Korisnički ugovor

Sljedeći tekst je samo informativni prevod. Pravno važeća verzija je dostupna samo na engleskom jeziku.
Datum stupanja na snagu: November 18, 2022

Jednostavno rečeno: poštuj druge, poštuj zakon i uživaj!

You must carefully read this User Agreement (“Agreement”) in its entirety before using the website, Chess.com, our related Chess.com mobile application, and any other websites or apps created and maintained by Chess.com, LLC. This is a legally binding agreement between you and Chess.com, LLC (“Chess.com”, “we”, “our” or “us”). Our Fair Play Policy, Subscriber Agreement, Community Policy, Competitive Events and Prizes Policy, Giveaways, Games of Chance and Sweepstakes Policy, and Gift Membership Service (the “Other Policies”) all are fully integrated into this Agreement, meaning that by accepting this Agreement, you also accept the Other Policies. The Other Policies are a part of this Agreement, even if we display the Other Policies on other webpages. If you are unable to access any of the Other Policies using the links above, please notify us at https://support.chess.com. Further, our Privacy Policy describes how we collect, handle and use the information you provide to us when you use the Service. For an explanation of our privacy practices, please visit our Privacy Policy located at https://www.chess.com/legal/privacy. Our Chess.com website and any content, tools, features, and functionality offered on our website and the related Chess.com mobile application, or any other websites or apps created by us, are collectively referred to as the “Services”.

Korištenjem naše usluge, slažeš se sa uslovima u ovom Ugovoru. Ako se ne slažeš, onda ne bi trebalo da koristiš našu uslugu, kako je dalje definisano u nastavku. Tvoje korištenje usluge smatra se "kontinuiranim prihvatanjem" ovog Ugovora, što znači da svaki put kada koristiš uslugu, prihvataš tada važeću verziju Ugovora ili bilo kojih drugih Pravila, čak i ako su se promijenila (bez obavještenja) od posljednjeg puta kada si koristio uslugu.

To enter into this Agreement, use the Service, and/or create an account with us, you must be at least 13 years of age or older. If you are not of legal age in your jurisdiction but are at least 13 years of age, then your parent or legal guardian must consent to this Agreement on your behalf prior to your use of the Services and you may only use the Services with the involvement of your parent or legal guardian. If you are under the age of 13 you may not use the Service. If you enter into this Agreement, then you are affirming that you meet these requirements and we are permitted to reasonably rely on that. If you or someone you know has created an account on Chess.com who is under the age of 13, please notify us at https://support.chess.com.

This User Agreement, the Other Policies, and our Privacy Policy may be updated or modified from time to time; so you should check this page regularly to look for any changes. If you continue to use our Service, then you are telling us that you continue to agree to any changes to these agreements and policies. We are not required to notify you in the event that we change any of our policies, except that if you are a resident of the State of California or a domiciliary of any country subject to the General Data Protection Regulation, we will notify you if we: (a) make any changes to this Agreement or the Other Policies permitting us to sell your user data, or (b) if we make any commercial use of your user data other than for internal purposes only.

POSEBNO OBRATI PAŽNJU NA TO DA OVAJ UGOVOR UKLJUČUJE SLJEDEĆE ODREDBE: (1) KLAUZULA O ARBITRAŽI; (2) ODRICANJE OD TVOG PRAVA DA POKRENEŠ GRUPNU TUŽBU PROTIV NAS; (3) I ODUSTAJANJE OD SVIH TUŽBI PROTIV NAS KOJE MOGU PROIZAĆI IZ TVOG KORIŠTENJA OVE USLUGE.

Arbitraža, Zakon o kontroli i Nadležnost

PAŽLJIVO PROČITAJ OVAJ ODJELJAK. ODNOSI SE NA TVOJE PRAVO DA PODNESEŠ TUŽBU SUDU.

Ako imaš bilo kakav spor sa Chess.com koji se na bilo koji način odnosi na ovaj Ugovor, uključujući ostale Politike, Politiku privatnosti, ili u vezi sa pristupom ili korištenjem naše usluge, ili sa bilo kojim drugim korištenjem usluga i/ili transakcijama bilo koje vrste sa Chess.com, uključujući korištenje Chess.com u marketinške ili obrazovne svrhe i sve druge svrhe, onda se slažemo da ćemo tražiti rješenje na sljedeći način naveden u nastavku. Svako od nas ima trideset (30) dana od datuma tvog prvobitnog pristanka na Ugovor da odustane od ove Odredbe o arbitraži.

1. Neformalna rezolucija

Prvo ćeš nas kontaktirati na https://support.chess.com kako bi nas obavijestio o tvom sporu i pokušao da ga neformalno riješiš s nama.

Svoje obavještenje moraš nasloviti "Notice of Dispute" i ono mora uključivati tvoje puno zakonsko ime (tvoje pravo ime), nazive svih relevantnih naloga koje koristiš (naziv tvog naloga ili ID naloga), tvoju adresu, kako da te kontaktiramo, tvoj problem i šta želiš da uradimo. Pokušaćemo pregovarati o rješenju spora najmanje trideset (30) dana od datuma kada si prvi put kontaktirao našu grupu za podršku. Ako ne budemo mogli neformalno riješiti spor, pokušaćemo ga riješiti na sljedeći način:

2. Arbitraža

Federalni propis o arbitraži (“FAA”) i federalni zakon o arbitraži primjenjivaće se na ovaj Ugovor, čak i ako nisi državljanin Sjedinjenih Država. Svi primjenjivi međunarodni propisi i zakoni koji su analogni FAA-u primjenjuju se na ovaj Ugovor, osim što se na ovaj Ugovor ne primjenjuju nikakve Međunarodne konvencije Ujedinjenih nacija, uključujući Međunarodnu konvenciju Ujedinjenih nacija o prodaji robe.

Postupak arbitraže

Obavještenje o namjeri da se pokrene arbitraža moraš dostaviti preporučenom poštom koristeći poštansku službu SAD-a (U.S. Postal Service) na: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84097. Tvoje obavještenje mora: (a) opisati razlog podnošenja tvog zahtjeva; i (b) navesti konkretno rješenje koje tražiš.

Zatim ćeš podnijeti bilo koji zahtjev na konačnu i obavezujuću arbitražu Američkom udruženju za arbitražu (“AAA”), koristeći njegova primjenjiva Pravila komercijalne arbitraže i Pravila arbitraže za potrošače, kako je izmijenjeno ovim Ugovorom. AAA Pravila se mogu pronaći na http://www.adr.org.

Arbitar će biti vezan ovim Ugovorom. AAA i arbitar će voditi sve faze postupka na engleskom jeziku. Arbitar će saslušanje voditi virtuelno, međutim, ako se strane slažu da je neophodno saslušanje uz lično prisustvo, onda će arbitar voditi saslušanje ili u okrugu Utah (država Utah) ili u okrugu u kojem živiš. Možeš birati između te dvije lokacije.

Svaka odluka ili rješenje će sadržavati pisanu izjavu koja navodi odluku o svakom zahtjevu i osnovu za odluku, uključujući suštinske činjenične i pravne nalaze i zaključke arbitra.

Arbitar može dodijeliti samo pravne reforme koji su zatraženi od strane tebe ili Chess.com radi zadovoljenja jednog od naših pojedinačnih zahtjeva (a za koje arbitar utvrdi da su potkrijepljeni vjerodostojnim relevantnim dokazima). Arbitar ne može dodijeliti pravni lijek protiv Chess.com u vezi sa bilo kojom osobom osim tebe.

Ukoliko bude potrebno, obje strane mogu dostaviti bilo koju arbitražnu odluku ili presudu bilo kojem nadležnom sudu kako bi se ona sprovela kao konačna presuda. Odluka arbitra će se smatrati konačnom i obavezujućom, bez mogućnosti žalbe. Sve strane u takvoj arbitraži saglasne su da će se odreći bilo kakvog prava na žalbu, u najvećoj mjeri koju dozvoljavaju FAA i tada važeća Komercijalna pravila AAA-a.

Naknade za arbitražu, troškovi i naknade za advokata

Ako tražiš pravnu naknadu u iznosu od 10.000 dolara ili manje, onda će Chess.com odmah nadoknaditi tvoju naknadu za podnošenje prijave i tvoj dio, ako postoji, troškova AAA arbitraže, uključujući kompenzaciju arbitra u slučaju da arbitar donese presudu u tvoju korist (osim ako arbitar ne utvrdi da su tvoji zahtjevi neozbiljni ili su podneseni zbog uznemiravanja, u kom slučaju pristaješ da ćeš nadoknaditi Chess.com naknade i troškove, uključujući i advokatske naknade, povezane sa odbranom takve radnje). Ako tražiš pravni lijek u iznosu većem od 10.000 dolara, ili ako se ne primjenjuju AAA pravila potrošačke arbitraže, onda će AAA podijeliti troškove arbitraže, uključujući kompenzaciju arbitra, između tebe i Chess.com, u skladu sa AAA pravilima komercijalne arbitraže, osim u slučaju da arbitar utvrdi da su tvoji zahtjevi neozbiljni ili su podneseni zbog uznemiravanja.

Arbitar neće donijeti nijednu arbitražnu odluku koja zahtijeva da jedna strana plati troškove advokata drugoj strani, osim ako arbitar utvrdi da su potraživanja stranke neozbiljna ili ako su podnesena da bi se uznemirivala druga strana.

Ništa u ovom odjeljku neće spriječiti nijednu od strana da traži pravno sredstvo na sudu za manje sporove (za prihvatljiva potraživanja), ili sudsko ili drugo pravno sredstvo na građanskim sudovima za pitanja koja se odnose na sigurnost podataka, intelektualno vlasništvo ili neovlašteni pristup usluzi. Ništa u ovom odjeljku ne može se tumačiti kao ograničavanje bilo kakvih prava ili zabrana bilo kakvog pribjegavanja koje, prema primjenjivom lokalnom zakonu, ne može biti ograničeno inače važećom odredbom o arbitraži.

SLAŽEŠ SE DA SE, PRIHVATANJEM OVOG UGOVORA, I TI I CHESS.COM ODRIČETE PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM ILI OD UČESTVOVANJA U GRUPNOJ TUŽBI.

SVA POTRAŽIVANJA SE MORAJU PODNIJETI U INDIVIDUALNOM KAPACITETU STRANAKA, A NE U ULOZI TUŽIOCA ILI ČLANA GRUPE U BILO KOJEM GRUPNOM ILI ZASTUPNIČKOM POSTUPKU, I, UKOLIKO SE NE DOGOVORIMO DRUGAČIJE, ARBITAR NE MOŽE KONSOLIDOVATI VIŠE OD POTRAŽIVANJA JEDNE OSOBE.

Ako se iz bilo kojeg razloga spor između tebe i Chess.com nastavi na sudu, a ne na arbitraži, onda će se primjenjivati zakoni države Utah i FAA, bez obzira na primjenu, ili bilo kakav sukob sa zakonskim odredbama tvoje države ili zemlje tvog prebivališta.

Nadalje, svaki takav spor će se voditi isključivo na američkom okružnom sudu koji se nalazi u okrugu Salt Lake, u državi Utah, ili na okružnom sudu države Utah u okrugu Utah, u Sjedinjenim Američkim Državama. Pristaješ na nadležnost i mjesto održavanja takvih sudova i odričeš se bilo kakvih primjedbi da se radi o nepogodnoj lokaciji.

3. Alternativno rješavanje sporova

Ako se tvoj spor odnosi na to da je Chess.com utvrdio da si prekršio Politiku poštene igre, onda, ako ne želiš da ga podneseš na arbitražu putem AAA, možeš odlučiti da ga, umjesto toga, podneseš na konačnu i obavezujuću arbitražu putem Komisije stručnjaka za poštenu igru. Chess.com će imati isključivo pravo da pregleda sve takve zahtjeve podnesene na rješavanje putem Komisije stručnjaka za poštenu igru, i imaće pravo da po vlastitom nahođenju prihvati ili odbije sve takve zahtjeve za arbitražu. Ako Chess.com odbije takav zahtjev za rješavanje putem Komisije stručnjaka za poštenu igru, i dalje možeš koristiti Arbitražni postupak iz gore navedenog pododjeljka 2.

Ovaj odbor će svoje saslušanje provesti koristeći AAA Pravila arbitraže za potrošače, koja su izmijenjena odredbama o arbitraži u Odjeljku 2 ovog Ugovora.

Chess.com će platiti sve naknade i troškove povezane sa ovim postupkom Komisije za poštenu igru (osim naknada za tvog advokata). I ti i Chess.com ćete biti odgovorni za troškove svojih advokata pod svim okolnostima, bez obzira na to ko dobije postupak.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. Sastavljanje Komisije za poštenu igru biće u potpunosti u diskreciji web stranice Chess.com i, prihvatanjem nadležnosti Komisije za poštenu igru, slažeš se da će njena odluka biti konačna i obavezujuća, bez mogućnosti žalbe osim ako Chess.com, po vlastitom nahođenju, odluči da odobri takvu žalbu.

Prekid

Slažeš se da Chess.com može, sa ili bez razloga, i bez prethodne najave, smjesta ukinuti, suspendovati, onemogućiti ili izbrisati tvoj Chess.com nalog, bilo koju povezanu e-mail adresu i pristup Usluzi. Chess.com može ukinuti tvoj nalog sa ili bez razloga u bilo kom trenutku, prema vlastitom nahođenju, uključujući, ali ne ograničavajući se na propust Člana da se pridržava ovih odredbi i uslova Ugovora. Saglasnost sa ovim Ugovorom ili drugim Politikama ne predstavlja obećanje ili garanciju budućeg pristupa web stranici Chess.com ili Usluzi. Razlog takvog ukidanja može uključivati, ali nije ograničen na, (a) kršenje ovog Ugovora ili drugih uključenih ugovora ili smjernica, (b) zahtjeve organa za sprovođenje zakona ili drugih vladinih agencija, (c) tvoj zahtjev (samoinicijativno brisanje naloga), (d) prekid ili materijalnu izmjenu usluge (ili bilo kojeg njenog dijela), (e) neočekivane tehničke ili sigurnosne probleme, (f) dugotrajne periode neaktivnosti, (g) tvoje učestvovanje u nezakonitim aktivnostima, i/ili (h) neplaćanje bilo koje naknade koju duguješ u vezi sa Uslugama. Ako je tvoj nalog ukinut zbog radnji koje uzrokuju stvarnu, nadoknadivu štetu Chess.com-u (na primjer, učestvovanje u povredi Chess.com podataka), Chess.com će imati sva prava i pravne lijekove protiv tebe, uključujući traženje pravnih lijekova putem suda države Utah ili na neki drugi način.

Ukidanje tvog Chess.com naloga može uključivati da preduzmemo sljedeće mjere: (a) uklanjanje pristupa svim ponudama u okviru Usluge, (b) brisanje tvoje lozinke i svih povezanih informacija, datoteka i sadržaja povezanih sa tvojim nalogom (ili bilo kojim njegovim dijelom), (c) zabranu daljeg korištenja Usluge, (d) ako prekršiš Pravila poštene igre, označavanje tvog naloga kao zatvorenog zbog kršenja Pravila poštene igre, kao i uklanjanje tvog profilnog avatara, imena i ličnih podataka sa naloga (ali zadržavanje korisničkog imena), (e) ako prekršiš Pravila poštene igre dok igraš na događaju, organizator događaja te može diskvalifikovati sa događaja zbog toga što je tvoj Chess.com nalog zatvoren zbog kršenja Pravila poštene igre, i (f) ako prekršiš Pravila zajednice, označavanje tvog naloga kao zatvorenog zbog zloupotrebe, kao i uklanjanje tvog profilnog avatara, imena i ličnih podataka sa naloga (ali zadržavanje korisničkog imena).

Dalje, slažeš se da će sva ukidanja biti izvršena po vlastitom nahođenju Chess.com-a i da Chess.com neće biti odgovoran tebi ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koje ukidanje tvog naloga, bilo koje povezane email adrese ili pristupa usluzi. Nema prava žalbe na ukidanje Chess.com naloga osim ako Chess.com, po vlastitom nahođenju, odluči da uloži takvu žalbu. Ako podliježeš GDPR-u ili ako si državljanin države Kalifornije, ukidanje tvog Chess.com naloga ne ukida tvoje pravo da dobiješ kopiju, ili zatražiš brisanje svih ličnih podataka koje posjedujemo ili obrađujemo za tebe.

Ograničenja naloga

Chess.com može uspostaviti opšte prakse i ograničenja u vezi sa upotrebom usluge, uključujući, bez ograničenja, maksimalan broj dana tokom kojih će usluga zadržati email poruke, objave na oglasnoj tabli ili drugi učitani sadržaj, maksimalan broj email poruka koje mogu biti poslane ili primljene od strane naloga usluge, maksimalnu veličinu bilo koje email poruke koja može biti poslana ili primljena od strane naloga usluge, maksimalan prostor na disku koji će ti biti dodijeljen na Chess.com serverima i maksimalan broj puta (i maksimalno trajanje) koliko možeš pristupiti usluzi u određenom vremenskom periodu. Chess.com ne snosi nikakvu odgovornost ili krivicu za brisanje ili neuspješno čuvanje bilo kakvih poruka i ostalih komunikacija ili drugog sadržaja koji usluga održava ili prenosi. Chess.com zadržava pravo da odjavi naloge koji su neaktivni duži vremenski period.

Nadalje, u vezi sa Pravilima poštene igre, Chess.com također može uspostaviti opšte prakse i ograničenja u vezi sa korištenjem tvog naloga, uključujući, bez ograničenja: praćenje podataka o tvojoj igri i ponašanju i, nakon što utvrdi da je tvoje ponašanje sumnjivo, ograničavanje tvoje igre, uklanjanje sa događaja ili sprječavanje da se pridružiš događaju. Ostali primjeri Chess.com-ovih opštih praksi u vezi sa korištenjem tvog naloga nakon što utvrdimo da je tvoje ponašanje sumnjivo mogu uključivati obavještavanje javnosti da se tvoj nalog i partije pregledaju, i objavljivanje svih komunikacija između Chess.com-a i tebe u vezi sa našim mišljenjem da je tvoje ponašanje sumnjivo. Radi pojašnjenja, Chess.com ima potpunu diskreciju u pogledu tvog naloga i povezanih komunikacija kada smatra da je tvoje ponašanje sumnjivo u bilo kom pogledu.

Chess.com zadržava pravo da s vremena na vrijeme modifikuje ove opšte prakse i ograničenja bez prethodnog obavještenja.

Nagrade

Da bi igrao na događajima sa nagradama na Chess.com, moraš biti punoljetan u skladu sa važećim zakonima tvoje države ili zemlje prebivališta i moraš se pridržavati lokalnih zakona. Ako nisi punoljetan, onda tvoj roditelj ili zakonski staratelj mora dati pristanak na ovaj ugovor. Chess.com nije odgovoran za provjeru zakonitosti tvog učešća na događajima.

U slučaju da osvojiš bilo koju nagradu (novčanu ili neku drugu) u bilo kojem takmičenju (turniru, događaju i sl.) na web stranici Chess.com, ovim potvrđuješ i pristaješ na kontinuiranu istragu tvojih partija od strane Chess.com, bilo da su one povezane sa onima koje se dogode unutar takmičenja ili ne, i da bilo koja presuda donesena kao odluka o tvojoj podobnosti za osvajanje bilo koje nagrade ili tvojoj diskvalifikaciji pripada Chess.com-u. Chess.com može, po vlastitom nahođenju, zadržati bilo koju i sve nagrade osvojene u bilo kojem takmičenju na našoj web stranici u bilo kojem vremenskom razdoblju dok traje istraga tvojih partija. Svaka odluka Chess.com-a u vezi sa oduzimanjem, smanjenjem ili poništavanjem nagrada u skladu sa Chess.com uslovima korištenja biće konačna i obavezujuća za tebe i neće biti predmet revizije ili žalbe od strane tebe ili bilo koje treće strane.

Učestvujući u bilo kojem takmičenju, slažeš se da oslobađaš od odgovornosti našu kompaniju, njene zakonske predstavnike, pridružene kompanije, podružnice, agencije i odgovarajuće službenike, direktore, zaposlenike i zastupnike, i to od bilo kakvih troškova, izdataka, štete, gubitaka, potraživanja, radnji ili postupaka koje si pokrenuo ti (ili bilo koja treća strana u tvoje ime) („potraživanja“), kao rezultat tvog učešća u takmičenju i/ili bilo koje nagrade koja ti može ili ne mora biti dodijeljena kao rezultat toga, i Chess.com u potpunosti isključuje bilo kakvu odgovornost u vezi sa bilo kojim od takvih potraživanja.

Chess.com neće biti odgovoran prema tebi za bilo koje neispunjenje bilo koje od naših obaveza prema takmičenju ili u vezi sa nagradom ako Chess.com to ne može učiniti zbog okolnosti koje su izvan naše razumne kontrole.

Ovim se slažeš da ćeš obeštetiti našu kompaniju, njene pravne zastupnike, filijale, podružnice, agencije i odgovarajuće službenike, direktore i zaposlenike za sve troškove, gubitke, štete, izdatke i obaveze (uključujući gubitak reputacije i imidža, i naknade stručnog savjetnika) koje pretrpi Chess.com, a koji su nastali kao rezultat tvog kršenja tvojih obaveza prema ovim Pravilima, Chess.com Uslovima korištenja, Pravilima turnira ili Posebnim uslovima, ili zbog tvog propusta da slijediš bilo koja uputstva od strane našeg tima, ili zbog bilo čega u vezi sa tvojim učešćem na Takmičenju.

  U slučaju spora ili neslaganja u vezi bilo kog aspekta takmičenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na sva pitanja koja se odnose na dodjelu nagrada, podobnost učesnika za učestvovanje na takmičenju, ponašanje bilo kog učesnika, ova pravila, Chess.com uslove korištenja, pravila turnira ili posebne uslove, konačnu odluku će donijeti naš tim, a svaka odluka koju donese Chess.com će biti konačna i obavezujuća, i neće biti podložna reviziji ili žalbi od strane tebe ili bilo koje treće strane.

Chess.com ne pruža, niti može pružati poreske savjete ili pravne savjete u vezi sa poreskom dispozicijom bilo koje nagrade. Chess.com može otkriti informacije u vezi sa nagradama bilo kojem poreskom organu ako to smatra potrebnim, uključujući i odgovor na validan zahtjev za informacijama od strane bilo kojeg državnog tijela koje podnese takav zahtjev. Bez ograničavanja uopštenosti gore navedenog, Chess.com te može, ali i ne mora, obavijestiti o takvim otkrivanjima prema vlastitom nahođenju, što može predstavljati ograničenje tvojih prava na privatnost prema GDPR-u ili analognim zakonima o privatnosti podataka u tvojoj jurisdikciji.

Ponašanje članova

Slažeš se da nećeš koristiti Uslugu za:

 • učitavati, objavljivati, slati email-om, prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji sadržaj koji je nezakonit, štetan, prijeteći, uvrijedljiv, uznemirujući, klevetnički, vulgaran, opscen, seksualno eksplicitan, pornografski, pogrdan, invazivan na tuđu privatnost, gnusan, ili rasno, etnički ili na drugi način nepoželjan;
 • objavljivati komentare, tekstove, poruke ili linkove u forumima ili bilo koje javne komentare koji sadrže reklame bilo koje vrste, uključujući vjerske, političke ili regrutne poruke za Chess.com grupe, klubove, blogove ili bilo koje druge sadržaje sa ili izvan web stranice Chess.com;
 • objavljivati bilo kakve komentare, tekstove, poruke ili linkove u forumima, ili bilo kakve javne komentare koji su izvan teme ili su nevažni za svrhu i sadržaj izvornog sadržaja, partije, članka, bloga ili teme na forumu;
 • prijetiti nasiljem nad bilo kim ili zagovarati samopovrijeđivanje;
 • "uhodiš" ili na drugi način uznemiravaš druge;
 • oponašati bilo koju osobu ili organizaciju, uključujući, ali ne ograničavajući se na, Chess.com predstavnika, ili lažno navesti ili na bilo koji drugi način lažno predstaviti tvoju povezanost sa osobom ili organizacijom;
 • krivotvoriti zaglavlja ili na drugi način manipulisati identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo bilo kog Sadržaja prenesenog putem Usluge;
 • učitavati, objavljivati, slati email-om, prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji sadržaj koji nemaš pravo učiniti dostupnim na osnovu bilo kog zakona, ili ugovornih ili povjereničkih odnosa;
 • učitavati, objavljivati, slati email-om, prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji sadržaj koji uključuje lične podatke bilo koga bez njihovog dopuštenja, ili koji krši bilo koji patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorsko pravo, prava javnosti ili druga vlasnička prava bilo koje stranke;
 • učitavati, objavljivati, slati email-om, prenositi ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim bilo kakvo neželjeno ili neovlašteno reklamiranje, promotivne materijale, “bezvrijednu poštu”, “neželjenu poštu”, “lančana pisma”, “piramidalne šeme” ili bilo koji drugi oblik posredovanja, osim u onim područjima koja su predviđena za tu svrhu;
 • use, reproduce, or remove any copyright, trademark, service mark, trade name, slogan, logo, image, or other proprietary notation displayed on or through the Service;
 • učitavati, objavljivati, slati email-om, prenositi ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse ili bilo koje druge kompjuterske kodove, datoteke ili programe koji su napravljeni da ometaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionalnost bilo kog kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme;
 • ometati normalan tok dijaloga ili na bilo koji drugi način djelovati u maniru koji negativno utiče na sposobnost drugih korisnika da se uključe u razmjene u stvarnom vremenu;
 • access or use the Service in any manner that could disable, overburden, damage, interfere with or disrupt the Service or servers or networks connected to the Service or any other party’s access to or use of the Service;
 • disobey any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the Service;
 • download, modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, duplicate, publish, license, create derivative works from, or offer for sale any information contained on, or obtained from or through, the Services, except for temporary files that are automatically cached by your web browser for display purposes, or as otherwise expressly permitted in this Agreement;
 • duplicate, decompile, reverse engineer, disassemble or decode the Services (including any underlying idea or algorithm), or attempt to do any of the same;
 • use automation software (bots), hacks, modifications (mods) or any other unauthorized third-party software designed to modify the Service;
 • pristup, manipulisanje, ili korištenje nejavnih dijelova Usluge, kompjuterskih sistema web stranice Chess.com, ili tehničkih sistema za isporuku od Chess.com provajdera;
 • ispitivati, skenirati ili testirati ranjivost bilo kog sistema ili mreže, ili kršiti ili zaobilaziti bilo koje mjere sigurnosti ili provjere autentičnosti;
 • korištenje bilo kakvih robota, pauka, aplikacija za pretraživanje i preuzimanje sadržaja sa web stranica, ili nekih drugih manuelnih ili automatizovanih uređaja ili postupaka za preuzimanje, indeksiranje, „rudarenje podataka“, ili bilo kakvo reproduciranje ili zaobilaženje navigacione strukture ili prezentacije Usluge ili njenih sadržaja;
 • intentionally or unintentionally violate any applicable local, state, national or international law, and any regulations having the force of law;
 • collect or store personal data about other users in connection with the prohibited conduct and activities set forth in the paragraphs above and/or
 • access or use the Services in any way not expressly permitted by this Agreement.

Slažete se da nećete reproducirati, kopirati, prodavati, trgovati, preprodavati ili iskorištavati u bilo koje komercijalne svrhe, bilo koji dio Usluge (uključujući vaše Chess.com korisničko ime), korištenje Usluge ili pristup Usluzi.

Poštivanje gore navedenih pravila i propisa ne predstavlja garanciju kontinuiranog pristupa Usluzi ili korištenja web stranice Chess.com. Chess.com zadržava pravo da ograniči ili ukine tvoj pristup web stranici Chess.com i/ili Usluzi u bilo kom trenutku.

Sadržaj

Razumijete da su sve informacije, podaci, tekst, softver, muzika, zvuk, fotografije, grafike, video zapisi, poruke, oznake ili drugi materijali ("Sadržaj"), bilo da su javno objavljeni ili privatno preneseni, isključiva odgovornost osobe od koje je taj sadržaj nastao. To znači da ste vi, a ne Chess.com, u potpunosti odgovorni za sav sadržaj koji učitavate, postavljate, šaljete email-om, prenosite ili na drugi način stavljate na raspolaganje putem usluge. Chess.com ne kontroliše sadržaj koji se objavljuje putem usluge i ne garantuje ispravnost, integritet ili kvalitet tog sadržaja. Razumijete da korištenjem usluge možete nenamjerno biti izloženi sadržaju koji je uvredljiv, nepristojan ili nepoželjan. Chess.com neće ni pod kojim uslovima niti na bilo koji način biti odgovoran za bilo koji sadržaj, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, bilo kakve greške ili propuste u bilo kojem sadržaju, ili bilo koji gubitak ili oštećenje bilo koje vrste nastalo kao rezultat korištenja bilo kojeg sadržaja koji je objavljen, poslan email-om, prenesen ili na drugi način stavljen na raspolaganje putem usluge.

Prihvataš da Chess.com može, ali ne mora unaprijed pregledati Sadržaj, i da web stanica Chess.com i njeni predstavnici imaju pravo (ali ne i obavezu) da prema vlastitom nahođenju unaprijed pregledaju, odbace ili premjeste bilo koji Sadržaj koji je dostupan putem Usluge. Bez ograničavanja gore navedenog, web stranica Chess.com i njeni predstavnici imaju pravo da uklone bilo koji Sadržaj koji krši ovaj Ugovor ili je na drugi način nepoželjan. Chess.com može iz bilo kog razloga ukloniti bilo koji Sadržaj sa Usluge, i može suspendovati ili ukloniti korisnike, ili povratiti korisnička imena u bilo kom trenutku bez odgovornosti prema tebi. Također zadržavamo pravo da pristupamo, čitamo, čuvamo ili otkrivamo bilo koje informacije ukoliko razumno vjerujemo da je to neophodno da bi: (i) zadovoljili bilo koji važeći zakon, propis, pravni postupak ili vladin zahtjev, (ii) primijenili ovaj Ugovor, uključujući istragu o mogućim kršenjima, (iii) otkrili, spriječili ili na drugi način riješili varanje, sigurnosne ili tehničke probleme, (iv) odgovorili na zahtjeve za korisničku podršku, ili (v) zaštitili prava, imovinu ili sigurnost kompanije Chess.com, njenih korisnika i javnosti.

Chess.com ne prati, niti može pratiti Sadržaj koji generišu drugi korisnici. Chess.com ne garantuje prikladnost bilo kojeg sadržaja generisanog od strane korisnika za bilo koje druge korisnike, uključujući i tebe.

Razumiješ da Usluga i softver ugrađen u Uslugu mogu uključivati sigurnosne komponente koje dopuštaju zaštitu digitalnih materijala, i da korištenje tih materijala podliježe pravilima korištenja koje je postavila kompanija Chess.com i/ili pružatelji sadržaja koji pružaju sadržaj Usluzi. Takav ugrađeni softver može uključivati kolačiće. Za dodatne informacije pogledaj našu politiku o kolačićima.

Ne smiješ pokušavati ignorisati ili zaobići bilo koje od pravila korištenja navedenih u Usluzi. Strogo je zabranjena svaka neovlaštena reprodukcija, objavljivanje, daljnja distribucija ili javno izlaganje materijala koji se nalaze na Usluzi, u cijelosti ili djelimično.

Chess.com does not claim ownership of Content you submit or make available for inclusion on the Service. However, with respect to Content you submit or make available for inclusion on publicly accessible areas of the Service, you grant Chess.com a worldwide, royalty-free, perpetual, irrevocable, transferable, non-exclusive license, with right of sublicense, to use, distribute, reproduce, modify, adapt, publish, translate, transmit, publicly perform and publicly display any Content you submit or make available for inclusion on publicly accessible areas of the Service and to incorporate such Content into other works in any format or medium now known or later developed. Such license grant will continue after you delete your Chess.com account or if we otherwise disable, suspend or terminate your Chess.com account pursuant to this Agreement. For clarity, this license grant includes the right, with the right of sublicense, to publish, re-use, or monetize any Content, games, comments, usernames, or other UGA associated with your account (as defined below) and/or your Content (e.g. your Chess.com account username, profile picture, and country). We may sublicense such rights to third parties; for example, we may sublicense this right to Connected Services (as defined below). By posting or otherwise making available Content through the Services (including your Chess.com account profile picture), you represent that you have all rights, licenses, consents, permissions, power and authority necessary to grant the rights for such Content.

Snimanje, prenošenje i dijeljenje video zapisa gdje je prikazano korištenje Chess.com interfejsa (na primjer u video zapisima na platformama kao što su YouTube, Twitch, itd.) je dozvoljeno pod uslovom da je Chess.com logo prikazan na interfejsu. Snimljeni materijal je u vlasništvu autora, iako su interfejs, dizajn i ilustracije i dalje vlasništvo Chess.com. Međutim, mi i dalje zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku po vlastitom nahođenju opozovemo tvoju dozvolu za korištenje naše imovine.

Povezane usluge trećih strana

Certain Connected Services may include functionality whereby you can link your Chess.com account with your account on such Connected Service or otherwise use your Chess.com account credentials to sign in to such Connected Service. Upon doing so, you acknowledge and agree that certain of your Chess.com account information may be shared with the provider of such Connected Service in connection with your account on such Connected Service (e.g. username, profile picture, name, email, country). None of your data will be shared without your explicit permission, other than your username and public data. Your login information and password will not be shared. You will, of course, be subject to their separate Terms of Service, Privacy Policies, and other governance. Chess.com is not liable for your interactions with any Connected Service.

Aktivnost korisnika u igri (UGA)

Our Services also include the generation and maintenance of a record of each user’s game activity, history, statistics, archive, and a public record of play. When you play a chess game through the Service, a record of the game activity in such chess game (“UGA”), may be available to you, other users, and the public, in certain formats, including but not limited to, Portable Game Notation (also known as PGN), Forsyth-Edwards Notation (also known as FEN), GIF, and/or JPEG. The UGA may include certain of your Content (e.g. your username, profile picture, and country), which is subject to the license grant in the section titled “License to Access and Use the UGA” below.

This record of your UGA is publicly available and can be accessed, used, and monetized by anyone for any number of purposes, including, but not limited to, publishing images of your UGA in for example, blogs, videos, social media posts, game collections, or creating NFTs.

Licenca za pristup i korištenje UGA

We grant you a limited, nonexclusive license to access, display and use the UGA, including the UGA of certain games played by other users on the Service; provided, however, that license is subject to this Agreement and does not include any right to: (a) sell, resell or use it commercially; (b) hide, delete, modify or otherwise make any derivative uses of the UGA, or any portion thereof; (c) use any data mining, robots or similar data gathering or extraction methods; (d) download (other than page caching) any portion of the UGA; except as expressly permitted by us; and (f) use the UGA other than for their intended purposes. The UGA may include our trademarks, service marks, logos, trade names, graphics, user interface, design, and/or other proprietary designations of Chess.com. You acknowledge that nothing in this license will be interpreted to grant you any rights to such marks or design that may be displayed or contained in any UGA, other than the right to display them as incorporated in the UGA, subject to the restrictions contained in this Agreement.

Dajemo ti ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo pravo da kreiraš tekstualni hiperlink na našu Uslugu, uključujući UGA, u zakonite komercijalne i nekomercijalne svrhe, pod uslovom da takav link ne prikazuje Chess.com ili naše podružnice ili bilo koji od naših proizvoda ili usluga na lažan, obmanjujući, uvredljiv ili na drugi neprikladan način, i pod uslovom da stranica za povezivanje ne sadrži nikakav sadržaj za odrasle ili ilegalni materijal ili bilo koji materijal koji je uvredljiv, uznemiravajući ili na drugi način nepoželjan. Ovo ograničeno pravo može se opozvati u bilo kojem trenutku. Možeš koristiti logo ili drugu grafiku u vlasništvu Chess.com za povezivanje sa Uslugom ili Sadržajem uz našu pretpostavljenu dozvolu. Također možeš koristiti ili uokviriti ili koristiti tehnike uokvirivanja da prikažeš bilo koji Chess.com zaštitni znak, logo ili druge vlasničke informacije, uključujući slike koje se nalaze na Servisu, sadržaj bilo kojeg teksta ili izgled ili dizajn bilo koje stranice ili obrasca koji se nalazi na stranici, na Servisu uz našu pretpostavljenu saglasnost.

NFT politika

You may be able to buy, sell, trade and transact in NFTs associated with UGA on storefronts and secondary marketplaces via third party platforms or Connected Services (“NFT Platforms”). We are not the seller of any NFT available on NFT Platforms. We do not warrant or endorse and do not assume and will not have any liability or responsibility to you or any other person for any such NFT Platforms. We do not control the actions of such platforms, and make no promises or guarantees of any kind regarding such NFT Platforms or your ability to transaction in NFTs associated with UGA on such NFT Platforms.

You acknowledge and agree that there are risks associated with purchasing and holding NFTs and using blockchain technology. These include, but are not limited to, risk of losing access to NFTs due to loss of private key(s), custodial error or purchase error, risk of mining or blockchain attacks, risk of hacking and security weaknesses, risk of unfavorable regulatory intervention in one or more jurisdictions, risks related to token taxation, risk of personal information disclosure, risk of uninsured losses, unanticipated risks, and volatility risks. Any purchase or sale you make, accept or facilitate outside of the Service will be entirely at your risk. We do not authorize, control or endorse purchases or sales of NFTs outside of the Service. We expressly deny and disclaim any liability to you and deny any obligation to indemnify you or hold you harmless for any losses you may incur by transacting or facilitating transactions in any NFTs outside of the Service.

Ako imaš spor sa jednom ili više trećih strana u vezi sa Povezanom uslugom ili NFT platformom, oslobađaš nas (i naše podružnice, i naše i njihove odgovarajuće službenike, direktore, zaposlenike i agente) od potraživanja, zahtjeva i odštete (stvarnih i posljedičnih) svake vrste i prirode, poznate i nepoznate, koje proizlaze iz ili su na bilo koji način povezane s takvim sporovima. To znači da se izričito odričeš svake zaštite (bilo zakonske ili druge) koja bi inače ograničila pokrivenost ovog oslobađanja na samo one zahtjeve za koje možda znaš ili sumnjaš da postoje u tvoju korist u vrijeme pristanka na ovo oslobađanje.

Odšteta

Slažete se da ćete nadoknaditi štetu i osigurati da kompanija Chess.com i njene podružnice, filijale, službenici, zastupnici, zaposlenici, partneri i davaoci licenci budu bezbjedni od bilo kakvih potraživanja ili zahtjeva, uključujući razumne troškove advokata koje je napravila bilo koja treća strana zbog sadržaja koji šaljete, objavljujete, prenosite ili na bilo koji drugi način činite dostupnim putem Usluge, vašeg korištenja Usluge, vaše veze sa Uslugom, vašeg kršenja Uslova korištenja, ili vašeg kršenja bilo kojeg drugog prava.

Poslovanje s oglašivačima

Vaša korespondencija ili poslovni odnosi, ili učešće u promocijama oglašivača pronađenih na ili putem Usluge, uključujući plaćanje i isporuku srodnih proizvoda ili usluga, i bilo koje druge odredbe, uslove, garancije ili zastupanja povezana s tim poslovanjima, isključivo su između vas i tog oglašivača. Slažete se da Chess.com neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste koja je nastala kao rezultat tih poslovanja, ili kao rezultat prisustva tih oglašivača na Usluzi. Sav sadržaj trećih strana, uključujući i reklamirani sadržaj, isključivo je odgovornost tih trećih strana; Chess.com ne garantuje prikladnost bilo kojeg sadržaja trećih strana za bilo koju svrhu, niti garantuje tačnost ili potpunost bilo kojih izjava trećih strana.

Usluga može pružiti, ili treća lica mogu pružiti, linkove za druge World Wide Web stranice ili resurse. Pošto Chess.com nema kontrolu nad takvim stranicama i resursima, potvrđuješ i slažeš se da Chess.com nije odgovoran za dostupnost takvih vanjskih stranica ili resursa, te ne podržava i nije odgovoran za bilo kakav sadržaj, oglašavanje, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na takvim stranicama ili resursima. Chess.com ne garantuje prikladnost bilo kojeg sadržaja treće strane za bilo koju određenu upotrebu ili svrhu. Chess.com ne garantuje tačnost reklama trećih strana. Nadalje potvrđuješ i slažeš se da Chess.com neće biti odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge koji su dostupni putem bilo koje takve stranice ili resursa.

Vlasnička prava

All right, title, and interest in and to the Service, including applicable copyrights, trademarks, and any other proprietary rights, are and will remain the exclusive property of Chess.com and its licensors, whether or not registered with any applicable trademark-granting authority. All trademarks, service marks, logos, trade names, and any other proprietary designations of Chess.com used herein are trademarks or registered trademarks of Chess.com. Other product and company names that are mentioned on the Service may be trademarks of their respective owners. Chess.com reserves all rights not expressly granted in this Agreement.

If any software, content or other materials owned or controlled by Chess.com are distributed to you as part of your use of the Services, Chess.com grants you a personal, non-transferable, non-sublicenseable and non-exclusive right and license to access and display such software, content and materials provided to you as part of the Services and the right to use the object code of its Software on a single computer, and the right to download a single copy of our mobile application onto your applicable device; provided that you do not (and do not allow any third party to) copy, modify, create a derivative work from, reverse engineer, reverse assemble or otherwise attempt to discover any source code, sell, assign, sublicense, grant a security interest in or otherwise transfer any right in the Software. You agree not to modify the Software in any manner or form, nor to use modified versions of the Software, including (without limitation) for the purpose of obtaining unauthorized access to the Service. You agree not to access the Service by any means other than through the interface that is provided by Chess.com for use in accessing the Service. This license is freely revocable by Chess.com at any time.

Informacije o zaštitnom znaku

Svi CHESS.COM zaštitni znakovi i oznake usluga, i drugi Chess.com logotipi i nazivi proizvoda i usluga su zaštitni znakovi kompanije Chess.com, LLC. Bez prethodne dozvole kompanije Chess.com, slažete se da nećete prikazivati ili koristiti ove zaštitne znakove na bilo koji način.

Povratne informacije

Chess.com welcomes feedback, comments and suggestions for improvements to the Services (“Feedback”). You acknowledge and expressly agree that any contribution of Feedback does not and will not give or grant you any right, title or interest in the Services or in any such Feedback. All Feedback becomes the sole and exclusive property of Chess.com, and Chess.com may use and disclose Feedback in any manner and for any purpose whatsoever without further notice or compensation to you and without retention by you of any proprietary or other right or claim. You hereby assign to Chess.com any and all right, title and interest (including, but not limited to, any patent, copyright, trade secret, trademark, show-how, know-how, moral rights and any and all other intellectual property right) that you may have in and to any and all Feedback.

Chess.com poštuje prava intelektualnog vlasništva drugih i očekuje da korisnici Usluge čine isto. Chess.com je u skladu sa saveznim Zakonom o autorskim pravima digitalnog milenijuma (“DMCA”), tekst o tome se može naći na web stranici američkog Ureda za autorska prava na http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Reagovaćemo na saznanja o navodnom kršenju autorskih prava koja su u skladu sa DMCA i drugim primjenjivim zakonom, i koja su nam propisno dostavljena; pod uslovom da ćemo, ako postoji Sadržaj povezan sa NFT-om koji krši autorska prava, poduzeti komercijalno razumne napore da spriječimo da takav NFT prikazuje sadržaj koji krši autorska prava kada je povezan sa našim Uslugama).

Ako smatraš da je bilo koji sadržaj kopiran ili korišten na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo, dostavi nam sljedeće informacije:

 • fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlaštene da djeluje u njegovo ime;
 • identifikaciju djela zaštićenog autorskim pravima za koje se tvrdi da je povrijeđeno;
 • identifikaciju materijala za koji se tvrdi da krši, ili da je predmet kršenja, kao i informacije koje su razumno dovoljne da nam dozvole da lociramo materijal (kao što je url);
 • tvoje kontakt informacije, uključujući tvoju adresu, broj telefona i email adresu;
 • pisana izjava da u dobroj namjeri vjerujete da korištenje materijala na način na koji se prigovaralo nije ovlašteno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika, ili zakona; i
 • izjava da su informacije u obavještenju tačne i, pod kaznenom odgovornošću za krivokletstvo, da ste ovlašteni da djelujete u ime vlasnika autorskih prava.

Ako smatrate da vaš uklonjeni sadržaj zapravo ne krši nikakva pravila, ili da imate neophodna prava da objavite svoj sadržaj, pošaljite nam protuobavijest koja sadrži sljedeće informacije:

 • fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlaštene da djeluje u njegovo ime;
 • tvoj fizički ili elektronski potpis (sa tvojim punim zakonskim imenom);
 • identifikaciju sadržaja koji je uklonjen ili kojem je pristup onemogućen, kao i lokaciju na kojoj se sadržaj pojavio prije nego što je uklonjen ili onemogućen;
 • izjava da ste u dobroj namjeri vjerovali, pod kaznenom odgovornošću za krivokletstvo, da je Sadržaj uklonjen ili onemogućen kao rezultat greške ili pogrešne identifikacije Sadržaja; i
 • tvoje ime, adresa, broj telefona i email adresa, kao i izjava da ćeš prihvatiti uslugu postupka od osobe koja je dostavila prvobitno obavještenje o navodnom prekršaju.

Ako primimo protuobavijest, možemo poslati kopiju protuobavijesti osobi koja navodi kršenje autorskih prava i obavijestiti tu osobu da možemo zamijeniti uklonjeni Sadržaj. Osim ako prvobitna osoba koja navodi kršenje autorskih prava ne pokrene radnju koja zahtijeva sudski nalog protiv pružatelja Sadržaja, člana ili korisnika, uklonjeni Sadržaj može biti zamijenjen u roku od deset do četrnaest radnih dana ili više, nakon prijema protuobavijesti, po isključivom nahođenju kompanije Chess.com.

Molimo te da shvatiš da podnošenje obavještenja o osporavanju može dovesti do sudskog postupka između tebe i stranke koja se žali kako bi se utvrdilo vlasništvo. Imaj na umu da u tvojoj zemlji mogu nastati štetne pravne posljedice ako koristeći ovaj postupak napraviš lažnu tvrdnju ili tvrdnju s lošim namjerama.

Zadržavamo pravo da uklonimo sadržaj za koji utvrdimo da krši autorska prava bez prethodne najave i po našem vlastitom nahođenju. U odgovarajućim okolnostima, Chess.com takođe može ukloniti nalog korisnika ako korisnik ponovi prekršaj. Naš ovlašteni agent za autorska prava koji je zadužen za obavještavanje o navodnom kršenju autorskih prava koja se pojavljuju na Usluzi je:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Međunarodna upotreba

Ovu Uslugu pruža Chess.com iz svojih kancelarija u Sjedinjenim Američkim Državama. Chess.com ne tvrdi da je Usluga odgovarajuća ili dostupna na drugim lokacijama. Oni koji se odluče za pristup Usluzi sa drugih lokacija to čine na svoju inicijativu i odgovorni su za poštivanje lokalnih zakona u mjeri u kojoj su lokalni zakoni primjenjivi. Vi izjavljujete i garantujete da se ne nalazite u zemlji koja je podložna embargu vlade SAD-a, ili koju je američka vlada odredila kao "zemlju koja podržava terorizam", i vi se ne nalazite na bilo kojoj listi zabranjenih stranaka koju je načinila vlada SAD-a.

ODRICANJE OD GARANCIJA

IZRIČITO RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA:

 • VI KORISTITE USLUGU NA SVOJU VLASTITU ODGOVORNOST. USLUGA SE PRUŽA "ONAKVA KAKVA JESTE" I "ONAKO KAKO JE DOSTUPNA", BEZ IKAKVE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE. BEZ OGRANIČAVANJA GORE NAVEDENOG, CHESS.COM SE IZRIČITO ODRIČE SVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO DA SU IZRAŽENE, IMPLICITNE ILI PROPISANE ZAKONOM U VEZI CHESS.COM WEB STRANICE I USLUGE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVE GARANCIJE U POGLEDU VLASNIŠTVA, NEKRŠENJA PRAVA, MOGUĆNOSTI PRODAJE I PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
 • KOMPANIJA CHESS.COM I NJENE PODRUŽNICE, FILIJALE, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI, ZASTUPNICI, PARTNERI I DAVATELJI LICENCI NE GARANTUJU: (i) DA ĆE USLUGA ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE; (ii) DA ĆE USLUGA BITI BEZ PREKIDA, PRAVOVREMENA, SIGURNA ILI BEZ GREŠAKA; (iii) DA ĆE REZULTATI DOBIJENI KORIŠTENJEM USLUGE BITI TAČNI ILI POUZDANI; (iv) DA ĆE KVALITET BILO KOJIH PROIZVODA, USLUGA, INFORMACIJA ILI DRUGOG MATERIJALA KUPLJENOG ILI DOBIJENOG PUTEM USLUGE ZADOVOLJITI VAŠA OČEKIVANJA; I (v) DA ĆE BILO KOJE GREŠKE U SOFTVERU KOJI SE KORISTI ZA PRISTUP ILI PRUŽANJE USLUGE BITI ISPRAVLJENE.
 • SVAKOM MATERIJALU KOJI JE PREUZET ILI NA DRUGI NAČIN DOBIJEN KORIŠTENJEM USLUGE PRISTUPATE PO VLASTITOM IZBORU I RIZIKU, TE SAMI STE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU NA VAŠEM KOMPJUTERSKOM SISTEMU ILI GUBITKU PODATAKA KOJI SU REZULTAT PREUZIMANJA TAKVOG MATERIJALA.
 • NIJEDAN SAVJET ILI INFORMACIJA, USMENA ILI PISMENA, KOJU STE DOBILI SA WEB STRANICE CHESS.COM, ILI SA USLUGE ILI PUTEM USLUGE, NEĆE STVORITI NIKAKVU GARANCIJU KOJA NIJE IZRIČITO NAVEDENA U USLOVIMA KORIŠTENJA.
 • MALI PROCENAT KORISNIKA MOŽE DOŽIVJETI EPILEPTIČKE NAPADE KADA SU IZLOŽENI ODREĐENIM OBLICIMA SVJETLA ILI POZADINAMA NA EKRANU KOMPJUTERA, ILI DOK KORISTE USLUGU. ODREĐENA STANJA MOGU UKLJUČIVATI RANIJE NEOTKRIVENE EPILEPTIČKE SIMPTOME ČAK I KOD KORISNIKA KOJI U PROŠLOSTI NISU IMALI NAPADE ILI EPILEPSIJU. AKO VI, ILI BILO KO U VAŠOJ FAMILIJI, IMATE EPILEPSIJU, POSAVJETUJTE SE SA SVOJIM LJEKAROM PRIJE KORIŠTENJA USLUGE. ODMAH PREKINITE S KORIŠTENJEM USLUGE I POSAVJETUJTE SE SA SVOJIM LJEKAROM AKO PRIMJETITE BILO KOJI OD SLJEDEĆIH SIMPTOMA TOKOM KORIŠTENJA USLUGE: VRTOGLAVICA, ZAMAGLJEN VID, TRZANJE OKA ILI MIŠIĆA, GUBITAK SVIJESTI, DEZORIJENTACIJA, BILO KAKVI NEHOTIČNI POKRETI, ILI GRČEVI.
 • OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

  IZRIČITO RAZUMIJEŠ I SLAŽEŠ SE DA KOMPANIJA CHESS.COM I NJENE PODRUŽNICE, FILIJALE, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI, ZASTUPNICI, PARTNERI I DAVAOCI LICENCI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PROFITA, GUBITAK PODATAKA, KVAR NA OPREMI NITI ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI PRIMJERNU ŠTETU, ČAK I AKO JE KOMPANIJA CHESS.COM OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, A KOJA SE ODNOSI NA CHESS.COM, USLUGU ILI BILO KOJI SADRŽAJ KOJI SE POJAVLJUJE NA USLUZI ILI JE UČITAN NA USLUGU.

  IF, FOR ANY REASON, A COURT FINDS CHESS.COM LIABLE FOR DAMAGES NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE AGGREGATE LIABILITY OF CHESS.COM ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT OR FROM THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SERVICE OR ANY CONTENT AVAILABLE ON OR THROUGH THE SERVICE EXCEED ONE HUNDRED U.S. DOLLARS (U.S. $100.00).

  OGRANIČENJA OVOG ODJELJKA ĆE SE PRIMJENJIVATI NA BILO KOJU TEORIJU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O GARANCIJI, UGOVORU, STATUTU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR), ILI O NEČEMU DRUGOM, ČAK I AKO SE UTVRDI DA PRAVNI LIJEK KOJI JE OVDJE NAVEDEN NIJE USPIO U SVOJOJ SUŠTINSKOJ SVRSI.

  ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA

  NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ODREĐENIH GARANCIJA, ILI OGRANIČAVANJE ILI ISKLJUČIVANJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE. SHODNO TOME, NEKA OD GORE NAVEDENIH OGRANIČENJA SE MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

  Izmjene Korisničkog ugovora

  Možemo izmijeniti ovaj Ugovor u bilo kom trenutku, a najnoviju verziju ćemo ažurirati na www.chess.com/legal. Ako utvrdimo da smo napravili značajnu promjenu, obavijestićemo te tako što ćemo ti poslati email na email adresu koju si naveo prilikom registracije svog naloga ili tako što ćemo postaviti obavještenje putem Usluge. Ako nastaviš da pristupaš ili da koristiš Uslugu nakon što te revizije postanu efektivne, slažeš se da ćeš se pridržavati izmijenjenih Uslova korištenja usluge.

  Opšte informacije

  Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni ugovor između tebe i Chess.com-a i reguliše tvoje korištenje Usluge, zamjenjujući sve prethodne ugovore između tebe i Chess.com-a u vezi sa Uslugom. Ovaj Ugovor je cjelokupni i ekskluzivni ugovor između Chess.com-a i tebe u vezi sa Uslugom, i ovaj Ugovor zamjenjuje sve prethodne ugovore između Chess.com-a i tebe u vezi sa Uslugom (isključujući bilo koje usluge za koje imaš poseban ugovor sa kompanijom Chess.com koji je izričito dodat ili koji zamjenjuje ovaj Ugovor). Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra nevažećom, ostatak Uslova korištenja usluge će ostati na snazi. Ovaj Ugovor, kao i prava i obaveze preuzete ovim ugovorom, ne smiješ prenositi, dodjeljivati ili delegirati na bilo koji način. Chess.com može slobodno dodjeljivati ovaj Ugovor, a ti se izričito slažeš da su sva prava intelektualne svojine koja su licencirana ovdje na Chess.com-u, uključujući i bilo koja prava na sadržaj, prenosiva na Chess.com opunomoćenika bez tvog pristanka. Neuspjeh Chess.com-a da izvrši ili sprovede bilo koje pravo ili odredbu TOS-a ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.