Završeni mečevi
Igrači: 1 Rejting: Otvori 14 dana/potez
Team Honduras 0
Team Guatemala 2
Igrači: 1 Rejting: < 1820 3 dana/potez
Team Pakistan 0
Team Honduras 2
Igrači: 7 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Supreme Pawns 13
Team Honduras 1
Igrači: 6 Rejting: Otvori 7 dana/potez
Ecuador 10
Team Honduras 2
Igrači: 4 Rejting: 1200 - 1850 3 dana/potez
Team Wales 5
Team Honduras 3
Igrači: 4 Rejting: < 1800 3 dana/potez
Supreme Pawns 4
Team Honduras 4