x
Շախմատ - Խաղա և Սովորիր

Chess.com

ԱՆՎՃԱՐ - Google Play-ում

ԱՆՎՃԱՐ - Win Phone Store-ում

ՏԵՍՆԵԼ
University of Florida chess club

University of Florida chess club

Location: Reitz Union, room 361, on UF campus
Կազմավորվել է: 11 փտվ, 2009 թ.
Անդամներ: 23
Meets Mondays at 7pm (as of Feb. 2010). Friendly games, tournaments, US chess federation rated and non rated events, community service opportunities. UF students, Non UF students, faculty, staff, and players of every skill level are welcome to attend meetings and events and most importantly play chess. See web site for exact time and location as they both varyReitz Union DriveGainesville, Florida, 32611gatorchessclub.comContact Email:

Ադմինիստրատորներ

  • Այժմ Առցանց

    Mr. Fabulous | Chessville, Florida, Միացյալ Նահանգներ

    Միացել է Ակումբին: 21 դեկ, 2016 թ.

    Առանց Վարկանիշի

Այժմ Առցանց