Kasparov vs Karpov 1985 , best game ever ?

Kasparov vs Karpov 1985 , best game ever ?

KrizProdigy
  • 12,729 Reads
  • 39 Comments
  • Amazing Games

Anatoly Karpov vs Gary Kasparov , 1985 world championship match.

is this the best game ever ?

=

Online Now