Zgjidh një plan pasi të kenë kaluar 7 ditët e provës falas

Ar
 • Enigma Pa fund
 • Mësime Pa fund
 • Zhblloko të gjithë Botet
 • Pa reklama
Platin
 • E pakufizuar Rishikimi i lojës
 • Enigma Pa fund
 • Mësime Pa fund
 • Zhblloko të gjithë Botet
 • Pa reklama
Diamant
 • E pakufizuar Rishikimi i lojës
 • E pakufizuar Shpjegimet e Trajnerit
 • NjohuriPafund
 • Enigma Pa fund
 • Mësime Pa fund
 • Zhblloko të gjithë Botet
 • Pa reklama
Të Gjitha Planet Premium Përfshijnë: Fundlojërat, Shpjegime ditore të enigmave, Biblioteka e videove, Eksplorues hapjesh, Modifiko Stilin, Taktikat, Menaxhim Klubi, dhe mbaron koha e mbrojtjes për lojërat ditore.