Danesz22
Igrač s titulom
Dijamantski član

email: baratosidaniel@gmail.com