Beautiful-Mind90

Hi Smile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My chess FIDE ID

 
 
 
 
 
 
Klubovi
Team Iran 1.175 članova
IRAN. 2.566 članova
The GREEN Arrow 500 članova
FC Persepolis 287 članova
TMCL960 153 članova