Zgjidh një plan pasi të kenë kaluar 7 ditët e provës falas

Flori
 • 25 enigma për ditë
 • 5 Enigma të shpejta në ditë
 • 3 Mësime në javë
 • Raportim loje & analizë
 • Zhblloko të gjithë Botet
 • Pa reklama
Platin
 • Enigma Pa fund
 • Enigmat e shpejta Pa fund
 • 5 Mësime në javë
 • Raportim loje & analizë
 • Zhblloko të gjithë Botet
 • Pa reklama
Diamant
 • Enigma Pa fund
 • Enigmat e shpejta Pa fund
 • Mësime Pa fund
 • Bibliotekë videosh Pa fund
 • Raportim loje & analizë
 • Zhblloko të gjithë Botet
 • Pa reklama
Të Gjitha Planet Premium Përfshijnë: Fundlojërat, Video enigmash ditore, Eksplorues hapjesh, Modifiko Stilin, ChessTV, Taktikat, Menaxhim Klubi, dhe mbaron koha e mbrojtjes për lojërat ditore.