NEM KÉPVISELHET CSOPORTOT, VAGY ÖNMAGÁN KÍVÜLI MÁS SZEMÉLYT. HACSAK A FELEK KÖLCSÖNÖSEN MEG NEM EGYEZNEK, A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI DÖNTÉS KIZÁRÓLAG AZ EGYÉNI ESETRE VONATKOZTATHATÓ.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Ilyen esetben a kereset a Utah állam Salt Lake megyei, vagy Utah állam Utah megyei Amerikai Körzeti Bíróság hatáskörébe tartozik. Az egyezséggel elfogadod a fenti bíróságokat és nem vitatod az illetékességüket.

3. Alternatív vitarendezés

Amennyiben a Chess.com Fair Play szabályszegési megállapítást tett és ennek jogosságát vitatod, úgy a választottbírósági eljárás helyett választhatod a Fair Play Panel szakértői döntéshozatalát. Ez az AAA választottbírósági perek szabályai szerint zajlik, a jelen egyezség második bekezdésében foglalt kitételekkel.

A Chess.com vállalja a Fair Play Panel döntéshozatali folyamatának teljes költségét (kivéve a te ügyvéded járandóságát). A saját ügyvédi költségek minden esetben a megbízó feleket terhelik, függetlenül attól, hogy ki nyeri az eljárást.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master.

Lejárat

Elfogadod, hogy a Chess.com előzetes értesítés és indoklás nélkül, azonnali hatállyal törölheti a Chess.com fiókodat, a hozzá tartozó e-mail címet, és megtagadhatja a szolgáltatáshoz való hozzáférést. A Chess.com indoklás nélkül, önálló döntési jogkörében azonnal megszüntetheti, vagy felfüggesztheti a tagságot, amennyiben a felhasználó megsérti ezen egyezséget (más esetekben is). A törlés okai lehetnek (egyebek mellett): (a) a felhasználási feltételek, felhasználói egyezség, és egyéb itt rögzített irányelvek megsértése; (b) hatósági vagy kormányzati megkeresés; (c) saját fiók megszüntetésére irányuló kérelem; (d) szünetelés, vagy a szolgáltatás módosítása (ide értve annak részeit); (e) váratlan technikai, biztonsági helyzet vagy probléma; (f) hosszas inaktivitás; (g) csaló szándékú, vagy illegális felhasználói tevékenység; (h) szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség elmulasztása.

A Chess.com fiók törlése magában foglalja: (a) a hozzáférés megszüntetését a szolgáltatás összes részéhez; (b) a fiókhoz köthető jelszó, információk, fájlok és tartalmak törlését; (c) a későbbi hozzáférés megtagadását; (d) a Fair Play szabályok megszegése esetén a profilkép és a személyes információk törlése után a fiók és a felhasználónév megbélyegzését a törlés okával; (e) amennyiben a Fair Play szabályok megsértése egy versenyen való részvétel közben történik, a zárolt fiók visszaléptetését; (f) a közösségi irányelvek megsértése esetén a személyes információk törlése után a fiók és a felhasználónév megbélyegzését a törlés okával.

Továbbá elfogadod, hogy a zárolások kizárólag a Chess.com egyéni hatáskörébe tartoznak. A Chess.com nem felelős a fiókodért, az e-mail címedért, vagy hozzáférésedért amennyiben harmadik fél általi károkozás történt.

Fiók korlátozások

A Chess.com a szolgáltatás során az általános gyakorlatnak megfelelően korlátozhatja az e-mail üzenetek, megosztott hozzászólások és feltöltött tartalmak hozzáférési és tárolási idejét, az egy fiókhoz köthető be- és kimenő e-mail üzenetek számát, az elektronikus levelek maximális méretét, a fiókhoz tartozó maximális tárhelyet és a szolgáltatás felhasználásának mennyiségét (a szolgáltatással eltöltött időt) egy adott perióduson belül. A Chess.com nem felelős a itt tárolt tartalmak és üzenetek megőrzéséért a szolgáltatás során. A Chess.com jogosult a hosszabb ideje inaktív fiókok visszaléptetésére.

Továbbá, a Fair Play szabályzat értelmében a Chess.com általános gyakorlat szerint felügyelheti és korlátozhatja a fióktevékenységet, ide értve a játszmák monitorozását. Szabályszegő magatartás esetén jogosult a játékjog megvonására, eseményről történő visszaléptetésre, vagy versenyhez történő csatlakozás megtagadására.

A Chess.com fenntartja a jogot az általános eljárási gyakorlatának megváltoztatására.

Díjak

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Az itt közzétett versenyeken való részvétellel kijelented, hogy semmilyen követelést nem támasztasz (és rajtad keresztül harmadik fél sem) a cégünk, jogi képviselőnk, leányvállalatunk, segítőink, partnereink, alkalmazottaink, vezetőségünk felé a versenyeken való részvétel miatt esetlegesen keletkező kiadási költségekért, anyagi károkért, valamint versenydíjazásokért. A Chess.com-ot nem terheli felelősség ilyen követelések esetén.

A Chess.com nem vállal felelősséget a versenyeknél vagy a díjazásoknál esetlegesen fellépő olyan hibákért, melyek fölött a Chess.com nem rendelkezik, így ésszerű határokon belül ráhatása nincs.

Elfogadod, hogy kártérítési kötelezettséged keletkezhet a cégünk, jogi képviselőnk, leányvállalatunk, segítőink, partnereink, alkalmazottaink, vezetőségünk felé, amennyiben szabályszegés miatt, vagy hozzád köthetően anyagi hátrány, károkozás történik (ide értve a jó hírnév megsértését és a hitelrontás helyreállításához köthető tanácsadói díjakat). Elfogadod ezeket a kitételeket, a Chess-com felhasználási feltételeit, a versenyszabályokat és egyéb a csapatodat érintő kiegészítő utasításokat a versenyek ideje alatt.

A verseny bármely részletét érintő vitás esetben (ide értve egyebek mellett a díjazást, a játékjogot, az elvárt magatartást, jelen kitételeket, a Chess.com felhasználási feltételeit, a versenyszabályokat és egyéb feltételeket) a döntés joga kizárólag a Chess.com-ot illeti: a határozat végleges, kötelező érvényű és megfellebbezhetetlen.

Tagsági állapot

Elfogadod, hogy a használat során tilos:

 • törvénybe ütköző, ártalmas, félelemkeltő, megalázó, zaklató, gyalázkodó, közönséges, trágár, szexuális témájú, pornográf, becsületsértő, gyűlöletkeltő, rasszista, személyiségi jogokat sértő, vagy egyéb módon kifogásolható tartalom feltöltése, megosztása vagy közzététele;
 • a Chess.com csoportjain, klubjain, blogjain, fórumain vagy bármely tartalmán belül történő toborzási, hirdetési vagy reklámcélú, vallási vagy politikai meggyőződésű hozzászólások, szövegek, üzenetek, linkek megosztása;
 • az eredeti tartalomhoz, játszmához, bloghoz vagy fórumtémához nem köthető hozzászólások, szövegek, üzenetek, linkek megosztása;
 • erőszakos cselekedettel való fenyegetőzés, illetve javaslattétel az önbántalmazásra;
 • becsmérlés vagy egyéb zaklatás;
 • más ember, vagy élőlény megszemélyesítése, ide értve egyebek mellett a Chess.com alkalmazottait, illetőleg a más felhasználók megtévesztésére szánt önazonosítás;
 • a szolgáltatás során közölt tartalmak eredeti forrásának rejtegetése, álcázása, az azonosíthatóság manipulálása;
 • megfelelő meghatalmazás vagy engedély hiányában nem jogtiszta tartalmak feltöltése, megosztása vagy közzététele;
 • mások személyes adatainak, vagy erre utaló tartalmaknak a jogosulatlan feltöltése, megosztása vagy közzététele, valamint bármilyen üzleti titoktartást, vagy szabadalmi-, szerzői- és tulajdonjogokat sértő tevékenység;
 • kéretlen, vagy jogosulatlan hirdetések és reklámanyagok, "levélszemét", "spam", "lánclevél", "csaló szándékú üzenet",, vagy egyéb megszólítások és kérések feltöltése, megosztása vagy közzététele (kivételt képeznek az engedélyezett esetek);
 • fájlokat támadó, számítógépes vagy telekommunikációs eszköz vagy program működését megzavaró vagy akadályozó ártalmas programsorok, kódok vagy vírusos tartalom feltöltése, megosztása vagy közzététele;
 • a társalgás normál menetének félbeszakítása, szabotálása, vagy a másik felhasználót szándékosan negatívan érintő viselkedés;
 • a szolgáltatás és az ahhoz tartozó hálózat és szerverek működésének akadályozása vagy szabotálása, továbbá a felhasználás feltételeként meghatározott szabályok megsértése;
 • a Chess.com és partnerei által biztosított szolgáltatás, számítógépes rendszerek és szolgáltatás ellátó rendszerek nem nyilvános felhasználásra szánt részeinek illetéktelen elérése, feltörése, rongálása;
 • a rendszer és a hálózat esetleges hibáinak keresése, sebezhetőségének tesztelése és bármely biztonsági vagy azonosítási elem kijátszása;
 • robot, pók, vagy egyéb automatizált "adatbányász" alkalmazások használata, illetve a szolgáltatást, annak tartalmait és szerkezeti felépítését akadályozó, vagy másolását célzó tevékenység;
 • a helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények és hatályos jogszabályok szándékos, vagy akaratlan megsértése;
 • a fentiek értelmében más felhasználók személyes adatainak gyűjtése vagy tárolása tilos.

Kijelented, hogy a szolgáltatás használatát és annak részeit (ide értve magát a fiókot) nem másolod, nem sokszorosítod, nem árusítod, nem cseréled el és nem használod semmilyen egyéb kereskedelmi célra. Elfogadod, hogy a Chess.com fiókod nem átruházható.

Tartalom

Elfogadod, hogy bármely nyilvános, vagy magán céllal megosztott információért, szövegért, programért, zenéért, hanganyagért, fényképért, grafikáért, videóért, üzenetért, sablonért, stb. ("tartalom") kizárólagosan a forrásfiók tulajdonosa a felelős. Ennek értelmében tehát nem a Chess.com, hanem a felhasználó felel a szolgáltatás használata során általa feltöltött, megosztott, továbbküldött tartalmakért. A Chess.com-nak nincs ráhatása a felhasználók által megosztandó tartalmakra, így nem felelős azok helyénvalóságáért, pontosságáért és minőségéért. A használattal elfogadod, hogy akaratlanul is találkozhatsz sértő, illetlen vagy kifogásolható tartalmakkal. Az ilyen tartalmakért a Chess.com nem vállal felelősséget, ide értve egyebek mellett a tartalmi hibákat és a használatból, közzétételből, továbbadásból eredő káreseteket.

Tudomásul veszed, hogy a Chess.com rendelkezik a tartalmak megjelenítése felett, így a szolgáltatás során felmerülő tartalmak megjelenítése vagy annak megtagadása, törlése vagy áthelyezése a Chess.com illetékeseinek egyéni döntési jogköre (de nem kötelessége). A fentieken felül a Chess.com és megbízottai fenntartják a jogot a kifogásolható, vagy a felhasználási feltételeket sértő tartalmak törléséhez. A Chess.com-nak joga van a tartalomtörléshez, a felhasználói fiókok felfüggesztéséhez, törléséhez és a felhasználónevek kiosztásához a felhasználó beleegyezése, vagy további tájékoztatása nélkül. Fenntartjuk a jogot, hogy elérjük, elolvassuk, megőrizzük, vagy kiadjuk az általunk őrzött információkat, amennyiben megítélésünk szerint azok (i) sértik a hatályos törvényeket vagy segítik az igazságszolgáltatást, illetve amennyiben hivatalos szerv kötelez minket az adatszolgáltatásra, (ii) segítenek érvényt szerezni a felhasználási feltételekben rögzített szabályoknak, illetőleg megelőzni a további visszaéléseket, (iii) segítenek felderíteni, megelőzni, vagy megakadályozni a csaló szándékú, biztonsági, vagy technikai problémákat, (iv) ügyfélszolgálati megkereséssel vannak kapcsolatban, (v) segítik a jog- és tulajdonvédelmet, valamint a Chess.com működését és felhasználóinak biztonságát.

Elfogadod, hogy a szolgáltatás és annak részét képező program olyan biztonsági elemeket tartalmazhat, amelyek a Chess.com, illetőleg egyéb szolgáltatás ellátók adatkezelési és adatvédelmi szabályozásának hatálya alá tartoznak. A felhasználó nem próbálhatja meg kijátszani, feltörni, vagy átírni a szolgáltatás egyetlen elemét sem. A program részének vagy egészének jogosulatlan felhasználása, másolása, megosztása szigorúan tilos!

A Chess.com nem gyakorol tulajdonosi jogokat a használat során általad feltöltött tartalmak felett. Ugyanakkor a szellemi tulajdonod tiszteletben tartása mellett a feltöltéssel megadod a jogot az általad itt nyilvánossá tett tartalmak örökös és visszavonhatatlan, átruházható, szabad felhasználására, megosztására, módosítására, átformálására, adaptálására, lefordítására, továbbadására, közzétételére világszerte, szabadalmi jogoktól mentesen.

Jótállás

Kijelented, hogy általad közzétett tartalomra, a szolgáltatás használatára, a felhasználási feltételek megsértésére, vagy egyéb jogsértésre hivatkozva nem támasztasz követelést a Chess.com, illetve leányvállalatai, tulajdonosai, alkalmazottai és partnerei felé, ideértve az ügyvédi költségeket és bármelyik esetleges harmadik fél költségeit.

Hirdetői kapcsolatok

A felhasználó kereskedelmi vagy egyéb jellegű kapcsolata a szolgáltatásunk során megismert hirdetőkkel, ide értve a termékek vagy szolgáltatások vásárlását, szállítását, állapotát, szavatosságát, egyéb részletét, kizárólag a felhasználóra és a hirdetőre tartozik. Elfogadod, hogy a Chess.com nem vállal felelősséget a szolgáltatás során megjelenő hirdetésekért és az ezekhez kapcsolódó esetleges káresetekért.

A szolgáltatás más világhálós oldalakra mutató linkeket tartalmazhat. A felhasználó a használattal tudomásul veszi, hogy a Chess.com nem tulajdonosa ezen oldalaknak, nincs ráhatása, így nem terheli felelősség az ott megjelenő tartalmakért, hirdetésekért, termékekért. A felhasználó a használattal tudomásul veszi, hogy a Chess.com közvetlen és közvetett módon sem felelős a kapcsolódó oldalak használatából adódó, vagy a használatukkal összefüggésbe hozható esetleges káresetekért.

Tulajdonjogok

A szolgáltatás minden részletének - ide értve a címeket, védjegyeket, szerzői- és szabadalmi jogokat - kizárólagos jogtulajdonosa a Chess.com. A felhasznált védjegyek, szolgáltatási ikonok, logók és elnevezéseik a Chess.com regisztrált tulajdonai. A szolgáltatás során megjelenő egyéb cégnevek és logók a jogtulajdonosok beleegyezésével kerültek felhasználásra. A Chess.com a felhasználási feltételekben szereplő összes jogot fenntartja.

A Chess.com személyre szóló, át nem ruházható jogot ad a felhasználónak a Chess.com tulajdonát képező kódsor személyi számítógépen történő futtatásához azzal a kitétellel, hogy a felhasználó (vagy rajta keresztül egy harmadik fél) azt semmilyen módon nem másolja, nem használja fel, nem másítja meg, nem vágja meg, nem állítja össze, vagy próbálja visszafejteni a forráskódot; a kódsor biztonsági védelmét nem töri fel, nem árusítja és a program tulajdonjogát tiszteletben tartja. A használattal (örökösen) elfogadod, hogy nem módosítod az eredeti programot és nem használsz módosított verziót. Elfogadod, hogy a szolgáltatást csak és kizárólag a Chess.com által biztosított elérhetőségen keresztül veszed igénybe.

Védjegy információ

A CHESS.COM védjegyek, szolgáltatási ikonok, egyéb Chess.com logók és elnevezéseik kizárólagos jogtulajdonosa a Chess.com kft. A Chess.com közvetlen hozzájárulása nélkül a felhasználásuk tilos.

A Chess.com tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát és ugyanezt várja el a felhasználóktól. A Chess.com összhangban van a szövetségi Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) szerzői jogtörvénnyel, amely megtalálható a U.S. Copyright hivatalos weboldalán: http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Minden DMCA szabályozás, vagy a rendelkezésünkre bocsátott egyéb törvény szerint felmerülő jogsértés-gyanút kivizsgálunk. Amennyiben olyan tartalmat találsz, ami véleményed szerint megsérti a szerzői-, szabadalmi-, vagy szellemi tulajdonjogot, kérjük írd meg nekünk az alábbi részleteket:

 • a szerzői jogtulajdonos kézi vagy elektronikus aláírással ellátott engedélye;
 • a bizonyítottan szerzői jogokat sértő tartalom azonosítása;
 • a sértő, vagy kifogásolt tartalom leírása és az ehhez köthető szabálysértő tevékenység azonosításához szükséges információk megadása (pl.: URL-cím);
 • az elérhetőségedet: lakcím, telefonszám, e-mail cím;
 • írásos nyilatkozat arról, hogy szerzői jog tulajdonosa, annak megbízottja, vagy a hatályos jogszabályok nem engedik a szóban forgó tartalom engedély nélküli felhasználását;
 • büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, miszerint a közlésben szereplő információk hitelesek és a felhasználó rendelkezik a szerzői jog tulajdonosának engedélyével.

Amennyiben úgy érzed, hogy a törölt tartalom nem sért szerzői jogokat, vagy birtokában vagy ezen jogoknak, kérjük válaszüzenetben add meg az alábbi információkat:

 • a szerzői jogtulajdonos kézi vagy elektronikus aláírással ellátott engedélye;
 • saját kezű, vagy elektronikus aláírás (teljes név);
 • a felfüggesztett vagy eltávolított tartalmak leírása, illetve a tartalom törlés előtti helyének meghatározása;
 • jogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, miszerint a jóhiszemben jársz el, amennyiben a tartalom téves azonosítás, vagy hiba következtében került eltávolítása vagy felfüggesztése;
 • saját név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, valamint egy nyilatkozat, miszerint fogadod az állítólagos jogsértést bejelentő fél keresetét.

Amennyiben jogsértésről szóló értesítést kapunk, az értesítés másolatát továbbküldhetjük a szerzői jogokat állítólagosan megsértő félnek és a tartalmat eltávolíthatjuk. Ha a valódi jogtulajdonos bírósági keresetet nyújt be a tartalom megosztója ellen, úgy a Chess.com az értesítés kézhezvételét követő 10-14 munkanapon belül a vitatott tartalmat a saját mérlegelési jogkörében módosíthatja, vagy törölheti.

Fontos kiemelni, hogy a viszont-értesítés elküldésével bírósági procedúra kezdődhet közted és a másik fél között a tulajdonjog megítéléséről. Ne feledd, hogy az alaptalan keresetnek és rosszindulatú vádaskodásnak jogi következményei lehetnek, függően az érintett országok törvényeitől!

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogsértő, vagy vélhetően jogsértő tartalmakat saját döntésünk alapján, további értesítés nélkül eltávolítsuk. Bizonyos esetekben a Chess.com zárolhatja a szabályokat ismételten megsértő felhasználói fiókokat. A szolgáltatás során az alábbi szerzői jogi irányelveket tekintjük mérvadónak:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Nemzetközi felhasználás

A szolgáltatást a Chess.com alkalmazottai biztosítják az Amerikai Egyesült Államok területén. Máshol nem rendelkezünk kirendeltséggel. A szolgáltatást más országból igénybe vevők elfogadják, hogy a felhasználás az itteni törvények hatálya alá tartozik. A használattal kijelented, hogy nem olyan országból játszol, amely jelenleg USA embargó alatt áll, vagy amelyet az USA "terroristákat támogató" országnak tart, illetőleg nem vagy tagja illegális szervezetnek az amerikai törvények szerint.

JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYTELENSÉGE

KIJELENTED, HOGY MEGÉRTETTED ÉS ELFOGADOD AZ ALÁBBIAKAT:

 • A SZOLGÁLTATÁST A SAJÁT FELELŐSSÉGEDRE HASZNÁLOD. A KITÉTELEK A SZOLGÁLTATÁS JELENLEGI ÁLLAPOTRA ÉRTENDŐEK, A VONATKOZÓ JOGÁLLÁSOK VÁLTOZHATNAK. A CHESS.COM SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL A WEBOLDALHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HASZNÁLATÉRT, A JOGOT NEM SÉRTŐ MEGJELENŐ VAGY BEÉPÜLŐ TARTALMAKÉRT, ÉRTÉKESÍTÉSEKÉRT ÉS A RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSÉRT.
 • A CHESS.COM ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI ÉS PARTNEREI NEM SZAVATOLHATJÁK, HOGY: (i) A SZOLGÁLTATÁS MINDENBEN MEGFELEL A TE ELVÁRÁSAIDNAK; (ii) A SZOLGÁLTATÁS MINDENKORON, IDŐBEN ÉS BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL IS HIBA MENTESEN, ZAVARTALANUL FENNÁLL; (iii) A SZOLGÁLTATÁS SORÁN KIMUTATOTT ÉRTÉKEK ÉS EREDMÉNYEK A HASZNÁLATON KÍVÜL IS PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK; (iv) A HASZNÁLAT SORÁN VÁSÁROLT BÁRMILYEN ELŐFIZETÉS, SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ VAGY TERMÉK MINŐSÉGE BIZTOSAN ELNYERI A TETSZÉSEDET; (v) A SZOLGÁLTATÁSNÁL ESETLEGESEN FELMERÜLŐ HIBÁK A PROGRAMBAN JAVÍTÁSRA KERÜLNEK.
 • BÁRMILYEN LETÖLTÉS, VAGY A HASZNÁLAT SORÁN SZERZETT TARTALOM A FELHASZNÁLÓ HATÁSKÖRE, ÍGY EGYEDÜLIKÉNT FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN A LETÖLTÉS OKÁN ESETLEGESEN KELETKEZŐ, VAGY ADATVESZTÉSSEL JÁRÓ KÁROKÉRT.
 • A CHESS.COM-TÓL SZÁRMAZÓ, VAGY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN SZERZETT SZÓBELI, VAGY ÍROTT INFORMÁCIÓ ALAPJÁN NEM KEZDEMÉNYEZHETŐ KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS A FELHASZNÁLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN NEM SZEREPLŐ ESETEKBEN.
 • A FELHASZNÁLÓK KIS SZÁZALÉKA A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ FÉNY- ÉS KÉPI HATÁSOKRA, ILLETŐLEG A HASZNÁLAT SORÁN EPILEPSZIÁS ROHAMOT KAPHAT. EZ A FELHASZNÁLÓ KORÁBBI KÓRTÖRTÉNETÉTŐL FÜGGETLENÜL ELŐFORDULHAT. AMENNYIBEN ÖNNÉL, VAGY A CSALÁDJÁBAN MÁR FORDULT ELŐ EPILEPSZIÁS MEGBETEGEDÉS, KÉRJÜK, KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL A HASZNÁLAT BIZTONSÁGOSSÁGÁT ILLETŐEN! AZONNAL HAGYJA ABBA A HASZNÁLATOT, HA A KÖVETKEZŐ TÜNETEK BÁRMELYIKÉT TAPASZTALJA: SZÉDÜLÉS, MEGVÁLTOZOTT LÁTÁS, SZEM- VAGY IZOMRÁNGÁS, EMLÉKEZETKIESÉS, FIGYELEMZAVAR, BÁRMILYEN AKARATLAN MOZDULAT, GÖRCS VAGY RÁNDULÁS.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

A HASZNÁLATTAL TUDOMÁSUL VESZED, HOGY A CHESS.COM ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI, SEGÍTŐI, PARTNEREI ÉS TULAJDONOSAI NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A CHESS.COM SZOLGÁLTATÁSÁNAK VAGY TARTALMAINAK HASZNÁLATA ALATT ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ ANYAGI KÁROKÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, TERMÉKMINŐSÉGI PROBLÉMÁKÉRT, BÁRMILYEN EGYSZERI VAGY ISMÉTLŐDŐ, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN KÁRESEMÉNYEKÉRT, AKKOR SEM, HA EZEK ESHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSUNK LENNE.

AMENNYIBEN A FENTIEK ELLENÉRE HATÁLYOS BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ÁLLAPÍTJA MEG A CHESS.COM FELELŐSSÉGÉT, JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRE VALÓ HIVATKOZÁSSAL A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA (IDEÉRTVE ANNAK TARTALMI ELEMEIT), VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGA OKÁN FELMERÜLHETŐ KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A SZÁZ AMERIKAI DOLLÁRT (USD $100.00).

AZ ITT EMLÍTETT KITÉTELEK VONATKOZNAK A FELELŐSSÉGJOGRA, JÓTÁLLÁSRA, EGYEZSÉGRE, SZABÁLYOZÁSRA, KÁRESETEKRE (IDE ÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), FELHASZNÁLÓI JOGOKRA ÉS EGYEBEKRE, OLYAN ESETEKBEN IS, AMIKOR A KITÉTELEK NEM KÉPESEK TELJES KÖRŰEN BETÖLTENI A SZÁNT JOGORVOSLATI SZEREPÜKET.

KIVÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ SZÁMUNKRA A JÓTÁLLÁS MEGTAGADÁSÁT, VAGY A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁST A VÉLETLEN BEKÖVETKEZHETŐ KÁRESETEKBEN. ELŐFORDULHAT, HOGY ENNEK MEGFELELŐEN A FENTI KITÉTELEK EGY RÉSZE NEM VONATKOZIK RÁD.

Változások a szolgáltatási feltételekben

A feltételek módosításának jogát fenntartjuk. A hatályban lévő szabályzatot megtalálod a www.chess.com webcímen. Amennyiben lényegi változás történik, úgy arról a felhasználókat a szolgáltatáson belül értesítjük, vagy üzenetet küldünk a regisztrált fiókhoz tartozó e-mail címre. A szolgáltatás további használatával a felhasználó automatikusan elfogadja a módosított szolgáltatási és felhasználási feltételeket.

Általános információ

Jelen szolgáltatási és felhasználási feltételek képezik a megegyezést a felhasználó és a Chess.com között és rögzítik a szolgáltatás tartalmát, helyettesítve minden további megállapodást. Jelen szabályozás tekintendő a kizárólagos és teljes körű egyezségnek a felhasználó és a Chess.com, mint szolgáltató között (kivételt képeznek azok az esetek, melyekben a jelen feltételektől eltérő, külön megállapodás köttetik a felek között). Amennyiben a szabályozás bármely részlete érvényét veszíti, a megmaradó feltételek továbbra is teljes jogerővel hatályban maradnak. Az itt tárgyalt jogok és kötelezettségek a nem adhatók tovább és nem ruházhatók át. A felhasználó elfogadja, hogy a Chess.com módosíthatja a szolgáltatási és felhasználási feltételeket, tiszteletben tartja a Chess.com szellemi tulajdonjogait, ide értve az itt közzétett tartalmakra vonatkozó jogokat és ezek felhasználását a felhasználó további beleegyezése nélkül. Amennyiben jelen szabályozás betartása és betartatása során hiányosság merül fel, az nem jelenti a rendelkezések biztosította jogokról való lemondást.