Brukeravtale

Den følgende teksten er bare en informativ oversettelse. Den eneste juridisk gyldige versjonen er tilgjengelig på engelsk.
Effektiv dato: April 21, 2022

Kort sagt: respekter andre, overhold loven og nyt det!

You must carefully read this Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. Our Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy are fully integrated into this Agreement, meaning that by accepting this Agreement, you also accept the Fair Play Policy, the Privacy Policy, the Subscriber Agreement, and the Community Policy (the “Other Policies”). The Other Policies are a part of this Agreement, even if we display the Other Policies on other webpages. If you are unable to access any of the Other Policies using the links above, please notify us at https://support.chess.com.

Ved å bruke tjenesten vår, godtar du vilkårene i denne brukeravtalen. Hvis du ikke samtykker, bør du ikke bruke vår tjeneste, som nærmere beskrevet nedenfor. Din bruk av tjenesten anses som en "fortsettende aksept" av denne brukeravtalen, noe som betyr at hver gang du bruker tjenesten, så godtar du den til enhver tid gjeldende brukeravtale eller andre retningslinjer, selv om de er blitt endret (uten varsel til deg) siden forrige gang du brukte tjenesten.

To enter into this Agreement, use the Service, and/or create an account with us, you must be an adult of legal age in your state or country of residence. If you enter into this Agreement, then you are affirming that you have reached the legal age of majority in your jurisdiction and we are permitted to reasonably rely on that. If you are not of legal age, then your parent or legal guardian must consent to this Agreement. If you are a resident of the State of California who is under the age of 13 you may not use the Service. If you or someone you know has created an account on chess.com who is a resident of the State of California and who is under the age of 13, please notify us at https://support.chess.com.

Alle disse vilkårene kan bli endret eller oppdatert fra tid til annen, så du bør sjekke denne siden regelmessig for å se etter endringer. Hvis du fortsetter å bruke våre tjenester, så betyr det at du aksepterer eventuelle endringer i vilkårene. We are not required to notify you in the event that we change any of our policies, except that if you are a resident of the State of California or a domiciliary of any country subject to the General Data Protection Regulation, we will notify you if we: (a) make any changes to this Agreement or the Other Policies permitting us to sell your user data, or (b) if we make any commercial use of your user data other than for internal purposes only.

DU BØR SPESIELT MERKE DEG AT DENNE AVTALEN INKUDERER FØLGENDE BESTEMMELSER: (1) EN VOLDGIFTSKLAUSUL; (2) EN FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL Å GÅ TIL MASSESØKSMÅL MOT OSS; (3) EN FRIGIVELSE AV ALLE KRAV MOT OSS SOM KAN OPPSTÅ VED BRUK AV VÅR TJENESTE.

Arbitrasje, kontrollerende lov og jurisdiksjon

LES DETTE AVSNITTET NØYE. DET PÅVIRKER DINE RETTIGHETER TIL Å TA EN SAK TIL RETTEN.

Hvis du har en tvist med Chess.com som på noen måte er relatert til denne avtalen, inkludert de andre retningslinjene, eller fra tilgang til eller bruk av tjenesten vår, eller fra noen annen bruk av tjenesten og/eller transaksjoner med Chess.com i noen form, inkludert bruk av Chess.com til markedsførings- eller utdanningsformål, og alle andre formål, så er begge parter enige om å forfølge en løsning på følgende måte:

1. Uformelt vedtak

Du kontakter oss først på https://support.chess.com for å gi oss beskjed om tvisten din og prøve å løse den uformelt med oss.

You must title your notice to us “Notice of Dispute” and it must include your full legal name (your real name), any relevant account name you use (your account name or account ID), your address, how to contact you, your problem, and what you want us to do. We will attempt in good faith to negotiate a resolution of the dispute for at least thirty (30) days from the date you first contact our support group. If we are unable to resolve the dispute informally, then we will pursue a resolution in the following manner:

2. Voldsgift

The Federal Arbitration Act (“FAA”) and federal arbitration law shall apply to these Terms of Service, even if you are not a domiciliary of the United States. All applicable international analogs to the FAA apply to this User Agreement, except that no United Nations International Covenants, including the United Nations International Covenant on the Sale of Goods, apply to this Agreement.

Voldgiftsprosedyre

Du må levere en intensjonserklæring om voldgift med sertifisert post ved bruk av US Postal Service til: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S # 970397, Orem, UT 84907. Din melding må: (a) beskrive arten og grunnlaget for ditt krav; og (b) redegjøre for den spesifikke oppreisningen du søker.

Deretter vil du sende inn ethvert krav til en endelig og bindende voldgift av American Arbitration Association (“AAA”) ved å bruke de gjeldende kommersielle voldgiftsreglene og forbrukernes voldgiftsregler, som endret i denne avtalen. AAA-reglene finnes på http://www.adr.org .

Voldgiftsdommeren vil være bundet av denne avtalen. AAA og voldgiftsdommeren vil gjennomføre alle faser av saksbehandlingen på engelsk. Voldgiftsdommeren vil gjennomføre høringen digitalt, men hvis partene er enige om at en fysisk høring er nødvendig, vil voldgiftsdommeren gjennomføre høringen enten i Utah County, Utah eller staten der du bor. Du kan velge mellom de to stedene.

Enhver beslutning eller kjennelse vil inkludere en skriftlig uttalelse som begrunner avgjørelsen for hvert krav og grunnlaget for kjennelsen, inkludert voldgiftsdommerens essensielle juridiske funn og konklusjoner.

Voldgiftsdommeren kan bare tildele juridiske eller rettferdige rettsmidler som du eller Chess.com ber om for å tilfredsstille et av våre individuelle krav (og som voldgiftsdommer fastslår støttes av pålitelig relevant bevis). Voldgiftsdommeren kan ikke tildele lettelser mot Chess.com for å respektere noen andre personer enn deg.

Hvis det blir nødvendig, kan begge parter legge frem en voldsgiftsdom eller en kjennelse til enhver domstol med kompetent jurisdiksjon for å få en endelig dom. The arbitrator’s award will be deemed final and binding, without the opportunity for appeal. All parties to such arbitration agree to waive any appeal rights, to the fullest extent permissible under the FAA and the then-current Commercial Rules of the AAA.

Voldgiftsgebyr, kostnader og advokatsalær

If you seek a remedy in the amount of $10,000 or less, then Chess.com will promptly reimburse your filing fee and your share, if any, of AAA’s arbitration costs, including arbitrator compensation in the event that the arbitrator grants an award in your favor (unless the arbitrator determines that your claims are frivolous or were filed for harassment, in which case you agree to reimburse Chess.com’s fees and costs, including attorneys’ fees, associated with defending such an action). If you seek a remedy of more than $10,000 – or if the AAA Consumer Arbitration Rules do not apply – then AAA will split the arbitration costs, including arbitrator compensation, between you and Chess.com, according to the AAA Commercial Arbitration Rules, except in the event that the arbitrator determines that your claims are frivolous or were filed for harassment.

Voldgiftsdommeren skal ikke utstede en kjennelse som krever at den ene parten må betale advokatsalæret til den andre, med mindre voldgiftsdommeren avgjør at den ene partens krav var useriøse eller ment for å trakassere den andre.

Ingenting i denne seksjonen skal forhindre noen av partene i å søke om erstatning verken i retten for små krav (for kvalifiserte krav) eller påbud eller annen rettferdig erstatning fra de sivile domstolene for forhold knyttet til datasikkerhet, åndsverk eller uautorisert tilgang til tjenesten. Nothing in this section may be construed to limit any rights or forbid any recourse which, under applicable local law, may not be limited by an otherwise-valid arbitration provision.

DU SAMTYKKER AT VED Å GODTA DISSE BRUKERVILKÅRENE, SÅ HAR BÅDE DU OG CHESS.COM FRASAGT SEG MULIGHETEN TIL EN RETTSAK MED EN JURY ELLER Å DELTA I ET MASSESØKSMÅL.

ALLE KRAV MÅ FREMFØRES I PARTENES INDIVIDUELLE KAPASITET, OG IKKE SOM EN SAKSØKER ELLER KLASSEMEDLEM I NOEN PÅSTÅTTE KLASSER ELLER ANNEN FORM FOR REPRESENTATIV FREMGANGSMÅTE, OG, MED MINDRE VI ER ENIGE OM NOE ANNET, KAN EN MEKLER IKKE KOMBINERE MER ENN ÉN PERSONS KRAV.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Videre vil en slik tvist utelukkende legges frem for den amerikanske tingretten i Salt Lake County, Utah eller Utah State District Court i Utah County, Utah, USA. Du samtykker til jurisdiksjonen og stedet til domstolen, og frafaller enhver innvending om at dette er et upraktisk forum.

3. Alternativ tvisteløsning

If your dispute pertains to a Chess.com finding that you violated its Fair Play Policy then, if you do not wish to submit it for arbitration with AAA, you may choose to submit it, instead, for final and binding arbitration with a Fair Play Panel of Experts. Chess.com shall enjoy the sole right to review any such claims submitted for resolution by the Fair Play Panel of Experts, and shall enjoy the right at its sole discretion to accept or reject any such claims for arbitration. If Chess.com rejects such a claim for resolution by a Fair Play Panel of Experts, you still may use the Arbitration Procedure provided in sub-section 2 above.

This panel will conduct its hearing using AAA’s Consumer Arbitration Rules, as modified by the Arbitration provisions in Section 2 of this Agreement.

Chess.com vil betale for alle gebyr og kostnader knyttet til Fair Play panelets prosedyre (bortsett fra din advokats salær). Både du og Chess.com vil fortsatt være ansvarlige for sine egne advokaters salærer under alle omstendigheter, uavhengig av hvem som vinner prosedyrene.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. Sammensetningen av et Fair Play-panel vil være helt etter Chess.coms skjønn, og ved å underkaste deg panelet, så godtar du at panelets avgjørelse vil være endelig og bindende, uten mulighet for å klage, med mindre Chess.com etter eget skjønn velger å innvilge en slik anke.

Avslutning

You agree that Chess.com may, with or without cause, and without prior notice, immediately terminate your Chess.com account, any associated email address, and access to the Service. Chess.com may terminate with or without cause at any time and effective immediately, at Chess.com’s sole discretion, including but not limited to Member’s failure to conform with these terms and conditions of the Agreement. Compliance with this Agreement or the Other Policies does not constitute a promise or guarantee of future access to Chess.com or to the Service. Cause for such termination may include, but not be limited to, (a) breaches or violations of these Terms of Service or other incorporated agreements or guidelines, (b) requests by law enforcement or other government agencies, (c) a request by you (self-initiated account deletions), (d) discontinuance or material modification to the Service (or any part thereof), (e) unexpected technical or security issues or problems, (f) extended periods of inactivity, (g) engagement by you in fraudulent or illegal activities, and/or (h) nonpayment of any fees owed by you in connection with the Services. If terminated for actions causing actual, compensable harms to Chess.com (for example, participating in a data breach of Chess.com), Chess.com shall enjoy all rights and remedies against you, including seeking its remedies through the courts of the State of Utah or otherwise.

Oppsigelse av din konto på Chess.com inkluderer: (a) fjerning av tilgang til alle tilbud innenfor Tjenesten, (b) sletting av ditt passord og all relatert informasjon, filer og innhold tilknyttet til eller inne i din konto (eller i noen del av denne), (c) utestengning av videre bruk av Tjenesten, (d) hvis du bryter retningslinjer for Fair Play, vil kontoen din merkes som stengt for brudd på retningslinjene for Fair Play, samt fjerning av ditt profilbilde, navn og personlig informasjon fra kontoen (men brukernavnet beholdes), (e) hvis du bryter retningslinjene for Fair Play mens du deltar i et arrangement, kan du bli diskvalifisert fra arrangementet av turneringsleder fordi din konto på Chess.com stenges for brudd på retningslinjene, og (f) hvis du bryter retningslinjene for fellesskapet, merkes din konto som stengt på grunn av misbruk, samt fjerning ditt profilbilde, navn og personlig informasjon fra kontoen (men brukernavnet beholdes).

Videre godtar du at alle oppsigelser skal skje etter Chess.coms eget skjønn, og at Chess.com ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for avslutning av kontoen din, eller tilknyttet e-postadresse eller tilgang til tjenesten. Det er ingen rett til å anke oppsigelsen av en konto på Chess.com, med mindre Chess.com etter eget skjønn, velger å innvilge en slik anke. Hvis du er underlagt GDPR, eller hvis du bor i staten California, så vil ikke en oppsigelse av din konto på Chess.com nekte deg å motta en kopi av eller be om sletting av personopplysninger om deg som vi sitter på.

Kontobegrensninger

Chess.com kan etablere generell praksis og begrensninger vedrørende bruk av tjenesten, inkludert uten begrensning det maksimale antall dager som eposter, poster på oppslagstavle eller annet opplastet innhold vil bli beholdt av tjenesten, det maksimale antall av eposter som kan bli sendt fra - eller mottatt av en konto på tjenesten, den maksimale lagringsplassen som vil bli tildelt på Chess.com sine servere på dine vegne, og det maksimale antall ganger (og den maksimale varighet for denne) du kan få tilgang til tjenesten i løpet av en gitt periode. Chess.com har ikke ansvar eller erstatningsansvar for sletting eller manglende lagring av meldinger eller annen kommunikasjon eller annet innhold som vedlikeholdes eller overføres av tjenesten. Chess.com forbeholder seg retten til å logge av kontoer som er inaktive over en lengre periode.

Videre, med hensyn til retningslinjer for Fair Play, kan Chess.com også etablere generell praksis og grenser for bruken av kontoen din, inkludert uten begrensning: å overvåke spilldataene og oppførselen din når atferden din virker mistenkelig, begrense spillmulighetene dine, fjerne deg fra et arrangement, eller hindre deg i å bli med på et arrangement.

Chess.com forbeholder seg retten til å endre disse generelle praksisene og begrensningene fra tid til annen, uten å varsle deg.

Premier

For å delta i arrangementer med premier på Chess.com, så må du være en voksen over myndig alder, i henhold til lovene i din stat eller ditt land, og overholde lokale lover. Hvis du ikke er myndig, så må din forelder eller verge samtykke til denne avtalen. Chess.com er ikke ansvarlige for å verifisere lovligheten av din deltakelse ved arrangementer.

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgment made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Ved å delta i en konkurranse aksepterer du herved å frita, og utelate å holde vårt firma ansvarlig, og du fritar også dets juridiske representanter, tilknyttede virksomheter, datterselskaper, byråer og respektive offiserer, styremedlemmer, ansatte og agenter, fra alle kostnader, skadeutgifter, tapskrav, handlinger eller prosedyrer fremfør av deg (eller en tredjepart på vegne av deg) ("Krav"), som et resultat av din deltakelse i konkurransen og/eller en gevinst som har eller ikke har blitt tildelt til deg som et resultat derav og Chess.com fraskriver seg fullt ut ethvert ansvar i forhold til slike krav.

Chess.com er ikke ansvarlige ovenfor deg for manglende oppfyllelse av noen av våre forpliktelser i en konkurranse eller i forhold til premien der Chess.com ikke er i stand til å gi den ut på grunn av omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll.

Du samtykker herved til å skadeløsgjøre vårt selskap, dets juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, byråer og respektive ledere, styremedlemmer og ansatte mot alle kostnader, tap, skader, utgifter og forpliktelser (inkludert tap av omdømme og velvilje og profesjonelle rådgiveravgifter) lidd av Chess.com som oppstår som et resultat av at du har brutt dine forpliktelser i henhold til disse reglene, brukervilkårene for Chess.com, turneringsreglene eller de spesielle vilkårene eller i forbindelse med at du ikke følger instruksjonene gitt av teamet vårt eller i forhold til enhver sak angående din deltakelse i en turnering.

I tilfelle tvister eller uenigheter angående et hvilket som helst aspekt av en turnering, inkludert men ikke begrenset til alle forhold knyttet til utdeling av premier, en deltakeres berettigelse til å delta i turneringen, oppførselen til enhver deltaker, disse reglene, brukervilkårene for Chess.com, turneringsreglene eller spesielle vilkår, vil den endelige avgjørelsen ligge hos teamet vårt, og enhver avgjørelse fra Chess.com skal være endelig og bindende for deg, og skal ikke blir gjenstand for gjennomgang eller ankes av deg eller noen tredjepart.

Chess.com does not and cannot provide tax advice or legal advice regarding the tax disposition of any Prizes. Chess.com may disclose information related to Prizes to any tax authority it deems necessary, including by way of response to a valid request for information by any governmental body making such a request. Without limiting the generality of the foregoing, Chess.com may or may not provide notice to you of such disclosures in its sole discretion, which may constitute a limitation upon your privacy rights under the GDPR or the analogous data privacy laws of your jurisdiction.

Medlemsadferd

Du aksepterer å ikke bruke Tjenesten til å:

 • laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte stille til rådighet Innhold som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, seksuelt eksplisitt, pornografisk, injurierende, invaderende av andres privatliv, hatefullt eller rasistisk, etnisk eller på annen måte anstøtelig;
 • publisere kommentarer, tekster, meldinger eller lenker i forumer eller offentlige kommentarer som inneholder enhver type annonsering, inkludert religiøse, politiske eller rekrutterende meldinger for grupper, klubber, blogger eller annet innhold på eller fra Chess.com;
 • publisere kommentarer, meldinger eller lenker i forumer eller offentlige kommentarer som er irrelevante for formålet og innholdet av det opprinnelige innholdet, spill, artikkel, blogg eller forumemne;
 • true med vold mot noen andre eller tale for å skade seg selv;
 • "forfølge" eller på annen måte trakassere andre;
 • imitere en person eller entitet, inkludert men ikke begrenset til, en representant for Chess.com eller påstå falskt eller på annen måte framstille uriktig din forbindelse med en person eller entitet;
 • forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å forkle opprinnelsen av ethvert Innhold overført gjennom Tjenesten;
 • laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte stille til rådighet Innhold som du ikke har rett til å stille til rådighet i henhold til noen lov eller kontraktmessige forhold eller tillitsforhold;
 • laste opp, publisere, sende e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig Innhold som inkluderer personlig informasjon av noen andre uten deres samtykke eller som krenker noen patent, varemerke, handelshemmelighet, opphavsrett, rettigheter til publisitet eller eiendomsrettigheter som tilhører andre;
 • laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte stille til rådighet noen uoppfordret eller uautorisert annonsering, materiale for markedsføring, "søppelpost", "spam", "kjedebrev", "pyramidespill," eller noen annen form for oppfordring, bortsett fra i de områdene som er utformet for slike formål;
 • laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte stille til rådighet noe materiale som inneholder programvarevirus eller en annen datakode, filer eller programmer utformet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonalitet av en programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;
 • forstyrre den normale dialogstrømmen eller på annen måte handle negativt mot andre brukere og deres muligheter til å delta i utvekslinger i sanntid;
 • blande seg inn i eller forstyrre Tjenesten eller servere eller nettverk forbundet med Tjenesten eller ikke følge ethvert krav, prosedyrer, retningslinjer eller regler for nettverk forbundet med Tjenesten;
 • ha tilgang til, tukle med eller bruke ikke-offentlige områder av Tjenesten, datasystemer på Chess.com eller de tekniske leveringssystemene fra Chess.com sine leverandører;
 • undersøke, skanne eller teste sårbarhet av et system eller nettverk eller bryte eller omgå sikkerhets- eller godkjenningsmålinger;
 • bruke en robot, edderkopp, nettstedssøkning/innhentingsprogram eller annen manuell eller automatisk enhet eller prosess til å hente, indeksere, drive datautvinning, eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av Tjenesten eller dens innhold;
 • med vilje eller uten hensikt bryte en anvendelig lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov og andre direktiver som kan anses som lover; og/eller
 • samle inn eller lagre personlige data om andre brukere i forbindelse med de forbudte metodene og aktivitetene som angis i avsnittene ovenfor.

Du aksepterer å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, bytte, videreselge eller utnytte for kommersielle formål, noen del av Tjenesten (inkludert brukernavnet ditt på Chess.com), bruk av Tjenesten eller tilgang til Tjenesten. Du aksepterer at kontoen din hos Chess.com ikke kan overføres til andre.

Overholdelse av de overnevnte regler og forskrifter, utgjør ikke en garanti for fortsatt tilgang til tjenesten eller bruk av Chess.com. Chess.com forbeholder seg retten til å begrense eller avslutte din tilgang til Chess.com og/eller til tjenesten når som helst.

Innhold

Du forstår at all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, meldinger, tagger, eller annet materiell ("Innhold"), både om det er postet offentlig eller sendt privat, er fullt og helt ansvaret til personen som Innholdet opprinnelig kom fra. Dette betyr at du, og ikke Chess.com, er fullt og helt ansvarlig for alt Innhold som du laster opp, poster, sender på e-post, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig via Tjenesten. Chess.com kontrollerer ikke Innhold som postes via Tjenesten, og i så måte, garanterer ikke for treffsikkerheten, integriteten eller kvaliteten for slikt Innhold. Du forstår at ved å bruke Tjenesten, kan det hende at du uten intensjon blir utsatt for Innhold som er støtende, upassende eller gjenstand for innsigelser. Ikke under noen omstendigheter vil Chess.com være ansvarlig på noen måte for noe Innhold, inkludert, men ikke avgrenset til, noen feil eller mangler i noe Innhold, eller noe tap eller skade av noen form påført som resultat av bruken av noe Innhold som er postet, sendt på e-post, overført, eller på annen måte gjort tilgjengelig via Tjenesten.

Du anerkjenner at Chess.com kan forhåndssjekke Innhold, men at Chess.com og dets utpekte skal ha rett (men ikke forpliktelse) til å, etter eget skjønn, forhåndssjekke, nekte eller flytte innhold som er tilgjengelig via Tjenesten. Uten å begrense det foregående, skal Chess.com og dets utpekte ha rett til å fjerne ethvert Innhold som bryter med disse Vilkårene for bruk eller som på annen måte er anstøtelig. Chess.com kan fjerne enhver form for Innhold på Tjenesten av enhver grunn og kan suspendere eller avslutte brukere eller ta tilbake brukernavn når som helst uten ansvar overfor deg. Vi forbeholder oss også rett til å ha tilgang til, lese, bevare og avsløre opplysninger som vi rimelig mener er nødvendige for å (i) tilfredsstille en anvendelig lov, et direktiv, en juridisk prosess, eller et statlig krav, (ii) håndheve Vilkårene for bruk, inkludert etterforskning av potensielle brudd herav, (iii) oppdage, forhindre, eller på annen måte behandle svindel, sikkerhet eller tekniske problemer, (iv) svare på forespørsler til kundestøtten, eller (v) beskytte rettighetene, eiendom eller sikkerhet til Chess.com, dets brukere og offentligheten.

Chess.com har ikke mulighet til å overvåke innhold laget av andre brukere. Chess.com garanterer derfor ikke egnetheten til brukergenerert innhold for andre brukere, inkludert deg.

You understand that the Service and software embedded within the Service may include security components that permit digital materials to be protected, and that use of these materials is subject to usage rules set by Chess.com and/or content providers who provide content to the Service. Such embedded software may include cookies. Please review our cookie policy for further information.

You may not attempt to override or circumvent any of the usage rules embedded into the Service. Any unauthorized reproduction, publication, further distribution or public exhibition of the materials provided on the Service, in whole or in part, is strictly prohibited.

Chess.com krever ikke eiendom av Innhold du sender eller stiller til rådighet for opptak på Tjenesten. Uansett, med hensyn til Innhold som du sender eller stiller til rådighet for opptak på offentlig tilgjengelige områder av Tjenesten, gir du Chess.com følgende verdensomspennende, avgiftsfri, evig, ugjenkallelig, overførbar, ikke-eksklusiv lisens, med rett til under-lisens, til å bruke, distribuere, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, overføre, offentliggjøre og offentlig vise Innhold du sender eller stiller til rådighet for opptak på offentlig tilgjengelige områder av Tjenesten og til å innlemme slikt innhold i andre verk i ethvert format eller medium som er kjent nå eller senere utviklet.

While using the Chess.com service, your game activity will generate moves, games, ratings, and statistics. This data becomes publicly available and cannot be hidden or removed. Additionally, all chess moves and games are public record and can be freely accessed, copied, and used by anyone for any lawful purpose.

Recording, relaying, and sharing videos of the use of the Chess.com interface (for example in videos for YouTube, on Twitch, etc) is allowed provided that the Chess.com logo is shown in the interface. The recorded material is owned by the creator, though the interface, designs, and artwork remains the property of Chess.com. We will continue to retain the right, however, to revoke your permission to use our property at any time at our own discretion.

User Game Activity (UGA) and Non-Fungible Tokens (NFTs)

Our service also includes the generation and maintenance of a record of each user’s game activity, history and statistics.

Eierskap

 1. Unless otherwise indicated in writing by us, all UGA, including without limitation, the designs, text, graphics, pictures, information, data, software, sound files, other files and the selection and arrangement thereof (collectively, “UGA”) are the proprietary property of Chess.com or our affiliates, licensors or users, as applicable.
 2. Notwithstanding anything to the contrary in these Terms and Conditions, this UGA may include software components provided by Chess.com or its affiliates or a third party that are subject to separate license terms, in which case those license terms will govern such software components.
 3. Sjakktrekk, partier, resultater, rangeringer og statistikk er alt offentlig tilgjengelig, og kan bli brukt og kopiert av alle.

Lisens for å få adgang til og bruke UGA

We grant you a limited, nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable, and personal license to access and use the UGA; provided, however, that license is subject to these Terms and does not include any right to: (a) sell, resell or use it unlawfully; (b) hide, delete, modify or otherwise make any derivative uses of the UGA, or any portion thereof; (c) use any data mining, robots or similar data gathering or extraction methods; (d) download (other than page caching) any portion of the UGA; except as permitted by our inference here; and (e) use the UGA other than for our intended purposes for them.

We grant you a limited, nonexclusive, nontransferable right to create a text hyperlink to our Service, including the UGA, for lawful commercial and noncommercial purposes, provided that such link does not portray Chess.com or our affiliates or any of our products or services in a false, misleading, derogatory or otherwise defamatory manner, and provided further that the linking site does not contain any adult or illegal material or any material that is offensive, harassing or otherwise objectionable. This limited right may be revoked at any time. You may use the logo or other proprietary graphics of Chess.com to link to the Service or Content with our inferred permission. You also may use or frame or use framing techniques to enclose any Chess.com trademark, logo or other proprietary information, including the images found on the Service, the content of any text or the layout or design of any page, or form contained on a page, on the Service with our inferred consent.

NFT-er

Our Service allows users the opportunity to create, sell, purchase, and exchange on our Service one unique Ethereum blockchain-tracked NFT of each game the user plays on our Service. That NFT will serve as a digital collectible and is originally minted through an NFT platform known as “Treasure Chess”. Treasure Chess is a partnership between Chess.com and Fourthwave.

We grant you a worldwide, nonexclusive, personal, limited license to create such NFTs. Once created, you may sell, buy, and exchange the NFT on our Treasure Chess Service or, if you wish, any third party platform providing a market for NFTs. Your opponent will of course enjoy the same right.

Your username and avatar will appear on any games that are minted. However, in order for Treasure Chess NFTs to be listed in the Marketplace or sold, both players will need to opt-in to the Treasure Chess service through https://treasure.chess.com. If you do not want your games (past and future) to be made available in the Marketplace of our Service, or on any other NFT marketplaces, then do not opt-in. If you would like to completely opt-out of the Treasure Chess Service, including the ability for your opponents to mint your games, please contact us

support@chess.com

Upon sufficient notice, we will honor your request and, within 72 hours of receiving your request, prevent third parties (including your game opponents) from minting an NFT on our Service of any game that you played.

Handel med NFT-er på vår tjeneste

Third Party Vendors. All transactions made through our Service are managed and confirmed on the Ethereum blockchain and generally processed by Chess.com. If, however, we use a third party vendor for any aspect of the transaction then, in order to initiate, display, store and trade a Treasure Chess NFT, you may need to set up an electronic wallet with a third party vendor. For example, NiftyChess will process the creation and purchase of your Treasure Chess NFT. Torus will provide the electronic wallet and its security. Wyre will process debit card transactions. By using our Service to do any of the foregoing, you agree to the terms of service, and, where applicable, the privacy policies of such third party vendors. Except as expressly set forth herein, those third party vendor terms will govern that respective portion of the transaction that the third party vendor facilitates when you request Chess.com to mint any Treasure Chess NFT; including any related decentralized technologies (e.g., Ethereum), websites, services, tools, applications, smart contracts, and APIs which are provided by such third party vendors. For clarity, our Service does not include services provided by third party vendors.

You hereby expressly grant Chess.com the right, power, and authority to transmit your information to such third party vendors as reasonably necessary for us to provide our Service to you. Chess.com has no affiliation with any third party vendors, and we do not and will not collect or receive any of the information, including any personal information, that you provide to such third party vendors, except for any information that may be publicly available on the Ethereum blockchain. Because Chess.com has no control over third party vendors, or their websites or mobile applications, you acknowledge and agree that Chess.com is not responsible for the availability of such external websites, mobile applications or resources accessible from those third party vendors, and does not endorse and is not responsible or liable for any content, advertising, products, services, or other materials available from such websites or mobile applications, nor does Chess.com endorse any such websites, mobile applications or resources, or the products or services accessible on such websites or mobile applications.

Kjøpsvilkår. Du kan starte et kjøp av en Treasure Chess NFT, til en pris som vises på den aktuelle siden, ved å velge "Mint" på tjenesten vår. Som et resultat av dette kjøpet, vil du være den eneste eieren av den hvite eller svarte siden av partiet for krypto-tokenet som representerer NFT-en.

All purchases effectuated through our Service are final and non-refundable. Purchases may be made by using one or more cryptocurrencies that we may elect to accept from time to time. We retain the right in our discretion to limit the dollar (or equivalent in other currencies) amount and number of any transactions on the Site. Chess.com is under no obligation to accept cryptocurrencies and we retain the right in our sole discretion to determine what currencies or payment option to accept at any time. You acknowledge and agree that all transactions effectuated through our Service are publicly visible on the Ethereum blockchain when made.

You are responsible for all payments, fees and costs when engaging in any transactions involving Treasure Chess NFTs, including, without limitation, the purchase price, transaction fees (e.g., “gas” fees) and all other fees associated with your use of our Service or the services of third party vendors. You also are solely responsible for payment of all national, federal, state, local or other taxes of any jurisdiction, of whatever nature whether now in effect or imposed in the future by any national, federal, state, local, international or any other governmental authority or taxing jurisdiction, including, without limitation, any income, sales, use, value-added (VAT), goods and services and other taxes and duties associated with your use of our Service, the services of third party vendors, and your purchase of NFTs from any party. You are solely responsible for any tax reporting for transactions in which you may be a seller of Treasure Chess NFTs.

Videresalg. Du kan ha en begrenset rett til å selge eller overføre dine Treasure Chess NFT-er på en tredjepartsleverandørs markedsplass. Vi overvåker eller kontrollerer ikke kjøp eller salg, eller annen aktivitet utover det på tjenesten vår.

Begrenset lisens. I forbindelse med ditt kjøp av en eller flere Treasure Chess NFT, og underlagt din overholdelse av vilkårene i denne avtalen, kan Chess.com gi deg en begrenset lisens til å vise frem kunsten knyttet til slike Treasure Chess NFT-er. Vilkårene for nevnte begrensede lisens, inkludert restriksjoner for bruken av slik kunst og bestemmelser, knyttet til vilkåret og oppsigelsen av denne, kan bli funnet i følgende seksjon (NFT lisensavtale):

NFT-lisensavtale

This License Agreement is a legally binding agreement between you and us that describes the rights in the Artwork (as defined below) that you may obtain when you create any Treasure Chess NFT (as defined below). For clarity, this Agreement does not otherwise govern the transaction that is effectuated on the Ethereum blockchain when you create, mint, buy or offer to buy any Treasure Chess NFT, including through any related decentralized technologies, websites, services, tools, applications, smart contracts, and APIs, which are provided by third party vendors and governed by and subject to the terms of use provided by those third party vendors, unless such third party terms of use conflict or are inconsistent with the terms of this Agreement, in which case the terms of this Agreement shall prevail. Subject to the foregoing, this Agreement supplements the User Agreement and Privacy Policy that otherwise govern your use of our website, application, and Service, but for clarity, these terms do not apply to any other product or service purchased from a Chess.com website or application besides the Treasure Chess NFTs.

 1. Definisjoner.

  “Kunst” betyr det orginale kunstverket som ble preget som en Treasure Chess NFT.

  “Treasure Chess NFT” betyr et unikt Ethereum (“ETH”) blockchain-tracked, ikke-byttbart token som fungerer som et digitalt samleobjekt, og var opprinnelig laget av deg gjennom et parti du spilte på tjenesten vår.

  “Eie” eller “Eid” betyr, med hensyn til en Treasure Chess NFT, en som: (a) du opprinnelig opprettet fra et parti du spilte på tjenesten vår; eller (b) kjøpte på en godkjent markedskplass fra en legitim eier av den Treasure Chess NFT.

  “Tredjeparts IP” betyr enhver tredjeparts patentrettigheter (inkludert, og uten begrensning, patentsøknader og avsløringer), opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker, ekspertise eller andre immaterielle rettigheter som er anerkjent i et land eller jurisdiksjon i verden.

  Informasjon vi samler inn automatisk: Når du samhandler med våre tjenester, vil vi (og våre partnere, annonsører, annonsenettverk og andre tredjeparts tjenesteleverandører) automatisk samle inn noe informasjon. For eksempel samler vi inn informasjon om nettsidene du ser på, og hvordan du beveger deg gjennom tjenestene våre, hvordan du kom inn på sidene våre, hvordan du samhandler med våre sider i sosiale medier, og hvordan du samhandler med e-postkommunikasjonen vår.

 2. Lisens.

  Subject to your compliance with the terms of this Agreement, we hereby grant you a worldwide, non-exclusive, personal, limited license, solely with respect to any Treasure Chess NFTs that you Own, to display the Artwork associated with such Treasure Chess NFTs, privately or publicly, solely for personal, non-commercial purposes, including on social media platforms, digital galleries, or otherwise on the Internet or in association with your offer to sell or trade your Treasure Chess NFT(s). This license does not grant you any rights in or to the Artwork separate from the associated Treasure Chess NFT(s), including any of the copyrights described in Section 4 below.

 3. Restriksjoner.

  You agree that you may not, and will not permit any third party to, do or attempt to do any of the following without our express prior written consent in each case: (i) modify the Artwork associated with your Treasure Chess NFTs in any way; (ii) use the Artwork to advertise, market, or sell any product or service; (iii) use the Artwork in connection with malicious, harmful, offensive or obscene images, videos, or other materials or forms of media, including any that depict hatred, intolerance, violence, cruelty, or anything else that could reasonably be found to constitute hate speech or otherwise violate applicable laws or regulations or infringe upon the rights of others; (iv) use or incorporate the Artwork in movies, videos, video games, or any other forms of media for a commercial purpose; (v) sell, distribute for commercial gain, or otherwise commercialize merchandise that includes, contains, or consists of the Artwork; (vi) trademark, copyright, or seek to trademark, copyright, or otherwise acquire additional intellectual property rights in or to the Artwork, including any Chess.com name, trademark, logo, trade dress (including the red border design), or other source indicators contained or depicted therein; (vii) attempt to mint, tokenize, or create an additional cryptographic token representing the Artwork on any platform; (viii) falsify, misrepresent, or conceal the authorship of the Artwork or the Treasure Chess NFT; or (ix) otherwise commercially use or exploit any Artwork for your or any third party’s benefit, including by selling copies of any Artwork or selling derivative works embodying any Artwork.

 4. Eierskap.

  You acknowledge and agree that Chess.com (or, as applicable, its licensors) owns all legal right, title and interest in and to the Artwork, and all intellectual property rights therein. The rights that you have in and to the Artwork are limited to those expressly described in Section 2 of this Agreement. We (on behalf of us and, as applicable, our licensors) reserve all other rights in and to the Artwork, including all copyrights in and to the Artwork (e.g., the right to reproduce and make copies, to prepare derivate works, to distribute, sell, or transfer, to display, to perform, and to publicly display and publicly perform).

 5. Lisensperiode.

  The license granted in Section 2 applies only to the extent that you continue to Own the applicable Treasure Chess NFT. If at any time you sell, trade, donate, give away, or transfer your Treasure Chess NFT to a new Owner, the license granted in Section 2 shall be transferred to that new Owner, and you will have no further rights in or to the Treasure Chess NFT or Artwork associated with that Treasure Chess NFT. If at any time you burn or otherwise dispose of your Treasure Chess NFT for any reason, or sell, trade, donate, give away your Treasure Chess NFT, the license granted in Section 2 will immediately expire with respect to that Treasure Chess NFT without the requirement of notice or any further action, and you will have no further rights in or to the Treasure Chess NFT or Artwork associated with that Treasure Chess NFT.

 6. Skadeserstatning.

  You shall indemnify, defend (at our request) and hold Chess.com harmless, our affiliates and our licensors, and us and their respective officers, agents, directors, representatives, contractors, and employees, from and against any and all claims, suits, demands, actions, losses, liabilities, damages, judgements, penalties, fines, expenses and other costs (including reasonable attorneys’ fees) arising from your breach or alleged breach of this Agreement. We also will have the right to provide our own defense additionally or alternatively at our own expense.

 7. Ansvarsbegrensning.

  In no event will we be liable to you for any special, incidental, exemplary, indirect, punitive, or consequential damages (including loss of profits) with respect to the subject matter of this Agreement, whether such liability arises from any claim based upon contract, warranty, tort (including negligence), strict liability or otherwise, and whether or not you have been advised of the possibility of such loss or damage. Chess.com’s aggregate liability under this Agreement shall not exceed the net revenues actually received by us in connection with any transaction in which You purchased from us the right to create your Treasure Chess NFT. The foregoing limitation of liability shall only apply to the extent permitted by applicable law. In no event will we be liable for any inability for you to access the Artwork for any reason, including as a result of any downtime, failure, obsolescence, removal, termination or other disruption relating to: (a) the servers upon which the Artwork is stored; (b) the platform upon which you trade your Treasure Chess NFT; or (c) any other NFT platform.

 8. Overføring.

  Chess.com will have the unrestricted right to assign this Agreement and to assign, subcontract, license and sublicense any or all of its rights and obligations hereunder. This Agreement (including, without limitation, the license granted hereunder) is personal to you and shall not be assigned or transferred by you, except to a new Owner of the Treasure Chess NFT as set forth in Section 5 above. Any other attempt by you to assign, sub-license, or transfer your rights under this Agreement shall be null and void.

 9. Tvisteløsning.

  This Agreement will be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of the State of Utah, without regard to its conflicts-of-law principles. Any dispute arising out of or relating to this Agreement may be brought and adjudicated only pursuant to the Arbitration, Controlling Law and Jurisdiction provision set forth in our User Agreement. Neither Chess.com nor you will seek to litigate any claims against the other on a class action or representative party basis and shall pursue any claims solely on an individual basis.

 10. Rettsmidler.

  Dine rettigheter og rettsmidler ved brudd på denne avtalen er strengt begrenset til retten, hvis noen, til å få en skadeerstatning i en rettssak, og du erkjenner at erstatningen din for pengeerstatning er tilstrekkelig. Du vil ikke være berettiget på grunn av et slikt brudd, og du vil ikke søke noen rettferdig lettelse, enten ved påbud eller på noen annen måte.

 11. Diverse vilkår.

  This Agreement constitutes the complete understanding and agreement of you and Chess.com with respect to Artwork and Treasure Chess NFTs created on or after the effective date of this Agreement and supersedes any and all prior or contemporaneous written or oral agreements between you and Chess.com with respect to all such items. Prior agreements between you and us relating to prior Artwork and Treasure Chess NFTs will continue to govern those prior article(s). The language of any clause or term of this Agreement will not be construed for or against the drafter. No right or term of this Agreement will be deemed waived, and no breach of this Agreement excused, unless the waiver or consent is in writing and signed by you and Chess.com. Any modification or amendment to this Agreement must be made in writing and signed by you and Chess.com.

Erstatning

Du sier deg enig i å erstatte og holde Chess.com og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, offiserer, agenter, ansatte, partnere og lisensgivere harmløs fra ethvert erstatningskrav eller annet krav, inkludert rimelige advokatlønninger, gjort av enhver tredjepart på grunn av eller som følge av Innholdet du laster opp, poster, sender eller ellers gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten, din bruk av Tjenesten, din kobling til Tjenesten, dine brudd på Retningslinjene, eller dine brudd på rettighetene til noen andre.

Forhold til annonsører

Din korrespondanse eller forretningsforbindelser med, eller deltakelse i promotering av, annonsører som finnes på eller gjennom Tjenesten, inkludert betaling og levering av varer og tjenester, og andre vilkår, regler, garantier eller representasjoner i forbindelse med slike avtaler, er bare mellom deg og slike annonsører. Du aksepterer at Chess.com ikke vil være ansvarlig eller erstatningspliktig for noen tap eller skade som oppstår som resultat av slike avtaler eller som resultat av tilstedeværelsen av slike annonsører på Tjenesten. Alt tredjepartsinnhold, inkludert annonsert innhold, er utelukkende ansvaret til disse tredjepartene; Chess.com garanterer ikke egnetheten til noe tredjepartsinnhold til noe formål, og Chess.com garanterer heller ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av noen tredjeparts uttalelser.

The Service may provide, or third parties may provide, links to other World Wide Web sites or resources. Because Chess.com has no control over such sites and resources, you acknowledge and agree that Chess.com is not responsible for the availability of such external sites or resources, and does not endorse and is not responsible or liable for any Content, advertising, products or other materials on or available from such sites or resources. Chess.com does not warrant the suitability of any third-party Content for any particular use or purpose. Chess.com does not warrant the accuracy of any third-party advertisements. You further acknowledge and agree that Chess.com shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such Content, goods or services available on or through any such site or resource.

Bekrefter din konto på Chess.com

Vår tjeneste inkluderer, mot en avgift, muligheten, men ikke forpliktelsen, for deg til å søke "verifisering" på vår plattform. Etter søknad om verifisering og betaling av gebyret, vil du bli offisielt "verifisert" på Chess.com.

Verifisering krever at du må oppgi: for- og etternavn; fødselsdato; land; og en gyldig e-postadresse.

Du godtar at ved å velge å søke om verifisering på vår plattform, så samtykker du til at Chess.com lagrer informasjonen du gir som støtte for din søknad, og bruker den informasjonen til å bekrefte din identitet.

Eiendomsrettigheter

All right, title, and interest in and to the Service, including applicable copyrights, trademarks, and any other proprietary rights, are and will remain the exclusive property of Chess.com and its licensors, whether or not registered with any applicable trademark-granting authority. All trademarks, service marks, logos, trade names, and any other proprietary designations of Chess.com used herein are trademarks or registered trademarks of Chess.com. Other product and company names that are mentioned on the Service may be trademarks of their respective owners. Chess.com reserves all rights not expressly granted in these Terms of Service.

Chess.com gir deg en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rett og lisens til å bruke objektkoden til Programmet på en enkelt datamaskin; forutsatt at du ikke (og ikke tillater en tredjepart å gjøre det) kopierer, endrer, oppretter et derivat fra, rekonstruerer eller på annen måte prøver å oppdage noen kildekode, selger, tildeler, underlisensierer, gir en sikkerhetsinteresse i eller på en annen måte overfører noen rett i Programmet. Du aksepterer ikke å endre Programmet på noen måte eller form, og heller ikke bruke endrede versjoner av programmet, inkludert (uten begrensning) for formål om å oppnå uautorisert tilgang til Tjenesten. Du aksepterer ikke tilgang til Tjenesten på annen måte enn via grensesnittet som leveres av Chess.com til bruk for tilgang til Tjenesten. Denne lisensen kan fritt tilbakekalles av Chess.com til enhver tid.

Opplysninger om varemerker

Alle varemerker og tjenestemerker fra Chess.com og andre logoer og produkt- og tjenestenavn fra Chess.com er varemerker tilhørende Chess.com, LLC. Uten forutgående tillatelse fra Chess.com, aksepterer du å ikke vise eller bruke disse varemerkene på noen måte.

Chess.com respekterer andres opphavsrettigheter og forventer at brukere av Tjenesten gjør det samme. Chess.com er i overensstemmelse med den føderale Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), og lovteksten finner du på hjemmesiden til U.S. Copyright Office påhttp://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Vi vil svare på korrekte sendte varsler om påstått brudd på opphavsretten som samsvarer med DMCA eller andre aktuelle lover. Hvis du mener at noe innhold er kopiert eller brukt på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, vennligst gi oss følgende informasjon:

 • en fysisk eller elektronisk signatur fra eieren av opphavsretten eller en person autorisert til å handle på vedkommendes vegne;
 • identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som angivelig har blitt krenket;
 • identifikasjon av materialet som angivelig er krenkende eller er gjenstand for en krenkende aktivitet og opplysninger som rimelig er tilstrekkelige å gjøre det mulig for oss å lokalisere materialet (for eksempel en url);
 • dine kontaktopplysninger, inkludert adressen din, telefonnummeret ditt og en e-postadresse;
 • en skriftlig erklæring fra deg om at du i god tro er av den oppfatning at bruk av materialet slik som klaget på ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, dens agent eller lov; og
 • en erklæring om at opplysningene i meddelelsen er riktige, og under straff for mened, at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten.

Om du tror at ditt fjernede innhold ikke er krenkende, eller at du har de nødvendige rettighetene til å publisere innholdet ditt, vennligst send oss en innsigelse som inneholder følgende informasjon:

 • en fysisk eller elektronisk signatur fra eieren av opphavsretten eller en person autorisert til å handle på vedkommendes vegne;
 • din fysiske eller elektroniske signatur (med ditt fulle juridiske navn);
 • identifikasjon av Innholdet som ble fjernet eller som tilgang til ble deaktivert og beliggenheten hvor Innholdet ble vist før det ble fjernet eller deaktivert;
 • en erklæring om at du, i god tro, under straff for mened, mener at Innholdet ble fjernet eller deaktivert som resultat av en feil eller forveksling av Innholdet; og
 • ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, og en erklæring om at du vil akseptere stevnevitne fra personen som gav det opprinnelige varselet om den påståtte overtredelsen.

Om vi mottar et motvarsel, kan det hende vi sender en kopi av motvarselet til personen som hevder brudd på opphavsretten og informerer den personen om at vi kan erstatte det fjernede Innholdet. Med mindre den opprinnelige personen som hevder brudd på opphavsretten sender inn en handling som søker en rettsordre mot Innholdsleverandøren, medlemmet, eller brukeren, kan det hende at det fjernede Innholdet blir erstattet, innen ti til fjorten forretningsdager eller mer etter mottakelse av motvarselet, etter Chess.coms skjønn.

Vennligst forstå at å sende inn en motvarsling kan føre til rettslige prosedyrer mellom deg og den klagende part for å avgjøre eierskap. Vær klar over at det kan være uheldige rettslige konsekvenser i landet ditt dersom du kommer med en beskyldning feilaktig eller i dårlig ånd ved å benytte denne prosessen.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold som er påstått å være krenkende uten forvarsel og etter vårt skjønn. Under passende omstendigheter kan Chess.com også avslutte en brukers konto hvis brukeren er fast bestemt på å krenke gjentatte ganger. Vår utpekte agent for opphavsrett og meddelelse om påstått brudd på opphavsretten som vises på Tjenesten er:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Internasjonal bruk

Denne Tjenesten leveres av Chess.com fra dets kontorer i USA. Chess.com påstår ikke at Tjenesten er passende eller tilgjengelig andre steder. De som velger å bruke Tjenesten fra andre steder gjør det på eget initiativ og er ansvarlige for samsvar med lokale lover, hvis og i den graden lokale lover er anvendelige. Du representerer og garanterer at du ikke er i et land som er belagt med embargo fra USAs regjering eller som er utpekt av USAs regjering som et "terroriststøttende" land, og du står ikke på en liste over forbudte eller begrensede parter.

ANSVARSFRASKRIVELSE AV GARANTIER

DU FORSTÅR OG AKSEPTERER UTTRYKKELIG AT:

 • DIN BRUK AV TJENESTEN SKJER PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTEN ER LEVERT PÅ EN "SOM DEN ER"- OG "ETTER TILGJENGELIGHET"-BASIS, UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, ANSVARFRASKRIVER CHESS.COM UTTRYKKELIG ALLE SLAGS GARANTIER, UANSETT OM DE ER EKSPLISITTE, IMPLISITTE ELLER LOVFESTEDE, GJELDENDE NETTSTEDET CHESS.COM OG TJENESTEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ALLE SLAGS GARANTIER OM TITTEL, IKKE-OVERTREDELSE AV OPPHAVSRETT, SALGBARHET OG FORM FOR ET BESTEMT FORMÅL.
 • CHESS.COM OG DETS DATTERSELSKAPER, SAMARBEIDSPARTNERE, LEDERE, ANSATTE, FORHANDLERE, PARTNERE OG LISENSHAVERE GARANTERER IKKE AT (i) TJENESTEN SKAL MØTE DINE KRAV; (ii) TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, RETTIDIG, TRYGG ELLER FEILFRI; (iii) RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV TJENESTEN ER NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE; (iv) KVALITETEN AV PRODUKTER, TJENESTER, OPPLYSNINGER ELLER ANDRE MATERIALER SOM ER KJØPT ELLER SKAFFET AV DEG GJENNOM TJENESTEN SKAL MØTE DINE FORVENTNINGER; OG (v) EVENTUELLE FEIL I PROGRAMMET SOM ER BRUKT TIL Å FÅ TILGANG TIL ELLER GJØRE PROGRAMMET TILGJENGELIG SKAL BLI KORRIGERT.
 • ALT MATERIALE SOM DU LASTER NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKAFFET VED Å BRUKE TJENESTEN ER TATT PÅ DIN EGEN DISKRESJON OG RISIKO, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIN DATAMASKIN ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV DIN NEDLASTING AV NOE SLIKT MATERIALE.
 • INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, ENTEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, ANSKAFFET AV DEG FRA CHESS.COM ELLER GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN SKAL FØRE TIL NOEN GARANTI OM DET IKKE UTRYKKES I VILKÅRENE FOR BRUK.
 • EN LITEN PROSENTANDEL AV BRUKERE KAN OPPLEVE EPILEPTISKE ANFALL NÅR DE UTSETTES FOR VISSE LYSMØNSTRE ELLER BAKGRUNN PÅ EN DATASKJERM ELLER NÅR DE BRUKER TJENESTEN. VISSE BETINGELSER KAN FREMKALLE TIDLIGERE UOPPDAGEDE EPILEPTISKE SYMPTOMER, TIL OG MED HOS BRUKERE SOM IKKE HAR HISTORIE MED TIDLIGERE ANFALL ELLER EPILEPSI. HVIS DU ELLER NOEN I FAMILIEN DIN HAR EPILEPSI, VENNLIGST TA KONTAKT MED DIN LEGE FØR BRUK AV TJENESTEN. UMIDDELBART AVSLUTT BRUK AV TJENESTEN HVIS DU OPPLEVER NOEN AV FØLGENDE SYMPTOMER UNDER BRUK AV TJENESTEN: SVIMMELHET, ENDRET SYN, RYKNINGER I ØYNE ELLER MUSKLER, TAP AV BEVISSTHET, DESORIENTERING, UFRIVILLIGE BEVEGELSER ELLER KRAMPETREKNINGER.
 • BEGRENSNINGER FOR ERSTATNINGSANSVAR

  DU FORSTÅR OG AKSEPTERER UTTRYKKELIG AT CHESS.COM OG DETS DATTERSELSKAPER, SAMARBEIDSPARTNERE, ANSATTE, FORHANDLERE, PARTNERE OG LISENSHAVERE IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR DIN TAPTE PROFITT, TAPTE DATA, TAP AV GOD TRO, NEDETID FOR UTSTYR, ELLER ANDRE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGELIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, TIL OG MED OM CHESS.COM HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER RELATERT TIL CHESS.COM, TJENESTEN ELLER INNHOLD SOM VISES PÅ ELLER ER LASTET OPP TIL TJENESTEN.

  HVIS EN DOMSTOL AV EN ELLER ANNEN GRUNN FINNER CHESS.COM ANSVARLIG FOR SKADER UANSETT OVENSTÅENDE, SKAL DET SAMLEDE ANSVARET FOR CHESS.COM SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE FOR TJENESTEN ELLER FRA BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTEN ELLER NOE INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG PÅ ELLER VIA TJENESTEN UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE 100 AMERIKANSKE DOLLAR (U.S. $100.00).

  BEGRENSNINGENE I DETTE AVSNITTET VIL GJELDE ENHVER TEORI OM ANSVAR, UANSETT OM DEN ER BASERT PÅ GARANTI, AVTALE, LOVGIVNING (INKLUDERT FORSØMMELSE), FORBRUKERBESKYTTELSESLOV, ELLER ANNET, SELV OM ET RETTSMIDDEL SOM ER ANGITT HER FINNES IKKE Å HA OPPFYLT SIN VIKTIGSTE HENSIKT.

  UTELUKKELSER OG BEGRENSNINGER

  NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNING ELLER EKSKLUDERING AV ERSTATNINGSANSVAR FOR TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER. DERMED KAN DET HENDE AT NOEN AV BEGRENSNINGENE SOM ER ANGITT OVENFOR IKKE GJELDER DEG.

  Endringer av Vilkårene for bruk

  Vi kan modifisere disse vilkårene når som helst og vi vil oppdatere den nyeste versjonen på Chess.com. Hvis vi vurderer at vi har gjort en avgjørende endring, vil vi varsle deg ved å sende deg en e-post til e-postadressen du anga da du opprettet din konto eller ved å publisere en varsel gjennom Tjenesten. Hvis du fortsatt bruker Tjenesten etter at disse endringene trer i kraft, godkjenner du de nye vilkårene for bruk.

  Generelle opplysninger

  Vilkårene for bruk utgjør hele avtalen mellom deg og Chess.com og styrer ditt bruk av Tjenesten, og overgår eventuelle tidligere avtaler mellom deg og Chess.com med hensyn til Tjenesten. Disse vilkårene for bruk er den fullstendige og eksklusive avtalen mellom Chess.com og deg når det gjelder Tjenesten, og disse vilkårene for bruk overgår og erstatter tidligere avtaler mellom Chess.com og deg når det gjelder Tjenesten (eksludert tjenester som du har en separat avtale om med Chess.com som er et eksplisitt tillegg til eller erstatning for disse vilkårene for bruk). Hvis en bestemmelse i disse vilkårene for bruk regnes som ugyldig, skal resten av vilkårene for bruk fortsette med full kraft og virkning. Disse vilkårene for bruk og rettighetene og forpliktelsene som er påtatt her kan ikke overføres, gis bort eller tildeles andre på noen måte av deg. Chess.com kan fritt tildele disse vilkårene for bruk og du aksepterer uttrykkelig at intellektuelle rettigheter lisensierte til Chess.com, inkludert rettigheter til Innhold, er overførbare til Chess.com uten ditt samtykke. Om Chess.com mislykkes med å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i Vilkårene for bruk, utgjør ikke det en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse.