Privatumo politika

Šis tekstas yra tik informacinis vertimas. Vienintelė teisiškai galiojanti versija yra Anglų Kalba.

Galioja nuo: December 19, 2019

„Chess.com“, LLC („mes“ arba „mūsų“) valdo svetainę chess.com ir mobiliąją programą „chess.com“ („Paslauga“).

Šis puslapis informuoja Jus apie mūsų politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojate mūsų Paslaugą, ir pasirinkimais, kuriuos susiejote su tais duomenimis.

Mes naudojame jūsų duomenis Paslaugai teikti ir tobulinti. Naudodamiesi Paslauga sutinkate, kad informacija būtų renkama ir naudojama pagal šią politiką. Jei šioje Privatumo Politikoje nenurodyta kitaip, šioje Privatumo Politikoje vartojami terminai turi tas pačias reikšmes, kaip ir mūsų Taisyklėse ir Sąlygose.

Apibrėžimai

Paslauga

Paslauga reiškia chess.com svetainė ir chess.com mobilioji programėlė valdoma Chess.com, LLC

Asmeniniai Duomenys

Asmens Duomenys - tai duomenys apie realų, gyvenantį asmenį, kuris gali būti atpažįstamas iš tų duomenų (arba pagal šią ir kitą informaciją, kurią turime arba gali patekti mūsų žinion).

Naudojimo Duomenys

Naudojimo Duomenys yra duomenys, renkami automatiškai arba sukuriami naudojant Paslaugą, arba iš pačios Paslaugos infrastruktūros (pavyzdžiui, apsilankymo puslapyje trukmė).

Slapukai

Slapukai yra nedideli duomenys, saugomi jūsų įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje).

Duomenų Valdytojas

Duomenų Valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris (atskirai arba kartu ar bendradarbiaujant su kitais asmenimis) nustato, kokiais tikslais ir kokiu būdu turi būti tvarkoma ar gali būti tvarkoma bet kokia asmeninė informacija. Šios Privatumo Politikos tikslais mes esame jūsų Asmeninių Duomenų Valdytojas.

Duomenų Tvarkytojas (arba Paslaugų Teikėjas)

Duomenų Tvarkytojas - fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant Paslaugų Teikėjus, kuris tvarko duomenis Duomenų Valdytojo vardu. Siekdami efektyviau apdoroti jūsų duomenis, galime naudoti įvairių Duomenų Tvarkytojų paslaugas.

Duomenų Subjektas (arba Vartotojas)

Duomenų Subjektas yra bet kuris gyvas asmuo, kuris naudojasi mūsų Paslauga ir yra Asmens Duomenų subjektas.

Informacijos Rinkimas ir Naudojimas

Mes renkame kelių skirtingų tipų informaciją įvairiais tikslais, kad galėtume teikti ir tobulinti mūsų Paslaugas.

Surinktų Duomenų Tipai

Asmeniniai Duomenys

Naudodamiesi mūsų Paslauga, mes galime paprašyti jūsų pateikti mums tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama norint su jumis susisiekti arba identifikuoti („Asmeniniai Duomenys“). Asmeniškai identifikuojama informacija gali būti, bet tuo neapsiribojama:

 • Reikalinga Informacija (chess.com vartotojo vardas ir el.pašto adresas, Google viešas ID arba Facebook viešas ID)
 • Pasirinktina informacija (vardas, pavardė ir kita asmeninė informacija)
 • Slapukai ir Duomenų Naudojimas

Mes galime naudoti jūsų Asmeninius Duomenis, siekdami pateikti informacinius naujienlaiškius, rinkodaros ar reklaminę medžiagą ir kitą informaciją, kuri gali jus sudominti. Galite atsisakyti gauti bet kurį ar visus šiuos pranešimus iš mūsų, naudodamiesi atšaukimo nuoroda ar instrukcijomis, pateiktomis bet kuriame el. laiške, arba susisiekę su mumis.

Naudojimo Duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią jūsų naršyklė siunčia, kai lankotės mūsų Paslaugoje arba kai naudojatės Paslauga per mobilųjį įrenginį („Naudojimo Duomenys“).

Šiuos Naudojimo Duomenis gali sudaryti tokia informacija kaip jūsų kompiuterio Interneto Protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, jūsų lankomi Paslaugos puslapiai, apsilankymo laikas ir data, tuose puslapiuose praleistas laikas, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

Kai naudojatės Paslauga naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu arba per jį, šie Naudojimo Duomenys gali apimti tokią informaciją kaip: naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, unikalus mobiliojo įrenginio ID, mobiliojo įrenginio IP adresas, mobiliojo telefono operacinė sistema, naudojamo mobiliojo interneto naršyklė, unikalus įrenginio identifikatorius ir kitus diagnostinius duomenis.

Slapukų Duomenų Stebėjimas

Mes naudojame slapukus ir panašias stebėjimo technologijas, norėdami stebėti mūsų Paslaugų veiklą ir laikyti tam tikrą informaciją.

Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kuriuose gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai į jūsų naršyklę siunčiami iš svetainės ir saugomi jūsų įrenginyje. Taip pat naudojamos šios stebėjimo technologijos: švyturiai, žymos ir skriptai informacijai rinkti ir sekti bei mūsų Paslaugai tobulinti ir analizuoti.

Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada slapukas siunčiamas. Tačiau jei jūs nepriimate slapukų, galbūt negalėsite naudoti kai kurių mūsų Paslaugos dalių.

Pavyzdžiai, kai naudojami Slapukai:

 • Sesijos Slapukai. Mes naudojame Sesijos Slapukus, kad išlaikytume jus prisijungusius prie mūsų Paslaugos.
 • Pirmenybiniai Slapukai.. Mes naudojame Pirmenybinius Slapukus, kad prisimintume jūsų nuostatas ir kitus nustatymus.
 • Saugumo Slapukai. Saugumo tikslais naudojame Saugumo Slapukus.
 • Reklamos Slapukai.Reklamos Slapukai naudojami pateikti jums aktualias reklamas. Galite atsisakyti šių slapukų naudojimo apsilankę "Google" reklamos ir turinio privatumo politikoje http://www.privacychoice.org/companies arba http://www.aboutads.info/choices. Norėdami sužinoti daugiau apie tokią reklamos elgsenos praktiką arba atsisakyti tokio tipo reklamų apsilankykite www.networkadvertising.org.

Duomenų Naudojimas

Chess.com, LLC naudoja surinktus duomenis įvairiems tikslams:

 • Pritaikyti jums matomą reklamą ir turinį
 • Teikti ir prižiūrėti mūsų Paslaugą
 • Įspėti jus apie Paslaugos pasikeitimus
 • Leisti jums dalyvauti interaktyviose mūsų Paslaugos funkcijose, kai jūs tai pasirenkate
 • Teikti klientų aptarnavimo paslaugas
 • Surinkti analizę ar vertingą informaciją, kad galėtume patobulinti savo Paslaugą
 • Stebėti Paslaugos naudojimą
 • Aptikti, užkirsti kelią techninėms problemoms ir jas pašalinti
 • Pateikti Jums naujienas, specialius pasiūlymus ir bendrą informaciją apie kitas mūsų siūlomas prekes, paslaugas ir renginius, panašius į tuos, kuriuos jau įsigijote arba dėl kurių teiravotės, nebent pasirinkote negauti tokios informacijos
 • Vykdyti tyrimus ir pateikti apibendrintas, anonimines ataskaitas vidiniams ir išoriniams klientams apie mūsų bendrą vartotojų bendruomenę.

Jei esate iš Europos Ekonominės Erdvės (EEE), Chess.com, LLC teisinis pagrindas rinkti ir naudoti šioje Privatumo Politikoje aprašytą asmeninę informaciją priklauso nuo mūsų renkamų Asmens Duomenų ir konkretaus konteksto, kuriame mes juos renkame.

Chess.com, LLC gali tvarkyti jūsų Asmeninius Duomenis, nes:

 • Turime su jumis vykdyti sutartį
 • Jūs davėte mums leidimą tai daryti
 • Mokėjimo apdorojimo tikslais
 • Laikytis įstatymų

Duomenų Saugojimas

Chess.com, LLC saugos jūsų Asmeninius Duomenis tik tiek laiko, kiek būtina šioje Privatumo Politikoje nustatytiems tikslams. Mes saugosime ir naudosime jūsų Asmens Duomenis tiek, kiek būtina, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, jei reikalaujama, kad Jūsų duomenys būtų saugomi, kad atitiktume galiojančius įstatymus), išspręsime ginčus ir vykdysime savo teisinius susitarimus ir politiką.

Chess.com, LLC, taip pat tvarkys Duomenis vidaus analizės tikslais. Naudojami Duomenys paprastai saugomi trumpesnį laiką, išskyrus tuos atvejus, kai šie duomenys yra naudojami siekiant sustiprinti mūsų tarnybos saugumą ar pagerinti Paslaugos funkcionalumą, arba mes esame teisiškai įpareigoti šiuos duomenis saugoti ilgesnį laiką.

Duomenų Perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant Asmens Duomenis, gali būti perduota kompiuteriams ir laikoma kompiuteriuose, esančiuose ne jūsų valstijoje, provincijoje, šalyje ar kitoje vyriausybinėje jurisdikcijoje, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos.

Jei esate ne Jungtinėse Valstijose ir nusprendžiate mums pateikti informaciją, atminkite, kad duomenis, įskaitant Asmens Duomenis, mes perduodame į Jungtines Valstijas ir ten tvarkome.

Jūsų sutikimas su šia Privatumo Politika ir šios informacijos pateikimas reiškia, kad jūs sutinkate su šiuo perdavimu.

Chess.com, LLC imsis visų pagrįstai būtinų priemonių užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo Politikos, o jūsų Asmens Duomenys nebus perduoti organizacijai ar šaliai, nebent būtų įdiegta tinkama kontrolė, įskaitant jūsų duomenų saugumą ir kitą asmeninę informaciją.

Duomenų Atskleidimas

Verslo Sandoris

Jei Chess.com, LLC dalyvauja susijungime, įsigijime ar turto pardavime, jūsų Asmeniniai Duomenys gali būti perduoti. Mes pateiksime pranešimą prieš perduodant jūsų Asmeninius Duomenis ir jiems bus taikoma kitokia Privatumo Politika.

Informacijos Atskleidimas Teisėsaugos Institucijoms

Tam tikromis aplinkybėmis, kad Chess.com, LLC privalėtų atskleisti jūsų Asmens Duomenis, jei to būtų reikalaujama pagal įstatymus arba atsakant į pagrįstus valdžios institucijų (pvz., Teismo ar vyriausybinės agentūros) prašymus.

Teisiniai Reikalavimai

Chess.com, LLC gali atskleisti jūsų Asmeninius Duomenis tik giliai įsitikinę, kad tokie veiksmai yra būtini siekiant:

 • Vykdyti teisinę prievolę
 • Apsaugoti ir ginti Chess.com, LLC teises ar nuosavybę
 • Užkirsti kelią ar ištirti galimus pažeidimus, susijusius su Paslauga
 • Apsaugoti asmeninį Paslaugos vartotojų ar visuomenės saugumą
 • Apsaugoti nuo teisinės atsakomybės

Duomenų Apsauga

Jūsų duomenų saugumas mums yra svarbus, tačiau atminkite, kad nė vienas duomenų perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus. Nors mes stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones jūsų Asmens Duomenims apsaugoti, mes negalime garantuoti visiško jų saugumo.

"Nestebėti" Signalai

Mes nepalaikome „Nestebėti“ („Do not Track" arba DNT“) funkcionalumo. „Nestebėti“ yra nuostata, kurią galite nustatyti savo interneto naršyklėje, kad informuotumėte svetaines, kurių nenorite būti stebimi.

Galite įjungti arba išjungti „Nesekti" žiniatinklio naršyklės puslapyje „Nuostatos“ arba „Nustatymai“.

Jūsų Duomenų Apsaugos Teisės Pagal Bendrąjį Duomenų Apsaugos Reglamentą (GDPR)

Jei esate Europos Ekonominės Erdvės (EEE) gyventojas, turite tam tikras teises į Duomenų Apsaugą. Chess.com, LLC siekia imtis pagrįstų priemonių, kad galėtumėte ištaisyti, pakeisti, ištrinti ar apriboti jūsų Asmeninių Duomenų naudojimą.

Jei pageidaujate būti informuoti kokius Asmeninius Duomenis mes turime apie jus, ir jei norite, kad jie būtų pašalinti iš mūsų sistemų, susisiekite su mumis.

Savo Chess.com paskyros informaciją galite redaguoti bet kuriuo metu. Tam tikromis aplinkybėmis turite šias duomenų apsaugos teises:

 • Teisė pasiekti, atnaujinti ar ištrinti turimą informaciją apie jus. Kur tik įmanoma, galite pasiekti, atnaujinti arba pareikalauti ištrinti savo Asmeninius Duomenis tiesiogiai paskyros nustatymų skiltyje. Jei patys negalite atlikti šių veiksmų, susisiekite su mumis ir mes jums padėsime.
 • Ištaisymo teisė Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų informacija būtų ištaisyta, jei ši informacija yra netiksli ar neišsami.
 • Teisė nesutikti. Turite teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų Asmeninius Duomenis.
 • Apribojimo teisė. Jūs turite teisę reikalauti, kad apribotume jūsų asmeninės informacijos tvarkymą.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti dokumentą apie mūsų turimus duomenis apie jus įprastiniame kompiuteriniame formate.
 • Teisė atšaukti sutikimą. Jūs taip pat turite teisę atsiimti savo sutikimą bet kuriuo metu, kai „Chess.com, LLC“ rėmėsi jūsų sutikimu tvarkyti jūsų asmeninę informaciją.

Atminkite, kad prieš atsakydami į tokius prašymus galime paprašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę.

Jūs turite teisę skųstis Duomenų Apsaugos Institucijai dėl jūsų Asmens Duomenų rinkimo ir naudojimo. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo vietos duomenų apsaugos institucija Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE).

Paslaugų Tiekėjai

Mes galime įdarbinti trečiųjų šalių įmones ir asmenis, kad palengvintume mūsų Paslaugos teikimą („Paslaugų Teikėjai“), įskaitant duomenų tvarkytojus, teikti Paslaugą mūsų vardu, teikti su Paslauga susijusias paslaugas ar padėti mums analizuoti, kaip naudojama mūsų Paslauga.

Šios trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų Asmens Duomenų tik šioms užduotims mūsų vardu atlikti ir yra įpareigotos neatskleisti bei nenaudoti jų jokiems kitiems tikslams.

Analitika

Stebėti ir analizuoti mūsų Paslaugos naudojimą galime pasitelkdami trečiųjų šalių Paslaugų Teikėjus.

Amplitude

Amplitude yra web analitikos tarnyba, stebinti ir teikianti informaciją apie svetainės lankomumą. Ji naudoja surinktus duomenis mūsų Paslaugos naudojimui sekti ir stebėti.

Reklama

Mes galime pasitelkti trečiųjų šalių Paslaugų Teikėjus, norėdami parodyti jums skelbimus, kurie padės palaikyti ir prižiūrėti mūsų Paslaugą.

Google AdSense DoubleClick Slapukas

Google, kaip trečiosios šalies tiekėjas, naudoja slapukus, kad teiktų skelbimus mūsų Programoje. Google, naudodama DoubleClick slapuką, leidžia jai ir jos partneriams pateikti skelbimus mūsų vartotojams, atsižvelgiant į jų apsilankymą mūsų Programoje ar kitose Interneto svetainėse.

Galite atsisakyti DoubleClick slapuko naudojimo reklamavimui pagal pomėgius apsilankę Google Ads nustatymų tinklalapyje: http://www.google.com/ads/preferences.

Mokėjimai

Paslaugoje galime pateikti mokamus produktus ir/arba paslaugas. Tokiu atveju mokėjimui apdoroti naudojame trečiųjų šalių paslaugas (pvz., mokėjimų tvarkytojus).

Mes nesaugosime ir nerenksime jūsų mokėjimo kortelės informacijos. Ši informacija yra tiesiogiai teikiama trečiųjų šalių mokėjimų tvarkytojams, kurių naudojimąsi jūsų asmenine informacija nustato jų Privatumo Politika. Šie mokėjimų tvarkytojai laikosi PCI-DSS nustatytų standartų, kuriuos tvarko PCI Saugumo Standartų Taryba, o tai yra bendros prekės ženklų, tokių kaip Visa, Mastercard, American Express ir Discover, pastangos. PCI-DSS reikalavimai padeda užtikrinti saugų mokėjimo informacijos tvarkymą.

Mokėjimų platformos, su kuriomis dirbame:

Apple Parduotuvė Mokėjimai Programėle

Jų Privatumo Politiką galima peržiūrėti čia: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Google Play In-App Mokėjimai

Jų Privatumo Politiką galima peržiūrėti čia: https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Jų Privatumo Politiką galima peržiūrėti čia: https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Jų Privatumo Politiką galima peržiūrėti čia: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes nevaldome. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos jūsų lankomos svetainės privatumo politiką.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Vaikų Privatumas

Chess.com netaikoma jaunesniems nei 18 metų asmenims („vaikams“), kad jie galėtų naudotis mūsų Paslauga.

Mes sąmoningai nerenkame asmens identifikavimo informacijos iš asmenų, jaunesnių nei 18 metų. Jei esate vienas iš tėvų ar globėjų ir žinote, kad jūsų Vaikai pateikė mums savo Asmens Duomenis, susisiekite su mumis. Jei sužinosime, kad surinkome Asmeninius Duomenis iš vaikų nepatikrinę tėvų sutikimo, imsimės priemonių pašalinti šią informaciją iš savo serverių.

PRIVATUMO PRANEŠIMAS KALIFORNIJOS GYVENTOJAMS

Šis Privatumo Pranešimas Kalifornijos Gyventojams papildo mūsų Privatumo Politikoje esančią informaciją ir yra taikomas visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems, gyvenantiems Kalifornijos Valstijoje. Priimame šį pranešimą, kad būtų laikomasi 2018 m. Kalifornijos Vartotojų Privatumo Įstatymo (angl. California Consumer Privacy Act (CCPA)). Bet kurios CCPA apibrėžtos sąvokos turi tą pačią reikšmę, kuomet vartojamos šiame pranešime.

Jūsų Teisės ir Pasirinkimai

Kalifornijos vartotojų privatumo teisės aktas (toliau CCPA) vartotojams (Kalifornijos gyventojams) suteikia specialias teises į jų asmeninę informaciją. Privatumo Pranešimu Kalifornijos Gyventojams asmeninę informaciją sudaro „Asmeniniai Duomenys“, „Naudojimo Duomenys“, ir „Slapukai“, nes šios sąvokos apibrėžtos šioje privatumo politikoje. Šiame skyriuje aprašomos jūsų CCPA teisės ir paaiškinama kaip jomis naudotis.

Prieiga prie Specifinės Informacijos ir Duomenų Perkeliamumo Teisių

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes atskleistume jums tam tikrą informaciją apie jūsų asmeninės informacijos rinkimą ir naudojimą per pastaruosius 12 mėnesių, kuriai kitaip netaikoma išimtis pagal CCPA.

Ištrynimo Užklausos Teisės

Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume bet kokią jūsų asmeninę informaciją, kurią surinkome ir išsaugojome, atsižvelgiant į tam tikras išimtis.

Naudojimosi Prieigos, Duomenų Perkeliamumo ir Naikinimo Teisės

Norėdami naudotis aukščiau aprašytomis prieigos, duomenų perkeliamumo ir naikinimo teisėmis, pateikite mums patikrinamą vartotojo prašymą:

Tel: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
El. paštas: support@chess.com
Pašto Adresas:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

Kad galėtume patikrinti, jūsų prašymas privalo:

 • Pateikite pakankamai informacijos, leidžiančios pagrįstai patikrinti, kad esate asmuo, apie kurį mes surinkome asmeninę informaciją, arba esate įgaliotasis atstovas.
 • Aprašykite savo prašymą pakankamai išsamiai, kad galėtume tinkamai jį suprasti, įvertinti ir reaguoti į jį.

Negalime atsakyti į jūsų prašymą ar suteikti jums asmeninės informacijos, jei negalime patikrinti jūsų tapatybės ar įgaliojimo pateikti prašymą, ir patvirtinti, kad asmeninė informacija yra susijusi su jumis.

Tik jūs arba asmuo, registruotas Kalifornijos valstijos sekretoriate, kurį įgaliojote veikti jūsų vardu, gali pateikti patikrinamą vartotojo prašymą, susijusį su jūsų asmenine informacija. Savo nepilnamečio vaiko vardu taip pat galite pateikti patikrinamą vartotojo prašymą.

Nediskriminavimas

Nediskriminuosime jūsų, naudodamiesi jūsų CCPA teisėmis. Jei CCPA nedraudžia, mes: (i) neatmesime jūsų prekių ar paslaugų; (ii) neapmokestinsime jūsų skirtingomis prekių ar paslaugų kainomis ar įkainiais, įskaitant nuolaidų suteikimą ar kitas lengvatas arba nuobaudų skyrimą; (iii) suteiksime jums kitokio tipo ar kokybės prekes ar paslaugas; arba (iv) pasiūlysime, kad kitokią kainą ar tarifą už prekes ar paslaugas arba kitokį prekių ar paslaugų tipą ar kokybę.

Jūsų Asmeninės Informacijos Pardavimas

Mes nepardavėme ir neparduodame jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims verslo ar komerciniais tikslais per 12 mėnesių iki šios Privatumo Politikos įsigaliojimo dienos, nes mes suprantame, ką terminas „parduoti“ reiškia pagal CCPA.

Asmeninė Informacija, kurią Renkame, Naudojame ir Atskleidžiame

CCPA nurodo asmeninės informacijos kategorijas, saugomas pagal CCPA. Šioje diagramoje pateikiama informacija apie asmeninę informaciją, kurią renkame kiekvienos kategorijos atžvilgiu, ir šaltinius, iš kurių mes renkame tokius duomenis. Norėdami gauti papildomos informacijos apie asmeninę informaciją, kurią mes renkame ir surinkome per 12 mėnesių iki mūsų Privatumo Politikos įsigaliojimo dienos, žiūrėkite mūsų Privatumo Politikos skiltyje "Surinktų Duomenų Tipai". Verslo / komerciniais tikslais galime naudoti asmeninę informaciją, aprašytą mūsų privatumo politikos skiltyje "Duomenų Naudojimas". Norėdami sužinoti, kaip dalijamės jūsų asmenine informacija, skaitykite Privatumo Politikos skiltis "Duomenų Atskleidimas", "Paslaugų Teikėjai“, "Analitika" ir "Reklamavimas".

Asmeninės Informacijos Kategorija AI, renkama šioje kategorijoje AI šaltiniai
 1. Identifikatoriai
 • Tikras vardas arba alias
 • Interneto Protokolo adresas(-ai)
 • El. Pašto adresas
 • Paskyros vardas (vartotojo vardas) ar kitas panašus identifikatorius
 • Mobiliųjų paspaudimo žetonai
 • Kai kurioms paskyroms gali būti renkami tam tikri trečiųjų šalių identifikatoriai, susiję su šachmatų tarnybomis (pvz. USCF ar FIDE ID numeris)
 • Informacija, kurią mums pateikiate
 • Informacija apie jus, kurią renkame automatiškai
 • 3-čių Šalių Paslaugų Teikėjas
 1. Asmeninės informacijos kategorijos, išvardytos Kalifornijos Klientų Įrašų įstatyme (Cal. Civ. Code § 1798.80 (e))
 • netaikoma
 • netaikoma
 1. Saugomos klasifikavimo charakteristikos pagal Kalifornijos arba federalinius įstatymus
 • netaikoma
 • netaikoma
 1. Komercinė informacija
 • netaikoma
 • netaikoma
 1. Biometrinė informacija
 • netaikoma
 • netaikoma
 1. Interneto ar kito panašaus tinklo veikla
 • Tik chess.com naršymo istorija
 • Informacija apie jus, kurią renkame automatiškai
 • 3-čių Šalių Paslaugų Teikėjas
 1. Geolokacijos duomenys
 • netaikoma
 • netaikoma
 1. Sensoriniai duomenys
 • netaikoma
 • netaikoma
 1. Profesinė ar su užimtumu susijusi informacija
 • netaikoma
 • netaikoma
 1. Nevieša informacija švietimo tema ( pagal Šeimos Švietimo Teisių ir Privatumo Įstatymą (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))
 • netaikoma
 • netaikoma
 1. Išvados padarytos iš kitos asmeninės informacijos
 • netaikoma
 • netaikoma

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei turite klausimų ar komentarų dėl šio pranešimo ar būdų kaip Chess.com, LLC renka ir naudoja jūsų informaciją, kaip aprašyta Privatumo Politikoje , arba norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Kalifornijos įstatymus, prašome nedvejodami susisiekite su mumis šiuo adresu:

Tel: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
El. paštas: support@chess.com
Pašto Adresas:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PASIKEITIMO PRANEŠIMAS

Mes pasiliekame teisę savo Privatumo Politiką bet kada pakeisti. Kai pakeisime savo Privatumo Politiką, mes (i) pranešime jums el. paštu ir/arba matomu pranešimu mūsų Paslaugoje ir (ii) paskelbsime atnaujintą Privatumo Politiką svetainėje ir atnaujinsime Privatumo Politikos įsigaliojimo dieną. Patariama periodiškai peržiūrėti šią Privatumo Politiką, bet kokiems pakeitimams.

Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine po pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.