Zgjidh një plan pasi të kenë kaluar 7 ditët e provës falas

Flori
 • 25 enigma për ditë
 • 5 Enigma të shpejta në ditë
 • 3 Mësime në javë
 • Raportim loje & analizë
 • Modifiko Stilin
 • Pa reklama
Platin
 • Enigma Pa fund
 • Enigmat e shpejta Pa fund
 • 5 Mësime në javë
 • Raportim loje & analizë
 • Modifiko Stilin
 • Pa reklama
Diamant
 • Enigma Pa fund
 • Enigmat e shpejta Pa fund
 • Mësime Pa fund
 • Video librari Pa fund
 • Riprovo gabimet (Analiza)‎
 • Raportim loje & analizë
 • Modifiko Stilin
 • Pa reklama
Të gjitha planet premium përfshijnë: Eksplorues hapjesh, ChessTV, Stërvitje, Menaxhim klubi dhe Mbrojtje ndaj humbjes me kohë të lojërave ditore