Shah me votim

  • Voto për lëvizjen më të mirë!

  • Fol për strategji me skuadrën tënde!

  • Ndihmo klubin tënd të ngjitet te më të mirët!

Lojë e veçantë

NM Sam Vs. Teh World II‎

Current Score: NM Sam (1) vs. Teh World (0)

Filluar: 15 tet 2019 1 118 lojtarë 1 lëvizje/10 ditë
Lojëra të hapura

Nuk u gjet asnjë rezultat.