Články
Ako Hrať Șach | Pravidlá + 7 Prvých Krokov
S naším sprievodcom krok po kroku bude učenie sa šachu naozaj jednoduché.

Ako Hrať Șach | Pravidlá + 7 Prvých Krokov

CHESScom
| 604 | Pre začiatočníkov

Nikdy nie je neskoro naučiť sa hrať šach - najobľúbenejšiu hru na svete. Naučiť sa pravidlá šachu je jednoduché:


Krok 1. Ako postaviť figúry na šachovnici

Na začiatku hry je šachovnica položená tak, že každý hráč má biely (alebo svetlý) štvorec v pravom dolnom rohu.

Rozostavenie šachovnice

Figúrky sú potom tak isto poukladané každý raz. Druhý rad je zaplnený pešiakmi. Veže idú do rohov, potom jazdci vedľa nich, nasledujú strelci a nakoniec dáma, ktorá vždy ide na svoju farbu (biela dáma na bielu, čierna dáma na čiernu) a kráľ na zvyšný štvorec.

Šachovnica

Postaviť figúry na začiatku partie je naozaj jednoduché.

 Odporúčaný nástroj -> Trénuj prehľad na šachovnici


Krok 2. Ako sa hýbu šachové figúry

Každá zo 6 rôznych figúr sa hýbe rôzne. Nemôžu sa hýbať cez iné figúry (hoci jazdec môže skákať cez iné figúry) a nikdy sa nemôžu hýbať na polia s vlastnými figúrami. Avšak, môžu sa posunúť na miesto súperových figúr, ktoré sa potom berú. Figúry sa vo všeobecnosti hýbu na pozície, kde môžu brať iné figúry (tým, že prídu na ich pole a potom ich nahradia), brániť vlastné figúry, aby ich súper nebral alebo kontrolovať dôležité polia.

Ako ťahať kráľom

Kráľ je najdôležitejšia figúrka, ale je jedna z najslabších. Kráľ môže ísť len na 1 vedľajší štvorec ľubovoľným smerom - hore, dole, na strany a diagonálne. Kráľ sa nikdy nemôže posunúť do šachu (kde by mohol byť vyhodený). Keď je kráľ napadnutý inou figúrou, nazýva sa to „šach“.

Hýbanie kráľom v šachu

Ako ťahať dámou

Dáma je najsilnejšia figúrka. Môže sa posúvať v ľubovoľnom smere - dopredu, dozadu, do strán alebo diagonálne - tak ďaleko, pokiaľ jej nestojí v ceste iná svoja figúrka. A takisto, ako aj s ostatnými figúrkami, ak dáma berie súperovu figúrku, jej ťah tým skončil. Všimni si, ako biela dáma berie čiernu dámu a potom čierny kráľ je donútený sa hýbať.

Hýbanie dámou v šachu

Ako ťahať vežou

Veža sa môže pohybovať tak ďaleko, ako chce, ale len dopredu, dozadu a do strán. Veže sú značne silné figúrky, keď sa kryjú navzájom alebo keď spolupracujú!

Hýbanie vežou v šachu

Ako ťahať strelcom

Strelec sa môže hýbať tak ďaleko, ako chce, ale len diagonálne. Každý strelec štartuje na 1 farbe (svetlej alebo tmavej) a musí na tej farbe vždy ostať. Strelci dobre spolupracujú, pretože každý kryje slabiny toho druhého.

Hýbanie strelcom v šachu

Ako ťahať jazdcom

Jazdci sa pohybujú úplne iným spôsobom ako ostatné figúry - idú 2 políčka jedným smerom a potom 1 ďalšie políčko pod 90° uhlom - do písmena "L". Jazdci sú taktiež jedinými figúrami, ktoré môžu prechádzať ponad inými figúrami.

Hýbanie jazdcom v šachu

Ako ťahať pešiakom

Pešiaci sú nezvyčajní, pretože sa hýbu a berú rozdielnymi smermi: hýbu sa dopredu, ale berú diagonálne. Pešiaci sa môžu hýbať len 1 políčko dopredu, okrem prvého ťahu, kedy sa môžu posunúť o 2 polia. Pešiaci môžu brať len na 1 diagonálnom políčku pred nimi. Nikdy sa nemôžu hýbať alebo brať iné figúry dozadu. Ak je priamo pred pešiakom iná figúra, nemôže sa ďalej posúvať ani tú figúru zobrať.

Hýbanie pešiakom v šachu

 Odporúčaný nástroj -> Šachový solitér (vezmi všetky svoje figúry)


Krok 3. Objav špeciálne pravidlá šachu

V šachu je niekoľko pravidiel, ktoré ti sprvu možno neprídu logické. Boli vytvorené, aby urobili hru zábavnejšou a zaujímavejšou.

Ako premeniť pešiaka

Pešiaci majú ďalšiu špeciálnu schopnosť a tou je, že keď pešiak dosiahne na druhú stranu šachovnice, môže sa stať akoukoľvek figúrou (premena).

Premena pešiaka

Pešiak môže byť premenený na akúkoľvek figúru. Bežný omyl je, že pešiak môže byť vymenený za figúru, ktorá padla. To NIE JE pravda. Pešiak sa zvyčajne premieňa na dámu. Len pešiaci môžu byť premenení.

Ako premeniť pešiaka v šachu

Ako hrať „en passant“

Posledné pravidlo o pešiakoch sa nazýva "en passant", čo vo francúzštine znamená "prechádzajúc". Ak sa pešiak pohne pri prvom ťahu o 2 polia a tak prejde okolo súperovho pešiaka (efektívne preskakuje možnosť súperovho pešiaka na branie), tak ten druhý má možnosť ho zobrať, akoby išiel len o jedno pole.

Šachový en passant

Tento špeciálny ťah musí byť vykonaný ihneď po pohybe pešiaka o 2 polia, inak túto možnosť stráca. Preklikaj sa cez príklad nižšie pre lepšie pochopenie tohto vedľajšieho, ale dôležitého pravidla.

en passant

Ako urobiť rošádu

Ďalšie špeciálne pravidlo šachu sa nazýva rošáda. Tento ťah umožňuje vykonať dve dôležité veci v jednom ťahu: dostať svojho kráľa do bezpečia (dúfajme) a presunúť svoju vežu preč z rohu a dostať ju do hry. Počas jedného ťahu môžeš posunúť svojho kráľa o 2 políčka na stranu a potom posunúť vežu z toho rohu hneď vedľa kráľa na opačnú stranu. (Pozri príklad nižšie.) Avšak na vykonanie rošády musia byť splnené tieto podmienky:

 • musí to byť prvý ťah kráľom
 • musí to byť prvý ťah vežou
 • pri tomto ťahu nemôžu byť medzi kráľom a vežou žiadne figúry
 • kráľ nesmie byť v šachu ani ním prechádzať

Všimni si, že keď robíš rošádu smerom ku kráľovi, tak kráľ je bližšie ku kraju šachovnice. Toto sa volá „malá rošáda“. Rošáda na druhú stranu, kde sedela dáma, sa nazýva „veľká rošáda“. Bez ohľadu na stranu, kráľ sa vždy pri rošáde posúva o 2 polia.

Ako urobiť rošádu


Krok 4. Zisti, kto v šachu ťahá ako prvý

Hráč s bielymi figúrkami vždy ťahá ako prvý. Preto, kto bude biely, sa hráči zvyčajne dohodnú losovaním, ako napríklad hodením si mincou alebo že jeden hráč háda farbu pešiaka skrytého v súperovej ruke. Potom biely potiahne, za ním čierny a potom opäť biely, potom čierny a tak ďalej, až do konca hry. Možnosť ťahať ako prvý je drobná výhoda, ktorá dáva bielemu hráčovi príležitosť okamžite útočiť.


Krok 5. Prezri si pravidlá, ako vyhrať šachovú partiu

Existuje niekoľko spôsobov, akými môže skončiť šachová partia: matom, remízou, rezignáciou, padnutím na čas...

Ako matovať

Zmyslom hry je matovať súperovho kráľa. Toto sa stane, keď je kráľ vystavený šachu a nemôže sa zo šachu dostať. Sú len tri možnosti, ako sa kráľ môže dostať zo šachu:

 • uhnúť sa (takže už nemôže robiť rošádu!),
 • zakryť šach inou figúrou
 • alebo zobrať figúru ohrozujúcu kráľa.

Pokiaľ kráľ nemôže ujsť matu, vtedy hra končí. Kráľ sa neberie, ani nie je odstránený zo šachovnice, hra je jednoducho vyhlásená za ukončenú.

Mat bláznov

Ukážka "matu bláznov".

Ako remízovať partiu

Niekedy sa šachové partie neskončia víťazstvom, ale remízou. Je 5 dôvodov, prečo šachová partia môže skončiť remízou:

 • Pozícia dosiahne pat vtedy, keď je jeden hráč na ťahu, ale nemá žiaden platný ťah a jeho kráľ nie je v šachu. 

Pat

Ťahom Dc7 čierny nie je ohrozený a nemôže ťahať. Partia je prehlásená za remízu patom.

 • Hráči sa môžu jednoducho dohodnúť na remíze a skončiť hru
 • Nedostatok figúr na dosiahnutie matu (príklad: kráľ a strelec proti samotnému kráľovi)
 • Hráč vyhlasuje remízu, ak sa trikrát zopakovala rovnaká pozícia (avšak nemusí nasledovať trikrát za sebou)
 • Bolo odohraných 50 po sebe nasledujúcich ťahov, pričom ani jeden z hráčov nepohol pešiakom ani nezobral žiadnu figúru

Krok 6. Študuj základné šachové stratégie

Sú štyri jednoduché veci, ktoré by mal vedieť každý šachista:

Ochráň svojho kráľa

Dostaň svojho kráľa do rohu šachovnice, kde je zvyčajne v bezpečí. Neodkladaj rošádu. Mal by si ju urobiť čo najskôr. Pamätaj, nezáleží na tom, ako blízko si k zmatovaniu svojho súpera, pokiaľ tvoj kráľ dostane mat skôr!

Nestrácaj figúry

Nestrácaj zbrklo svoje figúry! Každá z nich je cenná. Ak ich stratíš priveľa, nebudeš môcť dať mat a vyhrať partiu. Existuje jednoduchý systém, ktorý využíva väčšina hráčov na sledovanie relatívnej hodnoty každej šachovej figúry. Akú majú hodnotu šachové figúry?

 • Pešiak má hodnotu 1
 • Jazdec má hodnotu 3
 • Strelec má hodnotu 3
 • Veža má hodnotu 5
 • Dáma má hodnotu 9
 • Kráľ má nekonečnú hodnotu

Na konci partie tieto body neznamenajú nič. Je to jednoducho systém, ktorý môžeš použiť na rozhodovanie počas hry, pomôže ti rozoznať, kedy brať, vymeniť alebo urobiť iný ťah.

hodnoty šachových figúr

Kontroluj stred šachovnice

So svojimi figúrami a pešiakmi by si sa mal pokúšať o prevzatie kontroly nad stredom šachovnice. Ak kontroluješ centrum, budeš mať viac priestoru na pohyb svojich figúr a sťažíš súperovi hľadanie výhodných polí pre jeho figúry. Na príklade vyššie môžeš vidieť, ako biely hrá dobré ťahy na kontrolu centra, zatiaľ čo čierny hrá zlé ťahy.

Využi všetky svoje šachové figúry

Vo vzorovej pozícii vyššie má biely v hre všetky figúry. Tvoje figúry nerobia nič dobré, ak sedia vzadu na prvom rade. Pokúšaj sa vyvíjať všetky svoje figúry, aby si ich mohol využiť pri útoku na kráľa čo najviac. Útok s využitím len jednej alebo dvoch figúr neobstojí proti žiadnej slušnej obrane.


Krok 7. Trénuj hraním množstva partií

Najdôležitejšou vecou, ktorú môžeš urobiť, aby si sa zlepšil, je hrať veľa šachu. Nezáleží na tom, či hráš doma s priateľmi, rodinou alebo hráš online. Musíš hrať, aby si sa poriadne zlepšil. V dnešnej dobe je jednoduché hrať šach online.

Ako hrať varianty šachu

Zatiaľ čo väčšina ľudí hrá podľa štandardných šachových pravidiel, niektorí hrajú šach so zmenenými pravidlami. Volajú sa ,,šachové varianty“. Každý variant má svoje pravidlá.

 • Šach 960: V Šachu 960 (Fischerov náhodný šach) je počiatočná pozícia figúr náhodná. Pešiaci si ponechávajú ich normálnu pozíciu, ale zvyšok figúr je zoradených náhodne.
 • King Of The Hill: V tomto formáte je cieľom dostať svojho kráľa do stredu šachovnice alebo „na vrchol kopca“.
 • Bughouse: Tento formát sa hrá vo dvojiciach. Keď jeden hráč berie súperovi figúru, táto figúra sa dostáva k dispozícii pre jeho spoluhráča. Napríklad: Ak hrám ako biely a môj spoluhráč, ktorý je čierny, zoberie bieleho jazdca svojmu súperovi, v mojom ťahu budem mať jazdca, ktorého môžem umiestniť na akékoľvek voľné pole na šachovnici. Môžem tak urobiť v ktoromkoľvek svojom budúcom ťahu.
 • Crazyhouse: Toto je veľmi vzrušujúci formát, nakoľko umožňuje využiť všetky figúry, ktoré vezmeš súperovi. To znamená, že ak hrám ako biely a vezmem čiernemu pešiaka, ten pešiak sa zmení na bieleho pešiaka, ktorého môžem položiť kdekoľvek na šachovnicu ako súčasť mojej armády. Môžem to urobiť v ktoromkoľvek budúcom ťahu.
 • Na 3 šachy: V tomto formáte vyhráva hráč, ktorý ako prvý 3 razy šachuje súperovho kráľa.
šachové varianty

Vychutnaj si šach s úžasnými šachovými variantmi.

 Odporúčaný článok -> 5 úžasných šachových variantov


Ako hrať Šach960

Šach 960 sa riadi všetkými pravidlami štandardného šachu okrem počiatočnej pozície figúr na základnom rade, ktoré sú náhodne usporiadané v jednej z 960 možných pozícii. Rošáda sa vykonáva rovnako ako v štandardnom šachu tak, že kráľ a veža sa postavia na normálne rošádové polia (g1 a f1 alebo c1 a d1). Šach 960 sa hrá rovnako ako štandardný šach, ale s vyššou variabilitou otvorení.

šach 960

Odporúčaný nástroj -> Hrať Šach 960 proti počítaču

 Odporúčaný nástroj -> Hrať Šach 960 s priateľmi


Ako hrať šach s pravidlami pre turnaje

Mnoho turnajov dodržuje súbor bežných, podobných pravidiel. Tieto pravidlá nemusia platiť pri hre doma alebo online, ale možno každopádne budeš chcieť pomocou nich trénovať.

 • Dotknuté-ťahané - Ak sa hráč dotkne jednej zo svojich figúr, musí ňou ťahať, pokiaľ má platný ťah. Ak sa hráč dotkne súperovej figúry, musí ju zobrať. Pokiaľ sa hráč chce dotknúť figúry len kvôli úprave na šachovnici, musí na to vopred upozorniť, zvyčajne vyslovením ,,opravujem“.
 • Hodiny a časovače - Väčšina turnajov využíva hodiny na regulovanie času celej partie, nie každého ťahu. Každý hráč dostane rovnaký čas na celú partiu a môže sa rozhodnúť, ako ho využije. Akonáhle hráč vykoná ťah, stlačí tlačítko na hodinách a tým spustí čas súperovi. Ak hráčovi dôjde čas a súperovi ešte nejaký zostáva, tak hráč, ktorému čas vypršal, partiu prehráva (ak súper nemá dosť figúr na mat, v tom prípade je to remíza).

Často kladené otázky (FAQ)

Možno ťa všetky tieto informácie môžu trochu zaplaviť. Z tohto dôvodu sme ti dali k dispozícii tieto časté otázky, ktoré sa zvyčajne objavujú u ľudí, ktorí začínajú vstupovať do sveta šachu. Dúfame, že sú ti užitočné.

Často kladené šachové otázky

Ako sa zlepšiť v šachu?

Poznať pravidlá a základné stratégie je len začiatok. V šachu sa dá toho naučiť toľko, že by si to všetko nestihol za celý život! Ak sa chceš zlepšiť, potrebuješ robiť tri veci:

 1. Hraj veľa šachu — len neprestávaj hrať! Hraj, koľko môžeš. Mal by si sa poučiť z každej partie - z vyhratej aj prehratej.
 2. Študuj pomocou šachových lekcií — Ak sa chceš naozaj rýchlo zlepšiť, mal by si si prejsť nejaké online šachové lekcie. Online šachové lekcie nájdeš tu.
 3. Bav sa - Nenechaj sa znechutiť, ak hneď nevyhráš všetky partie. Každý prehráva, dokonca aj majstri sveta. Pokiaľ sa budeš baviť a učiť sa z partií, ktoré si prehral, môžeš si užívať šach navždy!

Ktorý je najlepší prvý ťah v šachu?

Hoci sa nevie, ktorý prvý ťah je v šachu úplne najlepší, je dôležité, aby si sa okamžite pokúsil kontrolovať centrum. Preto väčšina hráčov začína partiu jedným z centrálnym pešiakov (pred kráľom alebo dámou) dopredu o 2 polia pomocou 1. e4 alebo 1. d4. Iní hráči zase uprednostňujú ťahy 1. c4 alebo 1. Jf3. Väčšina ostatných ťahov už nie je tak dobrá. Bobby Fischer veril, že ťah kráľovským pešiakom 1. e4 je tým najlepším.


Ktorá farba začína v šachu?

Hráč s bielymi figúrami vždy ťahá ako prvý.


Môže ísť pešiak dozadu?

Pešiakmi nie je možné ťahať dozadu. Avšak, keď sa pešiak dostane na druhú stranu šachovnice, musíš ho premeniť na inú figúru (napríklad dámu). Potom ňou ťaháš podľa ťahov pre danú figúru a môžeš ňou ťahať aj dozadu.


Môžeš v šachu ťahať s viacerými figúrami naraz?

Keď si na ťahu, môžeš ťahať naraz len jednou figúrou - až na jednu výnimku. Keď robíš rošádu, ťaháš naraz kráľom aj vežou.


Ktorá šachová figúra je najdôležitejšia?

Kráľ je najdôležitejšie šachová figúra. Ak prídeš o kráľa, prehrávaš partiu. Ale dáma je najsilnejšou šachovou figúrou.


Kedy bol vynájdený šach?

Pôvod šachu nie je úplne jasný, hoci mnohí veria, že sa vyvinul už skôr z hier podobných šachu hraných v Indii takmer pred dvetisíc rokmi. Šach, ako ho poznáme dnes, je známy asi od okolo 15. storočia, kedy sa stal populárnym v Európe.


Ktorá partia bola najdlhšia v šachovej histórii?

Najdlhšia turnajová partia (čo sa týka počtu ťahov), ktorá bola kedy odohraná, bola Nikolić proti Arsovićovi v roku 1989 a odohrala sa v Belehrade vo vtedajšej Juhoslávii.


Čo je šachová notácia?

Notácia bola vymyslená na to, aby sme mohli analyzovať šachové partie po tom, ako ich odohráme. Vďaka nej môžeme celú partiu zapísať a prehrávať si ju toľko krát, koľko len chceme. Len musíme správne zapísať naše a súperove ťahy.

Šachová notácia

Šachová notácia ti umožní archivovať všetky tvoje partie...

Každé pole má svoju súradnicu a každú figúru reprezentuje počiatočné písmeno (J pre jazdca, S pre strelca, D pre dámu, V pre vežu a K pre kráľa).

 Odporúčaný článok -> Šachová notácia - jazyk hry


Čo je cieľom šachu?

Šach je hra hraná medzi dvoma súpermi na opačných stranách šachovnice obsahujúcej 64 štvorcov opačných farieb. Každý hráč má 16 figúrok: 1 kráľa, 1 dámu, 2 veže, 2 strelcov, 2 jazdcov a 8 pešiakov.

Šachový materiál

Všetko, čo potrebuješ na začatie partie, je šachovnica, dvaja hráči a 32 figúr.

Cieľom hry je matovať súperovho kráľa. Šach mat je pozícia, keď kráľ je napadnutý (v šachu) a nemôže šachu zabrániť.

šach online

Si pripravený začať hrať šach? Bezplatne sa zaregistruj na Chess.com a začni si užívať hru.

Viac od užívateľa CHESScom
10 najlepších šachových pascí

10 najlepších šachových pascí

Koľko je na svete šachistov?

Koľko je na svete šachistov?