ramazand

MTA Emekli, maden arama jeoloğu.

Konya-Beyşehir doğumlu.