Artikler
Skaknotation - Skakkens sprog!

Skaknotation - Skakkens sprog!

erik
| 100 | For begyndere

Skaknotation er en nem måde at holde styr på dine partier, så du kan gennemgå dem og studere kombinationer, forstå dine fejl, eller imponere dine venner. Prøv skaknotation i dit næste parti - du vil opdage, at der ikke findes noget mere tilfredsstillende end et velplaceret udråbstegn efter dit vindertræk.

Algebraisk notation

Den nemmeste og mest almindelige form for skaknotation kaldes algebraisk notation. Den forsyner skakbrættet med bogstaver og tal.

I dette diagram står den hvide konge på feltet c3, og den sorte konge står på feltet h5.

Række 1 er den række, hvor hvid starter fra, men række 8 er den række, hvor sort starter fra. Linjerne er forsynet med bogstaver fra venstre til højre (set fra hvids synsvinkel).

Derudover benyttes der store bogstaver for brikkerne:
K: Konge
D: Dronning
T: Tårn
L: Løber
S: Springer
B: Bonde (det er dog skik og brug at udelade B fra notationen)

How to Write a Chess Move

Sådan noterer du et træk

Hvis du vil notere et træk, skal du notere navnet på brikken og det felt, som den flytter hen til. Hvis en brik bliver slået, tilføjes symbolet x for "slår" før destinationsfeltet.

I dette parti er hvids første træk Sc3, altså springer til c3. Sort svarer med f5 (husk, at B er udeladt). Hvid spille e4, og sort slår bonden: fxe4, f slår e4. Linjen f erstatter navnet på bonden, da B er udeladt. Hvid slår igen, Sxe4. Resten af partiet bliver noteret som

... Sf6

Sxf6+ gxf6

Dh5#

+ er symbolet for skak, og # er symbolet for skakmat.

Specielle symboler

x: slår
0-0: kort rokade
0-0-0: lang rokade
+: skak
#: skakmat
!: godt træk
?: dårligt træk

der kan tilføjes flere ! og ? for eftertryl.

Sådan undgås tvetydighed

Td1 er ikke nok til at beskrive dette træk--hvilket tårn?

I situationer, hvor almindelig notation er tvetydig, bør du tilføje et ekstra bogstav eller tal for at specificere, hvorfra brikken rykker. Her løser Tad1 problemet, tårnet fra a-linjen til feltet d1. Når en bonde slår en brik, bør du altid inkludere den linje, hvorfra bonden rykker, ligesom fxe4 og gxf6 ovenfor.

Other Chess Notation

Andre notationer

I dag benytter de fleste spillere algebraisk notation, men der findes nogle få variationer:
Lang algebraisk notation noterer udgangsfeltet så vel som destinationsfeltet for hvert træk.

Deskriptiv notation er et ældre system, der giver engelske navne til skakbrættets linjer for brikkerne. For eksempel bliver c-linjen kaldt QB, queen's bishop's file (dronningeløberens linje). Rækkerne bliver navngivet ud fra hver spillers perspektiv.

Download gratis noteringsliste til skaknotation

Du kan downloade gratis noteringslister her, eller købe et noteringshæfte som dette til at notere i, men du kan også starte med almindeligt linjeret papir.

Printable Chess Scoresheet