7 day per Move Team Australia-Adelaide SA vs Team USA Southeast

Team USA Southeast protiv Team Australia-Adelaide SA
U Toku
Vrijeme početka
Igrača po timu
Dana po potezu
Istovremene partije
Bodovano
Registracija je otvorena
Opseg Rejtinga
Automatski početak
Format
Team USA Southeast
Team USA Southeast
33.5 vs 30.5
Team Australia-Adelaide SA
Team Australia-Adelaide SA
½
#1
½
0
#2
1
0 0 #3 1 1
½ 1 #4 ½ 0
1 1 #5 0 0
kefiro
kefiro
(1807)
0 0 #6 1 1
0 0 #7 1 1
1 1 #8 0 0
1 0 #9 0 1
0 0 #10 1 1
1 0 #11 0 1
wdewit
wdewit
(1659)
sclark
sclark
(1602)
1 1 #12 0 0
jonnin
jonnin
(1584)
0 1 #13 1 0
Rudayn
Rudayn
(1603)
1 1 #14 0 0
1 0 #15 0 1
0 ½ #16 1 ½
1 0 #17 0 1
#18
0 0 #19 1 1
1 0 #20 0 1
1 1 #21 0 0
BWPete
BWPete
(1374)
1 1 #22 0 0
1 0 #23 0 1
0 0 #24 1 1
0 1 #25 1 0
1 1 #26 0 0
1 0 #27 0 1
sahope
sahope
(1189)
1 1 #28 0 0
0 1 #29 1 0
0 1 #30 1 0
1 1 #31 0 0
1 1 #32 0 0
0 0 #33 1 1
0 0 #34 1 1
Klupska statistika Team USA Southeast
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting:
Team Australia-Adelaide SA
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting: