Viktor Korchnoi chess club

Soviet Union, Switzerland
258
24 nov 2020
122 (#487)
0 (#56115)