Cedări, jocuri ale șansei, cupoane

Următorul text este doar o traducere informativă. Singura versiune validă legal este disponibilă în Engleză.
Data efectivă: November 18, 2022

Din când in când, Chess.com sponsorizează orice număr de cadouri, jocuri de noroc sau evenimente cu cupoane.

NICI O ACHIZITIE NU VA FI NECESARA PENTRU A INTRA SAU A CASTIGA PREMII SAU BANI, PENTRU ORICE EVENIMENT DE ACEASTA NATURA. A FACE O ACHIZITIE SAU O PLATA DE ORICE FEL NU VA CRESTE SANSELE DVS DE A CASTIGA. TOATE ACESTE EVENIMENTE SUNT NULE ACOLO UNDE SUNT INTERZISE SAU RESTRICTIONATE PRIN LEGE.

Prin participarea la astfel de Evenimente, acceptați și sunteți de acord necondiționat să respectați și să respectați aceste Reguli, orice Reguli Oficiale de Eveniment legate de Eveniment și deciziile Chess.com, care vor fi definitive și obligatorii în toate privințele. Chess.com va fi responsabil pentru colectarea, trimiterea sau procesarea Intrărilor și administrarea generală a acestor Evenimente. Participanții ar trebui să se adreseze exclusiv la noi pentru orice întrebări, comentarii sau probleme pe care le-ați putea avea legate de aceste Evenimente.

Eligibilitate

Toate aceste Evenimente vor fi deschise rezidenților legali cu vârsta legală în locații în care aceste Evenimente sunt permise. Chess.com și părinții, filialele, afiliații, distribuitorii, comercianții cu amănuntul, reprezentanții de vânzări, agențiile de publicitate și promovare, precum și fiecare dintre ofițerii, directorii și angajații noștri respectivi, nu sunt eligibili să participe la tombolă sau să câștige un premiu. Membrii gospodăriei și membrii familiei imediate ai unor astfel de persoane nu sunt, de asemenea, eligibili să participe sau să câștige. „Membri gospodăriei” înseamnă acele persoane care au aceeași reședință cel puțin trei luni pe an. „Membri de familie imediată” înseamnă părinți, părinți vitregi, tutorii legali, copiii, copiii vitregi, frații, frații vitregi sau soții. Aceste Evenimente sunt supuse tuturor legilor și reglementărilor federale, de stat și locale aplicabile și sunt nule acolo unde sunt interzise sau restricționate de lege.

PREMII

Chess.com va determina si anunța premiile disponibile pentru orice astfel de eveniment, in termen rezonabil. Numai un singur premiu pe persoana si domiciliu va fi acordat. Cardurile cadou ori certificatele cadou sunt supuse termenilor si conditiilor emitatorului lor. Premiile nu pot fi transferate, inapoiate pentru a primi bani sau substituite de catre castigator. Ne rezervam dreptul, la decizia noastra exclusiva, sa acordam premii de valoare egala sau mai mari daca un premiu descris in Regulile Oficiale nu este disponibil sau nu poate fi acordat, total sau partial, pentru orice motiv. Valoarea aproximativa de desfacere (ARV) a premiului va reprezenta evaluarea noastra cu buna credinta. Aceasta evaluare este finala si nu poate fi contestata. Daca se va determina ca valoarea efectiva a premiului este mai mica decat ARV, diferenta nu va fi acordata in bani. Nu facem nici o reprezentare sau garantie privind siguranta, aspectul sau performantele oricarui premiu acordat. Pot fi aplicate restrictii, conditii sau limitari. Nu vom inlocui nici unul din obiectele - premiu furate sau pierdute.

Aceste evenimente sunt deschise rezidentilor legali ai locurilor eligibile, iar premiile vor fi acordate numai adreselor din interiorul acestor locuri mentionate. Toate taxele federale, de stat si/sau locale, cheltuieli sau suprataxe, constituie responsabilitatea unica a castigatorului premiului. Neconformarea in raport cu regulile oficiale va rezulta in eliminarea premiului.

CUM SA INTRI

Puteți intra in oricare din aceste evenimente in timpul perioadei de promovare online, vizitând formularul de intrare, care va fi făcut disponibil pe site-ul nostru.

Înscrierile automate sau robotizate trimise de persoane sau organizații vor fi descalificate. Intrarea pe internet trebuie făcută de Participant. Orice încercare a Participantului de a obține mai mult decât numărul declarat de Înscrieri prin utilizarea mai multor/diferite adrese de e-mail, identități, înregistrări, autentificări sau orice alte metode, inclusiv, dar fără a se limita la, notificarea abonamentului la concurs comercial/la tombolă și/sau participarea la servicii, va anula Înscrierile Participantului și acel Participant poate fi descalificat. Eligibilitatea finală pentru acordarea oricărui premiu este supusă verificării eligibilității, după cum se arată mai jos. Toate înscrierile trebuie publicate până la sfârșitul Perioadei de promovare pentru a putea participa. Ceasul din baza noastră de date va fi cronometrul oficial pentru toate astfel de evenimente.

DETERMINAREA SAU SELECTAREA CASTIGATORULUI

Câștigătorul (ii) unui astfel de eveniment vor fi determinați sau selectați in maniera descrisa de Regulile Oficiale aplicabile pentru acel Eveniment.

NOTIFICAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi notificat prin email la adresa de email furnizata in informatiile de intrare, in termenul anuntat de catre regulile oficiale ale evenimentului, pentru evenimentul aplicabil. Potentialul castigator trebuie sa accepte premiul prin email asa cum este solicitat de Chess.com, in termenul anuntat de catre regulile oficiale ale evenimentului, pentru evenimentul aplicabil. Nu vom fi responsabili pentru nici o intarziere sau problema de primire a notificarii, pentru nici un motiv, incluzand conturi de mail inactive, probleme tehnice asociate, sau imposibilitatea castigatorului de a monitoriza adecvat orice cont de email.

Orice notificare a câștigătorului care nu a răspuns sau returnată ca nelivrabilă poate duce la pierderea premiului. Potențialului câștigător al premiului i se poate cere să semneze și să returneze o declarație pe propria răspundere de eligibilitate și exonerare de răspundere și o Comunicare de publicitate (colectiv „Documentele de revendicare a premiului”). Nicio înlocuire sau transfer al unui premiu nu este permisă decât de către Chess.com.

CONFIDENTIALITATE

Orice informații personale furnizate de dvs. vor fi supuse politicii noastre de confidențialitate la https://www.chess.com/legal/privacy. Prin introducerea unui astfel de Eveniment, acordați Chess.com permisiunea de a partaja adresa dvs. de e-mail și orice altă informație de identificare personală cu partenerii terți ai Evenimentului în scopul unic de administrare și de onorare a premiilor. Chess.com nu va face publice, adresa dvs. de e-mail sau orice alte informații de identificare personală. Putem, totuși, să punem la dispoziție publică o listă cu numele de utilizator ale Câștigătorilor și numele reale ale câștigătorilor, disponibile numai la cerere.

ASEMANARI SI CONSIMTAMANT

Sunteți de acord ca va putem folosi numele, imaginea si imaginile pentru reclama, publicitate si in scopuri promoționale, in orice suport media si in toate, fără compensații (cu excepția situației in care acest lucru e interzis prin lege) ori consimtamant aditional de la dvs sau oricare terta parte si fara notificare prealabila, si sunteti de acord sa va dati expres consimtamantul pentru astfel de folosire, daca va solicitam.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Chess.com nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru: (a) orice informații de intrare incorecte sau inexacte sau pentru orice transmisii electronice de date defecte sau eșuate; (b) orice acces neautorizat la, sau furt, distrugere sau modificare a intrărilor în orice moment al desfășurării acestui Eveniment; (c) orice defecțiune tehnică, defecțiune, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în funcționare sau defecțiune a liniei de comunicații, indiferent de cauză, cu privire la orice echipament, sisteme, rețele, linii, sateliți, servere, cameră, computere sau furnizorii utilizați în orice aspect al operațiunii Evenimentului; (d) inaccesibilitatea sau indisponibilitatea oricărei rețele sau a unui serviciu fără fir, a internetului sau a site-ului web sau a oricărei combinații a acestora; (e) suspendarea sau întreruperea serviciului de telefonie prin internet, fără fir sau fix; sau (f) orice vătămare sau deteriorare a computerului sau dispozitivului mobil al Participantului sau al oricărei alte persoane, care poate fi legată de sau rezultă din orice încercare de participare la Eveniment sau descărcare a oricăror materiale din Eveniment.

Dacă, din orice motiv, Evenimentul nu este capabil să se desfășoare conform planificării din motive care pot include, fără limitare, infecția cu viruși informatici, falsificare, intervenție neautorizată, fraudă, defecțiuni tehnice sau orice alte cauze care pot deteriora sau afecta administrația, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corectă a acestui Eveniment, Chess.com își rezervă dreptul, la discreția sa, de a anula, rezilia, modifica sau suspenda Evenimentul în întregime sau parțial. În acest caz, vom suspenda imediat toate extragerile și decernările de premii și ne rezervăm dreptul de a acorda orice premii rămase (până la ARV total, așa cum este stabilit în Regulile oficiale ale evenimentului aplicabile) într-o manieră considerată corectă și echitabilă de către noi. Chess.com și Părțile Eliberate nu vor mai avea nicio răspundere față de niciun participant în legătură cu Evenimentul aplicabil.

REFUZUL RESPONSABILITATII PRIVIND CONTUL DE EMAIL SAU PE RETELELE SOCIALE

Este posibil să fie necesar un cont de e-mail pentru a intra. Dacă nu aveți deja un cont de e-mail, va trebui să vizitați un furnizor de conturi de e-mail și apoi să creați un cont de e-mail. În general, este gratuit să creați un cont de e-mail. Orice promovare a evenimentului Chess.com de această natură nu este în niciun fel sponsorizată, susținută sau administrată de sau asociată cu niciun furnizor de conturi de e-mail. Înțelegeți că furnizați informațiile dvs. către Chess.com și nu furnizorului contului dvs. de e-mail. Prin participarea prin intermediul furnizorului de cont de e-mail, este posibil să fiți supus și politicii de date și condițiilor de utilizare a furnizorului contului dvs. de e-mail, care pot fi găsite pe platforma lor.

LISTA CASTIGATORILOR/REGULI OFICIALE

Pentru a obține o copie a listei aplicabile a câștigătorilor, cu numele reale, sau o copie a Regulilor Oficiale pentru Evenimentul aplicabil, trimiteți solicitarea dvs, împreună cu un plic adresat dvs, si timbrat, la:

Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Solicitările pentru numele reale ale câștigătorilor trebuiesc primite nu mai târziu decât data precizata in Regulile Oficiale ale Evenimentului, aplicabile. Pentru a accesa lista de câștigători online, vizitați URL-ul pentru evenimentul aplicabil. Lista castigatorilor va fi postata dupa ce confirmarea castigatorilor este completa.