Brugeraftale

Følgende tekst er blot en informativ oversættelse. Den eneste juridisk gyldige version findes på engelsk.

Træder i kraft fra d.: December 28, 2020

Kort sagt: respekter andre, overhold loven og nyd det!

You must carefully read this User Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. It incorporates the Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy.

Ved at bruge vores tjeneste accepterer du vilkårene i denne brugeraftale. Hvis du ikke er enig, skal du ikke bruge vores tjeneste.

For at indgå denne aftale skal du være voksen i den lovlige alder i din stat eller dit bopælsland. Hvis du indgår denne aftale, bekræfter du, at du har nået den lovlige myndighedsalder i din jurisdiktion, og vi har tilladelse til med rimelighed at stole på det. Hvis du ikke er myndig, skal din forælder eller værge give dit samtykke til denne aftale.

Alle disse politikker kan opdateres eller ændres fra tid til anden; så du bør tjekke denne side regelmæssigt for at se efter eventuelle ændringer. Hvis du fortsætter med at bruge vores service, fortæller du os, at du fortsat accepterer ændringer i disse politikker.

DU SKAL LÆGGE SÆRLIG MÆRKE TIL, AT DENNE AFTALE INKLUDERER FØLGENDE BESTEMMELSER: (1) EN VOLDGIFTSKLAUSUL; (2) FRASKRIVELSE AF DIN RET TIL AT TAGE EN KLASSEHANDLINGSPOLITIK MOD OS; (3) OG EN FRIGIVELSE AF ALLE KRAV MOD OS, DER KAN OPSTÅ UD FOR DIN BRUG AF VORES TJENESTE.

Voldgift, styrende lov og jurisdiktion

LÆS DETTE AFSNIT NØJTTIGT. DET PÅVIRKER DIN RET TIL AT FØRE EN SAG I RETTEN.

Hvis du har nogen tvist med Chess.com, der på nogen måde vedrører disse tjenestevilkår eller fra adgang til eller brug af vores tjeneste, er vi begge enige om at forfølge en løsning på følgende måde:

1. Uformel beslutning

Du vil først kontakte os på https://support.chess.com/ for at give os meddelelse om din tvist og forsøge på at løse den uformelt med os. Din meddelelse skal indeholde dit navn, det kontonavn, du bruger, din adresse, hvordan vi kontakter dig, dit problem og hvad du vil have os til at gøre. Vi vil i god tro forsøge at forhandle en løsning på tvisten i mindst tredive (30) dage fra den dato, hvor du første gang kontaktede vores supportgruppe. Hvis vi ikke er i stand til at løse uoverensstemmelsen uformelt, vil vi forfølge en løsning på følgende måde:

2. Voldgift

Federal Arbitration Act (“FAA”) og føderal voldgiftslov finder anvendelse på disse tjenestevilkår.

Voldgiftsprocedure

Du skal aflevere en hensigtserklæring til voldgift med certificeret post ved hjælp af US Postal Service til: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S # 970397, Orem, UT 84907. Din erklæring skal: (a) beskrive arten og grundlaget for dit krav og (b) redegøre for den specifikke erstatning, du søger.

Derefter vil du fremsætte ethvert krav til endelig og bindende voldgift med American Arbitration Association (“AAA”) ved hjælp af dens gældende kommercielle voldgiftsregler og forbrugervoldgiftsregler som ændret ved denne aftale. AAA-reglerne findes på http://www.adr.org .

Voldgiftsmanden er bundet af denne aftale. AAA og voldgiftsmanden gennemfører alle faser af proceduren på engelsk. Voldgiftsmanden vil afholde høringen virtuelt, men hvis parterne er enige om, at det er nødvendigt med en personlig høring, vil voldgiftsmanden afholde høringen enten i Utah County, Utah eller det amt, hvor du bor. Du kan vælge mellem de to placeringer.

Enhver beslutning eller kendelse vil omfatte en skriftlig erklæring, der beskriver beslutningen for hvert krav og grundlaget for kendelsen, herunder voldgiftsdommerens væsentlige faktiske og juridiske konklusioner og konklusioner.

Voldgiftsmanden kan kun tildele juridiske eller rimelige retsmidler, som du eller Chess.com anmoder om at opfylde et af vores individuelle krav (og som voldgiftsmanden finder, understøttes af troværdige relevante beviser). Voldgiftsmanden tildeler muligvis ikke fritagelse mod Chess.com for at respektere nogen anden person end dig.

Hvis det er nødvendigt, kan hver af parterne afsende enhver voldgiftsafgørelse eller kendelse til enhver domstol med kompetent jurisdiktion, der skal fuldbyrdes som en endelig dom.

Voldgiftsgebyrer, omkostninger og advokatsalær

Hvis du søger et middel på $ 10.000 eller derunder, vil Chess.com straks godtgøre dit arkiveringsgebyr og din andel, hvis nogen, af AAAs voldgiftsomkostninger, herunder voldgiftskompensation (medmindre voldgiftsmanden afgør, at dine krav er useriøse eller var indgivet for chikane). Hvis du søger en afhjælpning på mere end $ 10.000 - eller hvis AAA-forbrugernes voldgiftsregler ikke finder anvendelse - så deler AAA voldgiftsomkostningerne, herunder voldgiftskompensation, mellem dig og Chess.com i henhold til AAA's kommercielle voldgiftsregler.

Voldgiftsmanden udsteder ingen voldgiftskendelse, der kræver, at den ene part betaler advokatsalæret for den anden, medmindre voldgiftsmanden finder ud af, at partens krav var useriøse eller førte til at chikanere den anden.

Intet i dette afsnit forhindrer nogen af parterne i at søge afhjælpning hverken i retten for små krav (for berettigede krav) eller forbud eller anden retfærdig lettelse fra de civile domstole i sager relateret til datasikkerhed, intellektuel ejendom eller uautoriseret adgang til tjenesten.

DU ER ENIGE I, AT DU OG CHESS.COM FRAVIGER RETTEN TIL EN JURYRETSSAG ELLER DELTAGELSE I ET KLASSEHANDLINGSKRAV VED AT TILMELDE DISSE TJENESTEVILKÅR.

ALLE KRAV SKAL FREMFØRES I PARTERNES INDIVIDUELLE KAPACITET, OG IKKE SOM KLAGER ELLER KLASSEMEDLEM I EN HVILKEN SOM HELST KLASSE ELLER REPRÆSENTATIV FORHANDLING, OG, MEDMINDRE VI ER ENIGE OM DET, KAN EN DOMMER IKKE GIVE MERE END EN PERSON MEDHOLD.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Desuden vil enhver sådan tvist kun blive anlagt ved den amerikanske distriktsdomstol i Salt Lake County, Utah eller Utah State District Court i Utah County, Utah, USA. Du giver samtykke til jurisdiktion og sted i sådanne domstole og afstår fra enhver indsigelse mod, at det er et ubelejligt forum.

3. Alternativ beslutning ifm. tvist

Hvis din tvist vedrører en Chess.com-konstatering af, at du overtrådte deres fairplaypolitik, kan du, hvis du ikke ønsker at indsende den til voldgift med AAA, vælge at indsende den i stedet for endelig og bindende voldgift med et fairplayekspertpanel. Dette panel vil afholde sin høring ved hjælp af AAA's regler for forbrugervoldgift, som ændret ved voldgiftsbestemmelserne i afsnit 2 i denne aftale.

Chess.com betaler alle de gebyrer og omkostninger, der er forbundet med denne fairplaypanel-procedure (undtagen dit advokatsalær). Både du og Chess.com forbliver ansvarlige for deres egen advokatsalær under alle omstændigheder, uanset hvem der får medhold i denne procedure.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master.

Opsigelse

Du accepterer, at Chess.com med eller uden grund og uden forudgående varsel straks kan opsige din Chess.com-konto, enhver tilknyttet e-mailadresse og adgang til tjenesten. Chess.com kan ophøre med eller uden grund til enhver tid og træde i kraft straks efter Chess.coms eget skøn, herunder men ikke begrænset til medlems manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser i aftalen. Årsagen til en sådan opsigelse kan omfatte, men er ikke begrænset til, (a) overtrædelser eller overtrædelser af disse tjenestevilkår eller andre inkorporerede aftaler eller retningslinjer, (b) anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder, (c) en anmodning fra dig (selvinitieret kontosletning), (d) ophør eller væsentlig modifikation af tjenesten (eller en hvilken som helst del deraf), (e) uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer eller problemer, (f) længere perioder med inaktivitet, (g) engagement fra dig i svigagtige eller ulovlige aktiviteter og / eller (h) manglende betaling af gebyrer, du skylder i forbindelse med tjenesterne.

Opsigelse af din Chess.com-konto inkluderer: (a) fjernelse af adgang til alle tilbud inden for tjenesten, (b) sletning af din adgangskode og alle relaterede oplysninger, filer og indhold, der er knyttet til eller inde i din konto (eller en hvilken som helst del deraf), (c) udelukkelse af yderligere brug af tjenesten, (d) hvis du overtræder fairplaypolitikken, mærker din konto som værende lukket for overtrædelse af fairplaypolitikken samt fjerner din profilavatar, navn og personlige oplysninger fra konto (men bevarer sit brugernavn), (e) hvis du overtræder fairplaypolitikken, mens du spiller en begivenhed, kan begivenhedsarrangøren diskvalificere dig fra begivenheden, fordi din Chess.com-konto er blevet lukket for en overtrædelse af fairplaypolitikken, og (f) hvis du overtræder fællesskabspolitikken, mærker du din konto som lukket for misbrug samt fjerner din profilavatar, navn og personlige oplysninger fra kontoen (men bevarer sit brugernavn).

Yderligere accepterer du, at alle opsigelser skal ske efter Chess.com's eget skøn, og at Chess.com ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for opsigelse af din konto, tilknyttet e-mailadresse eller adgang til tjenesten.

Kontobegrænsninger

Chess.com kan etablere generel praksis og grænser for brug af tjenesten, herunder uden begrænsning det maksimale antal dage, hvor e-mailmeddelelser, opslag på opslagstavler eller andet uploadet indhold bevares af tjenesten, det maksimale antal e-mailmeddelelser, sendt fra eller modtaget af en konto i tjenesten, den maksimale størrelse af enhver e-mailbesked, der kan sendes fra eller modtages af en konto på tjenesten, den maksimale diskplads, der tildeles på Chess.com's servere på dine vegne, og det maksimale antal gange (og den maksimale varighed), hvor du kan få adgang til tjenesten i en given periode. Chess.com har intet ansvar eller erstatningsansvar for sletning eller manglende lagring af meddelelser og anden kommunikation eller andet indhold, der vedligeholdes eller transmitteres af tjenesten. Chess.com forbeholder sig retten til at deaktivere konti, der er inaktive i en længere periode.

Desuden kan Chess.com med hensyn til fairplaypolitikken også oprette generelle fremgangsmåder og begrænsninger vedrørende brugen af din konto, herunder uden begrænsning: overvågning af dine spildata og adfærd og, når de finder din opførsel mistænkelig, begrænse dit spil, fjerne dig fra en begivenhed eller forhindre dig i at deltage i en begivenhed.

Chess.com forbeholder sig ret til at ændre disse generelle fremgangsmåder og begrænsninger fra tid til anden.

Præmier

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Ved at deltage i en konkurrence accepterer du hermed at friholde, udelade og holde vores firma, dets juridiske repræsentanter, tilknyttede virksomheder, datterselskaber, agenturer og respektive officerer, direktører, ansatte og agenter skødesløse fra enhver omkostning, skader på udgifter, tabskrav, handlinger eller procedurer fremsat af dig (eller en tredjepart på dine vegne) ("Krav") som et resultat af din deltagelse i konkurrencen og/eller en præmie, der måske eller måske ikke vil blive tildelt dig som et resultat heraf, og Chess.com fraskriver sig fuldt ud ethvert ansvar i forbindelse med sådanne krav.

Chess.com er ikke ansvarlig over for dig for manglende opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til konkurrencen eller i forbindelse med præmien, hvor Chess.com ikke er i stand til at gøre det som et resultat af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol.

Du accepterer herved at holde vores firma, dets juridiske repræsentanter, tilknyttede virksomheder, datterselskaber, agenturer og respektive ledere, direktører, ansatte skadesløse for alle omkostninger, tab, skader, udgifter og forpligtelser (inklusive for tab af omdømme og goodwill og professionelle rådgivergebyrer), som Chess.com lider som følge af brud på dig af dine forpligtelser i henhold til disse regler, Chess.coms servicevilkår, turneringsreglerne eller de særlige vilkår eller i forbindelse med din manglende overholdelse af instruktioner givet af vores team eller i forhold til ethvert spørgsmål vedrørende din deltagelse i en konkurrence.

I tilfælde af tvister eller uoverensstemmelser vedrørende ethvert aspekt af en konkurrence, herunder, men ikke begrænset til, alle forhold, der vedrører tildelingen af præmierne, en deltagers berettigelse til at deltage i konkurrencen, opførelsen af enhver deltager, disse regler, Chess.com-betingelserne servicevilkår, turneringsreglerne eller de særlige vilkår, ligger den endelige beslutning hos vores hold, og enhver beslutning fra Chess.com vil være endelig og bindende for dig og må ikke være genstand for gennemgang eller appel fra dig eller nogen tredjepart.

Medlemsadfærd

Du accepterer ikke at bruge tjenesten til at:

 • uploade, poste, e-maile, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, voldeligt, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, seksuelt eksplicit, pornografisk, injurierende, indtrængende i andres privatliv, hadefuldt eller racemæssigt, etnisk eller på anden vis anstødeligt;
 • skrive kommentarer, tekst, beskeder eller links i fora eller offentlige kommentarer, der indeholder nogen annoncer af enhver art, herunder religiøse, politiske eller rekrutteringsmeddelelser til Chess.com -grupper, -klubber, -blogs eller andet indhold til eller fra Chess.com;
 • skrive kommentarer, tekst, beskeder eller links i fora eller offentlige kommentarer, der er irrelevante for formålet og indholdet af det oprindelige indhold, spil, artikel, blog eller forumemne;
 • true andre med vold eller tale for at skade sig selv;
 • "stalke" eller på anden måde chikanere en anden;
 • efterligne nogen person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, en Chess.com-repræsentant, eller give fejlagtige oplysninger om din tilknytning til en person eller enhed;
 • forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af indhold, der sendes via Tjenesten;
 • uploade, poste, e-maile, offentliggøre eller på anden måde gøre tilgængeligt noget indhold, som du ikke har ret til at gøre tilgængeligt i henhold til nogen lov eller i henhold til kontraktligt eller betroet forhold;
 • uploade, poste, e-maile, offentliggøre eller på anden måde gøre tilgængeligt noget indhold, der omfatter personlige oplysninger om andre, uden deres tilladelse, eller som overtræder noget patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyrights, ret til offentliggørelse eller immaterielle rettigheder, som tilhører andre;
 • uploade, poste, sende eller på anden måde tilbyde uopfordrede eller uautoriserede reklamer, reklamemateriale, "junk mail", "spam", "kædebreve", "pyramideordninger", eller eller andre slags opfordringer, undtagen i de områder, der er udpeget til dette formål;
 • uploade, poste, e-maile, offentliggøre eller på anden måde gøre tilgængeligt noget materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af anden computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr;
 • forstyrre det normale kommunikationsflow eller på anden vis handle på en måde, der påvirker andre brugeres evne til at deltage i kommunikation i realtid;
 • forstyrre eller afbryde Tjenesten eller serverne eller netværkene, der er forbundet med Tjenesten, eller undlade at overholde krav, procedurer, politikker eller forskrifter for netværk, der er forbundet med Tjenesten;
 • få adgang til, justere eller bruge ikke-offentlige tjenesteområder, Chess.com's computersystemer eller Chess.com's leverandørers tekniske leveringssystemer;
 • undersøge, scanne eller teste sårbarheden i noget system, eller bryde eller omgå sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger;
 • bruge en robot, spider, webstedssøgning/hentningsprogram eller anden manuel eller automatisk enhed eller proces til at hente, indeksere, "dataminere" eller på nogen måde reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af Tjenesten eller dens indhold;
 • tilsigtet eller utilsigtet overtræde gældende lokal, statslig, national eller international lovgivning og/eller
 • indsamle eller gemme personlige data om andre brugere i forbindelse med forbudt adfærd og aktiviteter angivet i ovenstående afsnit.

Du indvilliger i ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, handle med, videresælge eller udnytte nogen del af Tjeneste (inklusive dit brugernavn på Chess.com), brug af Tjenesten eller adgang til Tjenesten til kommercielle formål. Du indvilliger i, at din konto på Chess.com ikke kan overføres til andre.

Indhold

Du forstår, at alle oplysninger, data, tekst, software, musik, lyd, fotos, grafik, videoer, beskeder, tags og andet materiale ("Indhold"), hvad enten det er offentliggjort eller udvekslet privat, er den persons ansvar, hvorfra indholdet kommer. Dette betyder, at du og ikke Chess.com er fuldstændig ansvarlig for alt det indhold, du uploader, deler, e-mailer eller på anden måde gør tilgængeligt via Tjenesten. Chess.com kontrollerer ikke det indhold, der deles via Tjenesten, og som sådan garanteres der ikke for korrektheden, integriteten eller kvaliteten af et sådant indhold. Du forstår, at du ved at bruge Tjenesten ufrivilligt kan blive udsat for indhold, som er stødende, uanstændigt eller uacceptabelt. Chess.com er på ingen måde ansvarlig for indhold, herunder fejl eller udeladelser af indhold samt tab eller beskadigelse af indhold, der udveksles eller på anden måde gøres tilgængeligt via Tjenesten.

Du anerkender, at Chess.com muligvis forudindstiller indhold, men at Chess.com og dets designere har ret (men ikke forpligtelse) til efter eget skøn at forudindstille, nægte eller flytte indhold, der er tilgængeligt via Tjenesten. Uden at begrænse det foregående har Chess.com og dets designere ret til at fjerne enhver form for indhold, der overskrider disse Servicevilkår eller på anden måde er anstødeligt. Chess.com kan fjerne enhver form for indhold på Tjenesten af ​​enhver grund og kan suspendere eller opsige brugere eller genvinde brugernavne til enhver tid uden ansvar over for dig. Vi forbeholder os også ret til at få adgang til, læse, bevare og videregive oplysninger, som vi med rimelighed mener er nødvendige for at (i) opfylde gældende lov, regulering, retlig proces eller statslig anmodning, (ii) håndhæve Servicevilkårene, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser heraf (iii) opdage, forebygge eller på anden måde behandle svig, sikkerhed eller tekniske problemer, (iv) reagere på anmodninger om brugersupport eller (v) beskytte Chess.com's rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets brugere og offentligheden.

Du forstår, at tjenesten og dens software kan indeholde komponenter, som tillader beskyttelse af digitalt materiale, og at dette materiale er underlagt forbrugsregler, som er opstillet af Chess.com og/eller indholdsudbydere, som skaber indhold til tjenesten. Du må ikke forsøge at omgå de forbrugsregler, der er indlejret i tjenesten. Uautoriseret kopiering, udgivelse, distribuering eller udstilling af tjenestens materialer, helt eller delvist, er strengt forbudt.

Chess.com gør ikke krav på ejerskab af indhold, du sender eller stiller til rådighed for optagelse på Tjenesten. Med hensyn til indhold, som du indsender eller stiller til rådighed for optagelse på offentligt tilgængelige områder af Tjenesten, giver du Chess.com følgende verdensomspændende, royaltyfri, evige, uigenkaldelige, overdragelige, ikke-eksklusive licens med ret til at underlicensere, bruge, distribuere, reproducere, modificere, tilpasse, offentliggøre, oversætte, transmittere, offentliggøre og offentligt vise indhold, du sender eller stiller til rådighed for optagelse på offentligt tilgængelige områder af Tjenesten, og at indarbejde sådant indhold i andre værker i ethvert format eller medium nu kendt eller senere udviklet.

Godtgørelse

Du lover at holde Chess.com og dets datterselskaber, funktionærer, agenter, medarbejdere, partnere og licensgivere skadesløse fra ethvert krav eller enhver fordring, herunder rimelige advokatsalærer, som er foretaget af en tredjepart på grund af eller som følge af det indhold, du indsender, overfører eller på anden måde gør tilgængeligt via Tjenesten, din brug af Tjenesten, din forbindelse til Tjenesten, din overtrædelse af servicevilkårene eller din krænkelse af andres rettigheder.

Forhandlinger med annoncører

Din korrespondance eller forretningsforbindelse med eller deltagelse i kampagner fra annoncører, der findes på eller gennem Tjenesten, herunder betaling og levering af relaterede varer eller tjenesteydelser og eventuelle andre vilkår, garantier eller repræsentationer i forbindelse med sådanne transaktioner, er udelukkende et anliggende mellem dig og sådanne annoncører. Du accepterer, at Chess.com ikke er ansvarlig for tab eller skader af nogen art, der opstår som følge af sådanne transaktioner eller som følge af tilstedeværelsen af sådanne annoncører på Tjenesten.

Tjenesten eller tredjeparter vil sommetider indeholde links til andre World Wide Web-steder eller ressourcer. Da Chess.com ikke har kontrol over disse websteder og ressourcer, accepterer du, at Chess.com ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder eller ressourcer og ikke står inde for eller er ansvarlig for indhold, reklamer, produkter eller andre materialer, som er tilgængelige via sådanne websteder eller ressourcer. Du accepterer desuden, at Chess.com ikke er ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for skade eller tab i forbindelse med brug af den slags indhold eller tjenester som er tilgængelige via disse websteder eller ressourcer.

Ejerrettigheder

Al ret til og interesse i Tjenesten, herunder gældende ophavsret, varemærker og andre ejendomsrettigheder, er og vil forblive Chess.com og dets licensgiveres eksklusive ejendom. Alle varemærker, servicemærker, logoer, handelsnavne og andre navnebeskyttede betegnelser på Chess.com, der anvendes her, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Chess.com. Andre produkt- og firmanavne, der er nævnt på Tjenesten, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Chess.com forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse Tjenestevilkår.

Chess.com giver dig en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rettighed og licens til at bruge objektkoden til softwaren på en enkelt computer; forudsat at du ikke (og ikke tillader tredjepart at) kopierer, ændrer, opretter et afledt arbejde fra, rekonstruerer eller på anden måde forsøger at udlede nogen kildekode, sælger, tildeler, underlicensierer, giver en sikkerhedsinteresse i eller på anden måde overfører nogen ret i softwaren. Du accepterer, at du ikke må ændre softwaren på nogen måde eller form eller bruge ændrede versioner af softwaren, herunder (uden begrænsning) med det formål at opnå uautoriseret adgang til Tjenesten. Du accepterer ikke adgang til tjenesten på anden måde end via den grænseflade, der leveres af Chess.com til brug for adgang til Tjenesten.

Oplysninger om varemærke

Alle CHESS.COM varemærker og tjenestemærker og andre Chess.com logoer og produkt- og tjenestenavne er varemærker tilhørende Chess.com, LLC. Du indvilger i ikke at vise eller bruge disse varemærker på nogen måde uden forudgående tilladelse fra Chess.com.

Chess.com respekterer andres intellektuelle rettigheder og forventer, at brugere af Tjenesten gør det samme. Chess.com overholder den føderale Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), hvis tekst findes på U.S. Copyright Office's hjemmeside på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Vi vil reagere på meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretten, der overholder DMCA og anden gældende lovgivning, og som leveres korrekt til os. Hvis du mener, at noget indhold er blevet kopieret eller brugt på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, bedes du venligst give os følgende oplysninger:

 • en fysisk eller elektronisk underskrift fra copyrightindehaveren eller en person, der er autoriseret til at handle på vedkommendes vegne;
 • identifikation af det ophavsretlige arbejde, der angivelig er blevet krænket;
 • identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller genstand for krænkende aktivitet og oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at gøre det muligt for os at lokalisere materialet (f.eks. en url);
 • dine kontaktoplysninger, inklusive din adresse, dit telefonnummer og en e-mailadresse;
 • en skriftlig erklæring fra dig om, at du har en god tro på, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af ophavsretsindehaveren, vedkommendes agent eller loven og
 • en erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige og, under menedsstraf, at du er autoriseret til at handle på vegne af copyrightindehaveren.

Hvis du mener, at dit fjernede indhold rent faktisk ikke krænker, eller at du har de nødvendige rettigheder til at poste dit indhold, skal du sende os en modbekendtgørelse med følgende oplysninger:

 • en fysisk eller elektronisk underskrift fra copyrightindehaveren eller en person, der er autoriseret til at handle på vedkommendes vegne;
 • din fysiske eller elektroniske signatur (med dit fulde navn);
 • identifikation af det indhold, der er blevet fjernet, eller hvortil adgang er blevet deaktiveret, og det sted, hvor indholdet optrådte, før det blev fjernet eller deaktiveret;
 • en erklæring om, at i god tro, og under menedsstraf, mener at Indholdet blev fjernet eller deaktiveret som resultat af en fejl eller en fejlidentificering af Indholdet; og
 • dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt en erklæring om, at du vil acceptere procesbehandling fra den person, der gav den oprindelige meddelelse om den påståede overtrædelse.

Hvis vi modtager en modbekendtgørelse, kan vi sende en kopi af modbekendtgørelsen til den person, der påberåber sig krænkelse af ophavsret og oplyse den pågældende om, at vi kan erstatte det fjernede indhold. Medmindre den oprindelige person, der påberåber sig krænkelse af ophavsret, indgiver en handling, der søger en domstolsbeslutning mod indholdsleverandøren, medlemmet eller brugeren, kan det fjernede indhold udskiftes i løbet af ti til fjorten arbejdsdage eller mere efter modtagelse af modbekendtgørelsen efter Chess.com's eget skøn.

Vær venlig at forstå, at indgivelse af en modbesked kan føre til en retssag mellem dig og den klagende part for at fastslå ejerskab. Vær opmærksom på, at der kan være ugunstige juridiske konsekvenser i dit land, hvis du ffremsætter en falsk påstand eller en påstand i ond tro ved at bruge denne proces.

Vi forbeholder os ret til at fjerne indhold, der påstås at være krænkende uden forudgående varsel og efter eget skøn. Under passende omstændigheder kan Chess.com også opsige en brugers konto, hvis brugeren er fast besluttet på gentagne gange at bryde vilkårene. Vores udpegede copyrightagent for meddelelse om påstået krænkelse af ophavsretten, der vises på Tjenesten, er:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

International brug

Denne Tjeneste leveres af Chess.com fra dets kontorer i USA. Chess.com foregiver ikke, at Tjenesten er relevant eller tilgængelig andre steder. De, der vælger at få adgang til Tjenesten fra andre steder, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er relevante. Du garanterer, at du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en amerikansk embargo, eller som er udpeget af den amerikanske regering som et "terroristunderstøttende" land, og du er ikke opført på den amerikanske regerings liste over forbudte eller begrænsede parter.

FRASKRIVELSE AF GARANTIER

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT:

 • DIN BRUG AF TJENESTEN SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTEN LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER"- OG "SOM TILGÆNGELIG"-BASIS UDEN NOGEN SOM HELST GARANTI. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE FRASKRIVER CHESS.COM SIG UDTRYKKELIGT ENHVER OG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET ELLER LOVBEFALET MED HENSYN TIL CHESS.COM'S WEBSITE OG TJENESTEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR TITEL, IKKE-OVERTRÆDELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
 • CHESS.COM OG DETS DATTERSELSKABER, AFFILIEREDE SELSKABER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERE OG LICENSORER GIVER IKKE GARANTI FOR, AT (i) TJENESTEN IMØDEKOMMER DINE KRAV; (ii) TJENESTEN ER UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI (iii) DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF TJENESTEN, ER NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE (iv) KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDRE MATERIALER, DER ER KØBT ELLER SKAFFET AF DIG GENNEM TJENESTEN, VIL LEVE OP TIL DIN FORVENTNINGER; OG (v) EVENTUELLE FEJL I DEN SOFTWARE, DER ER ANVENDT TIL AT TILGÅ ELLER GØRE TJENESTEN TILGÆNGELIG, KORRIGERES.
 • ALT MATERIALE, SOM DU DOWNLOADER ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILGÅR VED AT BRUGE TJENESTEN, TILGÅS PÅ EGET ANSVAR, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIN COMPUTER ELLER FOR DATATAB SOM FØLGE AF DIN DOWNLOADNING AF SÅDANT MATERIALE.
 • INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, UANSET MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRA CHESS.COM ELLER GENNEM ELLER FRA TJENESTEN, UDGØR NOGEN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I TJENESTEVILKÅRENE.
 • EN LILLE PROCENTDEL AF VORES BRUGERE KAN OPLEVE EPILEPTISKE ANFALD, NÅR DE UDSÆTTES FOR VISSE LYSMØNSTRE ELLER BAGGRUNDE PÅ EN COMPUTERSKÆRM, ELLER NÅR DE BRUGER TJENESTEN. VISSE BETINGELSER KAN FREMKALDE TIDLIGERE UOPDAGEDE EPILEPTISKE SYMPTOMER, SELV HOS BRUGERE, DER IKKE HAR NOGEN HISTORIK MED TIDLIGERE ANFALD ELLER EPILEPSI. HVIS DU ELLER NOGEN I DIN FAMILIE HAR EN EPILEPTISK LIDELSE, SKAL DU KONTAKTE DIN LÆGE, FØR DU BENYTTER TJENESTEN. HOLD STRAKS OP MED AT BRUGE TJENESTEN, OG KONTAKT DIN LÆGE, HVIS DU OPLEVER ET ELLER FLERE AF FØLGENDE SYMPTOMER UNDER BRUG AF TJENESTEN: SVIMMELHED, SYNSFORSTYRRELSER, TRÆKNINGER I ØJNE ELLER MUSKLER, TAB AF BEVIDSTHED, DESORIENTERING, UFRIVILLIGE BEVÆGELSER ELLER KRAMPETRÆKNINGER.

BEGRÆNSNINGER FOR ERSTATNINGSANSVAR

DU FORSTÅR UDTRYKKELIGT, AT CHESS.COM OG DETS DATTERSELSKABER, AFFILIATER, FUNKTIONÆRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERS OG LICENSORER IKKE ER ANSVARLIGE FOR DIG FOR ØKONOMISKE TAB, DATATAB, TAB AF GOODWILL, UDSTYRSNEDETID ELLER FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDE, SÆRLIGE, FØLGENDE ELLER REPRÆSENTATIVE SKADER, SELV OM CHESS.COM ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER I FORBINDELSE MED CHESS.COM, TJENESTEN ELLER ETHVERT INDHOLD, SOM OPTRÆDER PÅ ELLER ER UPLOADET TIL TJENESTEN.

HVIS EN RETSINSTANS AF EN ELLER ANDEN GRUND FINDER CHESS.COM ANSVARLIG FOR SKADER UANSET OVENSTÅENDE, SKAL DET SAMLEDE ANSVAR FOR CHESS.COM SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR FOR TJENESTEN ELLER FRA BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTEN ELLER NOGET INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT PÅ ELLER VIA TJENESTEN, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE 100 AMERIKANSKE DOLLARS (US $100,00).

BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT FINDER ANVENDELSE PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, UANSET OM DEN ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, LOVGIVNING (HERUNDER UFORSIGTIGHED), FORBRUGERBESKYTTELSESLOVEN ELLER ANDET, SELV OM ET RETSMIDDEL, SOM ER ANGIVET HERI, FINDES IKKE AT HAVE OPFYLDT SIT AFGØRENDE FORMÅL.

UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER

NOGLE LOVGIVNINGER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR HÆNDELSER ELLER FØLGESKADER. FØLGELIG GÆLDER NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER IKKE FOR DIG.

Ændringer af vilkårene for Tjenesten

Ændringer i disse betingelser kan forekomme til enhver tid, og vi vil opdatere den nyeste version på www.chess.com. Hvis vi vurderer, at vi har foretaget en afgørende ændring, vil vi oplyse dig herom via e-mail til den e-mailadresse, som du oplyste, da du oprettede din konto, eller ved at sende en notifikation gennem tjenesten. Hvis du fortsat anvender vores tjeneste efter disse revisioner træder i kraft, accepterer du de nye betingelser og vilkår.

Generelle oplysninger

Tjenestevilkårene udgør hele aftalen mellem dig og Chess.com og styrer din brug af Tjenesten og erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem dig og Chess.com med hensyn til Tjenesten. Disse Tjenestevilkår er den fuldstændige og eksklusive aftale mellem Chess.com og dig vedrørende Tjenesten, og disse Tjenestevilkår erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem Chess.com og dig vedrørende Tjenesten (eksklusive tjenester, som du har særskilt aftale med Chess.com om, der udtrykkeligt er i tillæg til eller i stedet for disse Tjenestevilkår). Hvis nogen bestemmelse i disse Tjenestevilkår gøres ugyldig, skal resten af Tjenestevilkårene fortsætte med fuld kraft og virkning. Disse Tjenestevilkår og de rettigheder og forpligtelser, der omfattes herunder, må ikke overføres, tildeles eller delegeres på nogen måde af dig. Chess.com kan frit tildele disse Tjenestevilkår, og du er udtrykkeligt enig i, at eventuelleimmaterielle ejendomsrettigheder, der er licenseret til Chess.com, herunder eventuelle rettigheder til indhold, kan overføres til Chess.com uden dit samtykke. Chess.coms undladelse af at udøve eller håndhæve enhver ret eller bestemmelse i Tjenestevilkårene udgør ikke en dispensation af en sådan ret eller bestemmelse.