Články
Šachové označovanie - šachový jazyk.

Šachové označovanie - šachový jazyk.

erik
| 292 | Pre začiatočníkov

Šachové označovanie je praktický spôsob sledovania partií, teda že si ich môžeš opätovne prehrať pre štúdium taktík, porozumenie chýb alebo zaujať svojich priateľov. Vyskúšaj šachové označovanie v svojej ďalšej partií - zistíš, že nič nie je viac uspokojujúce, než dobre umiestnené znamenie po ťahu, ktorý ti vyhral partiu.

Algebrické označovanie

Najjednoduchšia a najčastejšia forma šachového označovania sa nazýva Algebrické označovanie. Označuje mriežku šachovnice písmenami a číslami.

V tomto diagrame je biely kráľ na poli c3 a čierny kráľ na poli h5.

Rad č. 1 je koniec šachovnice, kde začína biely; čierny začína na rade č. 8. Stĺpce sú opísmenkované od bieleho ľavej strany doprava.

Navyše, veľké písmená sa používajú pre figúry nasledovne:
K: Kráľ
D: Dáma
V: Veža
S: Strelec
J: Jazdec
P: Pešiak (avšak zaužívané je vynechanie P z označovania)

How to Write a Chess Move

Ako zapísať ťah

Pre zapísanie ťahu, pomenuj figúru a pole, na ktoré ju ťaháš. Ak sa berie figúra, zahrnieme symbol x ako ,,berie“ pred cieľové pole.

Napríklad v tejto partií, bieleho prvý ťah bol Jc3: jazdec na pole c3. Čierny odpovedá s f5 (maj na pamäti, že P sa vynecháva). Biely hrá e4 a čierny berie pešiaka fxe4, f berie e4. Stĺpec f nahrádza názov pešiaka, keďže P sa vynecháva. Biely opätovne berie, Jxe4. Zvyšok partie sa zapíše ako

... Jf6

Jxf6+ gxf6

Dh5#

+ je symbol pre šach a # je symbol pre mat.

Špeciálne symboly

x: berie
0-0: malá rošáda
0-0-0: veľká rošáda
+: šach
#: mat
!: dobrý ťah
?: slabý ťah

pre zdôraznenie sa môže pridať aj viac ? a !

Zabránenie nejasnostiam

Vd1 nie je postačujúce pre definovanie tohto ťahu--ktorou vežou?

V situáciách, kde je nejasné bežné označovanie, pridaj písmenko alebo číslo navyše, aby sa upresnil pôvod figúra, ktorou ťaháš. Ako tu, Vad1, veža zo stĺpca a na pole d1, vyrieši problém. Keď berie pešiak, vždy zahrň pôvodné pole, ako napr. fxe4 a gxf6 vyššie.

Other Chess Notation

Iné označovania

Väčšina hráčov v súčasnosti používa algebrické označovanie, ale existuje niekoľko variantov:

Dlhé algebrické označovanie udáva pôvodné pole rovnako ako cieľové pole pri každom ťahu.

Opisné označovanie, starší systém, pomenúva stĺpce podľa figúr. Napríklad c stĺpec sa nazýva DS alebo stĺpec pre dámskeho strelca. Stĺpce sa píšu z perspektívy každého hráča. Bieleho DS3 je čierneho DS6.

Stiahni si bezplatný partiár so šachovými označeniami

Pre označovanie s môžeš stiahnuť bezplatné partiáre tu, alebo zakúpiť zápisnú knihu ako táto ale je tiež môže začať s bežným linajkovaným papierom.

Printable Chess Scoresheet