7-gün deňeme soňrasy üçin meýilnama saýlaň

Gold
 • Her gün 25 tapmaça
 • Günde 5 tapmaça ýaryşy
 • Hepdede 3 sapak
 • Oýun beýany & derňewi
 • Ähli botlary aç
 • Mahabatsyz
Platinum
 • Çäksiz tapmaçalar
 • Çäksiz Tapmaça ýaryşy
 • Hepdede 5 sapak
 • Oýun beýany & derňewi
 • Ähli botlary aç
 • Mahabatsyz
Diamond
 • Çäksiz tapmaçalar
 • Çäksiz Tapmaça ýaryşy
 • >Çäksiz sapaklar
 • Çäksiz Wideo ambary
 • Oýun beýany & derňewi
 • Ähli botlary aç
 • Mahabatsyz
Ähli premium planlarda bar: Açylyşlar eksploreri, Şahsy tagma, ChessTV, Esbaplar, Klub dolandyryş we günlük oýunlarda gijikmä garşy gorag