Privatumo politika

Šis tekstas yra tik informacinis vertimas. Vienintelė teisiškai galiojanti versija yra Anglų Kalba.
Last updated: January 17, 2024

Sveiki Atvykę į Chess.com!

Šioje Privatumo Politikoje (toliau - Politika) aprašoma, kaip Chess.com renka, naudoja, saugo ir atskleidžia asmeninę informaciją, gautą iš visų, kurie naudojasi mūsų Paslaugomis (toliau - Vartotojai), visų, kurie susikuria paskyrą Chess.com svetainėje arba bet kokiame susijusiame turinyje, funkcijose, mobiliosiose ir žiniatinklio programose bei kitose paslaugose (toliau - Paslaugos), kurias jums teikia Chess.com, LLC ir su ja susijusios bendrovės.

Šioje Politikoje atsižvelgiama į Kalifornijos Valstijos Vartotojų Privatumo Įstatymo, iš dalies pakeisto Kalifornijos Valstijos Privatumo Teisių Įstatymu (angl. CCPA), reikalavimus, taip pat į visus kitus taikomus tarptautinius, nacionalinius ir valstybinius reikalavimus, susijusius su duomenų rinkimu, naudojimo praktika ir atskleidimu.

Atidžiai perskaitykite šią Politiką. Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate, kad jūsų informacija būtų tvarkoma pagal šią Politiką. Jei pateikiate mums savo informaciją (tiesiogiai ar netiesiogiai per mūsų paslaugų teikėjus), jūsų informaciją tvarkysime pagal šią Politiką. Jei mums reikės naudoti jūsų asmeninę informaciją kitais tikslais, nei atskleista šioje Politikoje, prireikus atnaujinsime šią Politiką arba paprašysime jūsų išankstinio sutikimo.

Svarbiausių Punktų Santrauka

Raginame perskaityti visą šią Politiką ir mūsų Paslaugų Teikimo Sąlygas, tačiau pateikiame keletą pagrindinių punktų, kurie gali jus sudominti:

 • Asmeninė Informacija (toliau - AI) - tai informacija, kuri identifikuoja, yra susijusi su konkrečiu vartotoju ar namų ūkiu, apibūdina jį, gali būti su juo susieta arba gali būti pagrįstai tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su konkrečiu vartotoju ar namų ūkiu.
 • Registruodamiesi galime paprašyti nurodyti el. pašto adresą, vartotojo vardą ir, jei jūsų šalyje galima registracija telefono numeriu, paprašysime nurodyti ir telefono numerį.
 • Niekada neprašysime jūsų pateikti mums jautrios AI.
 • Perkant ką nors iš mūsų Paslaugų, atsiskaitantys Vartotojai yra prašomi pateikti mokėjimo informaciją. Daugiau informacijos apie tai, kaip saugome mokėjimo informaciją, rasite skyriuje "Informacijos Rinkimas".
 • Kadangi mums svarbus jūsų Asmeninės Informacijos saugumas, jos prašome tik tais atvejais, kai tai reikalinga verslo tikslams, ir stengiamės rinkti tik tai, kas būtina šiems tikslams pasiekti. Taip pat naudojame komerciškai pagrįstas fizines, technines ir administracines saugumo priemones, skirtas visai Paslaugų metu surinktai informacijai apsaugoti.

Turinys

1. Definitions

2. Children's Privacy

3. Information Collection

4. How We Use Information

5. When We Disclose Information to Third Parties

6. How to Exercise your Right to Access, Change or Correct your Information

7. How to Exercise your Rights to Cancel and Delete your Account and How to Request Reactivation

8. California Privacy Rights Act (CPRA)

9. Additional Information regarding Personal Data processed subject to the General Data Protection Regulation (GDPR)

10. Other Region and State-Specific Terms

11. Links to Other Services

12. Location of Information Processing

13. Security

14. Changes to Our Privacy Policy

15. Contact Us

16. Chess Play & Learn (Arcade Version)

1. Definitions

GDPR

GDPR collectively refers to the European Union (“EU“) and the United Kingdom (“UK“) General Data Protection Regulations.

Asmeniniai Duomenys

Asmeniniai Duomenys, kaip ši sąvoka apibrėžta BDAR, reiškia bet kokią informaciją, susijusią su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu. Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą, pavardę, identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, internetinį identifikatorių arba pagal vieną ar daugiau veiksnių, būdingų to fizinio asmens fizinei, fiziologinei, genetinei, psichologinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei. Šioje Politikoje Asmens Duomenys ir Asmens Informacija vartojami kaip sinonimai.

Naudojimo Duomenys

Usage Data is data collected automatically either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit). Usage Data may include pseudonymous data where applicable.

Slapukai

Slapukai ir\arba panašios technologijos (toliau kartu vadinami "Slapukai"): tai nedidelės duomenų dalys, saugomos jūsų įrenginyje (kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje).

Duomenų Valdytojas

Duomenų Valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris (vienas, kartu arba kartu su kitais asmenimis) nustato, kokiais tikslais ir kokiu būdu tvarkoma arba bus tvarkoma bet kokia AI. Šioje Politikoje mes esame jūsų Asmens Duomenų Valdytojas.

Data Processors

Duomenų Tvarkytojai: tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris tvarko duomenis Duomenų Valdytojo vardu ir vykdo jo nurodymus; paprastai tai yra mūsų paslaugų teikėjai. Siekdami efektyviau tvarkyti jūsų duomenis, naudojamės įvairių Duomenų Tvarkytojų paslaugomis.

Data Subject

Data Subject is any living individual whose Personal Data we process.

2. Children's Privacy

Chess.com is not targeted towards minors, meaning a person under the minimum age required to consent to the processing of their personal information as determined by applicable laws in their state or country of residence. Our platform at ChessKid.com is targeted towards minors.

3. Information Collection

Renkame dviejų pagrindinių kategorijų informaciją.

A. Information Users Provide to Us

Kaip išsamiai išdėstyta toliau, mes ir mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai renkame informaciją, kurią Vartotojai pateikia naudodamiesi Paslaugomis, įskaitant atvejus, kai Vartotojai sukuria Paskyrą, užsiregistruoja Paslaugoms arba susisiekia su mumis pateikdami klausimą, komentarą ar užklausą.

Norint užregistruoti paskyrą, Vartotojų prašoma nurodyti vartotojo vardą, el. pašto adresą ir/arba telefono numerį (tai neprivaloma, jei pasirenkate registruotis el. paštu).

Vartotojai taip pat gali papildyti savo profilį papildoma informacija, kuri yra neprivaloma, pavyzdžiui: vardas ir pavardė, vietovė, šalis, kalba, turinio kalba, laiko juosta, OTB reitingas, statusas, profilio nuotrauka ir bet kokia kita informacija, kurią Vartotojas nori pateikti profilio skiltyje "Apie mane". Jūsų profilyje bus rodoma pasirinktos šalies vėliava.

Keep in mind that certain information from your profile is public and therefore can be accessed by any User, and even by people outside Chess.com. By including information in your profile, you understand that the information that is public can be used by any person or entity for their own purposes.

Taip pat pateikiama kita informacija, kuri priklauso nuo Paskyros tipo. Pavyzdžiui:

Mokėjimo informacija, pavyzdžiui, kredito ar debeto kortelės informacija ir atsiskaitymo adresas, renkama iš prenumeratą įsigyjančių Vartotojų, įskaitant tuos, kurie dovanoja mokamą Narystę kitiems, nebent Vartotojai perka per iTunes, PayPal ar kitus panašius mechanizmus, su kuriais esame integruoti. Jūsų saugumo sumetimais savo duomenų bazėse nesaugome jūsų kredito kortelės numerio, tačiau mes ir mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai gali išsaugoti tik pirmuosius šešis skaitmenis ir/arba paskutinius keturis skaitmenis, kad būtų galima identifikuoti jūsų Paskyrą, atsakyti į jūsų užklausas ir klausimus bei apdoroti mokėjimą.

Be to, Vartotojai gali pateikti mums informaciją atskiruose Paslaugų skyriuose. Šie skyriai, pasiekiami per Paslaugų Meniu arba Nustatymų nuorodą, leidžia Vartotojams administruoti savo Paskyras, įskaitant atsiliepimų pateikimą, klientų aptarnavimo pagalbos paiešką ar pateikia komentarus ar klausimus.

Jei, naudodamiesi Paslaugomis, pateikiate bet kokią su kitais asmenimis susijusią informaciją, patvirtinate, kad turite teisę tai daryti ir leidžiate mums naudoti informaciją pagal šią Politiką.

Kai bet kokiu būdu tiesiogiai susisieksite su mumis, rinksime jūsų el. pašto adresą, vardą, pavardę ir bet kokią jūsų pateiktą informaciją.

B. Information We Collect from Users

Mes ir mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai renkame Asmeninę Informaciją tiesiogiai iš Paslaugų naudotojų, t. y. iš jų veiksmų ir veiklos, kurią jie atlieka naudodamiesi Paslaugomis. Pavyzdžiui, iš visų Vartotojų galime rinkti informaciją apie naudojimo įpročius ir užsakymų istoriją.

Mes ir mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai taip pat naudojame įvairias technologijas, pavyzdžiui, slapukus, kad laikui bėgant ir skirtingose svetainėse automatiškai rinktume tam tikrą techninę informaciją iš jūsų kompiuterio ar mobiliojo įrenginio.

Šiais techniniais metodais surinktą informaciją mes ir mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai galime naudoti įvairiais tikslais, įskaitant turinio teikimą, mūsų Paslaugų vartotojų patirties stebėjimą ir gerinimą bei reklamos teikimą mūsų Paslaugų lankytojams, kai jie lankosi kitose svetainėse ir programose. Pavyzdžiui, kai grįžtate į Paslaugas po prisijungimo, Slapukai padeda Paslaugoms atpažinti, kas esate, ir nereikia iš naujo prisijungti. Daugiau informacijos apie Slapukų naudojimą pateikiama toliau.

Mes renkame kelių skirtingų tipų informaciją įvairiais tikslais, kad galėtume teikti ir tobulinti mūsų Paslaugas.

Surinktų Duomenų Tipai

1. PI

While using our Service, we may collect certain PI. PI may include but is not limited to:

 • Būtina Informacija (vartotojo vardas, el. pašto adresas arba telefono numeris, jei taikoma)
 • Neprivaloma informacija (vardas ir pavardė, vietovė, šalis, kalba, turinio kalba, laiko juosta, OTB reitingas, statusas, profilio nuotrauka ir bet kokia kita informacija, kuria Vartotojas nori pasidalyti profilio skiltyje "Apie mane")
 • Public available chess records from FIDE (Fédération Internationale des Échecs)
 • Galime naudoti jūsų AI, kad galėtume susisiekti su jumis, siųsdami naujienlaiškius, rinkodaros ar reklaminę medžiagą ir kitą jus dominančią informaciją, tačiau paprašysime jūsų išankstinio sutikimo, jei to reikalauja galiojantys teisės aktai. Galite atsisakyti gauti bet kokius ar visus šiuos mūsų pranešimus, pasinaudodami prenumeratos atsisakymo nuoroda arba instrukcijomis, pateiktomis bet kuriame mūsų siunčiamame el. laiške, pakeisdami pranešimų nustatymus savo profilyje arba susisiekdami su mumis.
 • Jei naudojate mūsų Programėlę, skirtą Apple arba Android platformai, gavę jūsų leidimą galime paprašyti surinkti jūsų kontaktų sąrašo informaciją (įskaitant el. pašto adresus ir telefono numerius) ir pasidalyti ja su Apple arba Google išimtinai jūsų draugų ir ryšių paieškos tikslais.
 • If you participate in one of our chess competitions with prizes, you may be required to install software that monitors your activity on your computer or device. This software may log your device processes and tabs, record your device screen, access your webcam(s) and video, record your input and output audio, and track your mouse or cursor movement. This PI will be collected and disclosed to a third-party to conduct the competition, to prevent, detect and investigate violations of the competition's rules and our Fair Play Policy as further described in Section 5 (When We Disclose Information to Third Parties).
 • Taip pat renkame Naudojimo ir Slapukų Duomenis, kaip aprašyta toliau atskiruose skyriuose.

2. Usage Data

Taip pat galime rinkti informaciją, kurią jūsų naršyklė siunčia mums, kai lankotės mūsų Paslaugoje arba kai naudojatės Paslauga per mobilųjį įrenginį (toliau - Naudojimo Duomenys).

Šiuos Naudojimo Duomenis gali sudaryti tokia informacija kaip jūsų Interneto Protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, jūsų lankomi Paslaugos puslapiai, apsilankymo laikas ir data, tuose puslapiuose praleistas laikas, unikalūs įrenginio identifikatoriai, jūsų šalis, jūsų šachmatų statistika ir kiti diagnostiniai duomenys.

Kai prie Paslaugos prisijungiate mobiliuoju įrenginiu arba per jį, šie Naudojimo Duomenys gali apimti tokią informaciją kaip naršyklės tipas, operacinė sistema, įrenginio tipas, rodomas puslapis, IP adresas, kaip patekote į mūsų Svetainę, apsilankymo laikas ir trukmė, kalbos nuostatos, apytikslė geografinė vieta ir svetainės, kuriose lankėtės prieš apsilankydami Paslaugose. Kai atsisiunčiate ir naudojate vieną iš mūsų Programėlių, mes ir mūsų paslaugų teikėjai galime sekti ir rinkti Programėlės naudojimo duomenis, pavyzdžiui, datą ir laiką, kada jūsų įrenginyje esanti Programėlė prisijungia prie mūsų serverių ir kokia informacija bei failai buvo atsisiųsti į Programėlę pagal jūsų įrenginio numerį.

3. Cookies Data

Naudojame Slapukus, kad galėtume jums teikti Paslaugas, stebėti veiklą mūsų Paslaugoje ir saugoti tam tikrą informaciją. Jūsų įrenginiui atpažinti ir Paslaugoms teikti bei tobulinti naudojame toliau nurodytus Slapukų tipus:

Būtinieji Slapukai

Šie Slapukai yra būtini, kad galėtumėte naudotis Paslaugų teikiamomis paslaugomis ir naudotis kai kuriomis jų funkcijomis. Pavyzdžiui, jie leidžia jums prisijungti prie saugių mūsų Paslaugų sričių ir padeda greitai įkelti prašomų puslapių turinį. Be šių Slapukų Paslaugos, kurių prašėte, negali būti teikiamos, o mes naudojame šiuos Slapukus tik tam, kad galėtume jums teikti šias Paslaugas. Šių Slapukų tipų negalite išjungti.

Funkciniai Slapukai

Šie Slapukai leidžia mums įsiminti jūsų pasirinkimus, kuriuos darote naudodamiesi mūsų Paslaugomis, pavyzdžiui, įsiminti jūsų kalbos nuostatas, įsiminti jūsų prisijungimo duomenis ir įsiminti pakeitimus, kuriuos darote kitose Paslaugų dalyse, kurias galite pritaikyti. Šių Slapukų paskirtis - suteikti jums asmeniškesnę patirtį ir išvengti, kad kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų Paslaugose, jums nereikėtų iš naujo įvesti savo nustatymus.

Analitikos ir Našumo Slapukai

Šie Slapukai naudojami informacijai apie mūsų Paslaugų srautą ir kaip Vartotojai naudojasi Paslaugomis, rinkti. Tai apima mūsų Paslaugų lankytojų skaičių, svetaines, kurios nukreipė juos į mūsų Paslaugas, puslapius, kuriuose jie lankėsi mūsų Paslaugose, kuriuo paros metu jie lankėsi mūsų Paslaugose, ar jie lankėsi mūsų Paslaugose anksčiau, ir kitą panašią informaciją. Šią informaciją naudojame, kad galėtume efektyviau valdyti savo Paslaugas, rinkti plačią demografinę informaciją ir stebėti mūsų Paslaugų aktyvumo lygį.

Socialinės Medijos Slapukai

Šie Slapukai naudojami, kai dalijatės informacija naudodami socialinės žiniasklaidos dalijimosi mygtuką arba "patinka" mygtuką mūsų Paslaugose, arba dalyvaujate mūsų turinyje socialinio tinklo svetainėje, pavyzdžiui, Facebook, Twitter arba Google+, arba per ją, taip pat jei nusprendžiate užsiregistruoti naudodami savo socialinės žiniasklaidos paskyrą. Šie slapukai taip pat įrašomi į jūsų naršyklę, jei prisijungiate prie mūsų Paslaugų skyriaus, kuriame pateikiami įterpti vaizdo įrašai iš Youtube, Twitch ar kitų trečiųjų šalių svetainių. Kai kurie iš šių slapukų gali būti laikomi būtinais, jei prisijungiate naudodamiesi savo socialinės žiniasklaidos paskyra.

Marketing Cookies

Rinkodaros Slapukai naudojami siekiant pateikti jums reklamą, kuri gali būti aktuali jums ir jūsų pomėgiams.Trečiosios šalys gali naudoti slapukų ir\arba žiniatinklio žymų surinktą informaciją elgsenos reklamos internete tikslais. Trečiųjų šalių slapukais ir\arba žiniatinklio žymomis renkamos informacijos rūšys ir tikslas(-ai), kuriais ši informacija naudojama, yra nurodyti minėtų trečiųjų šalių privatumo politikoje, su kuria raginame susipažinti. Chess.com atsisako bet kokios atsakomybės už bet kokius trečiųjų šalių slapukus ar žiniatinklio žymas, kuriuos trečiosios šalys naudoja bet kokiu tikslu.

Google, kaip trečiosios šalies pardavėjas, naudoja slapukus skelbimams mūsų Paslaugoje rodyti. Google naudojamas DoubleClick slapukas leidžia jai ir jos partneriams rodyti skelbimus mūsų vartotojams, atsižvelgiant į jų apsilankymą mūsų Paslaugoje ar kitose interneto svetainėse. Galite atsisakyti DoubleClick slapuko naudojimo pagal pomėgius teikiamai reklamai, apsilankę Google Skelbimų Nustatymų tinklalapyje: http://www.google.com/ads/preferences.

Depending on your country of residence, you may allow or reject the use of non-essential Cookies when using our Services by changing your Cookie preferences here. However, please note that if you reject or block certain categories of Cookies from the Services, the Services may not function as intended. For example, you will not be able to remain logged into your Account, and therefore you would have to log in during each page transition.

You may also opt out of the use of cookies by visiting the Google ad and content network privacy policy at http://www.privacychoice.org/companies or http://www.aboutads.info/choices.

To learn more about this behavioral advertising practice or to opt-out of this type of advertising, you can visit www.networkadvertising.org.

4. How We Use Information

Mes ir mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai iš Vartototojų surinktą informaciją galime naudoti taip:

 • Kad galėtumėte užsiregistruoti ir naudotis Paslaugomis, įskaitant, pavyzdžiui, siųsti jums pranešimus apie jūsų Paskyrą arba leisti jums pateikti atsiliepimus per Aptarnavimo arba Susisiekite su Mumis Skyrius. (Teisėtas Pagrindas: mūsų teisinių įsipareigojimų laikymasis ir sutarties su jumis vykdymas)
 • Norėdami užbaigti ir įvykdyti jūsų pirkinį, pavyzdžiui, apdoroti jūsų mokėjimus, bendrauti su jumis dėl jūsų pirkimo ir teikti jums susijusias klientų aptarnavimo paslaugas. (Teisėtas Pagrindas: sutarties su jumis vykdymas, mūsų teisinių prievolių laikymasis ir mūsų teisėti interesai)
 • Atsakyti į jūsų užklausas ir vykdyti jūsų prašymus, atkurti slaptažodį arba teikti techninę pagalbą. (Teisėtas Pagrindas: sutarties su jumis vykdymas, mūsų teisinių įsipareigojimų laikymasis ir mūsų teisėti interesai)
 • Teikti jums informaciją, naujienlaiškius, rinkodaros pranešimus, leidinius ir kitus pranešimus įvairiomis priemonėmis, kad būtumėte informuoti (Teisėtas Pagrindas: jūsų sutikimas, mūsų sutarties su jumis vykdymas ir mūsų teisėti interesai)
 • Kad galėtume pateikti jums savo reklamą, remdamiesi jūsų apsilankymais Paslaugose. (Teisėtas Pagrindas: jūsų sutikimas ir būtinybė dėl mūsų teisėtų interesų)
 • Mūsų reklamos veiksmingumui įvertinti. (Teisėtas Pagrindas: sutarties su jumis vykdymas ir būtinybė dėl mūsų teisėtų interesų)
 • Kad galėtume įvertinti ir tobulinti Paslaugas, jų mokomąjį turinį ir kitas mūsų teikiamas paslaugas (pavyzdžiui, tobulinti turinį ir Vartotojo patirtį); tirti, vertinti ir tobulinti Paslaugų mokomąjį veiksmingumą; ir geriau suprasti Paslaugų Vartotojų bazę. (Teisėtas Pagrindas: sutarties su jumis vykdymas ir mūsų teisėti interesai)
 • Patikrinti jūsų tapatybę arba atlikti atitinkamus patikrinimus, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui ir aptiktas sukčiavimas (teisėtas pagrindas: laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų ir būtina dėl mūsų teisėtų interesų)
 • Pritaikyti, pritaikyti ir suasmeninti Naudotojų naršymo ir turinio vartosenos patirtį. (Teisėtas Pagrindas: mūsų sutarties su jumis vykdymas, jūsų sutikimas ir būtinybė dėl mūsų teisėtų interesų)
 • Prižiūrėti ir analizuoti Paslaugų veikimą. (Teisėtas Pagrindas: būtina dėl mūsų teisėtų interesų)
 • Valdyti ir vykdyti savo verslą (Teisėtas Pagrindas: sutarties su jumis vykdymas ir būtinybė dėl mūsų teisėtų interesų)
 • Mūsų įsitikinimu, būtina arba tikslinga: (a) laikytis galiojančių įstatymų, įskaitant įstatymus už jūsų gyvenamosios vietos šalies ribų; (b) laikytis teisinių procesų; (c) atsakyti į valstybinių ir vyriausybinių institucijų, įskaitant institucijas už jūsų gyvenamosios vietos šalies ribų, prašymus; (d) nustatyti mūsų sąlygų pažeidimus ir užtikrinti jų vykdymą; (e) apsaugoti mūsų arba bet kurios iš mūsų susijusių įmonių veiklą, įskaitant Paslaugų saugumą; (f) apsaugoti mūsų, mūsų susijusių įmonių, jūsų arba kitų asmenų teises, privatumą, saugumą arba nuosavybę; (g) leisti mums pasinaudoti teisinėmis priemonėmis arba apriboti nuostolius, kuriuos galime patirti (bendrai a-g punktai yra Kiti Naudojimo ir Atskleidimo Būdai). (Teisėtas Pagrindas: laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų ir dėl mūsų teisėtų interesų.)
 • Siųsti jums iššokančius pranešimus, SMS žinutes, įspėjimus ir kitų tipų pranešimus į jūsų mobilųjį įrenginį. Pakeitę savo mobiliojo prietaiso nustatymus, galite bet kada nutraukti iššokančių pranešimų gavimą. Jei pateikiate mums savo mobiliojo telefono numerį, gavę išankstinį jūsų sutikimą galime siųsti jums SMS žinutes apie jūsų paskyrą, jei to reikalauja įstatymai. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų operatorius gali imti mokestį už gautus tekstinius pranešimus. Norėdami visam laikui nutraukti SMS žinučių iš mūsų gavimą (jei esate JAV arba Kanadoje), atsakydami į bet kurią mūsų siunčiamą SMS žinutę, parašykite SMS žinutę STOP, CANCEL arba UNSUBSCRIBE. (Teisėtas Pagrindas: mūsų sutarties su jumis vykdymas, mūsų teisinių įsipareigojimų laikymasis ir mūsų teisėti interesai)
 • Tirti ir kurti naujus produktus ir paslaugas (Teisėtas Pagrindas: sutarties su jumis vykdymas ir būtinybė dėl mūsų teisėtų interesų)
 • Skelbti jūsų vardą, jei esate konkurso, loterijos, turnyro ar apskritai renginių nugalėtojas. (Teisėtas Pagrindas: mūsų sutarties su jumis vykdymas, jūsų sutikimas ir būtinybė dėl mūsų teisėtų interesų)
 • For administrative purposes (Lawful Basis: performance of our contract with you and necessary for our legitimate interests)
 • To conduct our competitive events and to prevent, detect and investigate violations of our Fair Play Policy, Competitive Events Policy and the rules of any event organized by us. (Lawful Basis: performance of our contract with you, to comply with our legal obligations, your consent and necessary for our legitimate interests)
 • Bet kokiam kitam tikslui, aprašytam tuo metu, kai informacija buvo renkama.

5. When We Disclose Information to Third Parties

Iš Vartotojų surinkta informacija nebus atskleidžiama, išskyrus toliau nurodytus tikslus, įskaitant mūsų veiklos tikslus:

 • Paslaugų teikėjams, tokiems kaip mokėjimų tvarkytojai, finansų įstaigos, technologijų, analizės, rinkodaros, reklamos paslaugų teikėjai ir partneriai bei trečiųjų šalių profesionalūs konsultantai (pvz., auditoriai, advokatų kontoros ir t. t.), jei paslaugų teikėjai sutinka laikyti informaciją konfidencialia.
 • Mūsų filialams ir verslo partneriams bei jų darbuotojams verslo tikslais, kai tai būtina mūsų paslaugoms teikti arba kai tokie filialai teikia mums paslaugas.
 • As needed to conduct our competitive events and to prevent, detect and investigate violations of our Fair Play Policy, Competitive Events Policy and the rules of any competitive event organized by us.
 • Jei manome, kad tai būtina arba tikslinga, kaip išdėstyta pirmiau esančiame skyriuje "Kiti Naudojimo ir Atskleidimo Būdai".
 • Su valstybinėmis institucijomis ir teisėsaugos institucijomis arba kai manome, kad atskleisti duomenis reikia pagal taikomus įstatymus ar teisinius procesus, įskaitant teisėtus valdžios institucijų prašymus, kad būtų laikomasi nacionalinio saugumo ar teisėsaugos reikalavimų. Jei to reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus ir jei manome, kad tai būtina arba pagrįsta, prieš atskleisdami informaciją galime apie tai pranešti Vartotojams.
 • Laikantis konfidencialumo susitarimų, šios Politikos sąlygų ir galiojančių įstatymų, informacija gali būti atskleista paslaugų teikėjams, konsultantams, potencialiems sandorių partneriams ar kitoms trečiosioms šalims, kai svarstomas, derinamas ar užbaigiamas bendrovės sandoris, kurio metu mus ar bet kurį iš mūsų filialų įsigyja ar susijungia su kita įmone arba mes parduodame, likviduojame, perduodame ar licenzijuojame visą savo turtą ar jo dalį bankroto ar kitais atvejais. Tai reiškia, kad jei dalis arba visas mūsų turtas įsigyjamas arba kitaip perduodamas ar licenzijuojamas, įskaitant bankrotą, tokiam pirkėjui taikomi tie patys šioje Politikoje nurodyti įsipareigojimai.
 • Galime naudoti trečiųjų šalių reklamos tinklus ir kitus partnerius kartu su slapukais, pikselių žymomis, IFrames ar panašiomis technologijomis, kad: (1) pateiktume tiems Vartotojams pomėgiais pagrįstą reklamą, įskaitant mūsų reklamą, kai šie Vartotojai lankosi trečiųjų šalių svetainėse; ir (2) pateiktume mums statistinius duomenis apie mūsų reklamos veiksmingumą trečiųjų šalių svetainėse. Šie trečiųjų šalių reklamos tinklai gali naudoti šią slapukų informaciją pagal savo privatumo politiką.
 • To a third-party that uses or supports referral links to our Services only if you click on a referral link.
 • Bet kuriai trečiajai šaliai, kai toks atskleidimas yra būtinas siekiant užtikrinti mūsų Paslaugų Teikimo Sąlygų ar kitų atitinkamų susitarimų vykdymą ar taikymą.
 • Bet kuriai trečiajai šaliai, jei tai būtina siekiant apsaugoti mūsų bendrovės, mūsų klientų ar kitų asmenų (įskaitant, be kita ko, jus) teises, nuosavybę, neliečiamumą ar saugumą.

Paslaugų efektyvumo tikslais kai kurie iš šių filialų ir trečiųjų šalių yra įsikūrę teritorijose, esančiose už ES/EEE ribų, todėl kartais jūsų asmens duomenis galime perduoti į trečiąją šalį, kurios Europos Komisija nėra patvirtinusi kaip saugios šalies tokiam perdavimui (sprendimas dėl tinkamumo). Jei esate ES/EEE gyventojas, ir kai tik bus taikoma, mes naudosime Standartines Sutarčių Nuostatas, kad užtikrintume lygiavertį apsaugos lygį, kuris suteikiamas ES/EEE, arba kitus teisėtus pagrindus minėtam perdavimui atlikti.

6. How to Exercise your Right to Access, Change or Correct your Information

Any User can review or change the information they provided when they registered for the Services by updating the information on their Account profile or by contacting us at support@chess.com. You also can exercise your right of access by requesting it on the “My data“ Section of our Services. In addition, Users may contact us at any time as described in Section “Contact Us“ below, to request that we provide for their review any PI they have provided, or to cease collecting PI from the User.

Kai jūsų prašymu pakeisime bet kokią Asmeninę Informaciją (AI), dėsime pagrįstas pastangas, kad pakeitimai mūsų tuo metu veikiančiose duomenų bazėse būtų atlikti kuo greičiau ir visada per taikomą teisinį terminą. Pakeitus nustatymų parinktis, nustatymai gali būti iš karto nepakeisti, nes tai priklauso nuo mūsų veiklos ir techninės priežiūros grafikų.

7. How to Exercise your Rights to Cancel and Delete your Account and How to Request Reactivation

Users may cancel their Accounts at any time by using the “Manage Account“ section in the settings or by contacting support@chess.com.

Atminkite, kad panaikinus Paskyrą, PI ir kita Paskyros informacija nėra ištrinama visam laikui. Mes saugome naudotojo informaciją, kad naudotojas bet kada galėtų iš naujo atidaryti savo Paskyrą. Tačiau nesuteikiame jokių garantijų ir neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimo užtikrinti, kad visa Paskyros informacija ir su Paslaugomis susijusi pažanga bus prieinama ar pasiekiama arba kad bus galima atkurti ar atnaujinti visas mokymosi ar personalizavimo funkcijas.

Upon Account cancellation or execution of a deletion request (as explained below), anonymized User information may nonetheless persist internally in our backup, archive files or similar databases, and may still be used anonymized, for our internal support, administrative, and record-keeping purposes including, but not limited to, allowing us to improve the Services and other services we provide through research, evaluation, and analytics as permissible by applicable law and for other purposes specifically outlined in this Policy. We may also keep certain information in backup or archive records if required by law or if it is relevant to preventing fraud or future violations of our policies or for legitimate business purposes when permitted by applicable law. All retained data will continue to be subject to our Policy in effect at that time

Following cancellation of an Account, to reactivate your Account and potentially recover previous information and resume where the relevant User left off you will need to request it to support@chess.com using the email address associated with your Account.

If you want to permanently delete your PI you can request it manually by clicking on “Delete“ on the “My Data“ section of the Services or by requesting deletion to support@chess.com. In this case, we will delete your PI, anonymize the information that will remain public such as games statistics, posts and comments, and block your email address and social media accounts from being used on Chess.com in the future.

Jei norite, kad jūsų pranešimai ir vieši komentarai būtų pašalinti, juos turite ištrinti atskirai, prieš siųsdami užklausą ištrinti. Kai ištrinsite savo asmeninius duomenis, Chess.com Aptarnavimo Specialistas neturės galimybių patikrinti jūsų tapatybės ir nepašalins šių pranešimų už jus.

Visi prašymai ištrinti duomenis bus įvykdyti per galiojančiuose teisės aktuose nustatytą terminą.

Atminkite, kad dėl prašymo ištrinti AI gali būti panaikinta jūsų Paskyra arba negalėsite naudotis tam tikromis Paslaugomis, o jei su nario Paskyra susieta bet kokio kito tipo Paskyra, prašymas ištrinti vienos iš Paskyrų AI gali atsispindėti ir kitoje jūsų Paskyroje.

8. California Privacy Rights (CPRA)

Šis Skyrius papildo mūsų Politikoje pateiktą informaciją ir taikomas tik tiems Vartotojams, kurie gyvena Kalifornijos Valstijoje. Siekiant laikytis CCPA reikalavimų, priimame šį dokumentą. Šiame Skyriuje vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, kaip apibrėžta CCPA. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikrų rūšių AI ir tam tikroms mūsų Paslaugoms galime reikalauti taikyti teisines išimtis dėl visų ar tam tikrų CCPA dalių.

CCPA suteikia Kalifornijos valstijos gyventojams konkrečias teises, susijusias su jų AI. Šiame skyriuje aprašomos jūsų CCPA teisės ir paaiškinama, kaip jomis pasinaudoti. Šiame skyriuje "jūs" arba "jūsų" reiškia Kalifornijos valstijos gyventojus. Pagal CCPA privalome atskleisti šaltinių, iš kurių renkame AI, kategorijas ir trečiąsias šalis, su kuriomis ja dalijamės, - tai jau paaiškinome skirsnyje "Informacijos Rinkimas", skirsnyje "Kaip Naudojame Informaciją" ir skirsnyje "Kada Atskleidžiame Informaciją Trečiosioms Šalims".

Tik jūs, Kalifornijos valstijos gyventojas, arba Kalifornijos valstijos sekretoriate registruotas asmuo, kurį įgaliojate veikti jūsų vardu, galite pateikti patikrinamą vartotojo prašymą, susijusį su jūsų AI.

Patikrinamas vartotojo prašymas privalo:

 • Pateikti pakankamai informacijos, kad galėtume pagrįstai patikrinti, ar esate asmuo, apie kurį renkame AI, arba jo įgaliotasis atstovas. Patikrinsime jūsų prašymą, paprašydami pateikti informaciją, susijusią su jūsų bendravimu su mumis. Kitais būdais neprašysime iš jūsų AI, kurių kitu atveju nesaugotume teikdami Paslaugas.
 • Aprašykite savo prašymą pakankamai išsamiai, kad galėtume tinkamai jį suprasti, įvertinti ir reaguoti į jį.
 • Negalime atsakyti į jūsų prašymą arba suteikti jums Asmeninės Informacijos (AI), jei negalime patikrinti jūsų tapatybės arba įgaliojimų pateikti prašymą ir patvirtinti, kad AI yra susijusi su jumis. Norint pateikti patikrinamą vartotojo prašymą, nebūtina susikurti Paskyros mūsų sistemoje. Vartotojo prašyme pateiktą AI naudosime tik siekdami patikrinti prašytojo tapatybę arba jo įgaliojimus pateikti prašymą.

To exercise your rights you can always request it to us by sending an email to support@chess.com or by following the steps described below:

 • Teisė susipažinti su AI. Turite teisę gauti informaciją apie surinktos Asmeninės Informacijos (AI) kategorijas, šaltinius, iš kurių surinkome AI, tikslus, kuriais rinkome ir dalijomės AI, AI kategorijas, kuriomis dalijamės, ir trečiųjų šalių, su kuriomis buvo dalijamasi AI, kategorijas, taip pat AI, kurią atskleidėme verslo tikslais per pastaruosius 12 mėnesių, kategorijas. Šia teise galite pasinaudoti pateikdami prašymą mūsų Paslaugų Skyriuje "Mano duomenys".
 • Teisė į duomenų perdavimą. Turite teisę gauti elektroninę jūsų Asmeninės Informacijos kopiją lengvai naudojamu formatu, kad galėtumėte perduoti šiuos duomenis kitai organizacijai. Vartotojo prašymą dėl prieigos ar duomenų perdavimo galite pateikti tik du kartus per 12 mėnesių laikotarpį. Šia teise galite pasinaudoti pateikdami prašymą mūsų Paslaugų Skyriuje "Mano duomenys".
 • Right to Correct. You have the right to request that we correct inaccurate PI that we maintain about you. You are also able to correct any inaccurate PI manually by accessing your profile on the Settings sections of the Services.
 • Teisė į ištrynimą. Turite teisę prašyti, kad ištrintume iš jūsų surinktą Asmeninę Informaciją (AI). Mes imsimės protingai pagrįstų komercinių pastangų, kad patenkintume jūsų prašymą, laikydamiesi galiojančių įstatymų. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad mums gali prireikti arba galime būti įpareigoti saugoti tokią informaciją mūsų teisėtais verslo tikslais arba siekdami laikytis galiojančių įstatymų. Norėdami sužinoti, kaip pasinaudoti savo teise į ištrynimą, žr. šios Politikos Skyrių "Paskyros Panaikinimas ir Pakartotinė Aktyvacija; Duomenų Ištrynimas".
 • Right to opt-out of certain sharing with third parties. We do not sell your personal information to third-parties. We only disclose certain information to our service providers when it is necessary to fulfill our business purposes and in accordance with this Policy.

Do Not Sell or Share My Personal Information.

Nors nesidalijame jūsų informacija už atlygį, jei esate Kalifornijos gyventojas, turite teisę prašyti, kad neatskleistume jūsų Asmeninės Informacijos trečiosioms šalims už piniginį ar kitokį vertingą atlygį.

Šia teise galite pasinaudoti pateikdami šią formą.

“Do Not Track“ Signals

Mes neatsiliepiame į "Nesekti" (Do Not Track - DNT) signalus, gaunamus iš interneto naršyklių. Nesekti - tai parinktis, kurią galite nustatyti savo žiniatinklio naršyklėje, kad praneštumėte svetainėms, jog nenorite, kad jus sektų.

Įjungti arba išjungti funkciją "Nesekti" galite apsilankę savo interneto naršyklės Nuostatų arba Nustatymų puslapyje. Jei bet kuriame įrenginyje įjungsite DNT funkciją, kai kurios Paslaugos, įskaitant mokamas Paslaugas arba Chess.com prenumeratas, gali tapti nestabilios.

a. Information We Collect and Share

Per pastaruosius 12 mėnesių iš vartotojų arba apie juos surinkome šių kategorijų Asmeninę Informaciją:

Asmeninės Informacijos Kategorija Asmeninė Informacija, renkama šioje Kategorijoje AI Šaltiniai
 1. Identifikatoriai
 • Tikrasis vardas arba pseudonimas
 • Interneto Protokolo adresas(-ai)
 • El. Pašto adresas
 • Paskyros vardas (vartotojo vardas) ar kitas panašus identifikatorius
 • Mobilieji "push" žetonai
 • Kai kurioms paskyroms gali būti renkami tam tikri trečiųjų šalių identifikatoriai, susiję su šachmatų tarnybomis (pvz. USCF ar FIDE ID numeris)
 • Informacija, kurią mums pateikiate
 • Informacija apie jus, kurią renkame automatiškai
 • 3-čių Šalių Paslaugų Teikėjas
 1. Geolokacijos Duomenys
 • IP adreso duomenys
 • Informacija apie jus, kurią renkame automatiškai
 1. Interneto ar kito panašaus tinklo veikla
 • Naršymo istorija; informacija apie Vartotojo sąveiką su Paslaugomis; informacija apie jūsų operacinę sistemą ir įrenginį
 • Informacija apie jus, kurią renkame automatiškai
 • 3-čių Šalių Paslaugų Teikėjas

For additional information regarding the PI we collect and have collected in the 12 months preceding the effective date of our Policy, the heading above styled “Types of Data Collected“ under Section 3.B. (Information We Collect from Users).“

b. Business and Commercial Purposes for Which We Use PI

Iš kiekvienos AI kategorijos (aprašytos pirmiau pateiktoje lentelėje) surinktą AI galime naudoti arba atskleisti vienu ar keliais toliau nurodytais tikslais:

Žr. 4 Skyrių ("Kaip Naudojame Informaciją).

c. Categories of PI We Share:

Galime bendrinti jūsų AI atskleisdami ją trečiajai šaliai toliau aprašytais komerciniais tikslais. Šį informacijos atskleidimą komerciniais tikslais vykdome tik pagal rašytines sutartis, kuriose aprašomi tikslai, reikalaujama, kad gavėjas laikytų AI konfidencialia, ir draudžiama atskleistą informaciją naudoti bet kokiais kitais tikslais, išskyrus sutarties vykdymą.

Per pastaruosius 12 mėnesių taip pat atskleidėme šių kategorijų AI vienu ar keliais verslo tikslais:

Dalijamės A, B ir C Kategorijų Asmenine Informacija su savo filialais, partneriais, patronuojančiosiomis/ dukterinėmis organizacijomis, paslaugų teikėjais, vyriausybinėmis įstaigomis ir reklamos paslaugų tinklais.

d. Our Retention of PI

Asmeninę Informaciją saugome tiek laiko, kiek reikia Paslaugoms teikti ir jūsų užsakytiems sandoriams įvykdyti arba kitais verslo tikslais, kad galėtume laikytis savo teisinių įsipareigojimų, spręsti ginčus ir užtikrinti mūsų sutarčių vykdymą. Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiame, kiek laiko mums reikia AI. Priimdami sprendimus dėl saugojimo galime atsižvelgti į toliau nurodytus veiksnius:

 • Ar turime saugoti kai kurią jūsų Asmeninę Informaciją, kad galėtume tvarkyti jūsų Paskyrą;
 • Ar pagal įstatymus privalome saugoti tam tikros rūšies Asmeninę Informaciją (AI) tam tikrą laiką, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus; ir
 • Ar mums reikia kai kurios jūsų Asmeninės Informacijos kitais verslo tikslais, pvz., siekiant užkirsti kelią žalai, užtikrinti mūsų Svetainių saugą ir saugumą, ištirti galimus mūsų naudojimo sąlygų pažeidimus arba apsaugoti save.

e. Non-Discrimination

Visiškai gerbiame jūsų teises į privatumą ir nediskriminuosime jūsų dėl to, kad naudojatės bet kuria CCPA teise.

f. Notice of Financial Incentives

Vartotojams, dalyvaujantiems tam tikrose programose, galime pasiūlyti specialių akcijų. Galimybė pasinaudoti šiomis akcijomis bet kuriuo metu gali skirtis. Jei siūlome tokias programas, galime paprašyti jūsų Asmeninės Informacijos kaip išankstinės dalyvavimo akcijoje sąlygos.

9. Additional Information regarding Personal Data Processed subject to the General Data Protection Regulation (GDPR)

Jei esate EEE arba JK, šioje Politikoje aprašytų Asmeninių Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas priklauso nuo mūsų renkamų Asmeninių Duomenų ir konkretaus konteksto, kuriuo juos renkame.

Šio Politikos skyriaus tikslas - paaiškinti, kaip galite pasinaudoti tam tikromis savo teisėmis pagal taikomus duomenų privatumo įstatymus, susijusius su šia informacija. Šioje politikoje nurodomas mūsų teisinis atstovas ir Duomenų Apsaugos Tarnyba EEE ir Jungtinėje Karalystėje bei pateikiama informacija, kurios jums gali prireikti norint su jais susisiekti. Mes (Chess.com, LLC) esame jūsų informacijos tvarkymo duomenų valdytojas. Mūsų kontaktinę informaciją rasite toliau esančiame skyriuje "Susisiekite su Mumis".

Mūsų teisinis atstovas Europos Sąjungoje yra Chessable Spain S.L.
Susisiekite su: dpo@chess.com
Pašto adresas: Av. Diagonal 618, 5B, 08021, Barcelona, Spain.
Mūsų teisinis atstovas Jungtinėje Karalystėje yra Chessable Ltd.
Susisiekite su: dpo@chess.com
Pašto adresas: London Mindsports Centre, 21-23 Dalling Road, Hammersmith, London, W6 0JD.

a. Retention of Data

Mes saugosime jūsų Asmens Duomenis tik tol, kol tai bus būtina šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Jūsų Asmens Duomenis saugosime ir naudosime tiek, kiek tai būtina mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti (pavyzdžiui, jei privalome saugoti jūsų duomenis, kad laikytumėmės galiojančių įstatymų), ginčams spręsti ir mūsų teisiniams susitarimams bei taisyklėms įgyvendinti, arba tol, kol duosite mums nurodymą elgtis kitaip, laikantis jūsų teisių (ir mūsų pareigų) pagal BDAR.

b. Transfer Of Data

Jūsų informacija, įskaitant Asmens Duomenis, gali būti perduodama ir saugoma kompiuteriuose, esančiuose už jūsų valstybės, provincijos, šalies ar kitos valstybinės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos įstatymų.

Jei esate ne Jungtinėse Amerikos Valstijose ir nusprendėte pateikti mums informaciją, atkreipkite dėmesį, kad esame Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūręs paslaugų teikėjas. Todėl savo Paslaugas valdome, jūsų Asmens Duomenis renkame ir tvarkome Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Mes imsimės visų pagrįstai būtinų veiksmų, kad užtikrintume, jog jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos, ir joks jūsų Asmens Duomenų perdavimas nevyks į organizaciją ar šalį, jei nebus įdiegtos tinkamos kontrolės priemonės, įskaitant jūsų Asmens Duomenų saugumą. Jei toliau perduodame jūsų Asmens Duomenis už EEE arba Jungtinės Karalystės ribų, remiamės Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis ir atitinkamai Jungtinės Karalystės informacijos komisaro lygiaverčiu perdavimo mechanizmu. Taip yra, išskyrus atvejus, kai duomenys perduodami į šalį, kuri, kaip nustatė Europos Komisija arba atitinkamos Jungtinės Karalystės institucijos, neužtikrina tinkamo asmenų Asmens Duomenų apsaugos lygio.

c. Your Data Protection Rights Under the GDPR

Jei esate EEE arba JK, turite tam tikras duomenų apsaugos teises. Siekiame imtis pagrįstų veiksmų, kad galėtumėte ištaisyti, pakeisti, ištrinti arba apriboti jūsų Asmens Duomenų naudojimą.

Jei norite sužinoti, kokius Asmens Duomenis apie jus saugome, jei norite, kad jie būtų pašalinti iš mūsų sistemų, susisiekite su mumis toliau pateiktame skyriuje "Susisiekite su Mumis" nurodytais kontaktais.

Bet kuriuo metu galite redaguoti savo Paskyros informaciją. Tam tikromis aplinkybėmis turite šias duomenų apsaugos teises:

 • Teisė susipažinti su duomenimis ir teisė į duomenų perdavimą. Turite teisę gauti mūsų turimos informacijos apie jus kopiją susistemintu, kompiuteriniu būdu nuskaitomu ir įprastai naudojamu formatu. Šia teise galite pasinaudoti prašydami informacijos mūsų Paslaugų Skyriuje "Mano duomenys"
 • The right to update, correct and rectify your personal data. You are also able to update, correct or rectify any inaccurate Personal Data manually by accessing your profile on the Settings sections of the Services.
 • The right to delete the information we have on you. To know how to exercise your right to deletion, please refer to the section titled: “Account Cancellation and Reactivation; Data Deletion“ from this Policy.
 • The right to object. You have the right to object to our processing of your Personal Data. You can do it by contacting us via the contact information provided in Section “Contact Us“.
 • The right to object to marketing. You can object to marketing at any time by opting-out using the unsubscribe/ opt-out function displayed in our communications to you or by managing your preferences on the Notifications section from the Settings.
 • The right of restriction. You have the right to request that we restrict the processing of your Personal Data if this is applicable by contacting us via the contact information provided in Section “Contact Us“.
 • The right to withdraw consent. You also have the right to withdraw your consent at any time where we relied on your consent to process your Personal Data by contacting us via the contact information provided in Section “Contact Us“.
 • Manage your cookie consent. Depending on your country of residence, you may allow or reject the use of non-essential Cookies when using our Services by changing your Cookie preferences here.

Jei negalite šių veiksmų atlikti patys arba turite kokių nors nusiskundimų dėl to, kaip tvarkome jūsų Asmens Duomenis, susisiekite su mumis skyriuje "Susisiekite su Mumis" nurodytais kontaktais, kad galėtume jums padėti.

Atkreipkite dėmesį, kad prieš atsakydami į tokius prašymus galime paprašyti patvirtinti savo tapatybę. Kai kurios iš šių teisių taikomos tik tam tikromis aplinkybėmis, o daugeliu atvejų jas riboja įstatymai. Pavyzdžiui, kai jūsų prašymo įvykdymas neigiamai paveiks kitus asmenis arba mūsų komercines paslaptis ar intelektinę nuosavybę, kai yra svarbesnių viešojo intereso priežasčių arba kai pagal įstatymus privalome saugoti jūsų Asmens Duomenis. Į jūsų prašymus pasinaudoti šiomis teisėmis atsakysime taip, kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

Taip pat turite teisę pateikti skundą Duomenų Apsaugos Institucijai dėl mūsų renkamų ir naudojamų jūsų Asmens Duomenų. Tačiau kviečiame susisiekti su mumis dėl bet kokių rūpimų klausimų, nes mes mielai pabandysime juos išspręsti tiesiogiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į (a) vietinę duomenų apsaugos instituciją EEE šalyje, kurioje gyvenate ar dirbate arba kurioje, jūsų manymu, buvo pažeisti duomenų apsaugos įstatymai, arba (b) Jungtinės Karalystės Informacijos Komisaro biurą, jei tai jums taikoma.

d. Appointment of the Data Protection Officer

Josh Levine is our GDPR Data Protection Officer (the “Protection Officer“). The Data Protection Officer may be contacted at dpo@chess.com

10. Other Region and State-Specific Terms

a. United States

(1) Colorado Residents

Apimtis. Šis skyrius taikomas tik Kolorado valstijos gyventojams. Jame aprašoma, kaip renkame, naudojame ir dalijamės Kolorado valstijos gyventojų Asmens Duomenimis kaip įmonė pagal Kolorado Valstijos Privatumo Teisių Įstatymą ("CPA"), bei jūsų teisės, susijusios su šiais Asmens Duomenimis. Šiame skirsnyje sąvoka "Asmens Duomenys" turi CPA pateiktą reikšmę, tačiau neapima informacijos, kuriai CPA netaikomas. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikrų tipų Asmens Duomenims ir tam tikroms mūsų Paslaugoms galime reikalauti taikyti teisines išimtis iš viso CPA arba tam tikrų jo dalių.

Your Colorado privacy rights. As a Colorado resident, you have the rights listed below. However, these rights are not absolute, and in certain cases we may decline your request as permitted by law.

 • Access. You may request confirmation whether we are processing your Personal Data and access to such Personal Data by requesting it on the “My data“ Section of our Services.
 • Correction. You can edit and correct your Personal Data at any time by by accessing your profile on the Settings sections of the Services.
 • Ištrynimas. Esant tam tikroms aplinkybėms, galite turėti teisę prašyti, kad ištrintume jūsų pateiktus Asmens Duomenis. Norėdami sužinoti, kaip pasinaudoti teise į ištrynimą, žr. šios Politikos skyrių "Paskyros Panaikinimas ir Pakartotinė Aktyvacija; Duomenų Ištrynimas" arba kreipkitės į mus žemiau esančiame skyriuje "Susisiekite su Mumis" nurodytais kontaktais.
 • Data portability. You may be entitled to receive a copy of your electronic Personal Data in a readily usable format. You can exercise this right by requesting it on the “My data“ Section of our Services.
 • Opt-out of tracking for targeted advertising purposes. If available in your residence or if mandated by law, you may be able to submit requests to opt-out of tracking for targeted advertising purposes by clicking on the following link. We do not otherwise “sell“ your Personal Data to third parties for monetary consideration.
 • Profiliavimo Atsisakymas. Turite teisę atsisakyti automatizuotai tvarkyti savo Asmens Duomenis, kad galėtumėte įvertinti, analizuoti ar prognozuoti asmeninius aspektus, susijusius su jūsų ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais pageidavimais, interesais, patikimumu, elgsena, buvimo vieta ar judėjimu, jei dėl to priimami sprendimai, kurie sukelia teisinį ar panašų reikšmingą poveikį. Tačiau tokio pobūdžio profiliavimo neatliekame.
 • Sensitive Personal Data. We will not process your sensitive Personal Data without your consent.
 • Non-discrimination. You have the right to be free from discrimination related to your exercise of any of your Colorado privacy rights.

Autentifikavimas. Siekdami apsaugoti jūsų Asmeninius Duomenis nuo neteisėtos prieigos ar ištrynimo, prieš pateikdami teisių užklausą galime paprašyti patvirtinti savo prisijungimo duomenis. Jei neturite mūsų Paskyros arba jei įtariame, kad prie jūsų Paskyros buvo prisijungta be jūsų leidimo, galime paprašyti jūsų pateikti papildomą Asmeninę Informaciją patikrinimui. Jei vėliau negalėsime patvirtinti jūsų tapatybės, galime atmesti jūsų teisių prašymą.

(2) Konektikuto Valstijos Rezidentai

Apimtis. Šis skyrius taikomas tik Konektikuto valstijos gyventojams. Jame aprašoma, kaip renkame, naudojame ir dalijamės Konektikuto valstijos gyventojų Asmens Duomenimis kaip įmonė pagal Konektikuto Valstijos Duomenų Privatumo Teisių Įstatymą ("CDPA"), bei jūsų teisės, susijusios su šiais Asmens Duomenimis. Šiame skirsnyje sąvoka "Asmens Duomenys" turi CDPA pateiktą reikšmę, tačiau neapima informacijos, kuriai CDPA netaikomas. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikrų tipų Asmens Duomenims ir tam tikroms mūsų Paslaugoms galime reikalauti taikyti teisines išimtis iš viso CDPA arba tam tikrų jo dalių.

Your Connecticut privacy rights. As a Connecticut resident, you have the rights listed below. However, these rights are not absolute, and in certain cases we may decline your request as permitted by law.

 • Access. You may request a copy of the Personal Data by requesting it on the “My data“ Section of our Services.
 • Correction. You can edit and correct your Personal Data at any time by by accessing your profile on the Settings sections of the Services.
 • Ištrynimas. Esant tam tikroms aplinkybėms, galite turėti teisę prašyti, kad ištrintume jūsų pateiktus Asmens Duomenis. Norėdami sužinoti, kaip pasinaudoti teise į ištrynimą, žr. šios Politikos skyrių "Paskyros Panaikinimas ir Pakartotinė Aktyvacija; Duomenų Ištrynimas" arba kreipkitės į mus žemiau esančiame skyriuje "Susisiekite su Mumis" nurodytais kontaktais..
 • Data portability. You may be entitled to receive a copy of your electronic Personal Data in a readily usable format. You can exercise this right by requesting it on the “My data“ Section of our Services
 • Opt-out of tracking for targeted advertising purposes. If available in your residence or if mandated by law, you may be able to submit requests to opt-out of tracking for targeted advertising purposes by clicking on the following link. We do not otherwise “sell“ your Personal Data to third parties for monetary consideration.
 • Profiliavimo Atsisakymas. Turite teisę atsisakyti automatizuotai tvarkyti savo Asmens Duomenis, kad galėtumėte įvertinti, analizuoti ar prognozuoti asmeninius aspektus, susijusius su jūsų ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais pageidavimais, interesais, patikimumu, elgsena, buvimo vieta ar judėjimu, jei dėl to priimami sprendimai, kurie sukelia teisinį ar panašų reikšmingą poveikį. Tačiau tokio pobūdžio profiliavimo neatliekame.
 • Sensitive Personal Data. We will not process your sensitive Personal Data without your consent.
 • Non-discrimination. You have the right to be free from discrimination related to your exercise of any of your Connecticut privacy rights.

Autentifikavimas. Siekdami apsaugoti jūsų Asmens Duomenis nuo neteisėtos prieigos ar ištrynimo, prieš pateikdami teisių užklausą galime pareikalauti, kad patvirtintumėte savo tapatybę. Jei neturite paskyros pas mus arba jei įtariame, kad prie jūsų paskyros buvo prisijungta be jūsų autorizacijos, galime paprašyti jūsų pateikti papildomus Asmens Duomenis patikrinimui. Jei ir po to negalėsime patvirtinti jūsų tapatybės, galime atmesti jūsų prieigos prašymą.

(3) Virdžinijos Valstijos Rezidentai

Apimtis. Šis skyrius taikomas tik Virdžinijos valstijos gyventojams. Jame aprašoma, kaip renkame, naudojame ir dalijamės Virdžinijos valstijos gyventojų Asmens Duomenimis kaip įmonė pagal Virdžinijos Valstijos Duomenų Privatumo Teisių Įstatymą ("VCDPA"), bei jūsų teisės, susijusios su šiais Asmens Duomenimis. Šiame skirsnyje sąvoka "Asmens Duomenys" turi VCDPA pateiktą reikšmę, tačiau neapima informacijos, kuriai VCDPA netaikomas. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikrų tipų Asmens Duomenims ir tam tikroms mūsų Paslaugoms galime reikalauti taikyti teisines išimtis iš viso VCDPA arba tam tikrų jo dalių.

Your Virginia privacy rights. As a Virginia resident, you have the rights listed below. However, these rights are not absolute, and in certain cases we may decline your request as permitted by law.

 • Know. You have a right to know whether we are processing your Personal Data.
 • Access. You may request a copy of the Personal Data by requesting it on the “My data“ Section of our Services.
 • Correction. You can edit and correct your Personal Data at any time by by accessing your profile on the Settings sections of the Services.
 • Ištrynimas. Esant tam tikroms aplinkybėms, galite turėti teisę prašyti, kad ištrintume jūsų pateiktus Asmens Duomenis. Norėdami sužinoti, kaip pasinaudoti teise į ištrynimą, žr. šios Politikos skyrių "Paskyros Panaikinimas ir Pakartotinė Aktyvacija; Duomenų Ištrynimas" arba kreipkitės į mus žemiau esančiame skyriuje "Susisiekite su Mumis" nurodytais kontaktais.
 • Opt-out of tracking for targeted advertising purposes. If available in your residence or if mandated by law, you may be able to submit requests to opt-out of tracking for targeted advertising purposes by clicking on the following link. We do not otherwise “sell“ your Personal Data to third parties for monetary consideration.
 • Profiliavimo Atsisakymas. Turite teisę atsisakyti automatizuotai tvarkyti savo Asmens Duomenis, kad galėtumėte įvertinti, analizuoti ar prognozuoti asmeninius aspektus, susijusius su jūsų ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais pageidavimais, interesais, patikimumu, elgsena, buvimo vieta ar judėjimu, jei dėl to priimami sprendimai, kurie sukelia teisinį ar panašų reikšmingą poveikį. Tačiau tokio pobūdžio profiliavimo neatliekame.
 • Sensitive Personal Data. We will not process your sensitive Personal Data without your consent.
 • Non-discrimination. You have the right to be free from discrimination related to your exercise of any of your Virginia privacy rights.

Autentifikavimas. Siekdami apsaugoti jūsų Asmens Duomenis nuo neteisėtos prieigos ar ištrynimo, prieš pateikdami teisių užklausą galime pareikalauti, kad patvirtintumėte savo tapatybę. Jei neturite paskyros pas mus arba jei įtariame, kad prie jūsų paskyros buvo prisijungta be jūsų autorizacijos, galime paprašyti jūsų pateikti papildomus Asmens Duomenis patikrinimui. Jei ir po to negalėsime patvirtinti jūsų tapatybės, galime atmesti jūsų prieigos prašymą.

b. Australia

Jei esate Australijos rezidentas, galite pasinaudoti šiomis teisėmis ir galimybėmis:

Update your privacy settings. You may update your privacy settings by visiting your account settings and, if available in your country or mandated by law, manage your cookies using the following link.

Manage marketing communications from us. To update your marketing communication preferences, you can contact us at the contact information provided in Section “Contact Us“, below.

Prieiga, Tikslinimas, Nuasmeninimas ar Ištrynimas. Galite prašyti suteikti prieigą prie savo asmeninės informacijos (AI), ją ištaisyti, nuasmeninti arba ištrinti. Savo AI galite bet kada redaguoti ir taisyti, pakeisdami ją tiesiogiai mūsų Paslaugose. Norėdami pateikti prieigos prašymą, galite tai padaryti mūsų Paslaugų Skiltyje "Mano duomenys". Norėdami sužinoti, kaip pasinaudoti savo teise į duomenų ištrynimą, žr. šios Politikos skyrių "Paskyros Panaikinimas ir Pakartotinė Aktyvacija; Duomenų Ištrynimas" arba kreipkitės į mus žemiau esančiame skyriuje "Susisiekite su Mumis" nurodytais kontaktais.

Prieštaravimas ir Apribojimas. Galite nesutikti, kad tvarkytume jūsų Asmeninę Informaciją (AI), įskaitant rinkodaros tikslais, arba prašyti, kad apribotume jūsų AI tvarkymą. Norėdami prieštarauti duomenų tvarkymui arba prašyti apriboti duomenų tvarkymą, kreipkitės į mus toliau Skirsnyje "Susisiekite su Mumis" nurodytais kontaktais. Jei paprašysite, kad nustotume tvarkyti kai kurią arba visą jūsų AI, arba atšauksite (kai taikoma) savo sutikimą naudoti arba atskleisti jūsų AI šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais, gali būti, kad negalėsime jums teikti visų Paslaugų ir klientų aptarnavimo paslaugų, siūlomų mūsų Vartotojams ir patvirtintų pagal šį Pranešimą.

c. Brazil

Teisinis Tvarkymo Pagrindas

Jūsų Asmeninę Informaciją (AI) naudojame tik įstatymų nustatyta tvarka. Pagal taikomus Brazilijos duomenų apsaugos įstatymus privalome turėti "teisinį pagrindą" kiekvienam tikslui, kuriuo renkame jūsų AI. Mūsų teisinis pagrindas rinkti ir naudoti šiame privatumo pareiškime aprašytą AI priklauso nuo AI tipo ir konkretaus konteksto, kuriame ją renkame. Tačiau įprastai jūsų PĮ tvarkome, kai:

 • Turime jūsų sutikimą tai daryti;
 • Esame su jumis sudarę sutartį ir būtina tvarkyti jūsų Asmeninę Informaciją, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą sutartį, įskaitant Paslaugų teikimą ir mūsų verslo vykdymą;
 • Duomenys tvarkomi atsižvelgiant į mūsų teisėtus verslo interesus., tokius kaip mūsų verslo vykdymas, Paslaugų tobulinimas ir vystymas, bendravimas su jumis, mūsų pasiūlymų ir paslaugų rinkodara, jūsų patirties pritaikymas ir neteisėtos veiklos nustatymas; ir/arba
 • Laikytis teisinių reikalavimų, įskaitant taikomus įstatymus ir reglamentus.

Dalijimasis su Kreditų Tarnybomis

Netaikoma.

Jei esate Brazilijos rezidentas, galite pasinaudoti šiomis teisėmis ir galimybėmis:

Update your privacy settings. You may update your privacy settings by visiting your account settings and, if available in your country or mandated by law, manage your cookies using the following link.

Manage marketing communications from us. To update your marketing communication preferences, you can change your notification preferences by going to the “Settings“ section on your account.

Prieiga, Tikslinimas, Nuasmeninimas ar Ištrynimas. Galite prašyti prieigos pataisyti, nuasmeninti arba ištrinti jūsų asmeninę informaciją (AI). Savo AI galite bet kada redaguoti ir taisyti, pakeisdami jį tiesiogiai mūsų Paslaugose. Norėdami pateikti prieigos prašymą, galite tai padaryti mūsų Paslaugų skiltyje "Mano duomenys". Norėdami sužinoti, kaip pasinaudoti savo teise ištrinti duomenis, žr. šios Politikos skyrių "Paskyros Panaikinimas ir Pakartotinė Aktyvacija; Duomenų Ištrynimas" arba kreipkitės į mus žemiau esančiame skyriuje "Susisiekite su Mumis" nurodytais kontaktais.

Objection and Restriction. You may object to our processing of your PI or ask us to restrict processing of your PI. You may request objection, restriction and portability rights by contacting us at the contact information provided in Section “Contact Us“, below.

Portability. You may request portability of your PI.

Sutikimo Atšaukimas. Jei jūsų Asmeninę Informaciją (AI) rinkome ir tvarkėme su jūsų sutikimu, savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, kurį atlikome iki jūsų sutikimo atšaukimo, teisėtumui, taip pat neturės įtakos jūsų AI tvarkymui, atliekamam remiantis kitais teisėtais tvarkymo pagrindais nei sutikimas.

File a complaint. You have the right to file a complaint with a supervisory authority about our collection and processing of your PI.

d. Canada

Nors imamės priemonių jūsų Asmeninės Informacijos (AI) apsaugai užtikrinti, jūsų AI gali būti atskleista reaguojant į pagrįstus vyriausybių, reguliavimo institucijų, teismų ir teisėsaugos institucijų reikalavimus ar prašymus tose kitose jurisdikcijose ar šalyse.

Jei esate Kanados rezidentas, galite pasinaudoti šiomis teisėmis ir galimybėmis:

Update your privacy settings. You may update your privacy settings by visiting your account settings.

Manage marketing communications from us. To update your marketing communication preferences, you can contact us at the contact information provided in Section “Contact Us“, below. You may also click unsubscribe at the bottom of any marketing emails or messages.

Cookies and other tracking technologies. If available in your country or mandated by law, you may be able to opt-out of interest based advertising by using the following link or by visiting the Digital Advertising Alliance of Canada Opt-Out Page, NAI Opt-Out Page and the Choices Opt-Out Page.

Prieiga, Tikslinimas ar Ištrynimas. Galite pateikti prašymą susipažinti, pataisyti ar ištrinti jūsų asmeninę informaciją (AI )(su sąlyga, kad nebeturime verslo poreikio saugoti jūsų AI). Galite prašyti AI kopijos arba ištrinti jūsų Paskyroje esančią AI kreipdamiesi į mus toliau skirsnyje "Susisiekite su Mumis" nurodyta kontaktine informacija. Savo AI galite bet kada redaguoti ir taisyti, pakeisdami ją tiesiogiai mūsų Paslaugose. Net jei prašote ištrinti savo AI, tam tikri aspektai gali būti išsaugoti, kad galėtume: laikytis teisinių ar reguliavimo reikalavimų (pvz., išsaugoti įrašus apie jūsų su mumis sudarytus sandorius); įgyvendinti, pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus; apsaugoti nuo sukčiavimo ar piktnaudžiavimo Svetainėje arba naudojantis mūsų Paslaugomis. Šiais tikslais saugomi Duomenys bus tvarkomi taip, kaip aprašyta skyriuje "Duomenų Saugojimas".

Sutikimo atšaukimas. Galite bet kada atšaukti savo sutikimą rinkti, naudoti ir atskleisti jūsų Asmeninę Informaciją (AI). Sutikimo atšaukimas neturės įtakos bet kokio duomenų tvarkymo, kurį atlikome iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, taip pat neturės įtakos jūsų AI tvarkymui, atliekamam remiantis kitais teisėtais tvarkymo pagrindais nei sutikimas.

File a complaint. You have the right to file a complaint with the applicable Privacy Commissioner about our collection and processing of your PI.

e. India

Kai tai susiję su Indijos piliečių fizinių asmenų duomenimis, sutinkate, kad "pagrįstos saugumo praktikos ir procedūros" pagal 2000 m. Informacinių Technologijų Įstatymo 43A Skirsnio ii) Paaiškinimą reiškia šį Privatumo Pareiškimą ir tokias duomenų saugumo procedūras, kurias retkarčiais galime įgyvendinti ir apie kurias savo nuožiūra retkarčiais galime jums pranešti.

Ką galite padaryti, kad valdytumėte savo privatumą

Galite rinktis, kaip tvarkyti savo Asmeninės Informacijos privatumą.

Update your privacy settings. You may update your privacy settings by visiting your account settings and, if available in your country or mandated by law, manage your cookies using the following link

Manage marketing communications from us. To update your marketing communication preferences, you can contact us at the contact information provided in Section “Contact Us“, below.

Correct your PI. You can edit and correct your PI at any time by changing it directly in our Services.

f. Mexico

Jeigu esate Meksikos gyventojas, galite pasinaudoti šiomis teisėmis ir galimybėmis: (vadinamomis "ARCO teisėmis"):

Galite rinktis, kaip tvarkyti savo AI privatumą ir naudotis ARCO teisėmis. Atkreipkite dėmesį, kad prieš pasinaudodami savo teisėmis privalome patikrinti jūsų prašymą. Gavę prašymą, savo atsakyme nurodysime, ar prašymas dėl prieigos, ištaisymo, panaikinimo ar apskundimo yra tinkamas, ir, jei taip, sprendimą priimsime per 15 darbo dienų nuo šios datos. Terminai gali būti pratęsti pagal galiojančiuose įstatymuose nustatytas sąlygas.

Prieiga. Turite teisę žinoti, kokius jūsų asmens duomenis turime, kam juos naudojame ir kokiomis sąlygomis juos naudojame. Jei pasinaudosite prieigos teise, bus pateiktos elektroninės jūsų asmens duomenų kopijos. Asmens duomenų kopijos galite prašyti pateikdami prašymą mūsų Paslaugų skiltyje "Mano duomenys". Teikdami prašymą, pateikite aiškų ir tikslų asmens duomenų, su kuriais norite susipažinti, aprašymą ir bet kokią kitą informaciją, kuri palengvina jūsų duomenų buvimo vietos nustatymą.

Rectification. You have the right to request the correction of your personal data if it is outdated, inaccurate, or incomplete (Rectification). You can edit and correct your Personal Data at any time by by accessing your profile on the Settings sections of the Services.

Ištrynimas/Panaikinimas. Turite teisę prašyti, kad pašalintume jūsų Asmeninę Informaciją iš savo įrašų ar duomenų bazių, jei manote, kad jie naudojami nesilaikant galiojančiuose įstatymuose numatytų principų, pareigų ir įsipareigojimų. Norėdami sužinoti, kaip pasinaudoti savo teise į ištrynimą, žr. šios Politikos skyrių "Paskyros Panaikinimas ir Pakartotinė Aktyvacija; Duomenų Ištrynimas" arba susisiekite su mumis toliau skyriuje "Susisiekite su Mumis" nurodytais kontaktiniais duomenimis. Teikdami prašymą, pateikite aiškų ir tikslų asmens duomenų, kuriuos pageidaujate ištrinti / panaikinti, aprašymą arba bet kokią kitą informaciją, kuri palengvintų jūsų duomenų buvimo vietos nustatymą.

Prieštaravimas/Atmetimas. Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami konkrečiais tikslais. Galite prašyti prieštaravimo, apribojimo ir perdavimo teisių kreipdamiesi į mus toliau Skirsnyje "Susisiekite su Mumis" nurodytais kontaktais. Teikdami prašymą, pateikite aiškų ir tikslų asmens duomenų, kuriems norite prieštarauti, aprašymą arba bet kokią kitą informaciją, kuri palengvintų jūsų duomenų buvimo vietos nustatymą.

Update your privacy settings. You may update your privacy settings by visiting your account settings and, if available in your country or mandated by law, manage your cookies using the following link.

Manage marketing communications from us. To update your marketing communication preferences, you can contact us at the contact information provided in Section “Contact Us“, below.

Kaip apriboti savo AI naudojimą ir atskleidimą

Jei esate Meksikos gyventojas, taip pat turite teisę apriboti savo AI naudojimą ar atskleidimą kreipdamiesi į mus toliau esančiame skyriuje "Susisiekite su Mumis" nurodytais kontaktais.

Kaip atšaukti sutikimą

Jei esate Meksikos rezidentas, taip pat turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų Asmeninę Informaciją, kreipdamiesi į mus toliau pateiktame skyriuje "Susisiekite Su Mumis" nurodytais kontaktiniais duomenimis.

g. Thailand

Teisinis Tvarkymo Pagrindas

Jūsų Asmeninę Informaciją (AI) naudojame tik įstatymų nustatyta tvarka. Pagal Tailando Asmens Duomenų Apsaugos Įstatymą (toliau - PDPA) reikalaujama, kad turėtume "teisinį pagrindą" rinkti jūsų AI. Mūsų teisinis pagrindas rinkti ir naudoti šiame privatumo pareiškime aprašytą AI priklauso nuo AI tipo ir konkretaus konteksto, kuriame ją renkame. Tačiau paprastai jūsų AI tvarkome, kai:

 • Turime jūsų sutikimą tai daryti;
 • Esame su jumis sudarę sutartį ir būtina tvarkyti jūsų Asmeninę Informaciją, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą sutartį, įskaitant Paslaugų teikimą ir mūsų verslo vykdymą;
 • Duomenys tvarkomi atsižvelgiant į mūsų teisėtus verslo interesus., tokius kaip mūsų verslo vykdymas, Paslaugų tobulinimas ir vystymas, bendravimas su jumis, mūsų pasiūlymų ir paslaugų rinkodara, jūsų patirties pritaikymas ir neteisėtos veiklos nustatymas; ir/arba
 • Laikytis teisinių reikalavimų, įskaitant taikomus įstatymus ir reglamentus.

Jei esate Tailando rezidentas, galite pasinaudoti šiomis teisėmis ir galimybėmis:

Update your privacy settings. You may update your privacy settings by visiting your account settings and, if available in your country or mandated by law, manage your cookies using the following link.

Manage marketing communications from us. To update your marketing communication preferences, you can change your notification preferences by going to the “Settings“ section of your Account.

Prieiga, Tikslinimas, Nuasmeninimas ar Ištrynimas. Galite prašyti suteikti prieigą prie savo asmeninės informacijos (AI), ją ištaisyti arba ištrinti. Savo AI galite bet kada redaguoti ir taisyti, pakeisdami ją tiesiogiai mūsų Paslaugose. Norėdami pateikti prieigos prašymą, galite tai padaryti pateikdami prašymą mūsų Paslaugų skiltyje "Mano duomenys". Norėdami sužinoti, kaip pasinaudoti savo teise į duomenų ištrynimą, žr. šios Politikos skyrių "Paskyros Panaikinimas ir Pakartotinė Aktyvacija; Duomenų Ištrynimas" arba kreipkitės į mus žemiau esančiame skyriuje "Susisiekite su Mumis" nurodytais kontaktais.

Objection and Restriction. You may object to our processing of your PI or ask us to restrict processing of your PI. You may request objection, restriction and portability rights by contacting us at the contact information provided in Section “Contact Us“, below.

Portability. You may request portability of your PI.

Sutikimo Atšaukimas. Jei jūsų Asmeninę Informaciją (AI) rinkome ir tvarkėme su jūsų sutikimu, savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, kurį atlikome iki jūsų sutikimo atšaukimo, teisėtumui, taip pat neturės įtakos jūsų AI tvarkymui, atliekamam remiantis kitais teisėtais tvarkymo pagrindais nei sutikimas.

File a complaint. You have the right to file a complaint with a supervisory authority about our collection and processing of your PI.

11. Links to Other Services

Tam tikruose mūsų Paslaugų skyriuose galime pateikti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines ar programas (pvz., Facebook ir Twitter). Šias svetaines ir programas reglamentuoja jų privatumo politika arba informacijos rinkimo praktika, kuri gali iš esmės skirtis nuo mūsų privatumo politikos. Mes negarantuojame ir neatsakome už šių svetainių privatumą ar saugumą, įskaitant šiose svetainėse esančios informacijos tikslumą, išsamumą ar patikimumą. Jei sekate nuorodas į su mumis nesusijusias ar mūsų nekontroliuojamas svetaines, raginame jus susipažinti su visų išorinių svetainių ir programų privatumo politika ir informacijos rinkimo praktika, nes šių šalių praktikai ši Politika nebus taikoma.

12. Location of Information Processing

Mūsų Paslaugas kontroliuojame ir valdome iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Jūsų informacija gali būti saugoma ir tvarkoma bet kurioje šalyje, kurioje turime padalinius arba kurioje pasitelkiame paslaugų teikėjus, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, kurių duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų šalies įstatymų. Be to, pagal tų šalių, kuriose jūsų informacija gali būti tvarkoma, įstatymus vyriausybių, teismų ar teisėsaugos pareigūnų gali būti prašoma suteikti prieigą prie jūsų informacijos.

13. Security

Mums svarbus jūsų Asmeninės Informacijos (AI) saugumas, todėl taikome fizines, technines ir administracines saugumo priemones, skirtas apsaugoti Paslaugose surinktą informaciją. Perduodami AI naudojame standartinį SSL (saugaus lizdo sluoksnio technologija) šifravimą. Kitos saugumo apsaugos priemonės apima, be kita ko, duomenų šifravimą, ugniasienes ir fizinės prieigos prie pastatų ir failų kontrolę. Taip pat periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) atliekame savo saugumo auditą, kad pritaikytume geriausią praktiką ir pagrįstus sektoriaus standartus. Tačiau negalima garantuoti, kad bet koks duomenų perdavimas Internetu bus visiškai saugus. Jei bus pažeistas mūsų saugumas, mes jums pranešime, jei to reikalauja įstatymai arba jei manome, kad tai būtina ir tinkama atsižvelgiant į aplinkybes.

Paskyros valdytojai slaptažodį susikuria registracijos proceso metu. Galite apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie savo Paskyros ir AI tinkamai pasirinkdami ir apsaugodami savo slaptažodį bei apribodami prieigą prie savo kompiuterio ir naršyklės, o baigę lankytis savo Paskyroje - atsijungdami. Registracijos metu kiekvienai Paskyrai priskiriame Nario ID ir naudojame šiuos Nario ID prisijungimams autentiškumui patvirtinti, prieigai prie prenumeruojamo turinio leisti ir reikalavimų laikymuisi stebėti. Nario ID taip pat naudojamas vartotojų tapatumui patvirtinti, kai prašoma techninės pagalbos. Prieiga prie informacijos suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems jos reikia darbo funkcijoms atlikti (naudojant vartotojo/slaptažodžio įgaliojimus ir dviejų lygių patvirtinimą).

Some of the precautions we take to protect PI includes: (a) limiting employee access to PI to only those employees with a need to such access to fulfill their job responsibilities; (b) conducting background checks on our employees and, specifically, upon all employees that may have access to PI; (c) requiring employees to sign confidentiality agreements upon hiring; (d) conducting regular employee privacy and data security training and education; and (e) protecting PI with commercially reasonable technical, contractual, administrative, and physical security safeguards.

Tačiau turėkite omenyje, kad jokia informacinė sistema negali būti 100 %. saugi, todėl negalime garantuoti absoliutaus jūsų informacijos saugumo. Be to, mes neatsakome už informacijos, kurią perduodate Paslaugoms per tinklus, kurių nekontroliuojame, įskaitant internetą ir belaidžius tinklus, saugumą. Jei turite pagrindo manyti, kad jūsų sąveika su mumis nėra saugi, susisiekite su mumis, kaip aprašyta toliau esančiame skyriuje "Susisiekite Su Mumis".

14. Changes to Our Privacy Policy

Nuolat stengiamės teikti geriausias paslaugas, todėl mūsų Politika periodiškai bus atnaujinama. Jei iš esmės atnaujinsime šią Politiką, informuosime jus apie tai paskelbdami pakeistą Politiką savo Paslaugose, o apie tam tikrus pakeitimus, kuriais iš esmės išplečiami būdai, kuriuos naudojame arba dalijamės anksčiau iš jūsų per Paslaugas surinkta informacija, pateiksime įspėjimą šalia Politikos, pateiksime įspėjimą prisijungus prie Paslaugų arba tiesiogiai su jumis susisieksime (pvz., per mūsų pranešimų paslaugą arba su jūsų Paskyra susietą el. pašto adresą).

15. Contact Us

Chess.com LLC is in the United States of America and we are the operator for all our Services. You may contact support@chess.com if you have any questions, complaints, or other issues related to this Policy and issues related to your information.

For all Accounts

Pašto adresas:
Chess.com LLC
Duomenų Apsaugos Pareigūnas
Josh Levine
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097
El. paštas: support@chess.com

16. Chess Play & Learn (Arcade Version)

Šiame Skyriuje pateikiamos nuostatos, kurios taikomos tik mūsų mobiliajai programėlei, žinomai kaip "Šachmatai - Žaisk & Mokykis (Arcade Version)" (toliau - Programėlė). Šis skyrius skirtas papildyti aukščiau nurodytą Politiką ir netaikomas mūsų Svetainėms ar kitoms Paslaugoms.

Duomenų Rinkimas ir Naudojimas

Programėlė renka neidentifikuojamus partijos duomenis, kurie siunčiami į Apple iCloud, ypač siekiant užfiksuoti Vartotojo pažangą (pergalių rekordą) prieš Programėlėje integruotą kompiuterinių varžovų sąrašą. Šių duomenų nesaugome, tačiau jie siunčiami į Apple paslaugas (iCloud ir Game Center), kad būtų saugomi ir naudojami.

The App also collects the User's anonymized Game Player ID for the App's “Online Play“ feature, where it is used to maintain a chess skill rating as online games are played. This helps ensure Users are matched with opponents of similar skill levels.

The Game Player ID is also used to maintain a list of chess puzzles the User has solved in the App's “Daily Puzzle“ feature and may also be used for other App features if that is necessary to fulfill a User request. The processing of this data is subject to your consent and you are able to revoke such consent by changing the settings from your device.

The App is available to Users through the different app stores and collects non-identifiable gameplay data from all Users. The basis for this collection of information is to support the internal operations of the App and your consent in some cases.