Brøt Anand reglene mot Kramnik?

Brøt Anand reglene mot Kramnik?

PeterDoggers
PeterDoggers
12. jul. 2017, 06:04 |
0 | Diverse

FIDE-reglene ble endret 1. juli 2017. Nytt nå er blant annet at det å bruke to hender til å forvandle en bonde er ansett som et ulovlig trekk, og under hurtig- og lynsjakkturneringer skal turneringsleder i slike tilfeller bryte inn og erklære partiet tapt. Interessant nok oppstod nettopp en slik situasjon i i et lynsjakkparti  mellom Viswanathan Anand og Vladimir Kramnik under Leuven 2017

Anands springerforvandling mot Kramnik. | Foto: Maria Emelianova.

Du husker kanskje at Chess.com for tre år siden publiserte en artikkel om endringer i de offisielle sjakkreglene, da gjeldene fra 1. juli 2014. Den gang var der viktige endringer omhandlende både bondeforvandling og ulovlig trekk.

For eksempel ble det for tre år siden ulovlig å flytte en bonde til åttenderaden og deretter trykke på klokken før man forvandler den (og ville føre til nødvendige tiltak, se under). Bonden anses å være en dronning.

I 2014 var det dessuten introdusert en regel om at det dersom det under et klassisk parti sjakk ble gjort et ulovlig trekk skulle motstanderen ved første gangs forseelse få ekstra tid på klokken, og ved andre gang forseelse vinne partiet.

Siden 2014 skal dessuten turneringslederen ved ulovlig trekk under et hurtig- eller lynsjakkparti stoppe klokken og erklære partiet tapt (med mindre det ikke finnes noen lovlig måte for motstanderen å vinne partiet på).

Nakamura-Savchenko, VM i lynsjakk 2014—et sluttspill som inneholdt det meste: to bondeforvandlinger og et ulovlig trekk.

I de ny sjakklovene, i kraft siden 1. juli 2017, anses det å gjøre et trekk med to hender som et ulovlig trekk. To nye paragrafer er nå lagt til håndboken:

7.7.1    Dersom en spiller bruker to hender på å utføre et trekk (ved rokade, slag av en brikke, eller forvandling) skal det anses som et ulovlig trekk.

7.7.2 For første overtredelse av 7.7.1 skal turneringsleder gi to minuter ekstra tid til motstanderen; for andre overtredelse av 7.7.1 utført av samme spiller, skal turneringsleder for denne spilleren erklære partiet tapt. Partiet dømmes imidlertid til remis dersom stillingen ikke tillater motstanderen å matte på noen lovlig måte. 

7.8.1. Trykker spilleren på klokken uten å gjøre et trekk anses dette som et ulovlig trekk.

7.8.2  For første overtredelse av 7.8.1 skal turneringsleder gi to minuter ekstra tid til motstanderen; for andre overtredelse av 7.8.1 utført av samme spiller, skal turneringsleder for denne spilleren erklære partiet tapt. Partiet dømmes imidlertid til remis dersom stillingen ikke tillater motstanderen å matte på noen lovlig måte. 

Alle de overnevte reglene gjelder klassisk sjakk. I lynsjakk og hurtigsjakk er straffen strengere:

A.4.2

Dersom turneringsleder ser et ulovlig trekk bli utført, skal han erklære partiet tapt for spilleren - forutsatt at motstanderen ikke har gjort sitt neste trekk. Dersom turneringsleder ikke bryter inn, har motstanderen rett til å kreve seier - forutsatt at motstanderen ikke ennå har utført sitt neste trekk. Partiet dømmes imidlertid til remis dersom stillingen ikke tillater motstanderen å matte på noen lovlig måte. Dersom motstanderen ikke krever seier og turneringsleder ikke bryter inn, skal det ulovlige trekket bli stående, og partiet fortsette. I det motstanderen utfører sitt neste trekk, kan ikke det ulovlige trekket lenger korrigeres - med mindre dette avtales spillerne imellom uten innblanding fra turneringslederen.

Interessant nok kom det fra høyeste nivå under Your Next Move Grand Chess Tour i Leuven et høyst relevant eksempel. I artikkelen vår viste vi partiet mellom Anand og Kramnik. Det ble spilt 1.juli og slutten var morsom - spilt ut i høyt tempo.

Vi postet også en video på twitter av de siste trekkene.

Hva vi imidlertid overså under runden var at Anand faktisk brukte to hender til å forvandle bonden sin. Siden dette var et lynsjakkparti skulle turneringslederen egentlig stoppet klokken og erklært partiet vunnet for Kramnik. Selv om dette var en ny regel - faktisk iverksatt den dagen - hadde arrangørene fortalt Chess.om at de absolutt hadde til intensjon å følge de nye reglene, og at spillerne hadde blitt informert.

Få turneringsledere i verden ville imidlertid hatt nok mot til å fortelle en fem ganger verdensmester at han tapte partiet sitt på grunn av et ulovlig trekk. I Leuven var der to turneringsledere fordelt på fem brett, og i dette tilfellet stod ingen av dem ikke ved siden av den aktuelle situasjonen. Før de rakk å overholde regelen, hadde spillerne allerede rukket blitt enige om remis.

Samme uken skrev vi om et arrangement hvor akkurat det samme skjedde. FM Mike Klein dekket det kanadiske mesterskapet, og rapporterte hjem om en kontrovers under det andre lynsjakkpartiet i omspillet. En av spillerne forvandlet bonden sin til et tårn stående opp-ned, og dette ble deretter ansett å være et tårn (og ikke en dronning) da turneringsleder blandet seg inn.

Det ble et hett diskusjonstema (artikkelen er nå oppdatert med kommentar fra klagekommiteen), men der var en ting som ikke ble nevnt: Spilleren brukte to hender da han forvandlet bonden.

null

IM Nikolay Noritsyn brukte begge hender til å forvandle bonden sin mot GM Bator Sambuev.

Tilfeldigvis ble også dette partiet spilt 1.juli. Du lurer kanskje på om en turnering som starter før 1. juli burde bruke de gamle bestemmelsene under hele turneringen. 

Internasjonal Arbiter og styreformann i FIDE regelutvalg Takis Nikolopoulos ga en kommentar til Chess.com om denne saken, og sa: "Jeg mener en turnering må bruke samme regler under alle rundene. For meg virker det ikke rettferdig at lover og regler skal endres få runder før slutt og at avvikende situasjoner kan oppstå".

Dette er bare to eksempler på hvor vanlig det er å bruke begge hender til å forvandle en bonde, rokere eller slå ut en brikker. I praksis vil nok få motstandere kreve seier i en slik situasjon. Men siden turneringsledere nå har lov å bryte inn og stoppe klokken, bør en bli vant til det, og heretter bare bruke en hånd - spesielt i hurtig- og lynsjakk.

Oppdatering: 

En av leserne våre som var publikum i Leuven både 1. og 2. juli har kunnet fortelle oss at turneringslederen dagen etter hendelsen i Anand-Kramnik informerte alle superstormesterne om at det var ulovlig å forvandle en bonde med to hender. Han refererte til et "parti som ble spilt dagen før", og da en av spillerne spurte hvilken spiller han snakket om, sa bare turneringslederen diplomatisk "det kan jeg ikke si". Flere av stormesterne lo høyt - inkludert Anand og Kramnik.

Mer fra PeterDoggers
Norge tapte mot Finland - Kroatia overraskende i tet i EM for landslag

Norge tapte mot Finland - Kroatia overraskende i tet i EM for landslag

Norge hjelpesløse mot Frankrike, Russland gikk på sjokktap

Norge hjelpesløse mot Frankrike, Russland gikk på sjokktap