Felhasználói egyezség

Az alábbi szövegezés csupán egy informatív fordítás. Az egyetlen jogilag hiteles változat angol nyelven érhető el.
Hatályba lépés: November 18, 2022

Egyszerűen fogalmazva: tarts tiszteletben másokat, tartsd be a törvényt és érezd jól magad!

A Chess.com oldal, a mobil alkalmazás, vagy egyéb Chess.com által üzemeltetett weboldal vagy applikáció használata előtt figyelmesen olvasd végig jelen felhasználói egyezséget ("egyezség"). Ez egy jogilag kötelező érvényű szerződés közted és a Chess.com között ("mi"). A Fair Play szabályzat, az előfizetési szerződés, a közösségi irányelvek, aversenyesemények és díjazások szabályai, a sorsolásos és szerencse alapú nyereményjáték szabályzat, és az ajándék tagság szolgáltatás (összefoglaló néven: "egyéb rendelkezések") mind ezen szerződés részei, vagyis a felhasználói egyezség elfogadásával egyidejűleg a ezeket is elfogadod. Az egyéb rendelkezések akkor is a szerződés hatálya alá tartoznak, ha azok külön weboldalakon jelennek meg. Amennyiben a fenti linkek használatával nem tudod elérni valamelyik szabályozásunkat, kérjük értesíts minket a https://support.chess.com címen! A továbbiakban az adatbiztonsági rendelkezéseink részletezik az általad a szolgáltatás során megadott információk felhasználási területeit. Az adatkezelési szabályzatunkat megtalálod itt: https://www.chess.com/legal/privacy. A "szolgáltatás" gyűjtőnév alatt a Chess.com weboldalt, annak tartalmait, funkcióit, eszközeit, a mobil alkalmazást és az általunk létrehozott weboldalakat és applikációkat értjük.

A szolgáltatás használatával elfogadod jelen egyezséget. Amennyiben nem fogadod el, úgy az alábbiakban meghatározottak szerint nem használhatod a szolgáltatásunkat. A szolgáltatás használata folytatólagos beleegyezéssel jár, vagyis minden használattal elfogadod az aktuálisan érvényes egyezséget és egyéb szabályzatokat, akkor is, ha ezekben változás történt az utolsó felhasználás óta (akár az értesítésed nélkül).

Jelen egyezség elfogadásához, a szolgáltatás használatához és/vagy fiók létrehozásához legalább 13 évesnek kell lenned. Ha már elmúltál 13 éves, de még nem töltötted be az országodban rád vonatkozó felnőttségi korhatárt, a szülőd vagy törvényes gondviselőd nyilatkozhat a nevedben, és a szolgáltatást az ő felügyelete alatt használhatod. Amennyiben még nem vagy 13 éves, nem használhatod a szolgáltatásunkat! Az egyezség elfogadásával kijelented, hogy jogosult vagy rá és megfelelsz a fenti követelményeknek. Ha tudomásod van olyan Chess.com felhasználóról, aki még nem töltötte be a 13. életévét, kérjük értesíts minket a https://support.chess.com címen!

Jelen felhasználói egyezség, az egyéb szabályzataink és az adatvédelmi rendelkezéseink időről időre frissülhetnek. A változásokért rendszeresen látogass el erre az oldalra! A szolgáltatás használatával elfogadod az egyezségben és szabályokban történt változtatásokat. Nem kötelességünk külön értesíteni, amennyiben módosítás történik. Kivétel: amennyiben Kalifornia állam, vagy bármely GDPR általános adatvédelmi rendelet hatálya alatt álló ország lakosa vagy, értesítést küldünk: (a) ha a felhasználói egyezségben vagy más szabályozásban felhasználói adat kiadását érintő változás, vagy (b) belső felhasználáson túlmutató reklámcélú adathasználat történik.

KÜLÖN FELHÍVJUK A FIGYELMEDET, HOGY A MEGÁLLAPODÁS AZ ALÁBBI RENDELKEZÉSEKET IS MAGÁBAN FOGLALJA: (1) VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KIKÖTÉS; (2) CSOPORTOS KERESETBENYÚJTÁS JOGÁNAK FELADÁSA; (3) LEMONDÁS MINDEN KÖVETELÉSRŐL, MELY A FELHASZNÁLÁSBÓL KÖVETKEZIK.

Jogrendszer, eljárás, hatáskör

FIGYELMESEN OLVASD EL AZ ALÁBBI RÉSZT! PERES ELJÁRÁS ESETÉN KIHATÁSSAL VAN A KERESET JOGI ALAPJAIRA.

Amennyiben a Chess.com-mal, jelen egyezséggel, egyéb szabályzatával, adatvédelmi rendelkezéseivel, szolgáltatáseléréssel, használattal, vagy tranzakcióval kapcsolatban bármilyen természetű vitás eset merül fel (ide értve a Chess.com marketing, oktatási, vagy egyéb tartalmait), úgy a felek mindketten elfogadják, hogy az eredeti egyezség dátumától számított 30 nap áll rendelkezésükre, hogy elálljanak az egyeztető eljárás további szakaszaitól.

1. Tájékoztatási szándék

Vitás esetben első lépésként megkeresel minket a https://support.chess.com/ címen és leírod a problémát.

Vitás kérdés esetén a nekünk küldött üzeneted tárgya "Értesítés vitás ügyről" kell legyen, és tartalmaznia kell a hivatalos nevedet (a valódi nevedet), a fiókod felhasználónevét (vagy azonosítószámát), a címedet, az elérhetőségeidet, hogy hogyan lépjünk kapcsolatba veled, a problémát és az elvárt megoldási javaslatot. Jóhiszeműen megpróbálunk megoldást találni a problémára, az ügyfélszolgálat első megkeresésétől számított legalább harminc (30) nap leforgása alatt. Amennyiben így nem születik megállapodás, a folytatás az alábbi ügymenet szerint alakul:

2. Választottbíróság

Jelen egyezség a Federal Arbitration Act (“FAA”) választottbírósági törvénykezés hatálya alá tartozik, akkor is, ha a felhasználónak nincs állandó lakhelye az Egyesült Államokban. Minden nemzetközi rendelkezés hasonló az FAA jelen egyezségét lefedő szabályozásához, kivéve hogy itt a nemzetközi adásvételi szerződéseket szabályozó Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) is érvényben van.

Választottbírósági eljárás

Hivatalos levélben kell tájékoztatnod minket a választottbírósági eljárási keresetről az alábbi postacímen: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84097. A levélnek tartalmaznia kell: (a) a követelés leírását; és (b) az elvárt ellentételezési, vagy megoldási módot.

A választottbíróság döntése végleges és fellebbezhetetlen. Az eljárás során az Amerikai Választottbírósági Hivatal ("AAA") szolgáltatókra és felhasználókra vonatkozó általános rendelkezései jelen egyezség kitételeivel módosulnak. Az AAA szabályzatát itt találod: http://www.adr.org.

A döntőbíró jelen egyezség kitételeit figyelembe véve jár el. Az AAA és a bíróság az eljárást angol nyelven tartja. A kereset során virtuális meghallgatás történik, vagy amennyiben szükséges, és a felek meg tudnak egyezni, lehetőség van személyes meghallgatásra is. Ennek helyszíne Utah állam, vagy a saját országod - a választás joga a tiéd.

Bármilyen döntés vagy kártérítés írásos dokumentumban rögzíti mindkét fél támasztott követelésének egyenkénti elbírálását, valamint a választottbíróság hivatkozási jogalapját és végleges ítéletét.

A döntés csak olyan jogi és arányos mértékű ellentételezést állapíthat meg, amit te, vagy a Chess.com az egyéni kereset során korábban támasztott (és mely követelések jogosságát a bíróság bizonyítottnak találta). A választottbíróság a te egyedi esetedben jár el, harmadik fél esetlegesen felmerülő sérelméért a Chess.com nem marasztalható el.

Szükség esetén mindkét fél állami bírósághoz fordulhat a jogerős választottbírósági ítélet végrehajtásának kikényszerítésére. A váasztottbíróság ítélete végleges, kötelező érvényű, és megfellebbezhetetlen. A választottbírósági eljárásban résztvevő mindkét fél teljességgel lemond a fellebbezés jogáról az FAA és az AAA aktuális kereskedelmi szabályozása szerint.

Választottbírósági és ügyvédi költségek

Ha a kártérítési igényed kevesebb, mint 10,000$, és a választottbíróság a keresetnek helyt ad, úgy a Chess.com az AAA választottbírósági perköltség rád eső részét is vállalja (kivéve, ha a bíróság komolytalannak találja a keresetet, illetőleg ha az szándékosan értelmetlen vagy kötekedő, mely esetben a Chess.com felmerülő perköltségei - ide értve az ügyvédi költségeket is – téged terhelnek). Amennyiben a vitatott összeg több, mint 10,000$ - vagy az AAA felhasználói szabályozása másként nem rendelkezik - a választottbíróság az AAA szolgáltatói szabályozása szerint osztja meg a felmerülő perköltségeket. Kivételt képez ez alól, ha a kereset komolytalan, vagy szándékosan a másik fél bosszantását célozza.

Az eljáró nem terhelheti át a felek egyéni ügyvédi költségeit. Kivételt képez ez alól, ha a kereset komolytalan, vagy szándékosan a másik fél bosszantását célozza.

Jelen rendelkezések nem zárják ki, hogy bármelyik fél polgári peres eljárás keretében állami bíróághoz, vagy egyéb békéltető testülethez forduljon (arányos kártérítésért), amennyiben a kereset tárgya adatbiztonsághoz, szabadalmi joghoz, szellemi tulajdonhoz, vagy jogosulatlan felhasználáshoz köthető. A itt említetteket nem lehet a vonatkozó helyi törvénykezések visszkereseti jogfosztásaként értelmezni, és nem korlátozzák az egyébként érvényes választottbírósági határozatot.

A FELHASZNÁLÁSSAL ELFOGADOD JELEN EGYEZSÉGET, EGYÚTTAL TE ÉS A CHESS.COM KÖLCSÖNÖSEN LEMOND A BÍRÓSÁGI PERESKEDÉS ÉS CSOPORTOS KERESETBENYÚJTÁS JOGÁRÓL.

MINDEN KERESET EGYÉNI, A FELPERES NEM KÉPVISELHET CSOPORTOT, VAGY ÖNMAGÁN KÍVÜLI MÁS SZEMÉLYT. HACSAK A FELEK KÖLCSÖNÖSEN MEG NEM EGYEZNEK, A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI DÖNTÉS KIZÁRÓLAG AZ EGYÉNI ESETRE VONATKOZTATHATÓ.

Amennyiben a vita nem zárul a választottbíróság előtt és törvényszéki pereskedésre kerül sor, az eljárás az FAA és Utah állam törvényei szerint történik, függetlenül a saját országodban hatályos törvényi szabályozásoktól.

Ilyen esetben a kereset a Utah állam Salt Lake megyei, vagy Utah állam Utah megyei Amerikai Körzeti Bíróság hatáskörébe tartozik. Az egyezséggel elfogadod a fenti bíróságokat és nem vitatod az illetékességüket.

3. Alternatív vitarendezés

Amennyiben a Chess.com Fair Play szabályszegési megállapítást tett és ennek jogosságát vitatod, úgy a választottbírósági eljárás helyett választhatod a Fair Play Panel szakértői döntéshozatalát. Az ilyen esetet a Chess.com egyéni hatáskörben, Fair Play Panel szakértők bevonásával vizsgálja, és egyénileg is dönt annak jogossága felől. Amennyiben a Fair Play Panel szakértői elutasítják a keresetet, még mindig választhatod a választottbírósági eljárást a második pontban foglaltak szerint.

Ez a panel az AAA választottbíróságának fogyasztóvédelmi szabályozása szerint folytatja le a keresetet, a jelen egyezség második részében foglalt kitételekkel.

A Chess.com vállalja a Fair Play Panel döntéshozatali folyamatának teljes költségét (kivéve a te ügyvéded járandóságát). A saját ügyvédi költségek minden esetben a megbízó feleket terhelik, függetlenül attól, hogy ki nyeri az eljárást.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. A Fair Play Panel résztvevőinek kiválasztása kizárólag a Chess.com hatásköre. Amennyiben elfogadod a Fair Play Panel joghatóságát, úgy annak ítélete végleges, kötelező érvényű és megfellebbezhetetlen, hacsak a Chess.com önálló döntési jogkörében a fellebbezésről másként nem rendelkezik.

Lejárat

Elfogadod, hogy a Chess.com előzetes értesítés és indoklás nélkül, azonnali hatállyal törölheti, felfüggesztheti vagy letilthatja a Chess.com fiókodat, a hozzá tartozó e-mail címet, és megtagadhatja a szolgáltatáshoz való hozzáférést. A Chess.com indoklás nélkül, önálló döntési jogkörében azonnal megszüntetheti vagy felfüggesztheti a tagságot, amennyiben a felhasználó megsérti ezen egyezséget. Az egyezség és a további szabályozások betartása nem garancia a Chess.com szolgáltatásainak jövőbeni korlátlan elérésére. A törlés okai lehetnek (egyebek mellett): (a) a felhasználói egyezség és egyéb itt rögzített irányelvek megsértése; (b) hatósági vagy kormányzati megkeresés; (c) saját fiók megszüntetésére irányuló kérelem; (d) szünetelés, vagy a szolgáltatás módosítása (ide értve annak részeit); (e) váratlan technikai, biztonsági helyzet vagy probléma; (f) hosszas inaktivitás; (g) csaló szándékú, vagy illegális felhasználói tevékenység; (h) szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség elmulasztása. Amennyiben a törlés oka megtérítendő károkozás (például A Chess.com adatait érő jogsértés), úgy a Chess.com jóvátételi követelést támaszt és jogorvoslatért a Utah állami, vagy egyéb bírósághoz fordul.

A Chess.com fiók törlése alatt az alábbiakat értjük: (a) a hozzáférés megszüntetését a szolgáltatás összes részéhez; (b) a fiókhoz köthető jelszó, információk, fájlok és tartalmak törlését; (c) a későbbi hozzáférés megtagadását; (d) a Fair Play szabályok megszegése esetén a profilkép és a személyes információk törlése után a fiók és a felhasználónév megbélyegzését a törlés okával; (e) amennyiben a Fair Play szabályok megsértése egy versenyen való részvétel közben történik, a zárolt fiók visszaléptetését; (f) a közösségi irányelvek megsértése esetén a profilkép és a személyes információk törlése után a fiók és a felhasználónév megbélyegzését a törlés okával.

Továbbá elfogadod, hogy a zárolások kizárólag a Chess.com egyéni hatáskörébe tartoznak. A Chess.com nem felelős a fiókodért, az e-mail címedért, vagy hozzáférésedért amennyiben harmadik fél általi károkozás történt. A Chess.com fiók megszüntetése ellen fellebbezésnek helye nincs, hacsak azt a Chess.com saját hatáskörében külön nem engedélyezi. Amennyiben a GDPR vonatkozik rád, vagy Kalifornia állam lakosa vagy, a fiók törlésével nem veszíted el a jogot a tárolt vagy feldolgozott személyes adataid kiadására vagy törlésére.

Fiók korlátozások

A Chess.com a szolgáltatás során az általános gyakorlatnak megfelelően korlátozhatja az e-mail üzenetek, megosztott hozzászólások és feltöltött tartalmak hozzáférési és tárolási idejét, az egy fiókhoz köthető be- és kimenő e-mail üzenetek számát, az elektronikus levelek maximális méretét, a fiókhoz tartozó maximális tárhelyet és a szolgáltatás felhasználásának mennyiségét (a szolgáltatással eltöltött időt) egy adott perióduson belül. A Chess.com nem felelős a itt tárolt tartalmak és üzenetek megőrzéséért a szolgáltatás során. A Chess.com jogosult a hosszabb ideje inaktív fiókok visszaléptetésére.

Továbbá, a Fair Play szabályzatot szem előtt tartva, a Chess.com jogosult a fiókhasználati gyakorlat és elérés korlátozására, ide értve egyebek mellett a felhasználó játszmaadatainak és a viselkedésének monitorozását, gyanús vagy kifogásolható esetben a játékjog megvonását, a játékos visszaléptetését az eseményről vagy a későbbi nevezések megtagadását. Visszaélés gyanújának esetén a Chess.com jogosult a vizsgálat tényét és a tárgyhoz tartozó, Chess.com oldalon lezajlott kommunikációt nyilvánossá tenni. A Chess.com ugyanakkor a vizsgálat alatt is törekszik a teljes diszkrécióra, tiszteletben tartja a fiókodat és a lezajlott kommunikációt.

A Chess.com további értesítés nélkül fenntartja a jogot az általános eljárási gyakorlatának megváltoztatására.

Díjak

A Chess.com díjazásos versnyein csak felnőttek vehetnek részt. A nagykorúság korhatárát a felhasználó országának törvényei határozzák meg. Amennyiben még nem töltötted be e korhatárt, úgy jelen egyezséget kizárólag a szülő vagy törvényes képviselő hagyhatja jóvá. A Chess.com-nak nem feladata a versenynevezések jogosságának ellenőrzése.

A Chess.com versenyein vagy rendezvényein elért díjazás (pénz vagy egyéb jutalom) esetén tudomásul veszed és elfogadod, hogy a Chess.com jogosult felülvizsgálni a játszmáid tisztaságát, nem korlátozva azt a vonatkozó versenyjátszmákra, és ezek alapján felülbírálni a játékjogodat (kizárás). A Chess.com saját hatáskörében jogosult a versenyeken elnyert díjazás visszatartására a vizsgálat ideje alatt. Minden esetleges visszaléptetési, kizárási, vagy díjtörlési határozat a Chess.com felhasználási feltételeinek hatálya alá tartozik, és mint ilyen, végleges, kötelező érvényű és megfellebbezhetetlen.

Az itt közzétett versenyeken való részvétellel kijelented, hogy semmilyen követelést nem támasztasz (és rajtad keresztül harmadik fél sem) a cégünk, jogi képviselőnk, leányvállalatunk, segítőink, partnereink, alkalmazottaink, vezetőségünk felé a versenyeken való részvétel miatt esetlegesen keletkező kiadási költségekért, anyagi károkért, valamint versenydíjazásokért. A Chess.com-ot nem terheli felelősség ilyen követelések esetén.

A Chess.com nem vállal felelősséget a versenyeknél vagy a díjazásoknál esetlegesen fellépő olyan hibákért, melyek fölött a Chess.com nem rendelkezik, így ésszerű határokon belül ráhatása nincs.

Elfogadod, hogy kártérítési kötelezettséged keletkezhet a cégünk, jogi képviselőnk, leányvállalatunk, segítőink, partnereink, alkalmazottaink, vezetőségünk felé, amennyiben szabályszegés miatt, vagy hozzád köthetően anyagi hátrány, károkozás történik (ide értve a jó hírnév megsértését és a hitelrontás helyreállításához köthető tanácsadói díjakat). Elfogadod ezeket a kitételeket, a Chess-com felhasználási feltételeit, a versenyszabályokat és egyéb a csapatodat érintő kiegészítő utasításokat a versenyek ideje alatt.

A verseny bármely részletét érintő vitás esetben (ide értve egyebek mellett a díjazást, a játékjogot, az elvárt magatartást, jelen kitételeket, a Chess.com felhasználási feltételeit, a versenyszabályokat és egyéb feltételeket) a döntés joga kizárólag a Chess.com-ot illeti: a határozat végleges, kötelező érvényű és megfellebbezhetetlen.

A Chess.com nem szolgál adózási vagy jogi tanácsokkal a díjazások adóterheit illetően. Amennyiben hivatalos megkeresés érkezik, a Chess.com minden szükséges díjazással kapcsolatos információt kiad az érintett adóhatóságnak. A Chess.com ilyen esetben jogosult egyéni hatáskörben eldönteni, hogy a megkeresésről és adatszolgáltatásról értesíti-e a felhasználót, ami így részben korlátozhatja a GDPR vagy egyenértékű szabályozás hatálya alá tartozó adatvédelmi jogaidat.

Tagsági feltétel

Elfogadod, hogy a használat során tilos:

 • törvénybe ütköző, ártalmas, félelemkeltő, megalázó, zaklató, gyalázkodó, közönséges, trágár, szexuális témájú, pornográf, becsületsértő, gyűlöletkeltő, rasszista, személyiségi jogokat sértő, vagy egyéb módon kifogásolható tartalom feltöltése, megosztása vagy közzététele;
 • a Chess.com csoportjain, klubjain, blogjain, fórumain vagy bármely tartalmán belül történő toborzási, hirdetési vagy reklámcélú, vallási vagy politikai meggyőződésű hozzászólások, szövegek, üzenetek, linkek megosztása;
 • az eredeti tartalomhoz, játszmához, bloghoz vagy fórumtémához nem köthető hozzászólások, szövegek, üzenetek, linkek megosztása;
 • erőszakos cselekedettel való fenyegetőzés, illetve javaslattétel az önbántalmazásra;
 • becsmérlés vagy egyéb zaklatás;
 • más ember, vagy élőlény megszemélyesítése, ide értve egyebek mellett a Chess.com alkalmazottait, illetőleg a más felhasználók megtévesztésére szánt önazonosítás;
 • a szolgáltatás során közölt tartalmak eredeti forrásának rejtegetése, álcázása, az azonosíthatóság manipulálása;
 • megfelelő meghatalmazás vagy engedély hiányában nem jogtiszta tartalmak feltöltése, megosztása vagy közzététele;
 • mások személyes adatainak, vagy erre utaló tartalmaknak a jogosulatlan feltöltése, megosztása vagy közzététele, valamint bármilyen üzleti titoktartást, vagy szabadalmi-, szerzői- és tulajdonjogokat sértő tevékenység;
 • kéretlen, vagy jogosulatlan hirdetések és reklámanyagok, "levélszemét", "spam", "lánclevél", "csaló szándékú üzenet",, vagy egyéb megszólítások és kérések feltöltése, megosztása vagy közzététele (kivételt képeznek az engedélyezett esetek);
 • a szolgáltatás során megjelenített védjegyek, márkajelzések, elnevezések, szlogenek, logók, képek és egyéb szabadalmazott tartalmak felhasználása, másolása vagy törlése;
 • fájlokat támadó, számítógépes vagy telekommunikációs eszköz vagy program működését megzavaró vagy akadályozó ártalmas programsorok, kódok vagy vírusos tartalom feltöltése, megosztása vagy közzététele;
 • a társalgás normál menetének félbeszakítása, szabotálása, vagy a másik felhasználót szándékosan negatívan érintő viselkedés;
 • a szolgáltatás, a szerverek, vagy a hálózat működése ellen irányuló bármilyen beavatkozás, akadályozás, túlterhelés, megszakítás vagy harmadik fél elérésének akadályozása.
 • a szolgáltatáshoz kapcsolódó követelmények, eljárások, egyezségek, hálózati szabályozások megszegése;
 • a szolgáltatásban látott vagy a használattal keletkező tartalmak letöltése, módosítása, másolása, megosztása, átadása, reprodukálása, duplikálása, közzététele, licencelése, származtatott vagy kereskedelmi célú felhasználása. Kivételt jelentenek a webböngésző gyorsítótárában automatikusan tárolt, megjelenítéshez használt fájlok, és a jelen egyezségben külön engedélyezett esetek.
 • a szolgáltatás egészének, részeinek, vagy algoritmusainak duplikálása, feltörése, visszafejtése, dekódolása, valamint minden erre irányuló kísérlet;
 • automatizált szoftverek futtatása (bot), feltörés, módosítás (mod), vagy a szolgáltatás megváltoztatását célzó illetéktelen külső szoftver használata;
 • a Chess.com és partnerei által biztosított szolgáltatás, számítógépes rendszerek és szolgáltatás ellátó rendszerek nem nyilvános felhasználásra szánt részeinek illetéktelen elérése, feltörése, rongálása;
 • a rendszer és a hálózat esetleges hibáinak keresése, sebezhetőségének tesztelése és bármely biztonsági vagy azonosítási elem kijátszása;
 • robot, pók, vagy egyéb automatizált "adatbányász" alkalmazások használata, illetve a szolgáltatást, annak tartalmait és szerkezeti felépítését akadályozó, vagy másolását célzó tevékenység;
 • tilos a helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények és hatályos jogszabályok szándékos, vagy akaratlan megsértése;
 • a fentiek értelmében más felhasználók személyes adatainak gyűjtése vagy tárolása tilos
 • a szolgáltatás felhasználása a jelen egyezségben külön nem engedélyezett esetekben.

Kijelented, hogy a szolgáltatás használatát és annak részeit (ide értve magát a fiókot) nem másolod, nem sokszorosítod, nem árusítod, nem cseréled el és nem használod semmilyen egyéb kereskedelmi célra. Elfogadod, hogy a Chess.com fiókod nem átruházható.

A fenti szabályok betartása önmagában nem garantálja a Chess.com szolgáltatásának folyamatos elérését. A Chess.com minden időben fenntartja a jogot a szolgáltatás elérésének korlátozhatóságára vagy megszüntethetőségére.

Tartalom

Elfogadod, hogy bármely nyilvános, vagy magán céllal megosztott információért, szövegért, programért, zenéért, hanganyagért, fényképért, grafikáért, videóért, üzenetért, sablonért, stb. ("tartalom") kizárólagosan a forrásfiók tulajdonosa a felelős. Ennek értelmében tehát nem a Chess.com, hanem a felhasználó felel a szolgáltatás használata során általa feltöltött, megosztott, továbbküldött tartalmakért. A Chess.com-nak nincs ráhatása a felhasználók által megosztandó tartalmakra, így nem felelős azok helyénvalóságáért, pontosságáért és minőségéért. A használattal elfogadod, hogy akaratlanul is találkozhatsz sértő, illetlen vagy kifogásolható tartalmakkal. Az ilyen tartalmakért a Chess.com nem vállal felelősséget, ide értve egyebek mellett a tartalmi hibákat és a használatból, közzétételből, továbbadásból eredő káreseteket.

Tudomásul veszed, hogy a Chess.com rendelkezik a tartalmak megjelenítése felett, így a szolgáltatás során felmerülő tartalmak megjelenítése vagy annak megtagadása, törlése vagy áthelyezése a Chess.com illetékeseinek egyéni döntési jogköre (de nem kötelessége). A fentieken felül a Chess.com és megbízottai fenntartják a jogot a kifogásolható, vagy jelen egyezséget sértő tartalmak törléséhez. A Chess.com-nak joga van a tartalomtörléshez, a felhasználói fiókok felfüggesztéséhez, törléséhez és a felhasználónevek kiosztásához a felhasználó beleegyezése, vagy további tájékoztatása nélkül. Fenntartjuk a jogot, hogy elérjük, elolvassuk, megőrizzük, vagy kiadjuk az általunk őrzött információkat, amennyiben megítélésünk szerint azok (i) sértik a hatályos törvényeket vagy segítik az igazságszolgáltatást, illetve amennyiben hivatalos szerv kötelez minket az adatszolgáltatásra, (ii) segítenek érvényt szerezni a jelen egyezségben rögzített szabályoknak, illetőleg megelőzni a további visszaéléseket, (iii) segítenek felderíteni, megelőzni, vagy megakadályozni a csaló szándékú, biztonsági, vagy technikai problémákat, (iv) ügyfélszolgálati megkereséssel vannak kapcsolatban, (v) segítik a jog- és tulajdonvédelmet, valamint a Chess.com működését és felhasználóinak biztonságát.

A Chess.com nem monitorozza a felhasználók által létrehozott tartalmakat. A Chess.com senki számára, így számodra sem tudja szavatolni a felhasználók tartalmainak megfelelőségét.

Elfogadod, hogy a szolgáltatás és annak részét képező program olyan biztonsági elemeket tartalmazhat, amelyek a Chess.com, illetőleg egyéb szolgáltatás ellátók adatkezelési és adatvédelmi szabályozásának hatálya alá tartoznak. A beágyazott szoftverek cookie-kat tartalmazhatnak. A cookie-k kezeléséről bővebb információt az adatvédelmi szabályzat vonatkozó részénél találsz.

A felhasználó nem próbálhatja meg kijátszani, feltörni, vagy átírni a szolgáltatás egyetlen elemét sem. A program és szolgáltatás részének vagy egészének jogosulatlan felhasználása, másolása, megosztása szigorúan tilos!

A Chess.com nem támaszt igényt a szolgáltatás során általad itt létrehozott tartalmak tulajdonjogaira. Ugyanakkor általános, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, átruházható, nem kizárólagos felhatalmazást adsz a Chess.com-nak a szolgáltatásunk nyilvános részein általad létrehozott tartalmak felhasználására, részekre osztására, megjelenítésére, másolására, módosítására, közzétételére, lefordítására, átadására és nyilvános használatára minden jelenlegi vagy később létrejövő médiafelületen. Ez az engedély a Chess.com fiókod megszüntetése, vagy a jelen egyezségben rögzített szabályok szerinti felfüggesztése vagy zárolása után is érvényben marad. Ez a felhatalmazás vonatkozik minden fiókodhoz köthető tartalomra, játszmára, hozzászólásra, felhasználónévre, egyéb játszmaaktivitási adatra (lásd később) és információra (pl.: Chess.com felhasználónév, profilkép, ország). A felhatalmazást átadhatjuk harmadik vagy külső félnek; például kapcsolódó szolgáltatások esetén (lásd később). A szolgáltatás során a tartalom (ide értve a Chess.com profilképedet) létrehozásával, vagy elérhetővé tételével kijelented, hogy a megjelenítéshez minden szükséges licenc, meghatalmazás és engedély a birtokodban van.

A Chess.com oldal felületéről szabadon lehet felvételt készíteni, közvetíteni vagy videót megosztani (például Youtube, Twitch, vagy egyéb videók esetén), amennyiben a Chess.com logó látható marad. A felvétel a készítő tulajdona, de a felület, dizájn és illusztrációk feletti rendelkezési jog továbbra is a Chess.com-ot illeti. Saját döntési hatáskörünkben fenntartjuk a jogot e felhasználási engedély tetszőleges időben történő megvonására.

Kapcsolódó külső szolgáltatások

Certain Connected Services may include functionality whereby you can link your Chess.com account with your account on such Connected Service or otherwise use your Chess.com account credentials to sign in to such Connected Service. Upon doing so, you acknowledge and agree that certain of your Chess.com account information may be shared with the provider of such Connected Service in connection with your account on such Connected Service (e.g. username, profile picture, name, email, country). None of your data will be shared without your explicit permission, other than your username and public data. Your login information and password will not be shared. You will, of course, be subject to their separate Terms of Service, Privacy Policies, and other governance. Chess.com is not liable for your interactions with any Connected Service.

Felhasználói játszmaaktivitás (UGA)

A szolgáltatásunk nyilvántartja a felhasználók játéktevékenységét, előzményeit, statisztikáit, archívumát és játszmáit. A szolgáltatás keretében a felhasználók aktivitási adatai ("UGA") különböző formátumokban hozzáférhetők minden felhasználó számára. Ilyen formátumok lehetnek: PGN játszmajegyzék, Forsyth-Edwards jelölés (FEN), GIF és/vagy JPEG. Ezen aktivitási adatok ("UGA") bizonyos információkat tartalmazhatnak (pl.: felhasználónév, profilkép, ország)a felhasználóról. A szabályozás részleteit az alábbiakban "a felhasználói aktivitáshoz (UGA) és eléréséhez tartozó licenc" bekezdés tárgyalja.

A játék aktivitási adataid (UGA) nyilvánosak, bárki számára hozzáférhetők és felhasználhatók különböző célokkal, ide értve egyebek mellett az adatokról készült kép felhasználását példákban, blogokban, videókban, közösségi médiaposztokban, játszmagyűjteményekben vagy NFT létrehozásában.

A felhasználói aktivitáshoz (UGA) és eléréséhez tartozó licenc

Korlátozott, nem kizárólagos engedélyt adunk a szolgáltatás során keletkező játékaktivitási adatok (UGA) megjelenítésére és használatára a jelen egyezségben meghatározott feltételekkel, melyek nem adnak jogot: (a) eladásra vagy kereskedelmi célú felhasználásra; (b) elrejtésre, törlésre, módosításra, származtatott felhasználásra; (c) adatbányászatra, gépi vagy egyéb adatkinyerésre; (d) az adatok bármely részének letöltésére (nem számítva a gyorsítótárat), amennyiben arra kifejezett engedélyt nem adunk; (f) az adatok nem rendeltetésszerű felhasználására. Az UGA tartalmazhatja a védjegyeinket, márkajelzéseinket, logóinkat, elnevezéseinket, grafikáinkat, a felhasználói felületet és megjelenítést, melyek Chess.com tulajdonát képezik. Elfogadod, hogy az engedély nem jogosít fel a fenti jelzések és dizájn használatára, ezek kizárólag az UGA részeként jeleníthetőek meg. A felhasználás feltételeit és a megkötéseket jelen egyezség tartalmazza.

Korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható jogot adunk a szolgáltatásunkra mutató szöveges hiperhivatkozás készítésére (magában foglalva a felhasználói aktivitást - "UGA") törvényes, kereskedelmi és nem kereskedelmi céllal, mindaddig, amíg a hivatkozás nem sérti a Chess.com és partnereinek jó hírét (vagyis amíg link nem tartalmaz hamis, félrevezető, méltatlan, rágalmazó állításokat és a nem vezet felnőtt, illegális, sértő, zaklató, vagy egyéb módon kifogásolható tartalmú oldalra). Ezen korlátozott jogot bármikor megvonhatjuk. A szolgáltatásunkra vagy tartalmainkra mutató hivatkozás létrehozásához engedélyezzük a Chess.com logójának és grafikus tulajdonainak felhasználását. Felhasználhatod, keretezheted és beállításba helyezheted a Chess.com védjegyet, logót, egyéb birtokolt információt, ide értve a szolgáltatás során megjelenő képeket, szövegtartalmat, oldalmegjelenítést, dizájnt, vagy ezek részletét.

NFT szabályzat

Lehetőséged van játékaktivitási adatokkal (UGA) kapcsolatos NFT-k vásárlására, eladására és kereskedelmére a szolgáltatáshoz kötődő külső felek platformjain és piacterein ("NFT platformok"). Mi nem árusítunk NFT-ket egyetlen platformon sem. Nem birtokoljuk és nem támogatjuk ezeket az NFT platformokat, ezért felelősséget sem vállalunk a működésükért. Nincs ráhatásunk, így nem szavatoljuk az UGA NFT tranzakciókat és eléréseket ezeken a felületeken.

Kijelented, hogy tudatában vagy és elfogadod, hogy az NFT vásárlással, birtoklással és a blokklánc technológia használatával bizonyos kockázatok is együtt járnak. Ezek lehetnek egyebek mellett: megőrzési, felügyeleti vagy vásárlási hiba, blokkláncot érő adatbányászat, biztonsági gyengeségek hackkelési kockázata, kedvezőtlen jogszabályi környezetmódosítás, token adóztatási kockázat, személyes információk nyilvánosságra kerülése, biztosítatlan veszteség, váratlan esemény vagy eltűnés kockázata. A szolgáltatásunkon kívüli minden vásárlás és eladás saját felelősségedre történik. Nem engedélyezzük, nem járulunk hozzá és nincs ráhatásunk a szolgáltatásunkon kívül zajló NFT kereskedelemre. Kifejezetten kijelentjük, hogy a szolgáltatásunkon kívül nem vállalunk semmilyen kötelezettséget és felelősséget az NFT tranzakcióid során esetlegesen keletkező károkért.

Amennyiben kapcsolódó szolgáltatás vagy NFT platformot üzemeltető harmadik féllel vitás eseted merül fel, velünk (alkalmazottainkkal, leányvállalatainkkal és azok tiszviselőivel, képviselőivel, vezetőivel) szemben (az esettel kapcsolatban) semmilyen természetű, közvetlen vagy vonatkoztatott kártérítési igényt, vagy egyéb jóvátételi követelést nem támaszthatsz. Az elfogadással lemondasz minden más, ezt a témakört szabályozó egyéb törvény vagy rendelkezés biztosította jogodról, ide értve az egyezség elfogadáskor ismert vagy létezni vélt szabályozásokat.

Jótállás

Kijelented, hogy általad közzétett tartalomra, a szolgáltatás használatára, a felhasználási feltételek megsértésére, vagy egyéb jogsértésre hivatkozva nem támasztasz követelést a Chess.com, illetve leányvállalatai, tulajdonosai, alkalmazottai és partnerei felé, ideértve az ügyvédi költségeket és bármelyik esetleges harmadik fél költségeit.

Hirdetői kapcsolatok

A felhasználó kereskedelmi vagy egyéb jellegű kapcsolata a szolgáltatásunk során megismert hirdetőkkel, ide értve a termékek vagy szolgáltatások vásárlását, szállítását, állapotát, szavatosságát, egyéb részletét, kizárólag a felhasználóra és a hirdetőre tartozik. Elfogadod, hogy a Chess.com nem vállal felelősséget a szolgáltatás során megjelenő hirdetésekért és az ezekhez kapcsolódó esetleges káresetekért. A külsős szolgáltatások minden tartalma - ide értve a hirdetéseket is - kizárólag a harmadik szolgáltató fél felelőssége; A Chess.com nem szavatolja a külsős szolgáltatások tartalmi megfelelőségét és nem garantálja azok hitelességét.

A szolgáltatás más világhálós oldalakra mutató linkeket tartalmazhat. A felhasználó a használattal tudomásul veszi, hogy a Chess.com nem tulajdonosa ezen oldalaknak, nincs ráhatása, így nem terheli felelősség az ott megjelenő tartalmakért, reklámokért, termékekért. A Chess.com nem vállal felelősséget a külső oldalak használatáért, azok tartalmáért és az ott megjelenő hirdetésekért. és A felhasználó a használattal tudomásul veszi, hogy a Chess.com közvetlen és közvetett módon sem felelős a kapcsolódó oldalak használatából adódó, vagy a használatukkal összefüggésbe hozható esetleges káresetekért.

Tulajdonjogok

A szolgáltatás minden részletének - ide értve a címeket, védjegyeket, szerzői- és szabadalmi jogokat - kizárólagos jogtulajdonosa a Chess.com, függetlenül az egyéb szerzői jogvédő hivatalok engedélyezésétől. A felhasznált védjegyek, szolgáltatási ikonok, logók és elnevezéseik a Chess.com regisztrált tulajdonai. A szolgáltatás során megjelenő egyéb cégnevek és logók a jogtulajdonosok beleegyezésével kerültek felhasználásra. A Chess.com a jelen egyezségben szereplő összes jogot fenntartja.

A Chess.com személyre szóló, nem átruházható, nem allicencelhető, nem kizárólagos jogot ad a felhasználónak a szolgáltatás során a Chess.com által birtokolt vagy kezelt szoftver, tartalom vagy egyéb eszköz használatára, elérésére és megjelenítésére, valamint engedélyt ad a szoftverkódok rendeltetésszerű használatára számítógépen és a mobil alkalmazás letöltésére a támogatott eszközökön - amennyiben a felhasználó (és rajta keresztül harmadik fél) nem másolja, módosítja, fejti vissza, használja származtatott részeit vagy tesz egyéb módon kísérletet a forráskód elérésére, eladására, allicencelésére, biztonsági vagy egyéb a szoftver tulajdonjogát érintő visszaélésre. Elfogadod, hogy semmilyen formában nem módosíthatod a szoftvert és nem használhatsz módosított változatot a szolgáltatás elérésére (és más esetben sem). Elfogadod, hogy a szolgáltatáshoz kizárólag a Chess.com által biztosított felületeken keresztül férhetsz hozzá. Jelen engedélyt a Chess.com bármikor visszavonhatja.

Védjegy információ

A CHESS.COM védjegyek, szolgáltatási ikonok, egyéb Chess.com logók és elnevezéseik kizárólagos jogtulajdonosa a Chess.com kft. A Chess.com közvetlen hozzájárulása nélkül a felhasználásuk tilos.

Visszajelzés

A Chess.com örömmel fogad visszajelzéseket, hozzászólásokat és javaslatokat a szolgáltatás fejlesztésére ("visszajelzés"). A felhasználó ugyanakkor elfogadja, hogy a visszajelzésével nem szerez jogot, nevet vagy érdekeltséget a szolgáltatásunkban. A visszajelzésben kapott ötletek egyedüli tulajdonosa a Chess.com, így azokat a Chess.com tetszőlegesen felhasználhatja a felhasználó további tájékoztatása és ellentételezése nélkül, függetlenül bármilyen szellemi tulajdonjogi követeléstől. A használattal elfogadod a Chess.com jogát a kapott ötletek és elnevezések felhasználására (ide értve egyebek mellett a szabadalom, jogtulajdon, üzleti titok, védjegy, segédlet, erkölcsi vagy egyéb szellemi tulajdonjog kérdéskörébe tartozó eseteket), melyek visszajelzésben érkeznek.

A Chess.com tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát és ugyanezt várja el a felhasználóktól. A Chess.com összhangban van a szövetségi Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) szerzői jogtörvénnyel, amely megtalálható a U.S. Copyright hivatalos weboldalán: http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Minden DMCA szabályozás, vagy a rendelkezésünkre bocsátott egyéb törvény szerint felmerülő jogsértés-gyanút kivizsgálunk. Amennyiben jogosulatlan felhasználású NFT tartalmat találsz, gazdaságilag ésszerű lépéseket teszünk, hogy a jogsértő tartalom ne jelenhessen meg a szolgáltatásunkban.

Ha úgy gondolod, hogy a tartalom szabadalmi jogot sértő módon került felhasználásra, kérjük, küldd el nekünk az alábbi információkat:

 • a szerzői jogtulajdonos kézi vagy elektronikus aláírással ellátott engedélye;
 • a bizonyítottan szerzői jogokat sértő tartalom azonosítása;
 • a sértő, vagy kifogásolt tartalom leírása és az ehhez köthető szabálysértő tevékenység azonosításához szükséges információk megadása (pl.: URL-cím);
 • az elérhetőségedet: lakcím, telefonszám, e-mail cím;
 • írásos nyilatkozat arról, hogy szerzői jog tulajdonosa, annak megbízottja, vagy a hatályos jogszabályok nem engedik a szóban forgó tartalom engedély nélküli felhasználását;
 • büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, miszerint a közlésben szereplő információk hitelesek és a felhasználó rendelkezik a szerzői jog tulajdonosának engedélyével.

Amennyiben úgy érzed, hogy a törölt tartalom nem sért szerzői jogokat, vagy birtokában vagy ezen jogoknak, kérjük válaszüzenetben add meg az alábbi információkat:

 • a szerzői jogtulajdonos kézi vagy elektronikus aláírással ellátott engedélye;
 • saját kezű, vagy elektronikus aláírás (teljes név);
 • a felfüggesztett vagy eltávolított tartalmak leírása, illetve a tartalom törlés előtti helyének meghatározása;
 • jogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, miszerint a jóhiszemben jársz el, amennyiben a tartalom téves azonosítás, vagy hiba következtében került eltávolítása vagy felfüggesztése;
 • saját név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, valamint egy nyilatkozat, miszerint fogadod az állítólagos jogsértést bejelentő fél keresetét.

Amennyiben jogsértésről szóló értesítést kapunk, az értesítés másolatát továbbküldhetjük a szerzői jogokat állítólagosan megsértő félnek és a tartalmat eltávolíthatjuk. Ha a valódi jogtulajdonos bírósági keresetet nyújt be a tartalom megosztója ellen, úgy a Chess.com az értesítés kézhezvételét követő 10-14 munkanapon belül a vitatott tartalmat a saját mérlegelési jogkörében módosíthatja, vagy törölheti.

Fontos kiemelni, hogy a viszont-értesítés elküldésével bírósági procedúra kezdődhet közted és a másik fél között a tulajdonjog megítéléséről. Ne feledd, hogy az alaptalan keresetnek és rosszindulatú vádaskodásnak jogi következményei lehetnek, függően az érintett országok törvényeitől!

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogsértő, vagy vélhetően jogsértő tartalmakat saját döntésünk alapján, további értesítés nélkül eltávolítsuk. Bizonyos esetekben a Chess.com zárolhatja a szabályokat ismételten megsértő felhasználói fiókokat. A szolgáltatás során az alábbi szerzői jogi irányelveket tekintjük mérvadónak:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Nemzetközi felhasználás

A szolgáltatást a Chess.com alkalmazottai biztosítják az Amerikai Egyesült Államok területén. Máshol nem rendelkezünk kirendeltséggel. A szolgáltatást más országból igénybe vevők elfogadják, hogy a felhasználás az itteni törvények hatálya alá tartozik. A használattal kijelented, hogy nem olyan országból játszol, amely jelenleg USA embargó alatt áll, vagy amelyet az USA "terroristákat támogató" országnak tart, illetőleg nem vagy tagja illegális szervezetnek az amerikai törvények szerint.

JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYTELENSÉGE

KIJELENTED, HOGY MEGÉRTETTED ÉS ELFOGADOD AZ ALÁBBIAKAT:

 • A SZOLGÁLTATÁST A SAJÁT FELELŐSSÉGEDRE HASZNÁLOD. A KITÉTELEK A SZOLGÁLTATÁS JELENLEGI ÁLLAPOTRA ÉRTENDŐEK, A VONATKOZÓ JOGÁLLÁSOK VÁLTOZHATNAK. A CHESS.COM SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL A WEBOLDALHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HASZNÁLATÉRT, A JOGOT NEM SÉRTŐ MEGJELENŐ VAGY BEÉPÜLŐ TARTALMAKÉRT, ÉRTÉKESÍTÉSEKÉRT ÉS A RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSÉRT.
 • A CHESS.COM ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI ÉS PARTNEREI NEM SZAVATOLHATJÁK, HOGY: (i) A SZOLGÁLTATÁS MINDENBEN MEGFELEL A TE ELVÁRÁSAIDNAK; (ii) A SZOLGÁLTATÁS MINDENKORON, IDŐBEN ÉS BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL IS HIBA MENTESEN, ZAVARTALANUL FENNÁLL; (iii) A SZOLGÁLTATÁS SORÁN KIMUTATOTT ÉRTÉKEK ÉS EREDMÉNYEK A HASZNÁLATON KÍVÜL IS PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK; (iv) A HASZNÁLAT SORÁN VÁSÁROLT BÁRMILYEN ELŐFIZETÉS, SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ VAGY TERMÉK MINŐSÉGE BIZTOSAN ELNYERI A TETSZÉSEDET; (v) A SZOLGÁLTATÁSNÁL ESETLEGESEN FELMERÜLŐ HIBÁK A PROGRAMBAN JAVÍTÁSRA KERÜLNEK.
 • BÁRMILYEN LETÖLTÉS, VAGY A HASZNÁLAT SORÁN SZERZETT TARTALOM A FELHASZNÁLÓ HATÁSKÖRE, ÍGY EGYEDÜLIKÉNT FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN A LETÖLTÉS OKÁN ESETLEGESEN KELETKEZŐ, VAGY ADATVESZTÉSSEL JÁRÓ KÁROKÉRT.
 • A CHESS.COM-TÓL SZÁRMAZÓ, VAGY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN SZERZETT SZÓBELI, VAGY ÍROTT INFORMÁCIÓ ALAPJÁN NEM KEZDEMÉNYEZHETŐ KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS A FELHASZNÁLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN NEM SZEREPLŐ ESETEKBEN.
 • A FELHASZNÁLÓK KIS SZÁZALÉKA A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ FÉNY- ÉS KÉPI HATÁSOKRA, ILLETŐLEG A HASZNÁLAT SORÁN EPILEPSZIÁS ROHAMOT KAPHAT. EZ A FELHASZNÁLÓ KORÁBBI KÓRTÖRTÉNETÉTŐL FÜGGETLENÜL ELŐFORDULHAT. AMENNYIBEN ÖNNÉL, VAGY A CSALÁDJÁBAN MÁR FORDULT ELŐ EPILEPSZIÁS MEGBETEGEDÉS, KÉRJÜK, KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL A HASZNÁLAT BIZTONSÁGOSSÁGÁT ILLETŐEN! AZONNAL HAGYJA ABBA A HASZNÁLATOT, HA A KÖVETKEZŐ TÜNETEK BÁRMELYIKÉT TAPASZTALJA: SZÉDÜLÉS, MEGVÁLTOZOTT LÁTÁS, SZEM- VAGY IZOMRÁNGÁS, EMLÉKEZETKIESÉS, FIGYELEMZAVAR, BÁRMILYEN AKARATLAN MOZDULAT, GÖRCS VAGY RÁNDULÁS.
 • KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

  A HASZNÁLATTAL TUDOMÁSUL VESZED, HOGY A CHESS.COM ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI, SEGÍTŐI, PARTNEREI ÉS TULAJDONOSAI NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A CHESS.COM SZOLGÁLTATÁSÁNAK VAGY TARTALMAINAK HASZNÁLATA ALATT ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ ANYAGI KÁROKÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, TERMÉKMINŐSÉGI PROBLÉMÁKÉRT, BÁRMILYEN EGYSZERI VAGY ISMÉTLŐDŐ, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN KÁRESEMÉNYEKÉRT, AKKOR SEM, HA EZEK ESHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSUNK LENNE.

  AMENNYIBEN A FENTIEK ELLENÉRE HATÁLYOS BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ÁLLAPÍTJA MEG A CHESS.COM FELELŐSSÉGÉT, JELEN EGYEZSÉGRE VALÓ HIVATKOZÁSSAL A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA (IDEÉRTVE ANNAK TARTALMI ELEMEIT), VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGA OKÁN FELMERÜLHETŐ KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A SZÁZ AMERIKAI DOLLÁRT (USD $100.00).

  AZ ITT EMLÍTETT KITÉTELEK VONATKOZNAK A FELELŐSSÉGJOGRA, JÓTÁLLÁSRA, EGYEZSÉGRE, SZABÁLYOZÁSRA, KÁRESETEKRE (IDE ÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), FELHASZNÁLÓI JOGOKRA ÉS EGYEBEKRE, OLYAN ESETEKBEN IS, AMIKOR A KITÉTELEK NEM KÉPESEK TELJES KÖRŰEN BETÖLTENI A SZÁNT JOGORVOSLATI SZEREPÜKET.

  KIVÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

  EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ SZÁMUNKRA A JÓTÁLLÁS MEGTAGADÁSÁT, VAGY A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁST A VÉLETLEN BEKÖVETKEZHETŐ KÁRESETEKBEN. ELŐFORDULHAT, HOGY ENNEK MEGFELELŐEN A FENTI KITÉTELEK EGY RÉSZE NEM VONATKOZIK RÁD.

  Változások a felhasználói egyezségben

  A feltételek módosításának jogát fenntartjuk. A hatályban lévő szabályzatot megtalálod itt: www.chess.com/legal. Amennyiben lényegi változás történik, úgy arról a felhasználókat a szolgáltatáson belül értesítjük, vagy üzenetet küldünk a regisztrált fiókhoz tartozó e-mail címre. A szolgáltatás további használatával a felhasználó automatikusan elfogadja a módosított szolgáltatási és felhasználási feltételeket.

  Általános információ

  Jelen egyezség képezi a teljes megegyezést a felhasználó és a Chess.com között és rögzíti a szolgáltatás tartalmát, helyettesítve minden további megállapodást. Jelen egyezség tekintendő a kizárólagos és teljes körű szabályozásnak a felhasználó és a Chess.com, mint szolgáltató között (kivételt képeznek azok az esetek, melyekben a jelen feltételektől eltérő, külön megállapodás köttetik a felek között). Amennyiben az egyezség bármely részlete érvényét veszíti, a megmaradó feltételek továbbra is teljes jogerővel hatályban maradnak. Az itt tárgyalt jogok és kötelezettségek a nem adhatók tovább és nem ruházhatók át. A felhasználó elfogadja, hogy a Chess.com jogosult az egyezséget módosítani és tiszteletben tartja a Chess.com szellemi tulajdonjogait, ide értve az itt közzétett tartalmakra vonatkozó jogokat és a tartalmak felhasználását a felhasználó további beleegyezése nélkül. Amennyiben jelen szabályozás betartása és betartatása során hiányosság merül fel, az nem jelenti a rendelkezések biztosította jogokról való lemondást.