Nghiadeptrai22

Tôi là Nghĩa

Sinh năm 2007(2K7)

Tôi học ở Trường THCS Văn Yên 

Sở thích: Toán và Cờ vua