DJ_Haubi
Titelträger
Diamant-Mitgliedschaft

Grandmaster since 09/2015 Current clubs: Svgg. 1920 Plettenberg (Germany), SF Wirtzfeld (Belgium), Stanislas Echecs (France), De Sprénger Echternach (Luxembourg)