Kaip Žaisti Šachmatais: Taisyklės ir Pagrindai

Niekada ne per vėlu išmokti žaisti šachmatais - tai populiariausias žaidimas pasaulyje! Taisykles išmokti tikrai lengva:

1 Žingsnis. Kaip paruošti šachmatų lentą

Žaidimo pradžioje šachmatų lenta yra išdėstoma taip, kad kiekvieno žaidėjo apačioje-dešinėje pusėje būtų baltos (šviesios) spalvos langelis. Tuomet ant lentos išdėstomos šachmatų figūros. Antroje eilėje prieš kiekvieną žaidėja išdėstomi pėstininkai. Pirmosios eilės kampuose pastatomi bokštai, šalia jų žirgai, šalia žirgų rikiai. Valdovė visuomet stovi ant tokios spalvos langelio, kokios spalvos yra pati. Ant likusio vieno langelio pastatomas karalius.

Kaip paruošti šachmatų lentą

2 Žingsnis. Kaip juda šachmatų figūros

Kiekviena iš 6 skirtingų figūrų juda skirtingai. Figūros negali judėti per kitas figūras (tik žirgas gali peršokti kitas figūras), ir niekada negali užimti langelio, kuriame yra jūsų figūra, tačiau gali nukirsti varžovo figūrą ir užimti jos langelį. Įprastai figūros perkeliamos į langelius, kuriuose yra aktyvios: gali nukirsti priešininko figūrą, gina savo figūrą arba kontroliuoja svarbius lentos langelius.

Kaip atlikti ėjimą Karaliumi

Nors karalius yra viena iš silpniausių figūrų, taip pat ji yra ir pati svarbiausia. Karalius gali eiti į kiekvieną laukelį šalia savęs, jei tie laukeliai nėra atakuojami priešininko. Kuomet Karalius yra atakuojamas (kai ketinama nukirsti) priešininko figūros, tai vadinama "šachu".

Kaip atlikti ėjimą Karaliumi

Kaip atlikti ėjimą Karaliene

Valdovė yra pati stipriausia figūra, nes gali judėti po kiek tik nori langelių tiesiai, atgal, į šonus, įstrižai, tačiau Valdovė negali peršokti figūrų. Kaip ir su visomis figūromis, atlikus priešininko figūros kirtimą, ėjimas yra baigtas. Paspaudę ant diagramos apačioje, galite pamatyti kaip juda karalienė. Pastebėkite, jog baltajai valdovei nukirtus juodąją valdovę, juodasis karalius yra priverstas atlikti ėjimą.

Kaip atlikti ėjimą Karaliene

Kaip atlikti ėjimą Bokštu

Bokštas vaikšto laisvais laukeliais vertikaliai ir horizontaliai neribotą skaičių. Bokštai yra stiprios figūros, kai jie apsaugo vienas kitą ir dirba kartu!

Kaip atlikti ėjimą Bokštu

Kaip atlikti ėjimą Rikiu

Rikis juda tik įstrižai tiek laukelių kiek nori. Kiekvienas rikis pradeda žaidimą ant skirtingų spalvų (baltos ir juodos) ir visuomet turi likti ant pradinės spalvos langelių. Rikiai taip pat geriausiai dirba kartu, nes padeda paslėpti vienas kito trūkumus.

Kaip atlikti ėjimą Rikiu

Kaip atlikti ėjimą Žirgu

Žirgas eina du laukelius kaip bokštas vertikaliai ir vieną horizontaliai arba du horizontaliai (t.y, kaip „L“ raidė, paversta 90, 180, 270 laipsnių kampu arba nepaversta visai). Žirgas gali šokinėti per figūras, nesvarbu ar savo, ar priešingos spalvos.

Kaip atlikti ėjimą Žirgu

Kaip atlikti ėjimą Pėstininku

Pėstininko ėjimai yra sudėtingiausi: Pėstininkas gali eiti vieną laukelį į priekį, jei jis nėra užimtas. Iš pradinės padėties jis gali eiti du laukelius, jei jie abu neužimti. Be to pėstininkas, priešingai nei kitos figūros, negali eiti atgal. Pėstininkas yra vienintelė figūra, kuri kerta kitaip negu vaikšto. Jie kerta figūras, kurios pėstininkams būna per vieną langelį įstrižai priekyje, bet negali eiti į tuos langelius, jei jie yra tušti. Pėstininkas taip pat turi du specialius ėjimus – kirtimą prasilenkiant („en passant“) ir virtimą.

Kaip atlikti ėjimą Pėstininku

3 Žingsnis. Susipažinkite su specialiomis taisyklėmis

Yra keltas specialių taisyklių, kurios gali pasirodyti keistos, tačiau jos buvo sukurtos tam, kad žaidimas taptų įdomesniu.

Kaip paversti pėstininką kita figūra

Pėstininkai dar turi ypatingą savybę - pasiekęs kitą lentos pusę pėstininkas tampa bet kokia kita šachmatų figūra (vadinama paaukštinimu). Dažnas klaidingas manymas, kad pėstininką galima pakeisti tik jau nukirsta figūra, tačiau tai NĖRA teisybė. Dažniausiai pėstininkas pakeičiamas valdove, tačiau nebūtinai. Tik pėstininkai gali būti paaukštinti.

Kaip paversti Pėstininką kita figūra

Kaip atlikti "en passant" ėjimą

Paskutinė taisykle susijusi su pėstininkais vadinama kirtimu prasilenkiant ("en passant"). Jeigu pėstininkas iš pradinio langelio pajuda du langelius į priekį ir atsiduria kairėje/dešinėje priešininko pėstininko, tuomet priešininko pėstininkas gali kirsti iškrypdamas iš tiesaus kelio ir atsiduria kertamo pėstininko vertikalėje. Toks manevras galimas tik vieną ėjimą po pradinio pėstininko dviejų langelių ėjimo. Šią keistą taisyklę iliustruoja apačioje esantis pavyzdys.

Kaip atlikti "en passant" ėjimą

Kaip atlikti rokiruotę

Dar viena svarbi šachmatų taisyklė yra rokiruotė. Tai leidžia pasiekti du dalykus vienu ėjimu: perkelti karalių ant saugesnio langelio bei ištraukti bokštą iš lentos krašto arčiau vidurio. Rokiruote vadinamas manevras, kai karalius yra perkeliamas du langelius į kairę arba dešinę pusę, o toje pusėje esantis bokštas yra perkeliamas už karaliaus arčiau lentos vidurio. (Žr. žemiau esančius pavyzdžius). Tačiau, norint atlikti rokiruotę, turi būti tenkinamos kelios sąlygos:

 • tai turi būti pirmasis to karaliaus ėjimas
 • tai turi būti pirmasis to bokšto ėjimas
 • atliekant rokiruotę tarp karalius ir bokšto kitų figūrų negali būti
 • karalius negali eiti į laukelį, kuriame būtų šachuojamas arba jam negali būti paskelbtas šachas

Reikia pastebėti, jog atliekant rokiruotę viena kryptimi, karalius bus arčiau lentos krašto, nei atliekant rokiruote kita kryptimi. Tai vadinama Rokiruotė karaliaus kryptimi. Rokiruotė į kitą pusę - vadinama Rokiruotė valdovės kryptimi. Nesvarbu kurią rokiruotę atliekate, karalius visada pajuda per du langelius.

Kaip atlikti rokiruotę

4 Žingsnis. Sužinokite, kas atlieka pirmąjį ėjimą

Žaidėjas žaidžiantis baltosiomis figūromis visada pradeda pirmas, todėl prieš žaidimą yra metama moneta ar kitaip nusprendžiama kas žais baltosiomis figūromis. Žaidėjas baltosiomis figūromis turi nedidelę iniciatyvą, nes pradeda pirmas. Baltosioms figūroms atlikus pirmąjį ėjimą, ėjimą atlieka juodosios figūros, vėl baltosios ir taip iki žaidimo pabaigos.

5 Žingsnis. Peržiūrėkite taisykles, kaip laimėti šachmatų partiją

Žaidimas gali baigtis dvejais būdais: atlikus matą arba lygiosiomis.

Kaip atlikti matą

Žaidimo tikslas yra paskelbti matą priešininko karaliui. Tai įvyksta, kai karalius yra atakuojamas priešininko figūros (šachas) ir negali pajudėti iš šacho (matas). Šacho metu karalius nuo mato gali išsisukti trimis būdais: pasitraukiant pačiam karaliui, blokuojant šachą kita savo figūra arba nukertant priešininko šachuojančią figūrą. Jeigu žaidėjas negali atlikti nei vieno iš jų ėjimų, jis pralaimi. Įprasta karalių palikti ant lentos, jis nėra nukertamas, partija tiesiog skelbiama pasibaigusi.

Kaip atlikti matą

Kaip baigti partiją lygiosiomis

Kartais šachmatų partijos pabaigoje laimėtojo nėra, skelbiamos lygiosios. Lygiosios įvyksta 5 atvejais:

 • Jei žaidėjas, turintis ėjimo teisę, negali atlikti jokio leistino ėjimo ir nėra šachuojamas tuomet tokia situacija yra vadinama Patu
 • Žaidėjai gali tiesiog susitarti dėl lygiųjų ir užbaigti žaidimą
 • Ant lentos nėra pakankamai figūrų matui padaryti (pvz.: karalius su rikiu prieš vieną karalių)
 • Žaidėjas pripažįsta lygiąsias jei ta pati pozicija pasikartoja tris kartus (beje, nebūtinai tris kartus iš eilės)
 • Buvo atlikta 50 ėjimų iš eilės, kurių metu nei vienas žaidėjas nepajudino pėstininko ar figūra nebuvo nukirsta

6 Žingsnis. Susipažinkite su pagrindinėmis šachmatų strategijomis

Yra keturi paprasti dalykai, kuriuos privalo žinoti kiekvienas šachmatų žaidėjas:

#1 Saugokite savo Karalių

Saugiausia lentos vieta karaliui - lentos kampai. Stenkitės kuo anksčiau atlikti rokiruotę. Prisiminkite, jūs negalėsite paskelbti mato varžovui, kad ir kaip arti to bebūtumėt, jei varžovas jums paskelbs matą pirmas!

Neprarask figūrų veltui

Nepraraskite figūrų nerūpestingai! Kiekviena figūra yra vertinga ir reikalinga norint atlikti matą. Yra paprasta sistema, kuri leidžia nustatyti kiekvienos figūros santykinę vertę. Kokia šių figūrų vertė?

 • Pėstininko vertė yra 1 taškas
 • Žirgo vertė yra 3 taškai
 • Rikio vertė yra 3 taškai
 • Bokšto vertė yra 5 taškai
 • Valdovės vertė yra 9 taškai
 • Karalius yra vertingiausias

Partijos pabaigoje šie taškai nieko nereiškia. Tai paprasta taškų sistema, kuri naudojama palengvinti sprendimų priėmimą partijos metu: kada kirsti, apsikeisti figūromis ar atlikti kitokį ėjimą.

Studijuok Pagrindines Šachmatų Strategijas

Kontroliuoti centrinius lentos langelius

Stenkitės valdyti lentos centrinius langelius pėstininkų ir kitų figūrų pagalba. Valdant centrą, jūsų figūros turės daugiau laisvės ėjimams ir apsunkins oponento figūrų judėjimą. Pavyzdyje viršuje, baltieji atlieka gerus ėjimus ir valdo centrą, o juodieji atlieka blogus ėjimus.

Naudokite visas savo šachmatų figūras

Pavyzdyje viršuje, baltieji naudoja visas savo figūras žaidime! Figūros, esančios savo pradiniuose langeliuose duoda mažai naudos. Stenkitės išdėstyti visas figūras geruose langeliuose - taip lengviau užpulti varžovo karalių. Puolant tik keliomis figūromis geri žaidėjai nesunkiai apsigins.

7 Žingsnis. Treniruokitės žaidžiant

Svarbiausias dalykas, norint geriau žaisti šachmatais - daug žaisti! Nesvarbu ar žaidžiate namuose su draugais ir šeima, ar žaidžiate internete, turite žaisti, norėdami tobulėti. Internete visada lengva rasti varžovą! Pradėkite partiją, paspaudę čia.

Kaip žaisti šachmatų variantus

Nors dauguma šachmatais žaidžia pagal standartines taisykles, yra tokių žmonių, kurie mėgsta žaisti šachmatais pagal kitokias taisykles. Tokie žaidimai vadinami "šachmatų variantai". Kiekvienas variantas turi savas taisykles.

Kaip žaisti Šachmatus960

Chess960 galioja tos pačios taisyklės kaip ir standartiniams šachmatams, skiriasi tik pradinis figūrų išdėstymas pirmoje gulstinėje. Galimų pasikartojančių figūrų išsidėstymų pirmojoje gulstinėje (išskyrus pėstininkus, kurie stovi antroje gulstinėje ir rikius, kurie turi stovėti skirtingų spalvų laukeliuose) yra 960. Rokiruotė daroma kaip ir standartiniuose šachmatuose pastatant Karalių ir Bokštą ant įprastų laukelių po rokiruotės (g1 ir f1, arba c1 ir d1). 960 žaidžiami kaip ir standartiniai šachmatai, bet su daugiau debiuto variacijų.

Kaip žaisti šachmatais pagal turnyrų taisykles

Dauguma turnyrų yra žaidžiami pagal vienodas taisykles, nors jos nebūtinai taikomos žaidžiant namuose ar internete, tad pravartu su jomis susipažinti.

 • Lietimo taisyklė - Jeigu žaidėjas paliečia vieną iš savo figūrų, tai turi atlikti ėjimą šia figūra, nebent tai būtų neleistinas ėjimas. Jeigu žaidėjas paliečia priešininko figūrą, tai privalo ją kirsti. Žaidėjas, norėdamas pataisyti figūrą langelyje, turi apie tai pranešti varžovui prieš paliečiant figūrą.
 • Laikmačiai - Daugumoje turnyrų naudojami laikmačiai, tai daroma norint kontroliuoti laiką, skirtą partijai. Kiekvienas žaidėjas gauna po vienodai laiko visai partijai ir tik jis nusprendžia, kaip jį eikvoti. Kai tik žaidėjas atlieka ėjimą - jis paspaudžia mygtuką, kad pradėtų eiti varžovo laikas. Jei baigiasi žaidėjo laikas ir oponentas tai paskelbia, šachmatininkas, kuriam pasibaigė laikas pralaimi partiją (nebent varžovas neturi pakankamai figūrų matui, tuomet skelbiamos lygiosios).

Dažnai Užduodami Klausimai apie šachmatus (DUK)

Kaip tobulėti žaidžiant šachmatais?

Žinoti taisykles ir pagrindines strategijas - tai tik pradžia. Žaisdami šachmatais nuolat mokykitės. Tobulėdami laikykitės trijų principų:

 1. Žaisk daug partijų - tiesiog žaisk! Stenkis pasimokyti iš kiekvienos partijos, nesvarbu ar laimėjai ar pralaimėjai.
 2. Išmokite šachmatų pamokas - jei tikrai norite greitai patobulėti, Jums reiktų išmokti šachmatų pamokas. Šachmatų pamokas rasite čia.
 3. Mėgaukitės - nenusivilkite pralaimėję partiją - klaidas daro visi, net ir pasaulio čempionai. Svarbu, kad džiaugtumėtės žaidimu ir mokytumėtės iš kiekvienos pralaimėtos partijos!

Koks yra geriausias pirmasis ėjimas?

Nors nėra vieno geriausio pirmojo ėjimo, svarbu kuo greičiau pradėti kontroliuoti centrinius lentos langelius. Tai lemia, jog dauguma žaidėjų pirmuoju ėjimu perkelia vieną iš centrinių pėstininkų (esančius prieš karalienę ir karalių) du langelius į priekį: 1. d4 arba 1. e4. Kiti žaidėjai taip pat pasirenka atlikti 1. c4 arba 1. Nf3. Visi kiti ėjimai nėra tokie geri. Bobio Fisherio manymu, geriausias pirmasis ėjimas yra 1. e4.

Kurios spalvos figūros pradeda žaidimą?

Žaidėjas baltomis figūromis visada atlieka pirmąjį ėjimą.

Ar pėstininkas gali judėti atgal?

Pėstininkai negali judėti atgal. Tačiau, kai pėstininkas pasiekia kitą lentos galą, jis pakeičiamas kita figūra (pvz. karaliene), kuri gali judėti atgal.

Ar galima pajudinti kelias figūras per vieną ėjimą?

Vieno ėjimo metu galite perkelti tik vieną figūrą, tačiau egzistuoja išimtis - rokiruotės metu yra perkeliamas tiek karalius, tiek bokštas.

Kuri šachmatų figūra yra svarbiausia?

Karalius yra pati svarbiausia šachmatų figūra - praradus karalių, pralaimite partiją, tačiau stipriausia figūra yra karalienė.

Kada sukurtas šachmatų žaidimas?

Šachmatų kilmės istorija nėra visiškai aiški, tačiau manoma, jog šachmatai atsirado iš panašių žaidimų Indijoje beveik prieš du tūkstančius metų. Šachmatai, kokius suprantame šiandien, pradėti žaisti dar 15-ame amžiuje Europoje, kur ir išpopuliarėjo.

Koks yra šachmatų žaidimo tikslas?

Šachmatai yra žaidimas tarp dviejų žmonių, esančių skirtingose šachmatų lentos pusėse, kurią sudaro 64 besikeičiantys baltos ir juodos spalvos langeliai. Kiekvienas žaidėjas turi po 16 figūrų: 1 karalių, 1 valdovę, 2 bokštus, 2 rikius, 2 žirgus ir 8 pėstininkus. Žaidimo tikslas yra atlikti matą priešininko karaliui. Matu vadinama situacija, kai priešininko karalius yra atakuojamas figūros, bei negali pajudėti į saugų langelį.

Pasiruošę žaisti šachmatais? Nemokamai registruokitės Chess.com ir pradėkite žaisti!

Pradėkite Žaisti Šachmatais

Kas yra Chess.com?