klub dla jajców

zapraszam - udzielam lekcji na poziomie nisko-średniowysokościowo zaawansowanym za parę hajsu, więc warto