#1 saýtda mugtuna küşt oýnaň!

11 173 428 Bugünki oýunlar

381 695 Oýnaýar

Kompýuter bilen oýnaň
VS ýöriteleşdirilýän tälim botlary

Küşt tapmaçalary çöz

Hikaru Nakamura

"Tapmaçalar Shema aňmagy ösdürmegiň iň gowy ýoludyr we hiç bir saýt has gowy mümkinçilik hödürlemez."

GM
Hikaru Nakamura

Küşt sapaklary alyň

Anna Rudolf

"Chess.com sapaklary oýnamagy öwrenmegi aňsatlaşdyrýar we ondan soňra sizi ösüşiňizi dowam etdirmäge höweslenýär."

IM
Anna Rudolf

Küştde bugün nämeler bolup geçýändiginden habarly boluň.

Küştde Bugün